JANA VOBRUBOVÁ

BIBLIOGRAFIE

Pásma, dramatické texty a dramatizace

1966
Bubínek ze skla (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1966, č. 6) [Scénické pásmo povídek Olgy Hejné]

1967
Struna. Dvakrát Bella Achmadulinová (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1967, č. 5)

1971

Paví očko (Praha: ÚDLUT, ed. Texty dětské scény, sv. 4) [Výběr a úprava ze stejnojmenné sbírky povídek Nikolaje Nosova]

"Hloupá pohádka o oslím vejci", "Malá pohádka o pyšné myši", "O králi Čachčachovi","O líné dívce a lakomém kupci", "O lišce starostce a královském princi", "O třech bratřích, kteří si byli podobni jako vejce vejci" in Sedmý sešit inspirace. Z knihy Zlatý jelínek (kavkazské pohádky) vybrala a upravila Jana Vobrubová (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1971, č. 4)

1972

"Blázínkové", Mladá scéna XIV, 1972/1973, č. 2 [Dramatizace povídky Nikolaje Nosova]

"Cucavý špalíček", Mladá scéna XIV, 1972/1973, č. 4 [Dramatizace povídky Nikolaje Nosova]

Děti platí polovic? I. část (Praha: ÚKVČ, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1972, č. 3) [Scénické pásmo povídek Hermíny Frankové]

Děti platí polovic? II. část (Praha: ÚKVČ, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1972, č. 4) [Scénické pásmo povídek Hermíny Frankové]

"Jak Čímča vyvedl Milana aprílem", Mladá scéna XIV, 1972/1973, č. 4 [Dramatizace prózy Oldřicha Syrovátky]

1973

"Dobré nápady", Mladá scéna XV, 1973/1974, č. 4 [překlad z němčiny]

"Liška nesmí dovnitř", Mladá scéna XV, 1973/1974, č. 3 [překlad z němčiny]

"Schody", Mladá scéna XV, 1973/1974, č. 4 [překlad z němčiny]

1974

"Co je psíkovi do kachen?", Mladá scéna XVI, 1974/1975, č. 1

1982

"Bajky" in Od třinácti do šestnácti (Praha: DILIA, sv. 11239) [Pásmo bajek Ivana Andrejeviče Krylova]

"Filmy" in Od třinácti do šestnácti (Praha: DILIA, sv. 11239) [Pořad z textů Karla a Josefa Čapkových]

"Jak šlo vejce na houby", Mladá scéna XXIV, 1982/1983, č. 2 [Adaptace pohádky Věry Provazníkové]

"Všichni kocouři neškrábou", Mladá scéna XXIV, 1982/1983, č. 1 [Dramatizace pohádkové prózy Nataši Tanské]

1983

"Ať žije kmotr Králík" in Objevy a návraty (Praha: DILIA, sv. 11148) [Adaptace Nových rozprávek strýčka Rémuse Joela Chandlera Harrise]

"Kam se ženou pulci" in Svět dětí, ptáků, fialek (Praha: DILIA, sv. 11296 [Pásmo veršů Borise Zachodera]

"Nahoru a dolů - tam a zpátky" in Svět dětí, ptáků, fialek (Praha: DILIA, sv. 11296) [Pásmo folklorní poezie]

1987

"Hroší maminka je tatínek", Mladá scéna XXIX, 1987/1988, č. 3-4 [Dramatizace pohádky Jiřího Kahouna]

"Lovili čtyři rybáři", Mladá scéna XXIX, 1987/1988, č. 3-4 [Dramatizace prózy Václava Čtvrtka]

1988

"Had je mašinka", Mladá scéna XXX, 1988/1989, č. 2 [Dramatizace pohádky Jiřího Kahouna]

"Jak se jmenoval", Mladá scéna XXX, 1988/1989, č. 2 [Dramatizace pohádky Jiřího Kahouna]

"Kde dávají sloni dobrou noc", Mladá scéna XXIX, 1987/1988, č. 3-4 [Pásmo veršů Mileny Lukešové]

"Klíč od království", Mladá scéna XXX, 1988/1989, č. 1 [Pásmo z veršů Josefa Bruknera]

Knihy a publikace

1966
Literární práce žáků literárně dramatického odboru [sic!] lidové školy umění v Jablonci nad Nisou z třídy Jany Vobrubové (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1966, č. 4)

1969

Druhý sešit inspirace (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1969, č. 4)

1974

Devátý sešit inspirace. Poslední lekce na TIPu 73 / Z holandských sešitů inspirace (Praha: ÚKVČ, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1974, č. 1 [Spoluautor: Martinec, Václav]

Dramatická hra jako prostředek socializace dítěte (Praha: ÚKVČ, ed. Knihovnička divadelní výchovy, sv. 7)

1982

Hry se slovy a příběhy. Metodický list k Národní soutěži dětského literárního projevu (Praha: ÚDPM JF, literární úsek oddělení estetické výchovy) [Spoluautor: Provazník, Jaroslav]

1983
Literární a slovesné hry a výchova k samostatnému literárnímu projevu (Brno: KDPM) [= 2. vyd. publikace Hry se slovy a příběhy, 1982]

1987
Mělnické první čtení (Mělník: OKS Mělník) [Spoluautoři: Provazník, Jaroslav-Pavelková, Soňa-Kubálek, Vratislav-Šrámková, Vítězslava]

1989

Výchova dětského přednašeče (Praha: ÚKVČ, ed. Umělecký přednes, sv. 36) [Spoluautorky: Pavelková, Soňa-Štembergová, Šárka]

1991

Písmena-slova-příběhy (Příloha pro vaši inspiraci) Metodická příloha sborníku literárních prací a slovesných her oceněných v národní soutěži dětského literárního projevu v roce 1990/1991 (Praha: ÚDDM ČR) [Spoluautoři: Provazník, Jaroslav-Strnadová, Olga]

Články, časopisecké cykly a příspěvky ve sbornících

1964

[odpověď na anketní otázky pro učitele literárně dramatických oborů lidových škol umění], Divadelní výchova I, 1964, č. 4

1966

"Bubínek ze skla (K práci na realizaci stejnojmenného pásma)", Divadelní výchova III, 1966, č. 6

"K literárním pracím z jablonecké LŠU", Divadelní výchova III, 1966, č. 4

1967

"Ať se na mne nedívá a nesměje se mi!", Divadelní výchova IV, 1967, č. 3

"Struna - Literární dramatický odbor LŠU v Jablonci nad Nisou", Divadelní výchova IV, 1967, č. 5

1968

"Vytváření kolektivu nových žáků LŠU"", Divadelní výchova V, 1968, č. 4

1969

"K textové příloze", Divadelní výchova VI, 1969, č. 3

"Na vysvětlenou k práci na etudách", Divadelní výchova VI, 1969, č. 4

"Před zahájením školního roku na Akademii pro výraz slovem a pohybem v Utrechtu", Divadelní výchova VI, 1969, č. 6

1970

"Otevřít k něčemu oči. Zápisky o práci s dětmi z Dětského domova v Jablonci nad Nisou", Divadelní výchova VII, 1970, č. 2-6

1972

"Na pomoc soutěžícím", Mladá scéna XIV, 1972/1973, č. 3

"Než se dáte do práce...", Mladá scéna XIV, 1972/1973, č. 2

"O dětském divadle v NDR", Divadelní výchova IX, 1972, č. 2

"Tvořivě a zábavně", Mladá scéna XIV, rubrika Dramatickým kroužkům, 1972/1973, č. 4

1973

"K diskusi o zcizovacím efektu", Divadelní výchova X, 1973, č. 3

"Malé zamyšlení nad dětskou recitací", Mladá scéna XV, 1973/1974, č. 3

1974

"Dětská dramatická hra je jenom hra?", Amatérská scéna XI, 1974, č. 7

"Postřehy z ústřední přehlídky dětského přednesu 1974 pořádané ve Svitavách", Mladá scéna XVI, rubrika Kukátko Mladé scény, 1974/1975, č. 2

1975

"Malé zamyšlení nad dětskou recitací 3", Mladá scéna XVII, 1975/1976, č. 1

"Malé zamyšlení nad dětskou recitací 4", Mladá scéna XVII,1975/1976, č. 2

1976

"ABC dramaturgické práce s dětmi", Mladá scéna XVIII, 1976/1977, č. 3 - č. 4

"Komunikativní dovednosti v dětské dramatické hře. I. Improvizace vycházející z pohybu", Amatérská scéna XIII, 1976, č. 3

"Práce s dětmi v loutkářských souborech", Československý loutkář XXVI, 1976, č. 12 + XXVII, 1977, č. 1 - 2

"Zkušenosti z příbramské přehlídky dětského přednesu", Mladá scéna XVIII, rubrika Kukátko Mladé scény, 1976/1977, č. 3

1979

"Mezikrajová přehlídka Vysoké Mýto '79", Kaplické divadelní léto '79, 1979, č. 2

"Tábor dětské dramatické výchovy", Amatérská scéna XVI, 1979, č. 8

"Tábor dramatické výchovy - Jindřichovice 1978", Kaplické divadelní léto '79, 1979, č. 3 [Spoluautoři: Bláhová, Krista-Bláha, Jiří]

1980

"Cítím-li se na návštěvě dobře", Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto '80, 1980, č. 5

"Dramatická hra s nejmenšími školáky", Mladá scéna XXII, 1980/1981, č. 2, 3, 4 + Mladá scéna XXIII, 1981/1982, č. 1

"Která dětská knížka pro Vás znamená hluboký zážitek a velkou hodnotu? Dnes odpovídají Krista a Jiří Bláhovi a Jana Vobrubová", Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto '80, 1980, č. 2

1981

"ABC dramatické výchovy 10 [správně má být 11] - Hlasová výchova", Československý loutkář XXXI, 1981, č. 3

"Anketa Kaplické čítanky [příspěvek do ankety]". Kaplická čítanka. XIII. kaplické divadelní léto '81, 1981, č. 2

"Hry s rukama a kulíšky (Náměty Jany Vobrubové, literárně dramatické oddělení LŠU v Jablonci nad Nisou)" in Budínská, Hana-Provazník, Jaroslav: Loutky podněcují, inspirují a baví aneb Loutkářům nepřístupno (Praha: divadelní oddělení odboru ZUČ ÚKVČ)

"Odkud kam v metodice dětského přednesu", Amatérská scéna XVIII, 1981, č 2 [Spoluautorka: Pavelková, Soňa]

"Věci - vztahy - příběhy aneb Hry a hříčky s veteší", Kaplická čítanka. XIII. kaplické divadelní léto '81, 1981, č. 1

1982

"Divadlo utlačovaných Augusta Boala", Kaplická čítanka. XIV. kaplické divadelní léto '82, 1982, č. 3

1985

"Cesty k předmětu a loutce. Obyčejný kulíšek jako východisko dramatické hry", Kaplická čítanka. 17. kaplické divadelní léto, 1985, č. 3

"Co se v dramatické výchově podařilo v uplynulých deseti letech? (Několik hlasů z ankety KČ 1981)" in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 40-44 [Spoluautoři: Pavelková, Soňa-Josková, Zdena-Bouda, Boris-Budínská, Hana-Chytrová, Marie-Magerová, Eva-Mašatová, Milada-Oudes, Jiří]

"Jaké jsou dnešní děti? Anketa Kaplické čítanky", Kaplická čítanka. 17. kaplické divadelní léto, 1985, č 5

"Jaké vlastně jsou dnešní děti (anketa)", Československý loutkář XXXV, 1985, č. 7 [Spoluautoři: Brůček, Josef-Mašatová, Milada-Budínská, Hana-Mlejnek, Josef]

"Paradox? Provokace? Naopak: Jedna z možností užitečné inspirace", Československý loutkář XXXV, 1985, č. 3

"Věci - vztahy - příběhy" in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 55-58

1986

"Jak to vidí porotce [odpověď do ankety]", Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 2

"Kouzelné kalhoty a další rekvizity Šárky Štembergové", Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 6

"Nejmenší školáci a dětský literární projev", Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 7

"První pomoc", Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 5

"(Včera) Pidivadlo. Posudek krajské poroty", Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 3 [Spoluautoři: Pavelková, Soňa-Josková, Zdena-Veselková, Stanislava]

1987

"Včera se diskutovalo o Dívce Vasilise. Posudek krajské poroty", Kaplická čítanka. 19. kaplické divadelní léto,1987, č. 2 [Spoluautoři: Pavelková, Soňa-Vik, Vlastimil-Veselková, Stanislava]

1988

"20 let Kaplice", Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 5

1989

"Tři nahlédnutí do kaplických seminářů. Ze zápisníků dlouholeté kaplické lektorky" in Horová, Eva-Provazník, Jaroslav: 20 kaplických let. Kaplické kapitoly dětského divadla (Praha: Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ-organizační štáb KDL-STD), str. 47-50

1990

"Já vím", Zpravodaj. Národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů [Prachatice] 1990, č. 3

1991

"6 sudiček - 6", 7 prachatických dnů, 1991, č. 7

"Zeptali jsme se některých členů odborné poroty a lektorského sboru: Co vy a tvořivá dramatika od poslední národní přehlídky? [anketa]", 7 prachatických dnů, 1991, č. 1

1997

"Liberecká regionální přehlídka", Deník Dětské scény '97, 1997, příloha č. 5

Editorská a překladatelská práce

1978
Namaluj slunce. Sborník textů pro umělecký přednes starších dětí (Praha: SKKS)

1969
Prózy. Ze studijních textů literárně dramatického oddělení LŠU v Jablonci nad Nisou vybrala a upravila Jana Vobrubová (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1969, č. 2) [Texty Zdeňka Adly, Miloše Macourka, Hermíny Frankové, Z. K. Slabého, Petra Lhoty, Jiřího Suchého]

1973
Letní hříčky, Z Zetralhaus für Kulturarbeit v Lipsku vybrala, přeložila a upravila Jana Vobrubová (Praha: ÚKVČ, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1973, č. 1)