Otvírání 2017

Pražská přehlídka dětského divadla
1.–2. dubna, Karlínské Spektrum, Studio Alta

PROPOZICE OTVÍRÁNÍ 2017

NABÍDKA OBVODNÍCH KOL 2017

PROGRAM


VYHODNOCENÍ PŘEHLÍDKY
Na přehlídce vystoupilo dvanáct souborů, které postoupily ze tří obvodních postupových kol, popř. byly doporučeny výběrovou porotou z jiné přehlídky.
Úroveň přehlídky byla zcela mimořádná – většina inscenací by jistě velmi dobře obstála i v celostátním kole.
Mimořádná byla i druhová a žánrová pestrost přehlídky, kromě tradičního dětského divadla s epickými prvky se zde objevily postupy činoherního divadla, loutkového divadla, pohybového a tanečního divadla, scénická montáž, groteska, ale i experimenty jako inscenovaná rozhlasová hra či výtvarně stylizované konceptuální divadlo.
Lektorský sbor ve složení Zuzana Jirsová, Anna Hrnečková a Jakub Hulák (náhradník za nemocného Radka Marušáka) udělil v závěru přehlídky tato ocenění:

přímý postup na celostátní přehlídku Dětská scéna 2017:
Dismanův rozhlasový dětský soubor, ČRo, Praha 2: … a bolelo nebe

doporučení do širšího výběru na celostátní přehlídku Dětská scéna 2017:
Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce, Praha 5: Střípky z putování Pitrýska
Roztoč dramaťák, Sdružení Roztoč, Roztoky: Lichožrouti
Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce, Praha 5: Děti lví srdce
Obecní divadlo Knoflík, Slivenecký klub Švestka, Praha 5: Dívka s pomeranči
Divadlo Cára carara, Sdružení Roztoč, Roztoky: Zrádce, rozhlasová hra na jevišti

ocenění za práci s předlohou:
ZŠ Zličín I, Divadlo pro Zličín, Praha 5: Neblbni a slez

ocenění za skupinovou souhru:
DDS Ty-já-tr – Před oponou ml., DDM Praha 7: O zemi Zvoničce

ocenění za zvládnutí grotesky:
ZŠ Zličín II, Divadlo pro Zličín, Praha 5: Celkem spokojený čert

ocenění za tvořivé uchopení klasické pohádky:
Dramatický kroužek ZŠ Weberova, Praha 5 – Košíře: Červená Karkulka ve třech třetinách