KNIHOVNIČKA DIVADELNÍ VÝCHOVY

Seznam všech svazků edice, která vycházela od roku 1969 v Ústředním domě lidové umělecké tvořivosti (ÚDLUT), v letech 1972-1978 pak v Ústavu pro kulturně výchovnou činnost (ÚKVČ) v útvaru, později odboru zájmové umělecké činnosti (ÚZUČ, OZUČ); koncepčně i redakčně byla připravována Evou Machkovou.

Sv. 1

Šárka Štembergová: Technika řeči starších děti. Metodická příručka (ÚDLUT, Praha 1969)

Sv. 2

Miloslav Disman: Cestou k odpovědnosti (Pokus o průzkum vlivu estetickovýchovného působení v DRDS při rozvíjení literárně dramatické tvořivosti ~ ve věku od sedmí do patnácti let v období od května 1933 do května 1969)
(ÚDLUT. Praha 1969)

Sv. 3

Jana Amose Komenského Školní hry a výchova. Redakce sborníku. úvod a doslov Eva Machková (ÚDLUT,Praha 1970)

Sv. 4

Eva Machková: Dramatická hra jako prostředek výchovy dítěte (ÚDLUT, Praha 1970)

Sv. 5

Josef Mlejnek: Děti, hry a divadlo. Deník vedoucího dramatického kroužku (ÚKVČ-ÚZUČ, Praha 1972)

Sv. 6

Drahomíra Čeporanová: Divadelní tvorba pro děti v zrcadle kritiky (Výběr z kritik od druhé poloviny šedesátých let 19. století do r. 1945) (ÚKVČ-ÚZUČ. Praha 1972)

Sv. 7

Jana Vobrubová: Dramatická hra jako prostředek socializace dítěte (ÚKVČ, Praha 1974)

Sv. 8

Václav Martinec: Lidské tělo - inspirace a nástroj dramatického projevu (ÚKVČ-OZUČ, Praha 1975)

Sv. 8 [sic!]

Vratislav Kubálek: Abeceda dětského přednesu. Metodika pro učitele, pionýrské pracovníky a vedoucí dětských recitačních kroužků a souborů (ÚKVČ. Praha 1978)