KNIHOVNA DRAMATICKÉ VÝCHOVY

Sdružení pro tvořivou dramatiku díky dobrovolným dárcům a spolupracovníkům vybudovalo a dále rozšiřuje knihovnu, která obsahuje veškerou důležitou literaturu o dramatické výchově nebo jejích různých oblastech, jež byla vydána či rozmnožena v posledních desetiletích v českém jazyce; v současné době obsahuje téměř 1500 svazků. Knihovna je v současné době uložena na katedře výchovné dramatiky DAMU, ale slouží nejen jejím posluchačům, ale po předchozí dohodě je k dispozici i studentům jiných škol a dalším zájemcům (těm však výhradně prezenčně). Kromě základní literatury oboru obsahuje také dnes už těžko dostupné publikace, např. tzv. metodické materiály vydávané jako rozmnoženiny v bývalých okresních či krajských kulturních střediscích, sborníky textů pro dětské soubory z produkce bývalé DILIA a dalších institucí, a také některé zahraniční odborné publikace (ty jsou ovšem pouze k prezenčnímu studiu).
Vzhledem k tomu, že jde o knihovnu interního charakteru, nemá otevírací hodiny pro veřejnost. Zájemci o studium literatury z fondu knihovny si však mohou domluvit návštěvu telefonicky na pražském telefonním čísle 234 244 280-1 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: jaroslav.provaznikdamu.cz

diplomové a závěrečné práce KVD (na stránkách DAMU)

Seznam svazků k 31. 10. 2015 (výběr):

11èmes Rencontres Théâtre et Jeunesse pour l’Europe, Grenoble, CRÉARC, 1999
12èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2000
13èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2001
14èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2002
15èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2003
16èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2004
17èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2005
18èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2006
19èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2007
20krát Loutkářská Chrudim, Praha, Orbis pro Přípravný výbor XX.LCH, 1971
AATE (American Alliance for Theatre and Education), A Model Drama / Theatre Curriculum, New Orleans (USA), Anchorage Press, 1987
Ackroyd, Judith (ed.), Research Methodologies for Drama Education, Trentham Books, Stoke on Trent (UK); Sterling (USA), 2006
Ackroyd, Judith, Literacy Alive!, London, Hodder & Stoughton, 2000
Ackroyd, Judith, Role Reconsidered, Stoke on Trent (UK)-Sterling (USA), Trentham Books, 2004
Adland, D. E., Group Drama, London, Longmans, 1966
Adland, D. E., The Group Approuch to Drama, London, Longmans, 1966
Alner, Juraj (ed.), Listy detskej Tálie, Bratislava, Osvetový ústav v Bratislave, 1979
Ambjörnsson, Gunila, Skräpkultur at barnen, Stockholm, Bokförlaget Aldus/Bonniers, 1968
Anadeerson, Michael, MasterClass in Drama Education, London; New Delhi; New York; Sydney, Bloomsbury, 2014
Andrejsková, Jana, Dramatická výchova ve střední pedagogické škole, Praha, práce do soutěže Pedagogická tvořivost PCP, 1994
BA (Hons) Drama. Course Handbook 1999-2000. Year Two, Newcastle upon Tyne, Dpt. of Visual and Performing Arts, University of Northumbria, 1999
Bačová, Daniela (ed.), As if..., Bratislava (?), British Council, 2000
BAGatelle 1/94, Hannover, BAG Spiel + Theater e. V., 1994
Baida, Abdellah (ed.), Recherches pédagogiques. Revue de l´Association Marocaine des Enseignants de Francais, Agadir (Maroc), Recherches pédagogiques, no. 11-2005; A.M.E.F., 2005
Baker, Paul, Integration of Abilities: Exercises for Creative Growth, New Orleans, Louisiana, Anchorage Press, 1977
Bakošová, Elena a kol., Svet hier, Bratislava, Národné osvetové centrum, 1999
Bakošová-Hlavenková, Zuzana, Výchovno-vzdelávací program pre záujmový útvar Divadelník, Bratislava, ÚDPMKG v Smene, ed. Programy, zv. 45, 1984
Balazard, Sophie, Le Théâtre a l’école, Paris, Hachette Livre, 2003
Ball, Chris, Taking Time To Act, Portshmouth, New Hampshire, Heinemann, 1995
Barret, Gisèle, Essai sur la Pédagogie de la situation en expression dramatique, Outremont, Québec, Recherche en expression, 1989
Barret, Gisèle, Fichas pedagógicas de expresión dramática, Outremont, Québec, Recherche en expression, 1990
Barret, Gisèle, Pedagogia de la expresion dramatica, Outremont, Québec, Recherche en expression, 1989
Barret, Gisèle, Pedagogía de la situación en expresión dramática y en educación, Outremont, Québec, Recherche en expression, 1991
Barret, Gisèle, Pédagogie de l´expression dramatique, Montréal, Québec, Recherche en expression, 1992
Barriolade, Denise; Delobel, André (eds.), Les Cahieers du CRILJ: Le théatre jeune public : dans les livres, mais pas que,Orléans,CRILJ (Centre de Recherche et d´Information sur la Littérature pour la Jeunesse), 2014
Barton, Bob, Tell Me Another, Markham, Ontario, Pembroke Publishers Limited-Heinemann Educational Books, 1986
Baudisová, Anny, Hry a cvičení pro dramatickou výchovu v mateřské a základní škole, Praha, Portál, 1997
Bečka, Karel, Metodika a technika práce s maňásky ve zdravotnické osvětě, Praha, Ústřední ústav zdravotní osvěty ve Státním zdravotnickém nakladatelství, 1960
Bečvářová, Ivana, Pracovní listy z dramatické výchovy, Prachatice, SVIS MŠMT se sídlem v Prachaticích, 2004
Benešová, Mária, Metóda tvorivej dramatiky na 1. stupni základnej školy, Trnava, Trnavská univerzita v Trnave (skripta), 1998
Beránková, Eva, Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla, Plzeň, Fraus, 2002
Bičiště, Josef, Vztah učitel - žák jako jeden z rozhodujících činitelů úspěšnosti školní práce (průzkum), Ostrava, závěrečná práce "Studia pedagogiky" realizovaného NIDV, krajské pracoviště Ostrava,
Bičišťová, Eva a kolektiv, Dramatické hry pro děti předškolního věku, Praha, Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1991
Bičišťová, Eva aj., Projekt kurzu specializačního studia Dramatická výchova, Praha, ÚÚVPP (Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků) - rozmnoženina, 1985
Birch, S. R. H., koordinátor P.S.E., P.S.E.Personal and social education. Osobnostní a sociální výchova, Brno, Středisko dramatické výchovy DDM Brno, 1990
Bjelová, Marta (ed.), Dramatická výchova v materskej škole, Bratislava, Ústredný ústav pre vzdelávanie učiteľov, 1991
Bláhová, Alena (ed.), Sborníček individuálních výstupů 1983, Tábor, sekce LD při OPS v Táboře, 1984
Bláhová, Kateřina; Petrbok, Václav (eds.), Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004
Bláhová, Krista, Hry pro tvořivé vyučování, Praha, Agentura STROM-Jana Hrubá, 1997
Bláhová, Krista, Uvedení do systému školní dramatiky, Praha, IPOS-ARTAMA - STD, 1996
Bláhová, Míťa; Cvrček, Vladimír; Foglar, Jaroslav; Foit, Ferdinand ad., Dramatická výchova. Táborové ohně. Skautské divadlo, Liberec, Skauting. ed. Skautské prameny, sv. 29, 1999
Blank, Carla, Live On Stage!, Palo Alto (USA), Dale Seymour Publications, 1997
Boal, Augusto, Games for Actors and Non-actors, London-New York, Routledge, 1993
Boal, Augusto, Games for Actors and Non-actors, London-New York, Routledge, 2003
Boal, Augusto, Legislative Theatre, London-New York, Routledge, 1999
Boal, Augusto, The Rainbow of Desire, London-New York, Routledge, 2003
Boal, Augusto, The Rainbow of Desire, New York, Routledge, 1995
Bobková-Valentová, Kateřina, Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia, Praha, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2006
Bolton, Gavin, Acting in Classroom Drama, Portland, Maine, Calendar Islands Publishers, 1999
Bolton, Gavin, Acting in Classroom Drama, Stoke on Trent, Trentham Books Limited, 1998
Bolton, Gavin, Dorothy Heathcote’s Story, Stoke on Trent, UK-Sterling, USA, Trentham Books, 2003
Bolton, Gavin, New Perspectives on Classroom Drama, Henel Hempstead, Simon & Schuster Education, 1992
Bolton, Gavin, So you want to use role play?, Stoke on Trent, England, Trentham Books Limited, 1999
Bolton, Gavin, Towards a Theory of Drama in Education, London, Longman, 1979
Booth, David, Games for everyone, Markham, Ontario, Pembroke Publishers Limited, 1986
Booth, David, Story Drama, Markham, Ontario, Pembroke Publishers Limited, 1994
Booth, David, Story Drama, Markham, Ontario, Pembroke Publishers Limited, 2005
Booth, David, Whatever Happened to Language Arts?, Markham, Ontario, Pembroke Publishers Limited, 2009
Brandes, Eva (ed.), 15 Jahre Amateurtheater-Festival Recklinghausen, Recklinghausen, Landesarbeitsgemeinschaft Spiel u. Amateurtheater NW eV, 1980
Brhelová, Eva, Rukověť diplomanta, Brno, rozmnoženina, 2010
Brhelová, Eva, Tvorba dramatického textu a její pedagogické aplikace, Brno, JAMU, ed. Výběrová řada doktorských prací, 2006
Broekhuizen, Annemarie, The Structure for the Training of Drama Teachers in the Netherlands, Enschede, Advisory commission on the educational programme for drama, 1983
Břízová, Alena (ed.), Děti dětem, Praha, Orbis, 1960
Budínská, Hana, Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát!, Praha, IPOS-ARTAMA, 1992
Budínská, Hana, Co budeme hrát s maňásky, Praha, ÚDPM JF
Budínská, Hana, Co si zahrajeme s loutkami, Praha, ÚDPM JF, 1966
Budínská, Hana, Co si zahrajeme s loutkami, Praha, ÚDPM JF, 1970
Budínská, Hana, Co si zahrajeme s loutkami, Praha, ÚDPM JF, 1977
Budínská, Hana, Čtyři barevné kapky, Praha, ČÚR PO SSM v MF, ed. Knihovnička vedoucího, sv. 75, 1979
Budínská, Hana, Čtyři barevné kapky, Praha, Mladá fronta, 1989
Budínská, Hana, Hry pro šest smyslů, Praha, Gema, 1990
Budínská, Hana, Hry pro šest smyslů, Praha, Gamma, DK Jihozápadního Města, 1992
Budínská, Hana, Hry pro šest smyslů, Praha, IPOS-ARTAMA, 1994
Budínská, Hana, Hry pro šest smyslů, Praha, IPOS-ARTAMA, 2001
Budínská, Hana, Hry pro šest smyslů, Praha, NIPOS-ARTAMA, 2004
Budínská, Hana, Hry pro šest smyslů, Praha, NIPOS-ARTAMA, 2008
Budínská, Hana, Hry pro šest smyslů, Praha, NIPOS-ARTAMA, 2012
Budínská, Hana, Inspirace I. Tvořivé hry k obohacení dramatické výchovy, Praha, ARTAMA-STD, 1991
Budínská, Hana, Jak děláme loutkové divadlo, Praha, ÚDPM JF, 1969
Budínská, Hana, Jak vyprávět pohádky pro nejmenší děti, Praha, ÚDPM JF, 1967
Budínská, Hana, K činnosti zájmových kroužků loutkového divadla, Praha, ÚDPM JF, ed. Metodický materiál k Programům, 1984
Budínská, Hana, Loutkářské kroužky, Praha, ÚDDM JF, 1967
Budínská, Hana, Loutkářské kroužky, Praha, ÚDDM JF, 1969
Budínská, Hana, Maňáskové divadlo, rukopis, 1961 (?)
Budínská, Hana, Maňáskové kroužky pionýrů, Praha, ÚDDM JF, 1964
Budínská, Hana, Momenty s výhledy do budoucna, Praha, ÚDDM, 1990
Budínská, Hana, Odznak odbornosti - Loutkář, Praha, Mladá fronta, 1978
Budínská, Hana, Střihy na maňásky, Praha, ÚDPM JF
Budínská, Hana, Vyprávíme pohádky nejmenším, Praha, ÚDDM JF, 1969
Budínská, Hana, Výroba kornoutových loutek, Praha, ÚDPM JF, 1967
Budínská, Hana, Zájmové kroužky loutkového divadla, Praha, ÚDPM JF, ed. Programy, sv. 5, 1977
Budínská, Hana, Záujmové útvary bábkového divadla, Bratislava, ÚDPM KG, 1977
Budínská, Hana; Provazník, Jaroslav, Dětské loutkové divadlo 2, Praha, Albatros, 1983
Budínská, Hana; Provazník, Jaroslav, Loutky podněcují, inspirují a baví, Praha, divadelní oddělení odb. ZUČ ÚKVČ, 1981
Bucholz, Werner, Spiel in der Bewährung, Korbach, Der Kreisausschuss des Landkreises Waldeck in Korbach, 1968
Carroll, John, Real players?, Stoke on Trent (UK); Sterling (USA),Trentham Books, 2006
Cílková, Eva, Děti hrají divadlo, Praha, Portál, 2005
Cílková, Eva, Hrajeme pohádky z celého světa, Praha, Portál, 2010
Cisovská, Hana, Možnosti dramatické výchovy v rozvoji osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů, Ostrava, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005
Clark, Jim ad., Lekce pro život, Brno, Masarykova univerzita, 2008
Clark, Jim ad., Lessons for the Living, Newmarket, Ontario (Canada), Mayfair Cornerstone Ltd., 1997
Clark, Jim; Goode, Tony (eds.), Assessing Drama, London, National Drama, 1999
Coggin, Philip A., Drama and Education, London, Thames and Hudson, 1956
Collins, Rives with Steve Heinrich, Riddle Me This, Greensboro, North Carolina, USA, Kindermusik International, Inc., 2004
Collins, Rives, The Power of Story, Long Grove, Illinois, Waveland Press, Inc., 2005
Cook, Henry Caldwell, The Play Way, New York, Frederick A. Stokes Company Publishers, 1917
Cottrell, June, Creative Drama in the Classroom. Grades 1-3, Lincolnwood, Illinois, National Textboook Company, 1987
Curriculum Guide. Elementary School. Drama. Cycle One, Québec, Gouvernement du Québec. Ministère de l’Éducation, 1987
Curriculum Guide. Secondary School. Drama, Québec, Gouvernement du Québec. Ministère de l’Éducation, 1986
Cveklová, Bohumíra, Repertoární sborník Ústředního pionýrského souboru 2, Praha, pionýr. odd. ÚV ČSM v nakl. MF, 1962
Cveklová, Bohumíra; Rothová, Julie; Mikeš, Josef (eds.), Repertoární sborník Ústředního pionýrského souboru, Praha, Pionýrské odd. ÚV ČSM v nakl. Mladá fronta, 1962
Čapek, Václav (ed.), Slunečný den, Praha, ÚDPM JF, 1983
Čechlovská, Miloslava, Příběh o jednom dávném přátelství, Liberec, Rada rodičů při ZŠ Aloisina výšina Liberec, 2009
Čeňková, Jana, Drama a dramatická výchova, Praha, Scientia, 1993
Čeporanová, Drahomíra, Divadelní tvorba pro děti v zrcadle kritiky, Praha, ÚKVČ, ed. Knihovnička Divadelní výchovy, sv. 6, 1972
Čeporanová, Drahomíra, K historii dětského divadla, Praha, ÚKVČ (?), rozmnoženina
Černík, Roman, Dramatická výchova pro první stupeň základních škol, Plzeň, PedF ZU, katedra pedagogiky
Černík, Roman, Moving Station, Plzeň, Johan, centrum pro kulturní a sociální projekty, 2006
Černý, Jiří, Pověsti z Čech a Moravy III, Všeň, ALTER, ed. Pojďte si s námi hrát, 1995
Členky sekce loutky [sic]. Úvodní slovo: Hana Štolbová, Chcete hrát divadlo?, Brno, Pedagogický ústav města Brna, kabinet předškolní výchovy, 1986
Členky sekce loutky při PÚMB, Boh. Marečková, Julie Remišová, Věra Brabcová, Chcete hrát divadlo? 2. část, Brno, Pedagogický ústav města Brna, kabinet předškolní výchovy, 1989
Čmielová, Marcela, Dramatická výchova na LDO LŠU, rozmnoženina, 1978
Čtvrtek, Václav (ed.), Radostně k práci - vesele k hrám, Praha, Ústředí lidové tvořivosti nákladem Umění lidu, Edice kulturních pracovníků, sv. 9, 1950
Davidová, Jaroslava, Využití prvků dramatické výchovy při výuce anglického jazyka v 5. třídách ZŠ, Praha, bakalářská práce studia vychovatelství PdF UK, 2007
Davis, Jed H. (ed.), Theatre Education: Mandate for Tomorrow, New Orleans, Louisiana, Anchorage Press, Inc.-Children’s Theatre Foundation, 1985
Davis, Jed H., Terminology of Drama/Theatre with and for Children, Children’s Theatre Review XXVII, 1, 10-11, 1978
Davis, Jed H., Theatre, Children and Youth, New Orleans, Louisiana, Anchorage Press, INC, 1987
Deasy, Richard J. (ed.), Critical Links: Learning in the Arts and Student Academic and Social Development, Washington, Arts Education Partnership, 2002
Dejl, Jaroslav (ed.), Čas prožitý s divadlem, Třebíč, Nakladatelství BENE Základní školy Třebíč, 2009
Delongová, Jindra ad., K činnosti zájmových kroužků recitačně dramatických, Praha, ÚDPM JF, 1984
Delongová, Jindra ad., Vezměte do ruky knihu, Brno, Krajské kulturní středisko v Brně, 1988
Delongová, Jindra ad., Vezměte do ruky knihu, Brno, Mravenec, 1993
Delongová, Jindra ad., Zájmové kroužky recitačně dramatické, Praha, ÚDPM JF v SPN, ed. Programy, sv. 16, 1981
Die Grundschule, 6, heft 10, Frankfurt, 1974
Disman, Miloslav (ed.), Cvičné texty pro výchovu ke kultuře řeči, Praha, divadelní odd. ÚKVČ, 1973
Disman, Miloslav (ed.), Na pomoc recitačním třídám lidových škol umění a recitačním.., Praha, Státní hudební vydavatelství, Gramofonový klub, 1965
Disman, Miloslav, Cestou k odpovědnosti, Praha, ÚDLUT, ed. Knihovnička Divadelní výchovy, sv. 2, 1969
Disman, Miloslav, Má vaše dítě umělecký talent?, Praha, SPN, ed. Rodičům o výchově dětí, sv. 27, 1963
Disman, Miloslav, O zcizovacím principu (efektu), rkp, 1965 (?)
Disman, Miloslav, Příspěvek k vzniku a vývoji školského rozhlasu (1924-1939), Praha, Výzkumné oddělení Českého rozhlasu, 1978
Disman, Miloslav, Receptář dramatické výchovy, Praha, SPN, ed. Učebnice středních odborných škol, 1976
Disman, Miloslav, Receptář dramatické výchovy, Praha, SPN, ed. Učebnice pro střední školy, 1989
Disman, Miloslav, ÚSUM. Ústřední studovna umění pro mládež, Praha, Se souhlasem Výzkumného pedagogického ústavu J. A. Komenského v Praze vydalo nakladatelství Práce, 1946
Disman, Miloslav, Výchova dětí a mládeže pro spolupráci před mikrofonem, Praha, Československý rozhlas. Odbor pro mládež, 1951 (?)
Disman, Miloslav; Kubálek, Vratislav, Dětský přednes a dramatický projev, Praha, SPN, ed. Na pomoc učitelům, 1968
Ditmar, René; Provazník, Jaroslav, Nápady čtenářů básniček, Praha, Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 1992
Doherty, Berlie, Dear Nobody, London, Collins Educational, 1995
Doležalová, Jarmila, Dětská literatura jako inpirace pro dramatickou výchovu, závěrečná práce specializačního studia DV na FF MU Brno, 1994
Doležalová, Kateřina (ed.), Diskusní fórum: Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí: Praha 22.-23. září 2011, Praha, NIPOS, 2011
Dorman, Jan, Zabawa dzieci w teatr, Warszawa, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1981
Douchová, Eva, Problém textu při kultivaci dětského divadelního projevu, Praha, diplomová práce DAMU, katedra režie a dramaturgie, 1985
Drama Broadsheet, no. 5. Spring 1981, (GB), NATD (National Association for the Teaching of Drama), 1981
Drama from 5 to 16, London, Her Majesty’s Stationery Office, 1989
Drama in Schools, Arts Council, 1992
Drama, London, Her Majesty’s Stationery Office, 1968
Dvořák, Jan, Zahrajte si divadélko, Praha, Orbis, Knihovna loutkářských souborů, 1956
Dvořáková, Iva, Město Brno ve stavovském odboji, rkp, 2008
Dwořak, Ewald, Lehrstoffsammlung Schulspiel, Graz, Österr. Bundesverband für Schulspiel, Jugendspiel und Amateur Theater, 1977
Dziedzic, Anna, Drama na lekcjach historii, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spólka Akcyjna (1. vyd. 1998), 1999
Ernest, Paul, An Introduction to Research Methodology and Paradigms, Exeter, The Research Support Unit, School of Education, University of Exeter, 1994
Estetická výchova, Brno, KKS v Brně, 1987
Fafková-Solanová, Irena, Metodické využití loutek ve všech typech škol, rkp
Felix, Belo, Druhá múza detského divadla, Bratislava, Národné osvetové centrum, 1996
Felix, Belo, Druhá múza detského divadla, Bratislava, Osvetový ústav, 1989
Felix, Belo, Hudobno-dramatické činnosti na základnej škole, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici; Občianske združenie Pedagóg, 2013
Finlay-Johnson, Harriet, The Dramatic Method of Teaching, Boston-New York-Chicago-London, Ginn and Company, 1912
Fišer, ZBYNĚK, Tvůrčí psaní, Brno, Paidio. Edice pedagogické literatury, 2001
Flegl, Václav-Fleglová, Zdena, Almanach DRDS 2003, Praha, Dismanův rozhlasový dětský soubor Českého rozhlasu, 2003
Fléglová, Zdena; Flégl, Václav; Hartigová, Barbora (eds.), Almanach 2009, Praha, Český rozhlas, 2008
Fleischer, Ilse, Stegreifspiel mit Kindern, Leipzig, Institut für Volkskunstforschung beim ZH für KA, b.r.
Fleming, Michael, Teaching Drama in Primary and Secondary Schools, London, David Fulton Publishers, 2001
Fleming, Mike, Starting Drama Teaching, London, David Fulton Publishers, 2003
Fox, Mem, Teaching Drama to Young Children, Portsmouth, Heinemann Educational Books, Inc., 1987
Garnier, Fernand (ed.), Reportages 2008, Grenoble, Créarc, 2009
Garnier, Fernand, Symposium eruropéen / European Symposium, Grenoble, Créarc, 2003
Gelfan, J. (Geľfan, Jefim Mojsejevič), Spielen und Lernen, Berlin (DDR), Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1974
Goldemund, Horst, Lehrstoffsammlung Schulspiel, Graz, österr.Bundesverband für Schulspiel, Jugendspiel und Amateur Theater, 1977
Goode, Tony, Drama conventions for exploration & devising, rkp, 2001
Goodwin, John, Using Drama to Support Literacy, London-Thousand Oaks-New Delhi, Paul Chapman Publishing, 2006
Govas, Nikos-Kakoudaki, Georgine-Miholic, Damir (eds.), Drama/Theatre & Education, Athens, IDEA Europe (Hosted by Hellenic Theatre & Education Network, Croatian Center for drama), 2007
Gracová, Xénia ad., Metodická príručka pre 1. a 2. ročník I. stupňa základného štúdia literárno-dramatického odboru ľudovej školy umenia, Bratislava, SPN, 1984
Gracová, Xenia, Metodická príručka pre 3.–6. ročník I. stupňa základného štúdia literárno-dramatického odboru ľudovej školy umenia, Bratislava, SPN, 1989
Gracová, Xénia, Metodická príručka pre prípravný ročník LDO - ĽŠU, Bratislava, Krajský pedagogický ústav v Bratislave, 1980
Grady, Sharon, Drama and Diversity, Portsmouth, NH, Heinemann, 2000
Greenwood, Janinka, "I could feed the reindeer", Invercargill (New Zealand), Essential Resources Educationala Publishers Limited, 2003
Greenwood, Janinka, History of Bicultural Theatre, Christchurch (New Zealand), Christchurch College of Education, 2002
Greenwood, Janinka, Te Mauri Pakeaka, Auckland, Auckland University Press-University of Auckland, 2006
Greenwood, Janinka; Everatt, John; Haq Kabir, Ariful; Alam, Safayet (eds.), Research and Educational Change in Bangladesh, Dhaka (Bangladesh), University of Dhaka, 2013
Griml, Josef (ed.), Děti vyprávějí dětem, Chomutov, 2004
Griml, Josef (ed.), Sborník úspěšných literárních prací mladých autorů, Chomutov, 2004
Griml, Josef (ed.), Seminář Tvořivá dramatika a dramatická výchova, Chomutov, Středisko dalšího vzdělávání ped. pracovníků ŠÚ, 1996
Gromes, Hartwin, Theatertheorie szenisch. Reflexion eines Theaterprojekts, Hildesheim, Institut für Theater- und Medienwissenschaft der Un.Hil, 2000
Gromes, Hartwin, Theatertheorie szenisch. Reflexion eines Theaterprojekts, Hildesheim, Institut für Theater- und Medienwissenschaft der University Hil, 2000
Günther, Marianne, Wer spielt mit Theater?, Leipzig, Zentralhaus für Kulturarbeit der DDR, 1979
Haaseová, Dana; Beroná, Lída; Gregorová, Vlasta. Experimentální projekt alternativního modelu výchovné práce v MŠ založený na principech tvořivé dramatiky (dramatické výchovy), Praha-Nebušice, rozmnoženina, 1990 (?)
Hájek, Bedřich a kol., Estetická výchova v PO SSM, Praha, ÚR PO SSM v MF, ed. Knihovnička vedoucího, sv. 118, 1988
Hájková, Jana, Výpravy za pohádkou: Zahájení školního roku v první třídě, Kroměříž, IUVENTA - Božena Leharová, 1995
Hamilton, Andy, The Exam, London, Collins. An imprint of Harper Collins Publishers, 2005
Hanáková, Lenka, Problematika náboru do dramatického oboru LŠU, Praha, závěrečná práce dálkového studia DAMU, 19
Hanzálek, Vojtěch, Dramatická výchova v podmínkách VÚ Klíčov, bakalářská práce katedry speciální pedagogiky PedF UK, 2009
Harbin, Shirley; Doolittle, Joyce; McDaniel, Thelma L.; McIntyre, Barbara M., Report: 4th Internation Congress"Drama-in-Education", Villach, Austria, 7th-12th April, 1980, Villach (Österreich), rkp, 1980
Havlíková, Vlasta (ed.), Je nám dobře na světě, Praha, ÚKVČ, ed. Texty dětské scény, sv. 10, 1973
Havlová, Ivana, Kapitoly z rétoriky, Praha, Univerzita Karlova-Karolinum - skripta pro PdF UK, 1991
Hawley, Lisa, Middletown’s Circus Arts Manual, Middletown, Connecticut, Middletown Commission on the Arts, Spencer Munipal Annex, 1986
Heathcote, Dorothy, Drama for Learning, Portsmouth, NH, Heinemann, 1995
Heinig, Ruth Beall, Creative Drama for the Classroom Teacher, New Jersey, Prentice Hall, 1993
Heinig, Ruth Beall, Improvisation with Favorite Tales, Portsmouth, NH, Heinemann, 1992
Héril, Alain, 60 exercices d´entrainement au théatre, Paris, Éditions RETZ, collection Expression théâtrale, 2005
Hermonová, Jitka, Improvizace v dramatické výchově na 1. stupni obecné školy, Ostrava, katedra pedagogiky primárního a alternativního školství PdFOU - diplomová práce, 2001
Hickson, Andy, Dramatické a akční hry ve výchově, sociální práci a klinické praxi, Praha, Portál, 2000
Hlava, Karel (ed.), Hrajeme pohádky, Praha, Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu v Praze, 1941
Hodgson, John, Improvisation, London, Methuen & Co. Ltd, 1967
Hoering, H. Konrad, Improvisation und Stegreifspiel. Deutung und Anleitung, Leipzig, Institut für Volkskunstforschung beim ZH für KA, 1966
Hofbauer, Erich (ed.), The Magic Bullet, Klagenfurt, Österreich, ÖBV Theater - Österreichischer Bundesverband für ausserberfliches Theater, 2007
Hofbauer, Erich, Dobrodružná cesta imaginací, rkp, 1999
Hoffmann, Christel, Theater mit Kindern als Fenster zur Welt. All together now, Lingen, European Centre Européean der IATA/IATA, 1994 (?)
Holder-Mansfield, Mitch; Hulson, Maggie; Williams, Guy; Wooster, Roger (eds.), The Journal for drama in education. Dorothy Heathcote Special Issue, London, NATD, The National Association for the Teaching of Drama, 2012
Homer, Keith, The development of Drama in Education in three North East London Boroughs from 1965 to 1988, Bretton Hall, M. A. Educational Theatre, 1991
Horáček, Lukáš, Projekty "divadlo ve výchově": problém cílů, Praha, diplomová práce (Mgr.) katedry pedagogiky FF UK, 2001
Horáková, Eva; Provazník, Jaroslav, Listování Kaplickou čítankou, Kaplice; Praha, organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ, 1985
Hornbrook, David (ed.), On the subject of drama, London-New York, Routledge, 1998
Hornbrook, David, Education and dramatic art, London-New York, Routledge, 1998
Hornbrook, David, Education in Drama, London, RoutledgeFalmer, 1991(2002)
Horová, Eva; Provazník, Jaroslav, 20 kaplických let, Praha, KC pro dramatickou výchovu ÚKVČ a OŠ KDL-STD, 1989
Hošek, Otakar, Náš soubor, Praha, SPN, 1958
Houbová, D., Loutky v mateřské škole, Rokycany-Plzeň, OKS Rokycany a KKS Plzeň, 1981
Houbová, D., Vodění maňásků v mateřské škole, Rokycany-Plzeň-Tachov, OKS Rokycany, OKS Plzeň-sever a OKS Tachov, 1983
Hraše, Jiří (ed.), Sezení u kulatého stolu na národní přehlídky v Mělníce 1985, Praha, ÚKVČ - rozmnoženina, 1985
Hraše, Jiří, Hovory s lidmi, Praha, ÚKVČ, ed. Knihovnička Dělnického mládí, 1985
Hraše, Jiří; Musilová, Dana; Novotná-Hůrková, Jiřina aj., Stati o dětském přednesu, Praha, Kult.dům hl.m.Prahy, ed. Sešity přednesu, sv. 3, 1980
Hrnčíř, Bořek a kol. (ed.), Kartotéka her pro dětské soubory II, Praha, ÚKVČ, 1975
Hrnčíř, Bořivoj (ed.), Zakládáme loutkářský soubor, Praha, Orbis, 1957
Hrnčíř, Bořivoj (ed.), Zakládáme loutkářský soubor, Praha, Orbis, 1961
Hrnčíř, Bořivoj s kolektivem divadelního oddělení, Pohádky a nepohádky, Praha, ÚKVČ, ed. Texty dětské scény, sv. 16, 1976
Hrnčíř, Bořivoj s kolektivem divadelního oddělení, Školní divadlo, Praha, ÚKVČ, ed. Texty dětské scény, sv. 17, 1977
Hrnečková, Anna, Dramatizace větších epických celků určené dětskému herci, Praha, diplomová práce FF UK, 2011
Hrnečková, Anna; Jedličková, Klára; Čmelíková, Barbora, F. L. Věk, didaktický projekt KVD DAMU 19. 12. 2007, 2007
Hurt, Fr., Dětské divadlo, Praha, Nakladatel Rudolf Storch knihkupec v Karlíně
Husák, Milan (ed.), Čítanka pro poškoláky, Beroun, OKS Beroun, 1987
Chadwell Heath High School, Drama Syllabus Including Staitment of Aims & Objectives, Romford, Essex, rozmnoženina, 1989
Children’s Theatre Review, XXIX, 1, Seattle, 1980
Children’s Theatre Review, XXIX, 2, Seattle, 1980
Children’s Theatre Review, XXVIII, 2, Seattle, 1979
Children’s Theatre Review, XXVIII, 3, Seattle, 1979
Children’s Theatre Review, XXVIII, 4, Seattle, 1980
Chilver, Peter, Designing a School Play, London, B. T. Batsford Limited, 1968
Chilver, Peter, Pátý sešit inspirace, Praha, ÚDLUT, ed.Textová příloha Div.vých.č.2/71, 1971
Chilver, Peter, Staging a School Play, London, B. T. Batsford Limited, 1967
Chilver, Peter, Talking, London, B. T. Batsford Limited, 1968
Chilver, Peter; Machková, Eva (ed.), Čtvrtý sešit inspirace, Praha, ÚDLUT, ed.Textová příloha Div.vých.č.1/71, 1971
IDEA Journal 1994-95, Volume 2/3, Number 1/2, Brooklin, Onatario (Canada), NARA-IATA/IATA, 1994/95
Institut für Spiel- und Theaterpädagogik, Hochschule der Künste, Spiel- und Theaterberatung, Berlin, Hochschule der Künste, Institut für Spiel- und Theaterpädagogik, 1992
Interaktionsspiele. Interaktionstraining, NRW, Landesarbeitsgemeinschaft für Spiel und Amateurtheater., 1972
Jackson, Tony (ed.), Learning Through Theatre, London-New York, Routledge, 1993
James, Miller, Drama Therapy for the Treatment of Affective Expression, USA
Janáček, Jiří, Jaroslav Průcha učitel a spisovatel, České Budějovice, Městské muzeum v Blatné-Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 1988
Jandová, Dagmar, Malé hříčky pro maňásky, Klatovy, OKS Klatovy, 1983
Jardine, Laurie, Reading Gavin Bolton: A Biography for Education, Centre for the Study of Curriculum and Instruction, Faculty of Graduate Studies, University of British Columbia-dokt.práce, 1995
Jennings, Sue (ed.), Dramatherapy with children and adolescents, London-New York, Routledge, 1995
Jennings, Sue, The handbook of dramatherapy, London-New York, Routledge, 1994
Jirsová, Zuzana, Semináře dramatické výchovy pro učitele MŠ, ZŠ a obraz poznaného v pedagogické praxi, KVD DAMU, 1995
Jirsová, Zuzana; Svobodová, Eva (ed.), Dramatická výchova, 1990
Johan, centrum pro sociální a kulturní projekty, Plzeň, Johan, centrum pro kulturní a sociální projekty, 2006
Johansen, Mila, 101 Theatre Games, (USA-UK-Canada-Australia), Classics With A Twist-Players Press, Inc., 1994
Johnson, David Read, On the therapeutic action of the creative arts therapies, USA, The Arts in Psychotherapy, vo.25, no.2, 1998-separát z čas, 1998
Johnson, David Read, Towards a poor drama therapy, USA, The Arts in Psychotherapy, vol. 23, no. 4, 1996
Johnsotone, Keith, Impro for Storytellers, London, Faber and Faber, 1999
Johnstone, Keith, IMPRO, New York, Routledge / Theatre Arts Books
Jones, Phil, Drama as Therapy, London-New York, Routledge, 1996
Josková, Zdena (ed.), Děti hrají divadlo, Praha, DILIA, sv. 11655, 1987
Josková, Zdena (ed.), Děti, hry a divadlo, Praha, Kulturní dům hl. m. Prahy, ed. Sešity dramatickdé výchovy, sv. 4, 1987
Josková, Zdena (ed.), Hofmanovy pohádky, Praha, DILIA, sv. 11302, 1983
Josková, Zdena (ed.), Jak se dělá umění aneb Nebojte se literatury!, Praha, DILIA, sv. 11349, 1983
Josková, Zdena (ed.), Malé jeviště 1987, Praha, ÚKDŽ, 1987
Josková, Zdena (ed.), Malé jeviště 1989, Praha, ÚKDŽ, 1989
Josková, Zdena (ed.), Pohádky a nepohádky II, Praha, ÚKVČ, ed. Texty dětské scény, sv. 18, 1980
Josková, Zdena (ed.), Rozmanitosti, Praha, DILIA, sv. 11206, 1982
Josková, Zdena (ed.), Rozpustilé pohádky, Praha, DILIA, sv. 10865, 1979
Josková, Zdena (ed.), Vrabčáci a hastrmani, Praha, DILIA, sv. 10936, 1980
Josková, Zdena, Kartotéka her pro dětské soubory, Praha, ÚKVČ, odbor ZUČ, 1974
Josková, Zdena, Metodický list pro členy Kruhu autorů dětského divadla, Praha, ÚKVČ, odbor ZUČ, 1983
Josková, Zdena, Základy dramaturgie, rukopis pro potřeby KVD DAMU, 1998
Kaletová, Jarmila, Práca s deťmi v bábkárskych krúžkoch a súboroch, Bratislava, Osvetový ústav, 1973
Kamenistý, Ján (ed.), Tak prichádza k nám slovo, Bratislava, Národné osvetové centrum, 2006
Kaposi, László (ed.), Drámapedagógiai magazin, Budapest, Különszám, 2008
Karaffa, Jan, Dramatická výchova a Mikuláš ve škole, Ostrava,Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012
Karaffa, Jan, Umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích, Ostrava, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, 2009
Karásek, Ivo, Metody dramatické výchovy ve výuce literatury v 8. ročníku ZŠ, Ostrava, diplomová práce OU-katedra čj. a literatury, 2003
Kelner, Lenore Blank, The Creative Classroom, Portsmouth, Heinemann, Portsmouth, 1993
Kempe, Andy, Progression in Secondary Drama, Oxford, Heinemann, 2000
Kimrová, Bohuslava, Úloha loutky v literární výchově a dramatická výchova na MŠ, Praha, závěrečná práce studia loutkářství pro učitele DAMU, 1986
Kindertheater aktuell in den Zeitschriften Grundschule und Praxis Grundschule. November 1998, Frakfurt am Main, Kinder- und Jungendthaterzentrum in der BRD, 1998
King, Nancy, Storymaking and Drama, Portsmouth (USA), Heinemann, 1993
Klepáčová, Stanislava (ed.), Metodický list, Ústí nad Labem, Krajské kulturní středisko Ústí nad Labem, 1985
Kohoutová, Veronika, Využití dramatické výchovy v MŠ pro děti se sníženou socializační schopností, Praha, bakalářská práce studia vychovatelství PdF UK, 2007
Koláčková, Lenka, Dramatisace v činné škole, Velké Meziříčí, Nakladatelství Aloise Šaška, ed.Nová knižnice učitelská, 1931
Kolafa, Tomáš (ed.), Almanach ZUŠ Liberec, Liberec, ZUŠ Liberec, 2005
Kolektiv Střediska dramatické výchovy, Středisko dramatické výchovy, Brno, Středisko dramatické výchovy DDM Brno, 1990?
Kolková, Růžena, Tvořítko, Prachatice-České Budějovice, Centrum ekologické výchovy Dřípatka-Rosa, 1996
Kollárová, Dana (ed.), Ja a moje mesto. Aplikácia metód tvorivej dramatiky vo výchovno-vzdelávacom procese.(Informačný zborník k prakticko-odbornému seminári), Trnava, Trnavská univerzita za finančnej podpory mesta Trnava, 1998
Komenský, Jan Amos, Školní hry a výchova, Praha, ÚDLUT, ed. Knihovnička Divadelní výchovy, sv. 3, 1970
Koppová, Brigita (ed.), Výchova hrou, Bratislava, Osvetový ústav, 1987
Korrespondenzen, Milow, Schibri-Verlag, 1998
Koťa, Jaroslav; Vališová, Alena (eds.), Studia paedagogica 14, Praha, Pedagogická fakulta UK, Studia paedagogica č. 14 - Vědeckoinformační bulletin Pedagické fakulty Univerzity Karlovy, 1995
Koťátková, Soňa, Dítě a mateřská škola, Praha, Grada Publishing, a.s., 2008
Koťátková, Soňa, Hry v mateřské škole v teorii a praxi, Praha, Grada Publishing, a.s., 2005
Koťátková, Soňa; Provazník, Jaroslav; Bláhová, Krista; Svobodová, Radmila; Tomková, Anna, Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, Praha, Karolinum, 1998
Kováčová, Barbora, Inkluzívny proces v materských školách, Bratislava, MUSICA LITURGICA, 2010
Kováčová, Barbora, Terapia s bábkou, Bratislava, Musica Liturgica, a.s., 2012
Kováčová, Barbora, Vývinovo orientovaná dramatoterapia, Bratislava, Musica Liturgica, a.s., 2011
Kovalčík, Zdeněk (ed.), Literární výchova v rámci povinné školní docházky, Ostrava, katedra českého jazyka a literatury s didaktikou OU a PC Ostrava, 1997
Kovalčíková, Iveta, Škola plná zážitkov, Prešov, MANACON, 1995
Kovalčuk, Josef; Cejpek, Václav; Šotkovský, Jan; Drozd, David (eds.), Přednášky o divadle a umění, Brno, JAMU, 2007
Kovářík, Miroslav, Inscenační postupy v divadle poezie, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, 1976
Krambrich, V., Process. Performance. Product-Prozess und Produkt. Spiel und Theater, Hamburg, Druckerei Heinrich Siegmann KG, 1979
Kratochvílová, Hana, Sborníček textů pro malé loutkářské formy, Brno, Krajské kulturní středisko v Brně, 1986
Kratochvílová, Hana, Sborníček textů pro malé loutkářské kolektivy, Prostějov, OKS Prostějov, 1988
Krčková, Stanislava; Stárek, Jiří (eds.), Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010
Kroča, David, Dětský přednes a současná poezie, Brno, Akademické nakladatelství CERM, 2000
Křenková, Jana (ed.), 2. sborníček slovesných prací žáků LDO ZUŠ ve Žďáře nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, ZUŠ Žďár nad Sázavou LDO, 1992
Kubálek, Vratislav (ed.), Recitujeme..., Praha, Albatros, 1977
Kubálek, Vratislav (ed.), Recitujeme...2, Praha, Albatros, 1980
Kubálek, Vratislav (ed.), Společenský význam dětské dramatické výchovy, Praha, ÚKVČ, rozmnoženina, 1973
Kubálek, Vratislav, ABECEDA dětského přednesu, Praha, ÚKVČ, ed. Knihovnička Divadelní výchovy, sv. 8 (spr.9), 1978
Kubálek, Vratislav, Dětský přednes a rozvoj kulturních aktivit dítěte, Praha, Albatros, 1983
Kubálek, Vratislav, Společenský význam dětské dramatické výchovy, Praha, ÚKVČ - ormig. rozmnoženina, 1973
Kubecová, Markéta, Projekt - Od skřítků k Leprikónům, Praha, didaktický projekt KVD DAMU, 2006
Kurková, Libuše (ed.), Hudba a divadlo I - Orffova škola, Praha, Pražské kulturní středisko, ed. Sešity dramatickdé výchovy, sv. 7, 1989
Kurš, Antonín, Sborové recitace, Praha, Dědictví Komenského, 1932
Kuschmitzová, Pavla, Malé divadélko, Praha, SKKS, 1985
Kuželová, Marie, Tvořivá dramatika ve výuce slohu, Brno, Pedagogická fakulta MU, 1996
Květ Února, České Budějovice, OKS České Budějovice, 1973
Ladika, Zviezdana, Dijete i scenska umjetnost, Zagreb, Školska knjiga, 1970
Lambert, Joe, Digital Storytelling Cookbook, Berkeley (USA), Center for Digital Storytelling, 2010
Landier, Jean-Claude, Expression. Dramatique. Theatre, Paris, Hatier, 1991
Langer, Karel, Nejmenší divadlo, Praha, Mladá fronta, Edice kulturního materiálu ČSM, sv.1/1956, 1956
Langr, Ladislav (ed.), Pedagogická diagnostika’99, Ostrava, Pedagogická fakulta OU, 1999
Lázňovská, Lenka (ed.), Dítě a umění, Praha, NIPOS, 2007
Lazorčáková, Taťjana, K netradičnímu divadlu na Moravě a ve Slezsku 60.-80. let.., Praha, Pražská scéna, 2003
Leenhardt, Pierre, L’Enfant et l’expression dramatique, Paris, Casterman, 1973
Lefkovitz, Anne, K-5 Drama Curriculum Guide, Evanston, Illinois, Community Consolidated School District 65 of Evanston-Skokie, 1995
Les Activités dramatiques en éducation. Former les formateurs, Montréal, Québec, Recherche en expression-Graduel, 1991
Lewicki, Tadeusz, Theatre/drama in education in the United Kingdom, Italy and Poland, Durham, Durham University. Durham theses. Available at Durham E-Theses Online, 1995
Lhotská, Jiřina, Text a spontánní prvky dětského hereckého projevu, Praha, diplomová práce DAMU, katedra režie a dramaturgie, 1990
Lichtblick, 12. Jahrgang, Nr. 3/95, Wien, ARGE für Darstellendes Spiel an des AHS in Wien, 1995
Literatura pro děti a mládež jako inspirace k dramatické hře, Praha, Společnost přátel knihy pro mládež, 1989
Lohmann, Paul, Chyby hlasové techniky a jejich náprava, Praha-Bratislava, Editio Supraphon, 1968
Lucký, Marián, Psychológia detského divadla I., Bratislava, Osvetový ústav, 1976
Lucký, Marián, Psychológia detského divadla II., Bratislava, Osvetový ústav, 1978
Ludwicka-Mierzejewska, Romana, Nastolatek w poszukiwaniu tajemnicy teatru, Plock, Mlodziezowy dom kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, 1998
Lukavský, Radovan, Kultura mluveného slova, Praha, AMU, 2000
Lutz, Edmund Johannes, Das Schulspiel, München, Don Bosco Verlag, 1957
Macková, Silva aj., Zájmové útvary recitačně dramatické pro žáky středních škol, Praha, ÚDPM JF, ed. Programy, 1987
Macková, Silva, Dětská literatura jako předloha dramatizace v praxi s dětmi, rukopis, 1979
Macková, Silva, Divadlo a výchova, Brno, at. DaV DiFA JAMU, rkp, 2009
Macková, Silva, Dramatická výchova (nejen) pro obecnou školu, Brno, rukopis, 1993-4
Macková, Silva, Dramatická výchova ve škole, Brno, Divadelní fakulta JAMU, 1995
Macková, Silva, Dramatická výchova, at. DV DiFA JAMU, rukopis, 2003
Macková, Silva, Dramatická výchova, Brno, JAMU, 2004
Macková, Silva, Dramatická výchova. Divadlo a výchova, Brno, DIFA JAMU, rukopis, 2003
Macková, Silva, Návrh experimentu "Dramatická výchova pro ZŠ", rukopis, 1986-87?
Macková, Silva, Škola (dramatickou) hrou, Brno, Středisko vzděl.a poradenských služeb kultury Brno-DDM, 1990
Maděryč, Vojtěch; Švejda, Zdeněk; Fidlerová, Klára, Kryštof Kolumbus, didaktický projekt KVD DAMU, 2007
Maguire, Jack, Creative Storytelling, Cambridge, Massachusetts, Yellow Moon Press, 1985
Machalíková, Jana aj., Improliga, rozmnoženina - pracovní materiál
Machková, Eva (ed.), Ať se točí svět!, Praha, DILIA, sv. 11465, 1984
Machková, Eva (ed.), Dětské divadlo 2, Praha, Albatros, 1978
Machková, Eva (ed.), Dětské divadlo, Praha, Albatros, 1976
Machková, Eva (ed.), Dětský přednes - dětský dramatický projev - dětské divadlo očima zasloužilého umělce Miloslava Dismana, nositele Řádu práce. Bibliografie, Praha, ÚDLUT, 1969
Machková, Eva (ed.), Divadelní výchova I, 1964, č. 1-4, Praha, ÚDLUT, 1964
Machková, Eva (ed.), Divadelní výchova II, 1965, č. 5-10, Praha, ÚDLUT, 1965
Machková, Eva (ed.), Divadelní výchova III, 1966, č. 1-6. Řada II, Praha, ÚDLUT, 1966
Machková, Eva (ed.), Divadelní výchova IV, 1967, č. 1-6. Řada III, Praha, ÚDLUT, 1967
Machková, Eva (ed.), Divadelní výchova IX, 1972, č. 1-6. Ročník IX, Praha, ÚKVČ, 1972
Machková, Eva (ed.), Divadelní výchova V, 1968, č. 1-6. Ročník V, Praha, ÚDLUT, 1968
Machková, Eva (ed.), Divadelní výchova VI, 1969, č. 1-6. Ročník VI, Praha, ÚDLUT, 1969
Machková, Eva (ed.), Divadelní výchova VII, 1970, č. 1-6. Ročník VII, Praha, ÚDLUT, 1970
Machková, Eva (ed.), Divadelní výchova VIII, 1971, č. 1-6. Ročník VIII, Praha, ÚDLUT, 1971
Machková, Eva (ed.), Divadelní výchova X, 1973, č. 1-4. Ročník X, Praha, ÚKVČ, 1973
Machková, Eva (ed.), Divadelní výchova XI, 1974, č. 1-4. Ročník XI, Praha, ÚKVČ, 1974
Machková, Eva (ed.), Heslo "Mělník", Praha, DILIA, sv.11684, 1987
Machková, Eva (ed.), Hřej, sluníčko, hřej!, Praha, DILIA, sv. 11220, 1982
Machková, Eva (ed.), Inspirace pro dětskou dramaturgii, Hradec Králové, Středisko amatérské kultury IMPULS, 1991
Machková, Eva (ed.), Krajské lidové konzervatoře - třída dramatické výchovy dětí, Praha, ÚKVČ, 1985
Machková, Eva (ed.), Kraťásky, Praha, ÚKVČ, ed. Texty dětské scény, sv. 13, 1974
Machková, Eva (ed.), Kuře, Kocourek a Malý tygr, Praha, DILIA, 1989
Machková, Eva (ed.), Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské škole, Praha, IPOS-ARTAMA - STD, 1992
Machková, Eva (ed.), Objevy a návraty, Praha, DILIA, sv. 11377, 1983
Machková, Eva (ed.), Od třinácti do šestnáti, Praha, DILIA, sv. 11239, 1982
Machková, Eva (ed.), Pionýrská scéna, Praha, MF, ed. Knihovnička vedoucího, sv. 76, 1979
Machková, Eva (ed.), Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk, Praha, Portál, 2013
Machková, Eva (ed.), Projekty dramatické výchovy pro starší školní věk, Praha, Portál, 2013
Machková, Eva (ed.), Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky, Praha, Portál, 2012
Machková, Eva (ed.), Svět dětí, ptáků, fialek, Praha, DILIA, sv. 11296, 1983
Machková, Eva (ed.), Tajné skrýše slov, Praha, DILIA, 1982
Machková, Eva (ed.), Texty dětské scény č. 1, 2, 3, 4, 6 + Zlatá lilie, Praha, ÚDLUT, 1971
Machková, Eva (ed.), Tvořivost a dramatická výchova, Praha, ÚKVČ -rozmnoženina, 1979
Machková, Eva, Básník chce asi čtenářům říci..., Praha, ÚKVČ - rozmnoženina, 1977 (?)
Machková, Eva, Drama v anglické škole, Praha, ARTAMA-STD, 1991
Machková, Eva, Dramatická hra jako prostředek výchovy dítěte, Ostrava, Krajské kulturní středisko v Ostravě, 1980
Machková, Eva, Dramatická hra jako prostředek výchovy dítěte, Praha, ÚDLUT, ed. Knihovnička Divadelní výchovy, sv. 4, 1970
Machková, Eva, Dramatická výchova dětí, Praha, ÚKVČ, 1978
Machková, Eva, Dramatické hry a improvizace, Praha, SKKS, 1978
Machková, Eva, Dramatické hry a improvizácie, Bratislava, Osvetový ústav, ed. Zájmová umelecká činnosť, 1981
Machková, Eva, Dramatika pro děti, Ústí nad Labem, KKS Ústí nad Labem, 1983
Machková, Eva, Dramatikus játékok és improvizációk, Bratislava, Osvetový ústav, 1984
Machková, Eva, Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu, Praha, Divadelní fakulta DAMU, ed. Studijní texty, 1996
Machková, Eva, Jak posuzovat metodiku práce v dětském divadelním a loutkářském souboru, Praha, ÚKVČ - divadelní oddělení, rozmnoženina, 1981
Machková, Eva, Jak posuzovat metodiku práce v dětském divadelním a loutkářském souboru, Praha, Kulturní dům hl. m. Prahy, 1984
Machková, Eva, Jak posuzovat metodiku práce v dětském divadelním a loutkářském souboru, Ústí nad Labem, Krajské kulturní středisko v Ústí nad Labem, 1986
Machková, Eva, Jak se učí dramatická výchova, Praha, AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2004
Machková, Eva, Jak se učí dramatická výchova, Praha, AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007
Machková, Eva, Kapitoly z praxe dramatické výchovy, Ostrava, Krajské kulturní středisko Ostrava, 1982
Machková, Eva, Koncepce rozvoje dramatické výchovy dětí do roku 1985, Praha, ÚKVČ - div.oddělení, rozmn.
Machková, Eva, Manuál diplomanta v oboru dramatické výchovy, KVD DAMU, rukopis, 1998
Machková, Eva, Metodické doporučení ke konkretizaci opatření plánu rozvoje zájmové umělecké činnosti do r. 1985 v oboru dramatické výchovy dětí, Praha, OZUŠ ÚKVČ - cyklostylová rozmnoženina, 1982
Machková, Eva, Metodika dramatické výchovy, Praha-Ústí nad Orlicí, ARTAMA-OÚ Ústí n. O. a SKS Ústí n. O. a IMPULS HK, 1992
Machková, Eva, Metodika dramatické výchovy, Praha-Ústí nad Orlicí, ARTAMA-OÚ Ústí nad Orlicí a SKS Ústí nad Orlicí a IMPULS Hradec Králové, 1993
Machková, Eva, Metodika dramatické výchovy, Praha, IPOS-ARTAMA, 1999
Machková, Eva, Metodika dramatické výchovy, Praha, IPOS, 2002
Machková, Eva, Metodika dramatické výchovy, Praha, STD, 2005
Machková, Eva, Metodika dramatické výchovy, Praha, STD, 2007
Machková, Eva, Metodika dramatické výchovy, Praha, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011
Machková, Eva, Mezi skutečností a snem, Ostrava, KDPM, 1988
Machková, Eva, Mezi skutečností a snem, Praha, Nakladatelství KANT-Karel Kerlický; připravil Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, ed. Disk-velká řada, sv. 23, 2013
Machková, Eva, O sani s mnoha hlavami, Praha, Pražské kulturní středisko, ed. Sešity dramatické výchovy, sv. 8, 1990
Machková, Eva, Struktura výchovné dramatiky a příprava učitele, Praha, Katedra výchovné dramatiky DAMU, 1993
Machková, Eva, Typy třídění metod, Praha, KVD DAMU, rozmnoženina, 2001
Machková, Eva, Úvod do studia dramatické výchovy, Praha, ARTAMA-IPOS - STD, 1998
Machková, Eva, Úvod do studia dramatické výchovy, Praha, NIPOS, 2007
Machková, Eva, Veřejné vystoupení a poetika jevištního projevu dětí, Praha, ÚKVČ, rozmnoženina, 1975
Machková, Eva, Volba literární látky pro dramatickou výchovu, Praha, Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2000
Machková, Eva, Volba literární látky pro dramatickou výchovu, Praha, Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2004
Machková, Eva, Volba literární látky pro dramatickou výchovu, Praha, Nakladatelství AMU, KVD, 2012
Machková, Eva, Základy dramatické výchovy, Praha, SPN, ed. Odborná literatura pro veřejnost, 1980
Machková, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací - I. díl, Znojmo, OKS Znojmo, 1987
Machková, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací - II. díl, Znojmo, OKS Znojmo, 1987
Machková, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací - III. díl, Znojmo, OKS Znojmo, 1987
Machková, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací - IV. díl, Znojmo, OKS Znojmo, 1987
Machková, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací, Praha, Institut přípravy mládeže hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, 1990
Machková, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací, Praha, OKS Praha-západ, 1983
Machková, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací, Praha, RMS FMEP při Institutu elektrotechnického průmyslu, 1987
Machková, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací, Praha, SKKS, 1990
Machková, Eva, Zásobník dramatických hier, cvičení a improvizací, Bratislava, Národné osvetové centrum, 1992
Machková, Eva; Provazník, Jaroslav (eds.), Dvacet let katedry výchovné dramatiky DAMU Praha (1992-2012), Praha, Nakladatelství AMU, 2012
Machková, Eva; Provazník, Jaroslav, Vývoj české dramatické výchovy v datech, Praha, DAMU - KVD - xerokopie, 2000
Machková, Eva; Šrámková, Vítězslava, K problematice práce porot dětského přednesu, Praha, ÚKVČ, 1981
Machková, Eva; Šrámková, Vítězslava, K problematice práce porot dětského přednesu, Praha, ÚKVČ, 1988
Machková, Eva; Vedral, Jan, Výchovná dramatika na DAMU (s. 48-51); Cit pro dramatičnost a dnešní divadlo (s. 59-66), Praha, Akademie múzických umění v Praze, 1996
Machová, Milena, Děti recitují, Praha, SKKS, 1978
Machulska, Halina, Drama w szkole podstawowej, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
Majzlanová, Katarína (ed.), Zvládanie problémových výchovných situácií v škole, Bratislava, Geotropos o. z., 2004
Majzlanová, Katarína a kol., Človek v centre liečebnopedagogickej starostlivosti, Bratislava, Humanitas, 2003
Majzlanová, Katarína, Dramatoterapia v liečebnej pedagogike, Bratislava, IRIS, 2004
Majzlanová, Katarína, Dramatoterapia, Bratislava, Humanitas, 1999
Malé jeviště 4, Praha, ÚKDŽ, 1976
Malé jeviště č. 2/78, Praha, ÚKDŽ, 1978
Maley, Alan, Drama Techniques in Language Learning, Cambridge, Cambridge University Press, 1992
Manda, Roman, Vývoj a proměny Pedagogické poemy, národní přehlídky v přednesu, v četbě a v improvizaci žáků středních pedagogických škol, Brno, bakalářská práce ateliéru Divadlo a výchova, DIFA JAMU, 2011
Martincová, Petra, SD Heinrich Harrer a jeho životní sny, Praha, diplomový úkol katedry primární pedagogiky PedF UK, 2008
Martinec, Václav, Devátý sešit inspirace, Praha, ÚKVČ, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, č.1/74, 1974
Martinec, Václav, Lidské tělo - inspirace a nástroj dramatického projevu, Cheb, OKS Cheb, 1989
Martinec, Václav, Lidské tělo - inspirace a nástroj dramatického projevu, Karviná, Okresní kulturní středisko Karviná, 1988
Martinec, Václav, Lidské tělo - inspirace a nástroj dramatického projevu, Praha, ÚKVČ, ed. Knihovnička divadelní výchovy, sv. 8, 1975
Marušák, Radek aj., Dramatická výchova v kurikulu současné školy, Praha, Portál, 2008
Marušák, Radek, Literatura v akci, Praha, Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2010
Masheder, Mildred, Let’s Co-operate, London?, Peace Education Project, 1991
Masner, Zdeněk (ed.), Malé jeviště 1-1980, Praha, ÚKDŽ, 1980
Masner, Zdeněk (ed.), Malé jeviště 1-1982, Praha, ÚKDŽ, 1982
Mašatová, Milada, Cesty k metafoře, Praha, AMU, 2004
Mašatová, Milada, Cesty k metafoře, Praha, DAMU-KVD, 1996
Mašatová, Milada, Dramatika s loutkou, Olomouc, STD, regionální sekce při OKS Olomouc, 1991
Mašatová, Milada, Hebe hebe hebere, Praha, DILIA, 1993
Mašatová, Milada, Metodický materiál pro 3. ročník loutkářského oddělení 1. stupně literárně dramatického oboru LŠU. Dramatika s loutkou. Vodění jednoduchých loutek
Mašatová, Milada, O loutkovém divadle hraném dětmi, rukopis, 1997
Mazal, Ferdinand, Soubor pohybových her pro děti mladšího školního věku, Olomouc, HANEX Olomouc, ed. Kdo si hraje, nezlobí v nakladatelství ARTAD, 1991
McCaslin, Nellie, Creative Drama in the Classroom, Studio City / New York, Players Press/Longman, 1990
McCaslinová, Nellie, Creative Drama in the Intermediate Grades, New York, London, Longman, 1987
McCaslinová, Nellie, Creative Drama in the Primary Grades, New York, London, Longman, 1987
McGregor, Lynn, Learning Through Drama, London, Heinemann Educational Books for the Scholls Council, 1977
McMahon, Linnet, The Handbook of play therapy, London and New York, Tavistock/Routledge, 1992
McMahon, Linnet, The Handbook of play therapy, London and New York, Tavistock/Routledge, 1992
Mégrier, Dominique, Pratiquer le théâtre a l’école, Paris, Éditions RETZ, collection Pédagogie pratique, 2004
Mégrierová, Dominique, 100 námětů pro dramatickou výchovu, Praha, Portál, 1999
Mezerová, Věra, Otázky amatérského loutkářství, Praha, ÚDLUT, ed. Odborné příručky pro loutkářské kursy, 1964
Mikešová, H. (ed.), Mír je, když si děti hrají, Praha, ÚDPM JF, 1976
Mistrík, Jozef, Deti a umelecký prednes, Bratislava, Osvetový ústav, 1969
Mlejnek, Josef (ed.), Rozčitadlo, Praha, ÚDLUT, ed.Textová příloha Divadelní výchovy č.3/69, 1969
Mlejnek, Josef, Děti v divadle, Praha, ÚKVČ, ed. Knihovnička amatérkého divadla, sv. 10, 1986
Mlejnek, Josef, Děti, hry a divadlo, Praha, ÚKVČ-ÚZUČ, ed. Knihovnička Divadelní výchovy, sv. 5, 1972
Mlejnek, Josef, Dětská tvořivá hra, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko Hradec Králové, 1981
Mlejnek, Josef, Dětská tvořivá hra, Praha, IPOS-ARTAMA - STD, 1997
Mlejnek, Josef, Dětská tvořivá hra, Praha, IPOS-ARTAMA - STD, 2004
Mlejnek, Josef, Dětská tvořivá hra, Praha, NIPOS, útvar ARTAMA, 2011
Mlejnek, Josef, Podkladový materiál, Praha, ÚKVČ, rozmnoženina, 1973
Morávková, Jitka, Soňa Pavelková, Praha, Metodické centrum HAMU, Hudební fakulta, AMU, 2008
Morgan, Norah; Saxton, Juliana, Asking Better Questions, Markham, Ontario, Pembroke Publishers, 2006
Morgan, Norah; Saxton, Juliana, Teaching Drama, Cheltenham, Stanley Thornes (Publishers), 1989
Morgan, Norah; Saxton, Juliana, Vyučování dramatu, Praha, STD ve spolupráci s ARTAMA, 2001
Muir, Alistair, New Beginnings, Stoke-on-Trent, England, Trentham Books, Issues in Education Series: No. 1, 1996
Müller, Alwin, Der Jugendring und der Spielkreis Mirbt 1920-1925, Recklinghausen, Landesarbeitsgemeinschaft für Spiel und Amateurtheater, 1973
Müller, Oldřich, Dramika (nejen) pro speciální pedagogy, Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995
Müller, Oldřich, Dramika (nejen) pro speciální pedagogy, Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995
Musgrave Horner, A., Movement, Voice and Speech, London, Methuen & Co. Ltd., 1974
Musilová, Daniela aj., Slovníček uměleckého přednesu, Praha, SKKS, 1981
National Arts Education Accord, Tempe-Reston, American Alliance for Theatre and Education-MENC-NAEA, 1991
Navrátil, Antonín (ed.), III. přehlídka inscenací Malé scény 24.-28. 4. 1979., Gottwaldov, OKS Gottwaldov, 1979
Nečesaná, Milena, Školské piaristické divadlo, Praha, bakalářská práce studia vychovatelství PdF UK, 2007
Neelands, Jonothan, Drama and Theatre Studies at AS/A level, London, Hodder & Stoughton, 2000
Neelands, Jonothan, Learning through Imagined Experience, Sevenoaks, Kent, Hodder & Stoughton, 1998
Neelands, Jonothan, Making Sense of Drama, Oxford, Heinemann Educational Books-2D Magazine, 1984
Neelands, Jonothan, Structuring Drama Work, Cambridge (GB), Cambridge University Press, 1990
Neelands, Jonothan, Strukturování dramatické práce, Ústí nad Orlicí, příloha Deníku Dětské scény’95, č. 1-9, 1995
Neelands, Jonothan, Theatre Directions, London, Hodder & Stoughton, 2000
Nejezchlebová, Jana (ed.), Komenský nebyl žádný suchar aneb Dramatická hra s dětmi v knihovně jako příspěvek k rozvoji dětského čtenářství, Brno, Moravská zemská knihovna v Brně-Regionální výbor SKIP jižní Moravy, 2001
Nelešovská, Alena, Jak se děti učí hrou, Praha, Grada Publishing, a.s., 2004
Němec, Ivan (ed.), Tvorba pásma, Praha, ÚKVČ, ed. Umělecký přednes, sv. 31, 1983
Němečková, Ivana, Dětská loutková inscenace jako tvůrčí proces, závěrečná práce specializačního studia DV FF MU Brno, 1994
Nickel, Hans-Wolfgang (ed.), Spiel und Theaater. LAG Materialen 27, Berlin, Landesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater Berlin e. V., 1992
Novotná-Hůrková, Jiřina, Mluvený projev dětí na národní přehlídce dětského přednesu v Příbrami 1976. Dětský přednes ve škole "přednesové hodiny", Praha, SKKS, 1976 (?)
Novotná-Hůrková, Jiřina, O přesvědčivosti uměleckého přednesu, Praha, ÚKVČ, ed. Umělecký přednes, sv. 36, 1979
Nygren, Christina (ed.), Theatre for development, Stockholm, Svensk Teaterunion - Swedish Centre of the ITI, 2009
O´Neill, Cecily, Drama Structures, Cheltenham, UK, Stanley Thornes (Publishers) Ltd., 1990 (82)
O’Connor, Peter, Reflection and Reflraction: The Dimpled Mirror of Process Drama, Brisbane, doktorská práce - Faculty of Education, School of Vocational, Technology and Arts Education, Griffith University, 2003
O’Neill, Cecily, Drama Structures, Cheltenham (GB); Portsmouth, NH, Stanley Thornes(Publishers) Ltd; Heinemann, 1994 (82)
O’Neill, Cecily, Drama Worlds, Portsmouth, Heinemann, 1995
O’Toole, John, The Process of Drama, London-New York, Routledge, 1993
Obrátil, Miroslav, Středisko dramatické výchovy, Brno, Středisko dramatické výchovy DDM Brno, 1990 (?)
Oddey, Alison, Devising Theatre, London-New York, Routledge, 1994
Okresní pedagogické středisko ve Svitavách - kabinet předškolní výchovy - sekce práce s loutkou, Metodický list č. 1, Svitavy, Okresní pedagogické středisko, 1988 ?
Oleniusová, Elsa, Šestý sešit inspirace, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy č.3/71, 1971
Oudes, Jiří aj., Zásobník her, cvičení a improvizací tvořivé dramatiky, Plzeň, Pedagogické centrum Plzeň, 1997
Oudes, Jiří, Chaloupka. Koblížek na cestách. Písně, cyklostylová rozmnoženina
Oudes, Jiří; Provazník, Jaroslav, Dětské loutkové divadlo, Praha, Albatros, 1980
Owens, Allan, Dramaworks, Carlisle, Carel Press Ltd., 1997
Owens, Allan, Mapping Drama, Carlisle, Carel Press Ltd., 2001
Pacovský, Jaroslav, Odznak odbornosti - Divadelník, Praha, ČÚR PO SSM v MF, 1980
Page, Christiane (ed.), Cahiers Robinson no 18 - 2005, Arras, UFR de Lettres Modernes, Université d´Artois, 2005
Page, Christiane (ed.), Pratiques du théâtre, Paris, Hachette Livre, coll. Resources formation, 1998
Page, Christiane (ed.). ,Art´in. Revue d´arts plastiques et d´arts du spectacle. Numéro 03,, Presses universitaires de Valenciennes; Université d‘Artois, 2004
Page, Christiane, Aliénation ou émancipation? Arras, Artois Presses Université, 2009
Page, Christiane, Du jeu pour soi au travail pour dire aux autres: l´expérience du jeu dramatique, Suresnes, Centre national de Suresnes, La nouvelle revue de l´AIS: Europe et intégration, no 10-2e trimestre 2000, 2000
Page, Christiane, Éduquer par le Jeu Dramatique, Paris, ESF éditeur, coll. Pratiques et enjeux pédagogiques, 1997
Page, Christiane, Historique du jeu dramatique, www, http://coursenligne.univ-artois.fr/Arts/fichiers/hist-jd.pdf, 2004
Page, Christiane, Le théatre dans l´éducation, Lyon, Se former+: Pratiques et apprendtissages de l´éducation. S87. Octobre 2000. Bimensuel. Voies livres, 2000
Pajdlhauserová, Elena, Tvorivá dramatika v edukačnom procese, Bratislava, Univerzita Komenského, 2011
Palarčíková, Alena, Tygr v oku, Praha, STD-Společnost Amatérské divadlo a svět, 2001
Palarčíková, Alena, Tygr v oku, Praha, NIPOS, útvar ARTAMA, 2011
Pánková, Věra, Třetí sešit inspirace, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy č.4/70, 1970
Parkes, Joanna, Step by step educational drama, Dublin, NAYD, National Association for Youth Drama, 2006
Participants of "ELT and Drama Education", a British Council pilot course, Dramalogue: A collection of lesson plans integrating drama in the ELT classsroom, Praha, The British Council; The United Kingdom’s international organisation for educational and cultural relation, 2000
Pausewangová, Elfriede, 100 her k rozvoji tvořivosti v předškolním a mladším školním věku, Praha, Portál, 1992
Pausewangová, Elfriede, 100 her k rozvoji tvořivosti v předškolním a mladším školním věku, Praha, Portál, 1995
Pausewangová, Elfriede, 130 didaktických her, Praha, Portál, 1993
Pausewangová, Elfriede, 150 her k utváření osobnosti v předškolním věku, Praha, Portál, 1993
Pavelková, Soňa, Dramatická výchova, České Budějovice, Krajské kulturní středisko ČB, 1983
Pavelková, Soňa, Dramatická výchova, Praha, Kulturní dům hl. m. Prahy, ed. Sešity dramatickdé výchovy, sv. 1, 1985
Pavelková, Soňa, Práce se staršími začátečníky, rozmnoženina
Pavelková, Soňa, Recitujeme..., Klatovy, OKS Klatovy, 1982
Pavelková, Soňa; Vobrubová, Jana; Štembergová, Šárka, Výchova dětského přednašeče, Praha, ÚKVČ, ed. Umělecký přednes, sv. 36, 1989
Pavlásková, Hana, Využití loutky ve výchovně vzdělávacím proocesu na mateřské škole, Prostějov, OKS Prostějov, 1984
Pavlovská, Marie (ed.), Cesta současné školy ke škole tvořivé, Brno, MSD Brno, 2002
Pavlovská, Marie (ed.), Komunikace a řešení problémových situací ve škole, Brno, MSD Brno, 2004
Pavlovská, Marie (ed.), My, ty, oni, Brno, Pedagogická fakulta MU v Brně, 2008
Pavlovská, Marie, Dramatická výchova a divadlo, Brno, Akademické nakladatelství CERM, 1999
Pavlovská, Marie, Dramatická výchova, Brno, CERM - akademické nakladatelství, s.r.o., ed. Literatura, 1998
Pavlovská, Marie; Remsová, Lenka, Jak na divadlo fórum, Brno, MSD Brno, 2006
Pazourek, Vladimír, Divadlo pro mládež, Brno; Banská Bystrica, Komenium, učitelské nakladatelství, společnost s r.o. v Praze VII, 1947
Pemberton-Billing, R. N.; Clegg, J. D., Osmý sešit inspirace, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy č.5/71, 1971
Pemberton-Billing, R. N.; Clegg, J. D., Vyučování dramatu, Praha, Lidová univerzita-RS ZUČ Městské knihovny, ed. Sešity dramatické výchovy, sv. 9, 1991
Pernicová, Věra, Komunikace pohybem, Praha, Kulturni dům hl. m. Prahy, ed. Sešity dramatické výchovy, sv. 3, 1987
Petrasová, Nina, Dramatická výchova v mateřské škole, závěrečná práce dálkového dvouletého studia pro pedagogy-obor loutkářství, 1986
Petruželová, Jarmila, Uplatňování metod dramatické výchovy na II. stupni škol, diplomová práce PedF OU, katedra pedagogiky primárního a alernativního školství, 2003
Petržela, Zdeněk, Hrajeme si... Díl. I., Svitavy, Zdeněk Petržela, 1991
Petržela, Zdeněk, Hrajeme si... Díl. I., Svitavy, Zdeněk Petržela, 1992
Petržela, Zdeněk, Hrajeme si... Díl. II., Polička, Fantisk, 1993
Petržela, Zdeněk, Tvořivá dramatika v 1. ročníku ZŠ, Praha, Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1991
Petržela, Zdeněk, Využití maňáska v 1. ročníku základní školy, Blansko, Okresní pedagogické středisko Blansko-kabinet 1.st.ZŠ, 1985
Pierse, Lyn, Theatresports Down Under, Sidney, Improcorp Australia, Isch Production and Design, 1993
Pilková, Soňa aj., Náměty pro práci zájmových kroužků literárních, Praha, ÚDPM JF, 1983
Pilková, Soňa aj., Zájmové kroužky literární, Praha, ÚDPM JF, ed. Programy, sv. 17, 1982
Pilková, Soňa, Umět si hrát, Praha, ČÚR PO SSM v MF, ed. Knihovnička vedoucího, sv. 100, 1985
Pilková, Soňa; Ditmar, René; Provazník, Jaroslav aj., Nápady za školou - vánoce 1991, Praha, Institut dětí a mládeže MŠMT ČSR, 1991
Pilková, Soňa; Hájek, Bedřich aj., Je nám dobře na zemi, Praha, ČÚR PO SSM v Mladé frontě, 1989
Plesníková, Bohumila, Odpovědnost učitele dramatické výchovy, závěrečná práce specializačního studia DV na FF MU Brno, 1994
Pojď si hrát, Brno, Osvětový dům Brno-venkov-LŠU Brno-Černovice, rukopis
Pokorná, Jaroslava, Práce s loutkou v mateřské škole, Plzeň, Krajské osvětové středisko v Plzni, ed. Informace, pokyny
Polacek, Ewald (ed.), Das andere Theater, Waidhofen/Thaia, Landesverband Niederösterreich für Schulspiel, Jugendspiel und Amateurtheater, 1994 (?)
Polacek, Ewald (ed.), Unser Theater. Kreativität und Vielfalt. ÖBV Theaterjahrubch’92, Waidhofen/Thaia, Österreichischer Bundesverband ÖBV, 1992
Polehla, Petr, Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2011
Polzerová, Eva, Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy, Praha, IPOS-ARTAMA, 1995
Poupko, Jean-Pierre; Moonens, Egide; Deldime, Roger; Boon, André, L´École et la ville. No 16 - Mars 1979, Bruxelles, Commission française de la Culture de l’Agglomération de Bruxelles, 1979
Pracovní projekty SDV na rok 1992/93, Brno, Středisko dramatické výchovy. Dům dětí a mládeže v Brně, 1992
Pražáková, Drahomíra (ed.), Hry a hříčky pro práci s loutkou, Ostrava, Krajské kulturní středisko v Ostravě, 1982
Pražáková, Drahomíra, Základy práce s loutkou, Ostrava, KKS, 1979
Pražan, Bronislav; Pilková, Soňa; Adamcová, Marie aj., Estetická výchova na pionýrském táboře, Praha, ÚDPM JF, 1988
Provazník, Jaroslav (ed.), Co recitovat?, Mělník, OKS Mělník, 1986
Provazník, Jaroslav (ed.), Co recitovat?, Mělník, OKS Mělník, 1988
Provazník, Jaroslav (ed.), Co recitovat?, Mělník, OKS Mělník, 1989
Provazník, Jaroslav (ed.), Co recitovat?, Mělník, OKS Mělník, 1990
Provazník, Jaroslav (ed.), Čtení o inscenování a režírování v dětském souboru, Praha, Kulturní dům hl. m. Prahy, ed. Sešity dramatické výchovy, sv. 2, 1985
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 1, Praha, ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2000
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 10, Praha, ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2003
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 11, Praha, ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2003
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 12, Praha, ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2003
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 13, Praha, ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2004
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 14, Praha, ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2004
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 15, Praha, KVD DAMU-ARTAMA-STD, 2004
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 16, Praha, ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2005
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 17, Praha, ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2005
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 18, Praha, ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2005
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 19, Praha, ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2006
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 2, Praha, ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2000
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 20, Praha, ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2006
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 21, Praha, ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2006
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 22, Praha, ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2007
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 23, Praha, ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2007
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 24, Praha, ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2007
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 25, Praha, NIPOS-ARTAMA; katedra výchovné dramatiky DAMU; Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2008
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 26, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2008
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 27, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2008
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 28, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2009
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 29, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2009
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 3, Praha, STD-ARTAMA-KVD DAMU, 2000
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 30, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2009
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 31, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2010
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 32, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2010
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 32, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2010
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 33, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2010
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 34, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2011
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 35, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2011
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 36, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2011
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 37, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2012
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 38, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2012
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 39, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2012
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 4, Praha, ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2001
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 40, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2013
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 41, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2013
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 42, Praha,NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2013
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 43, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2014
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 44, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2014
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 45, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2014
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 46, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2015
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 47, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2015
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 5, Praha, ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2001
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 6, Praha, STD-ARTAMA-KVD DAMU, 2001
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 7, Praha, STD-KVD DAMU-ARTAMA, 2002
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 8, Praha, STD-KVD DAMU-ARTAMA, 2002
Provazník, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 9, Praha, STD-KVD DAMU-ARTAMA, 2002
Provazník, Jaroslav (ed.), Dítě mezi výchovou a uměním, Praha, Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, 2008
Provazník, Jaroslav (ed.), Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa, Praha, Sdružení pro tvořivou dramatiku-KVD DAMU-CDA v ARTAMĚ, 2001
Provazník, Jaroslav (ed.), Mělnické první čtení, Mělník, OKS Mělník, 1987
Provazník, Jaroslav (ed.), Náš svět 1988/1989, Praha, ÚDPM JF, 1989
Provazník, Jaroslav (ed.), Náš svět 1990/1991, Praha, IDM MŠMT ČR (dř. ÚDDM ČR), 1991
Provazník, Jaroslav (ed.), Náš svět 1991/1992, Praha, IDM MŠMT ČR, 1992
Provazník, Jaroslav (ed.), Náš svět 1992/1993, Praha, ARTAMA - interní materiál pro potřeby 3. celostární dílny, 1993
Provazník, Jaroslav (ed.), Našima očima: B - Písmena - slova - příběhy (Příloha pro vaši inspiraci), Praha, IDM MŠMT ČR, 1991
Provazník, Jaroslav (ed.), Písmena - slova - příběhy, Praha, IDM MŠMT ČR (dř. ÚDDM ČR), 1991
Provazník, Jaroslav (ed.), Tvořivá dramatika 50/2007, Praha, NIPOS-ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2007
Provazník, Jaroslav (ed.), Tvořivá dramatika, Praha, ARTAMA-STD, 1995
Provazník, Jaroslav, Děti a loutky, Praha, AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2008
Provazník, Jaroslav, Není loutka jako loutka, Praha, Pionýrská štafeta 1983, č. 8-12, 1984, č. 1-9, 1983-4
Provazník, Jaroslav, Osm letmých pohledů do labyrintu základních pojmů dramatické výchovy a několika pojmů s nimi souvisejících, Praha, Kulturní dům hl. m. Prahy, ed. Sešity dramatické výchovy, sv. 5, 1987
Pršová, Eva (ed.), Tvorivá dramatika v edukácii a inscenačnej praxi detských divadelných súborov II, Banská Bystrica, Združenie tvorivej dramatiky Slovenska Banská Bystrica, 2012
Radimecká, Yvetta, Na pomoc loutkářským souborům, Karviná, Okresní kulturní středisko Karviná, 1987
Reisman, Michael, Outline for Developmental Transformations Workshop, rukopis, 1999
Rejchrt, Luděk, Hry 2, Praha, Kalich, 2004
Remsová, Lenka, Divadlo utlačovaných a jeho edukační možnosti v sociální pedagogice, Brno, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra sociální pedagogiky, 2011
Remsová, Lenka; Klapko, Dušan a kol., Výzkumný exkurz do dramatické výchovy, Brno, Masarykova univerzita, 2013
Repinská, Anna, Metódy, cvičenia, sposoby a prostriedky, ktoré stimulujú.., Trenčín, Okresné pedagogické stredisko Trenčín, rukopis
Resolution verfasst vom 2. Internationalen Kongress für "Drama nad Theatre with Children", Villach (Österreich), 1977, rukopis
Reumer, Wanda, Taalexpressie, Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1978
Revue des Rencontres du Jeune Théatre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2008
Revue des Rencontres du Jeune Théatre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2009
Revue des Rencontres du Jeune Théatre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2010
Revue des Rencontres du Jeune Théatre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2011
Rezoluce vypracovaná na 2. mezinárodním kongresu "Drama a divadlo s dětmi", Praha, ÚKVČ, divadelní oddělení ÚZUČ - rozmnoženina, 1977
Richter, Luděk, (S)hledání (v) prostoru, Praha, Kulturní dům hl. m. Prahy, ed. Sešity dramatickdé výchovy, sv. 6, 1988
Richter, Luděk, Zájmové kroužky loutkového divadla pro žáky středních škol, Praha, ÚDPM JF, ed. Programy, 1989
Ročeň, Josef (ed.), Hrajeme pro nejmenší, Praha, Československý červený kříž ve Státním zdravotnickém nakladatelství, ed. Knižnice Československého červeného kříže, 1959
Rödl, M. (sic!), Loutka jako výchovný a vyučovací prostředek, Gottwaldov, Pedagogický institut v Gottwaldově, rozmnoženina
Rödl, O., Základy pro práci s loutkou, Praha, Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, 1963
Rödl, Otto (ed.), Loutkové hříčky pro nejmenší, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1957
Rödl, Otto aj., Loutkářství, Praha, SPN, ed. Učebnice odborných a středních odborných škol, 1977
Rödl, Otto, Loutkové divadlo, Praha, SPN, 1969
Rödl, Otto, Loutkové divadlo, Praha, SPN, ed. Učebnice pro pedagogické školy, 1976
Rödl, Otto, Uměleckovýchovný význam loutkového divadla, rozmnoženina
Rodová, Veronika, Dramatická výchova ve službách dějepisu, Brno, Masarykova univerzita, 2014
Rodriguezová, Veronika, Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky v kontextu didaktiky dějepisu a dramatické výchovy, Brno, disertační práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra historie, 2011
Roth, Sieglinde (ed.), Subtext. 1. Jahrgang. 2010, Heft 1, Graz (Redaktionsadresse), ÖBV Theater - Österreichischer Bundesverband für Außerberufliches Theater, 2010
Roth, Sieglinde (ed.), Subtext. 3. Jahrgang 2013, Heft 3, Graz, ÖBV Theater, 2013
Royal Scottish Academy of Music and Drama, Degree of Bachelor of Arts, rozmnoženina
RSA Examinations Board, Diplomas in Drama, London, RSA Examination Board, 1989
Ruping, Bernd (ed.), Theaterkunst und Kinderspiel, Münster-Hamburg, LIT Verlag, 1992
Ruping, Bernd, Theater mit Kindern, Weinheim und München, Juventa Verlag, 1995
Ruping, Bernd, Themen Hefte zur Kulturpädagogik, Seelze-Velber, Kallmeyer’sche, 1989
Rybárik, Ján, Deti hrajú divadlo, Bratislava, Osvetový ústav, 1973
Ryboticka, Lidia, Gry dramatyczne, Warszawa, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, 1976
Rychecký, Alexandr, Smysl, význam a postavení středisek dramatické výchovy, závěrečná práce DPFMOV/A, Ústav celoživotního vzdělávání a rozv. PdF OU, 1996
Rychecký, Saša (ed.), Alternativní pedagogika, dramatická výchova a škola..., Ostrava, DDM Ostrava-Mariánské Hory, 1995
Rychecký, Saša (ed.), Dramatická výchova, Ostrava, DDM Moravská Ostrava, 1992
Rychecký, Saša, 92 lekcí dramatické výchovy pro základní a střední školy, Havířov-Šumbark, Soukromé gymnázium Pěvy Žaludové, 1994
Řezáč, Jaroslav, Místo dramatické výchovy ve výuce studentů na pedagogické fakultě, Plzeň, rukopis, 1992 (?)
Řezníčková, Kateřina, České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století, Praha, Nakladatelství KANT - Karel Kerlický; připravil Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, 2013
Salisbury, Barbara, Theatre Arts in the Elementary Classroom, New Orleans, Louisiana, Anchorage Press, INC, 1986
Saunders, Sue, In Holland stands a house, London, Collins Educational, ed. Plays plus, 1991
Sborník dětské poezie, Kroměříž, OKS v Kroměříži, 1979
Sborník poezie pro děti, Praha, OKS Praha-východ, 1979
Sborník z oborového aktivu k problematice amatérského uměleckého a dětského přednesu, Praha, ÚKVČ, 1989
Scott Regan, F., Adjudication, Blacksburg, USA, American Alliance for Theatre and Education, 1990
Scottish Drama, Autumn 1994, Issue No. 2, Edinburgh, Moray House College, Heriot-Watt University, 1994
Sedláček, Martin, Interpretace polohy těla v prostoru, Praha, Katedra psychologie FF UK, diplomová práce, 2003
Sedláček-Promyk, Hanuš, Dětské dýchánky, Praha, Svaz Dělnických tělocvičných jednot československých, 1929
Seeman, Miloslav, O lidském hlasu, Praha, Orbis, Knihovna Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí, sv. 27. Ed. Přírodní vědy, sv. 8, 1953
Semjanová, Ivana, Môj a váš svet, Bratislava, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, 1994
Scher, Anna, 100 + Ideas for Drama, London, Heinemann Educational Books Ltd., 1975
Scherhaufer, Peter (ed.), Studijní heslo k semináři o lidovém divadle Augusta Boala, Ostrava, Městské kulturní středisko v Ostravě, 1988
Schneider, Wolfgang, Vorhang auf!, Frankfurt am Mein, Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der BRD, 1996
Schul-Management, 1976, n. 5, Braunschweig, Westermann, 1976
Schwartz, Dorothy, Give Them Roots... And Wings!, New Orleans, Anchorage Press, 1985
Siks, Geraldin Brain; Dunnington, Hazel Brain (eds.), Children´s Theatre and Creative Dramatics, Seattle and London, University of Washington Press, 1967
Slavík, Jan, Od výrazu k dialogu ve výchově, Praha, Karolinum-UK, 1997
Slavík, Miroslav, Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem, Praha, IPOS-ARTAMA, 1996
Slavík, Miroslav, Vliv vzdělávacích akcí na další rozvoj dětského divadla, závěrečná práce pomaturitního studia pro kulturně výchovné pracovníky, 1987
Słysz, Stefan, Domowe zabawy teatralne, Warszawa, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, 1977
Směr 8/80, Praha, ÚDPM JF v Praze-ÚDPM KG v Bratislavě, 1980
Smutná, Marta, Maňáskové scénky pro mateřské školy 8, Praha, Ústav zdravotní výchovy Praha, 1980
Somers, John (ed.), Drama and Theatre in Education, North York (Canada), Campus Press Inc., 1996
Somers, John, Drama in the Curriculum, London-New York, Cassell Educational Limited, 1994
Souček, Ludvík, Hrajeme maňáskové divadlo, Praha, Mladá fronta, Ed. pomocného materiálu pro pionýry, č. 3, 1951
Souček, Ludvík, Vyrábíme maňáskové divadélko, Praha, Mladá fronta, Ed. pomocného materiálu pro pionýry, č. 2, 1951
Spolin, Viola, Theater Games for Rehearsal,Evanston, Illinois, Northwestern University Press, 2010
Spolin, Viola, Theater Games for the Lone Actor, Evanston, Illinois, Northwestern University Press, 2001
Spolin, Viola, Theatre Games for the Classroom, Evanston, Illinois, Northwestern University Press, 1986
SPOT, Nr. 59, Waidhofen/Thaia, Landesverband Niederösterreich für Schulspiel, Jugendspiel und Amateurtheater, 1996
Sviť sluníčko, České Budějovice, OKS České Budějovice, 1973
Svobodová, Eva, Dramatická výchova v mateřské škole, Praha, RAABE - separát, 1998
Svobodová, Eva, Metody dramatické výchovy v mateřské škole, Praha, Portál, 2011
Svobodová, Radka, Základy techniky řeči pro (budoucí) učitele, Praha, Pedagogická fakulta UK, 1998
Svozilová, Dana aj., Návrh osnov dramatické výchovy pro občanskou školu, Ústí nad Orlicí, příloha Deníku Dětské scény’94, 1994
Svozilová, Dana, Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy, Brno, JAMU, ed. Výběrová řada doktorských prací, 2005
Svozilová-Drahanská, Petra, Proces tematizace a symbolizace v herním a jevištním jednání, Brno, JAMU, ed. Výběrová řada doktorských prací, 2007
Swartz, Larry, Drama. Schemes, Themes & Dreams, Markham, Ontario (Canada), Penbroke Publishers, 2010
Sýkorová, Jaroslava, Výuka literární výchovy metodami dramatické výchovy na 2. stupni základní školy, Praha, katedra české literatury PedF UK, 2004
Sypal, Jaromír, Vítr z bedny, rukopis, 1971
Šedá, Věra (ed.), Katalog her, pásem a sborníků pro děti a mládež II (1973–1981, Praha, DILIA, 1983
Šedá, Věra aj. (eds.), Hry pro děti a mládež, Praha, DILIA, 1970
Šimanová, Hana, Dramatická výchova v mateřské škole, Praha, Městská knihovna, ed. Sešity dramatické výchovy, sv. 10, 1992
Šimanovský, Zdeněk, Hry pomáhají s problémy, Praha, Portál, 1996
Šimanovský, Zdeněk, Hry pro rozvoj zdravé osobnosti, Praha, Portál, 2005
Šimanovský, Zdeněk, Hry s hudbou a techniky muzikoterapie, Praha, Portál, 1998
Šimanovský, Zdeněk, Lidové písničky a hry s nimi, Praha, Portál, 1999
Šimanovský, Zdeněk, Písničky a jejich dramatizace, Praha, Portál, 2000
Šimonová, Brigita, Moderný človek, literatúra a škola, Banská Bystrica, PdF Univerzity Mateje Bela v Banskej Bystrici, 2000
Šimonová, Brigita, Tvorivá dramatika v škole a v záujmovej činnosti, Banská Bystrica, Metodické centrum Banská Bystrica. Združenie tvorivej dramatiky Slovenska, 1997
Šimonová, Hana, Psychické zvláštnosti dětí s tělesným psotižením, katedra speciální pedagogiky PdF UK, diplomová práce, 2004
Šimonová, Lenka, Osobnost pedagoga dramatické výchovy - Roman Černík, Praha, katedra školní a sociální pedagogiky PdF UK, bakalářská práce, 2009
Škoviera, Albín, Využitie dramatickej hry v práci pionierskej organizácie SZM, Bratislava, Pionierske oddelenie SÚV SZM-Smena, 1980
Šneberger, Václav, Dramaterapie v etopedické praxi, Praha, diplomová práce katedra speciální pedagogiky PedF UK Praha, 2000
Špačková, Blanka, 25 let Mladé scény, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko Hradec Králové, 1987
Šrámková, Vítězslava; Hůrková-Novotná, Jiřina, Mluvený projev a přednes, Praha, SPN, 1984
Šrámková, Vítězslava; Hůrková-Novotná, Jiřina, Mluvený projev a přednes, Praha, SPN, 1985
Štefková, Alena (ed.), Tvorivá dramatika v edukácii a inscenačnej praxi detských divadelných súborov, Bratislava, Národné osvetové centrum v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre, 2011
Štembergová, Šárka, Metodická příručka pro mluvní průpravu na I. stupni LDO LŠU, Praha, Výzkumný ústav pedagogický, rozmnoženina, 1986
Štembergová, Šárka, Technika řeči starších dětí - metodický materiál, Ostrava, Městské kulturní středisko v Ostravě, 1989
Štembergová, Šárka, Technika řeči starších dětí, Gottwaldov, OKS Gottwaldov, 1982
Štembergová, Šárka, Technika řeči starších dětí, Praha, ÚDLUT, ed. Knihovnička Divadelní výchovy, sv. 1, 1969
Štembergová, Šárka, Technika řeči starších dětí, Praha-Příbram, ÚDPM JF-OKS Příbram, 1980
Štembergová, Šárka, Výrazová hlediska mluveného projevu, Ostrava, Městské kulturní středisko v Ostravě, 1990
Štembergová-Kratochvílová, Šárka, Metodika mluvní výchovy dětí, Praha, DAMU, 1993
Štembergová-Kratochvílová, Šárka, Metodika mluvní výchovy dětí, Praha, STD, 1994
Štěpán, Josef, Logopedické texty a jejich využití v praxi, Praha, Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1990
Štěpanovská, Dana, Staročeské vánoce (Zaváté vánoce - v tiráži), Praha, ÚDPM JF, 1967
Šulistová, Radka, Cesty literárního díla k dítěti, České Budějovice, absolventská práce IPVČ-Tvořivá pedagogika České Budějovice, 1996
Šulistová, Radka, Interaktivní chování a komunikace s klientem v pomáhajících profesích ve zdravotně sociální péči, České Budějovice, disertační práce Zdravotně sociální fakulty, Jihočeská univerzita, 2010
Švec, Jiří aj., Praktikum dramatické výchovy, 1989-90
Švec, Jiří, Praktikum loutkového divadla, Praha, SPN, 1978
Švec, Jiří, Praktikum loutkového divadla, Praha, SPN, 1982
Švejdová, Hanka, "Maxi, nezlob", Plzeň, Pedagogické centrum Plzeň, 2004
Textová příloha Divadelní výchovy 1966, č. 1–č. 6, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, 1966-7
Textová příloha Divadelní výchovy 1968, č. 1–č. 6, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, 1968
Textová příloha Divadelní výchovy 1969, č. 1–č. 6, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, 1969
Textová příloha Divadelní výchovy 1970, č. 1–č. 6, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, 1970
Textová příloha Divadelní výchovy 1971, č. 1–č. 6, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, 1971
Textová příloha Divadelní výchovy 1972, č. 1–č. 6, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, 1972
Textová příloha Divadelní výchovy 1973, č. 1–č. 4, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, 1973
Textová příloha Divadelní výchovy 1974, č. 1–č. 4, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, 1974
The Central School of Speech and Drama, London, Embassy Theatre, 1990 (?)
The Drama Board, London, The Drama Board, 19
The Teaching and Learning of Drama, London, HMSO, 1990
Théâtre et Animation, no. 84, octobre 1996, F.N.C.T.A. Paris, Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’animation, 1996
Théâtre-Éducation. Recherche sur les modeles didactiques, Montréal, Québec, Recherche en expression-Graduel, 1993
Theodorou, Michael, Ideas that Work in Drama, Cheltenham, Stanley Thornes (Publishers) Ltd., 1989
Tomková, Anna; Marušák, Radek; Provazník, Jaroslav, Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti, Praha, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2012
Topinka, Miloslav, Maňáskové scénky pro mateřské školy 5, Praha, Ústav zdravotní výchovy Praha, 1978
Training course prospectus, Harlow, Essex, Interaction Consultants, Latton Bush Business Centre, 198?
Trencsényi, László, Summer Camp in "Ancient Greece", Budapest, rozmnoženina
Tri muzikály, Bratislava, ÚDPMKG vo vydavateľstve SÚV SZM Smena, 1979
Über die Ausbildung, Berlin (DDR), Institut für Schauspielregie, 1979
Učební osnova předmětu Praktikum dramatické výchovy, Praha, 1984
Uhrová, Magdalena (ed.), Základní umělecká škola Uhereské Hradiště, Mariánské náměstí 125 1939-2009, Uherské Hradiště, Základní umělecká škola Uherské Hradiště, 2009
Ulrychová, Irina aj., Hrajeme si s pohádkami, Praha, Portál, 2000
Ulrychová, Irina, Čteme si a hrajeme si 1, Praha, Pansofia, 1994
Ulrychová, Irina, Čteme si a hrajeme si 1. Metodické poznámky pro učitele, Praha, Pansofia, 1994
Ulrychová, Irina, Čteme si a hrajeme si 2, Praha, Pansofia, 1995
Ulrychová, Irina, Čteme si a hrajeme si 2. Metodické poznámky pro učitele, Praha, Pansofia, 1995
Ulrychová, Irina, Čteme si a hrajeme si 3, Praha, Pansofia, 1996
Ulrychová, Irina, Čteme si a hrajeme si 3. Metodické poznámky pro učitele, Praha, Pansofia, 1996
Ulrychová, Irina, Drama a příběh, Praha, AMU, KVD DAMU, 2007
Valenta, Josef (ed.), Pohledy, Praha, IPOS-ARTAMA; STD, 1993
Valenta, Josef, Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik, Praha, ISV nakladatelství, 1999
Valenta, Josef, Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Hraní rolí ve výchově a vyučování (s hlavním zřetelem k výchovné dramatice). Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí (dětí a dospělých), Praha, ISV nakladatelství, 1995
Valenta, Josef, Manuál k tréninku řeči lidského těla, Kladno, AISIS, ed. Dokážu to?, 2004
Valenta, Josef, Metody a techniky dramatické výchovy, Praha, Agentura STROM-Jana Hrubá, 1997
Valenta, Josef, Metody a techniky dramatické výchovy, Praha, Agentura STROM-Jana Hrubá, 1998
Valenta, Josef, Metody a techniky dramatické výchovy, Praha, Grada Publishing, 2008
Valenta, Josef, Učit se být, Praha, Agentura STROM - Mgr. Daniel Hrubý; AISIS, 2003
Valenta, Milan a kol., Dramika pro speciální pedagogy, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta (skripta), 1995
Valenta, Milan a kol., Dramika pro speciální pedagogy, Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého (skripta), 1998
Valenta, Milan a kolektiv, Rukověť dramaterapie a teatroterapie, Olomouc, Univerzita Palackého, Ediční řada - Učebnice, 2006
Valenta, Milan, Dramaterapeutické projektování, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2003
Valenta, Milan, Dramaterapie, Olomouc, Netopejr Karel Petřík, 1999
Valenta, Milan, Dramaterapie, Praha, Grada Publishing, 2007
Valenta, Milan, Dramaterapie, Praha, Portál, 2001
Valenta, Milan, Dramika pro speciální pedagogy, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta (skripta), 1995
Valenta, Milan, První česká pedagogická (a speciálně pedagogická) detektivka, Olomouc, Netopejr Karel Petřík, 1998
Valenta, Milan, První český speciálně pedagogický cestopis aneb Péče o postižené v Holandsku s důrazem na dramaterapii zvláště pak fenomén rotterdamského divadla mentálně retardovaných herců, Olomouc, Netopejr Karel Petřík, 1998
Valenta, Milan, První český speciálně pedagogický cestopis aneb Péče o postižené v Holandsku s důrazem na dramaterapii zvláště pak fenomén rotterdamského divadla mentálně retardovaných herců, Olomouc, Palackého univerzita, Fakulta pedagogická (skripta), 1995
Valenta, Milan, První český speciálně pedagogický cestopis, Olomouc, Netopejr Karel Petřík, 1997
Valešová, Jaroslava, Komplexní estetická výchova a dětské divadlo, rukopis, 1976
van der Linde, Lute-Velzeboer, Jan (ed.), NCA Materialien 1, Maarssen, NCA (Nederlands Centrum voor Amateurtoneel)
Vavruška, Eduard, Loutkové hříčky, Praha, SPN, ed. Odborná literatura pro veřejnost, 1979
Vavruška, Eduard, Maňáskové scénky pro mateřské školy 10, Praha, Ústav zdravotní výchovy Praha, 1983
Vavruška, Eduard, O chytrém pejskovi, Praha, Mateřídouška, 1972
Vavruška, Eduard, Patnáct pantomim pro loutky, Ostrava, Krajské kulturní středisko v Ostravě, 1979
Vavruška, Eduard; Filcík, Gabriel, Divadlo na stole, Praha, ČÚR PO SMM v MF, 1978
Velková, Olga aj., Učební osnovy II. stupně základního studia na LŠU, Praha, SPN, 1990
Velková, Olga aj., Učební osnovy pro rozšířené vyučování na lidových školách umění. Literárně dramatický obor, Praha, SPN, 1982
Velková, Olga aj., Učební osnovy přípravné studium a I. stupeň základního studia na lidových školách umění. Literárně dramatický obor, Praha, SPN, 1981
Veltruská, Jarmila, Posvátné a světské, Praha, Divadelní ústav, ed. České divadlo, 2006
Veselý, Igor, Kronika jako PIRKO, Brno, 1999 (?)
Vesseur, Theo, Improvisieren und Dramatisieren mit Kindern, Leipzig, VEB Friedrich Hofmeister, 1961
Věstník MŠMT ČR LII, Leden 1996, sešit 1, Praha, 1996
Vethal, Ashild, Drama Education in Norway, rukopis, 2001 (?)
Vitingerová, Pavla, Island, Praha, didaktický projekt KVD DAMU, 2006
Vobrubová, Eliška (ed.), Jen mít oči k vidění, Ústí nad Labem-Liberec, Krajské kulturní středisko v Ústí nad Labem-OKS Liberec, 1975
Vobrubová, Eliška, Problematika angažovanosti dětského přednesu, Praha, závěrečná práce kursu estetické výchovy ÚKVČ
Vobrubová, Jana (ed.), Sedmý sešit inspirace, Praha, ÚDLUT, ed.Textová příloha Divadelní výchovy č. 4/71, 1971
Vobrubová, Jana, Dramatická hra jako prostředek socializace dítěte, Praha, ÚKVČ. ed. Knihovnička divadelní výchovy, sv. 7, 1974
Vobrubová, Jana, Druhý sešit inspirace, Praha, ÚDLUT, ed.Textová příloha Divadelní výchovy č. 4/69, 1969
Vobrubová, Jana, Namaluj slunce, Praha, SKKS, 1978
Vobrubová, Jana, Zpráva o práci PLV tříd 1.a a 1.b (žáci 2. tř. ZDŠ) v literárně-dramatickém odd. LŠU v Jablonci nad Nisou, šk. rok 1979/80, uč. Jana Vobrubová, rozmnoženina, 1980
Vojíř, R. F., Jak si zhotovím loutkové divadélko, Plzeň, Osvěta, knihkupectví a nakladatelství Jaromír Mareš v Plzni, 1944
Vokálková, Jana (ed.), Pražské vajíčko, Praha, ÚKDŽ, 1980
Volf, Vladimír, Dramatická výchova. V pěti dějstvích s Hamletem, Brno, Computer Press, a.s., Dětská naučná edice.Děti druh.stupně ZŠ, 2006
Volkmerová, Hana (ed.). Loutka jako nástroj výchovy a vzdělávání, Ostrava, THeatr ludem, zapsaný spolek, 2014
Votruba, Jan, Divadlo a dělnická mládež, Ústí nad Labem, KKS, 1984
Vroman, Leo (ed.), Speech and theatre, Amsterdam, IDV, Institut voor Dramatische Vorming, 1986
Vybíral, Michal, Od zkušenosti k poznání aneb Projekty, dramatická výchova.., Plzeň, Pedagogické centrum Plzeň, 1996
Vyčichlo, Jaroslav; Viktora, Viktor, Jeden jazyk naše heslo buď III, Radnice-Plzeň, Spolek divadelních ochotníků v Radnicích; Státní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2005
Vyhlídal, Zdeněk, Obrozenecký spisovatel Matěj Josef Sychra, Tišnov, Sursum, 2006
Vyskočilová, Eva, Cvičení z pedagogické praxe - I, Praha, Univerzita Karlova (Pedagogická fakulta), 1981
Vyskočilová, Eva, Cvičení z pedagogické praxe - II, Praha, SPN, vyd. Univerzita Karlova v Praze, 1981
Wagner, Betty Jane, Dorothy Heathcote: Drama as a Learning Medium, Washington, D. C., National Educational Association, 1985
Way, Brian, Audience Participation, Boston, Walter H. Baker Co., 1981
Way, Brian, Development through Drama, Atlantic Highlands, N.J., Humanities Press-Longman Group, 1992
Way, Brian, Rozvoj osobnosti dramatickou hrou, Praha, STD; NIPOS, 2014
Way, Brian, Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací, Praha, ISV nakladatelství, 1996
Wessels, Charlyn, Drama, Oxford, Oxford University Press, Resource Books for Teachers, 1987
Willigová, Eva, Básnické dílo Františka Hrubína a jeho uplatnění v dramatické výchově dětí, Plzeň, OKS Plzeň-sever, 1990
Willigová, Eva, Básnické dílo Františka Hrubína a jeho uplatnění v dramatické výchově dětí, Praha, ÚKVČ, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, č. 2/74, 1974
Woche des Darstellenden Spiels 11.-17. Mai’80 in Korbach, 1980
Wooster, Roger, Contemporary Theatre in Education, Bristol (UK); Chicago (USA), Intellect Books, 2007
World-Congress Drama in Education, Schlaining, OeBV-KK-BMUK-Central European Committee, rozmnoženina, 1999
Wright, Andrew, Storytelling with Children, Oxford, Oxford University Press, 1998
Yteborg, John; Krambrich, V.; Bolton, Gavin aj. (eds.), The Educational Function of Drama Process and Dramatic Performance. 3rd International Congress "Drama-in-Education" Scheersberg, W. Germany - 29 oct-3nov 1978, Scheersberg, AITA/IATA, 1978
Záboj, Aleš, Zásobník pohybových her pro dramatickou výchovu, Brno, Krajský dům pionýrů a mládeže v Brně, 1986
Zábranská, Jarmila (ed.), Děti a divadlo, Benešov u Prahy, OKS Benešov u Prahy, 1972
Zacharias, Wolfgang (ed.), Gelebter Raum, München, MaterialienSpiel-und KulturpädagogikPädagogische Aktion, 1989
Základy loutkového divadla - díl I, Ústí nad Labem, Kulturní správa SKNV v Ústí n. L.-ÚDLUT-Severočeské sdružení loutkářů amatérů v Ústí nad Labem
Základy loutkového divadla - díl II, Ústí nad Labem, Kulturní správa SKNV v Ústí n. L.-ÚDLUT-Severočeské sdružení loutkářů amatérů v Ústí nad Labem
Zámečníková, Emilie, Cesta k přednesu, Praha, NIPOS-ARTAMA, 2009
Zámečníková, Emilie, Cesta k přednesu, Praha, NIPOS-ARTAMA, 2012
Zámečníková, Emílie, Recitace aneb popelka v základních a středních školách, Praha, RAABE, 2004
Zásady výběru žáků lidových škol umění pro rozš. vyučování, Praha, Ministerstvo školství ČSR-SPN, 1983
Zavadil, Josef, Dramatická výchova v základních školách, Brno, Agentura DUHA, učební pomůcky, 1993
Zavadil, Josef, Dramatická výchova, Brno, Agentura DUHA, učební pomůcky, 1995
Zavoral, Miloslav, Organizace výchovné práce v kolektivu. O kolektivu, Praha, ÚDLUT, ed. Odborné příručky pro divadelní kursy, 1963
Združenie pre alternatívnu výchovu, Dramatická výchova vo výchove zdravých a zdravotne postihnutých detí, Bratislava, PedF Univerzity Komenského, 1992
Zeder, Suzan, Spaces of Creation, Portsmouth (USA), Heinemann, 2005
Zemanová, Nina, Dotyky s dramatickou výchovou, Bratislava, IUVENTA, rozmnoženina, 1992
Zemanová, Nina, Dotyky s dramatickou výchovou, Bratislava, IUVENTA, 1992
Zimmer, Hans (eds.), Theater in der Schule, Hannover, Theaterpädagogisches Zentrum Hannover, 1996 (?)
Zlatá brána, Praha, ČÚR PO SSM v Mladé frontě, 1978
Ženatý, Vladimír, Výrazný přednes, Praha, SPN, 1963
Žert, Jaroslav, Dětem jen nejlepší, Praha, Umění lidu, ed. Knihovna divadelní práce, sv. 3, 1950