Otvírání 2020

Pražská přehlídka dětského divadla

PROPOZICE OTVÍRÁNÍ 2020

PŮVODNÍ NABÍDKA OBVODNÍCH KOL


10.–11. října 2020

Divadlo D21

Vážení vedoucí dětských souborů, pedagogové a další zájemci,

z všeobecně známých důvodů byla v letošním roce zrušena celostátní přehlídka Dětská scéna a s ní i čtrnáct krajských postupových kol, která měla probíhat v dubnu. Mezi nim i bylo i OTVÍRÁNÍ, přehlídka dětského divadla pro hl. město Prahu.

Protože některé soubory v průběhu léta projevily zájem, aby se přehlídka uskutečnila v náhradním, podzimním termínu, začali jsme o této možnosti jednat. Nechceme, aby přehlídka příliš zasahovala do příští sezóny, kdy soubory budou připravovat inscenace, které budou později přihlášovat na Otvírání 2021, zároveň je nám jasné, že není reálné, aby soubory, které většinou neměly několik měsíců možnost zkoušet, vystoupily už během září. Jako optimální z toho vyplynul termín 10. a 11. října 2020.

Protože je Karlínské Spektrum, kde se přehlídka obvykle odehrává, po celý říjen obsazeno, využijeme té příležitosti a zkusíme přehlídku zorganizovat v (pro nás) novém prostoru, a to v Divadle D21 (Záhřebská 21, Praha 2 – Vinohrady). Divadlo má k dispozici dva sály (viz https://divadlod21.cz/text/pronajmy), což by nám mohlo umožnit zkrátit pauzy mezi představeními).

Klíčový je pro nás v tuto chvíli zájem ze strany souborů – pokud nebude dostatečný, přehlídka se neuskuteční. Pokud se tedy (zcela předběžně) domníváte, že by se Vám do poprázdninových časů mohlo podařit přenést inscenaci, kterou jste se svým souborem připravili nebo rozpracovali, a že by pro Vás a pro soubor bylo přínosné, kdybyste ji mohli veřejně prezentovat, ODEŠLETE NÁM PROSÍM NEZÁVAZNOU (INFORMATIVNÍ) PŘIHLÁŠKU: https://forms.gle/R5QmURKcVbkdMaPv6. Na základě počtu přihlášek, které nám do konce července (případně i později) dojdou, rozhodneme, jestli přehlídku zorganizujeme, popř. zda v případě většího zájmu přikročíme k nějaké selekci (obvodní předkola apod.). Zaručenou účast mají v tuto chvíli v případě zájmu tři soubory, které ještě před vyhlášením karanténních opatření stačily na Otvírání řádně postoupit (TS Light s inscenací Modlitba a soubory KUKačky a KUKíci ze ZUŠ Štítného, Praha 3 s inscenacemi Děti z Blankenese a NANOgame).

Předpokládáme, že přehlídka proběhne podobně jako v předchozích letech, tj. po jednotlivých blocích představení budou následovat diskuse pro členy souborů a diskuse pro vedoucí a pedagogy s odbornými lektory. Ty budou mít čistě konzultační charakter, protože z přehlídky nebude možné postoupit dál. Tím pádem je možné bez obav přihlašovat i inscenace v rozpracovaném stavu. Není také problém, aby soubory po diskusi na přehlídce na inscenaci dál pracovali a přihlásili ji pak na jaře na postupové Otvírání 2021.

Za organizátory

Jakub Hulák
Sdružení pro tvořivou dramatiku, e-mail: jakub@drama.cz, tel.: 221 507 969, 605 948 056