DĚTSKÁ SCÉNA 2023

51. celostátní přehlídka dětského divadla
51. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů

9.–15. června 2023, Svitavy

 

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Martina Baxy pořádají NIPOS, útvar ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Středisko kulturních služeb města Svitavy ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU. Přehlídka probíhá za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Pardubického kraje a města Svitavy.

 

Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzdařilejších a nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a vystoupení dětských recitátorů vybraná ze sedmadvaceti krajských přehlídek, diskuse o vystoupeních pod vedením odborníků na přednes, divadlo a dramatickou výchovu, praktické dílny zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program.

Dětská scéna je určena všem zájemcům o dramatickou výchovu, přednes a divadlo s dětmi a mládeží, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům základních uměleckých škol, pedagogům základních, středních a vysokých škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určeny také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.

První část Dětské scény, Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů, se spolu s první částí semináře R koná od 9. do 11. června 2023.

Celostátní přehlídka dětského divadla spolu s dalšími praktickými semináři pro dospělé účastníky a studenty se bude konat od 10. do 15. června 2023 (příjezd účastníků 9. června večer). Semináře A–D jsou koncipovány jako šestidenní a probíhají vždy v dopoledních hodinách.

Druhá část semináře R je čtyřdenní a koná se od 12. do 15. června.

Všechny semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT pod č. MSMT- 8422/2021-2-311 a MSMT- 956/2023-2-128. Učitelům tak může účastnický poplatek uhradit škola z prostředků určených na další vzdělávání pedagogů.

 

Přehled seminárních tříd pro dospělé účastníky

 

A – TELLING STORIES DIFFERENTLY / VYPRÁVĚT PŘÍBĚHY JINAK

Keith Homer a Michael Woodwood – britští lektoři spjatí zejména s proslulým Redbridge Drama Centre v Londýně. Každý z nich už na Dětské scéně v minulých letech vedl svůj workshop, tentokrát ale budeme mít vzácnou možnost zažít je pracovat v tandemu. Jejich spolupráce trvá už téměř třicet let. Společně pracují se studenty, amatérskými soubory a mladými profesionály, vedou dílny a režírují inscenace. Jsou zakladateli oceňované společnosti Scrambled Egg Theatre Company, která se zabývá tvorbou pro mezinárodní publikum. Pro jejich tvůrčí vedení jsou charakteristická výrazně fyzická vystoupení a využití každodenních rekvizit k proměně dramatického prostředí a vyprávění příběhu. Keith a Michael pracují s choreografií pohybu s využitím technik fyzického divadla a dovedností čerpaných ze školy Jacquese Lecoqa, s časovanými zvukovými efekty či hudebním doprovodem. Se svými inscenacemi se zúčastnili řady mezinárodních festivalů po celém světě, naposledy na Floridě v USA. V letošním praktickém semináři se seznámíte s jejich stylem divadelní tvorby, který klade důraz spíš na fyzické vyprávění než na mluvené slovo.

Lektoři:

Keith Homer, v letech 2004–2017 ředitel Redbridge Drama Centre v Londýně, které v 80. letech inspirovalo vznik prvního českého střediska dramatické výchovy v Československu – v Brně v Lužánkách. Vystudoval drama a divadlo na Bretton Hall College of Education v západním Yorkshiru, pracoval jako učitel dramatické výchovy na základní a střední škole, později i jako ředitel střední školy. Od r. 1979 vedl v Redbridge Drama Centre skupiny Redbridge Youth Theatre Workshop a Redbridge Adult Theatre Workshop, vedle toho pracoval i s profesionálními herci.

Michael Woodwood, herec a divadelní režisér, umělecký šéf Vital Stages, profesionálního divadelního souboru, který působí v rámci Redbridge Drama Centre v Londýně. Vystudoval herectví na Hudební a divadelní akademii v Londýně, jako herec a režisér spolupracoval s mnoha divadelními scénami, působil jako lektor Anglické shakespearovské společnosti a jako režisér komunitních projektů realizoval přes tři sta představení divadla fóra po celém Spojeném království.

Tlumočí Pavel Bednář, pedagog anglického jazyka a dramatické výchovy.

 

B – KOLIK SCÉNÁŘŮ JE SKRYTO V PŘÍBĚHU? (ANEB CESTY OD EPICKÉ PŘEDLOHY K DRAMATICKÉMU TVARU)

Společně se podíváme na několik prozaických textů (pro menší, ale i větší děti) a pokusíme se hledat odpovědi na otázky, jako například:

● Jak poznat, jestli se daný text hodí pro dramatizaci, tedy zda má potenciální divadelní a dramatické kvality?

● Je víc možností, jak k předloze přistupovat?

● Pro kterou z nich se rozhodnout?

● Co všechno může ovlivnit naši volbu?

● Jak vystavět dramatický děj, dramatické situace a stvořit dramatický dialog?

● Jak do procesu vzniku scénáře zapojit děti? …

Seminář bude prakticky zaměřen. Budeme číst, přemýšlet a vymýšlet, psát, ale také naše nápady prozkoumávat a tvarovat prostřednictvím dramatických her a etud.

Lektorka: Irina Ulrychová, pedagog dramatické výchovy a divadla. Po absolvování oboru dramaturgie na DAMU učila na základních uměleckých školách a gymnáziu, po dlouhá léta působila na katedře výchovné dramatiky DAMU, v současnosti je učitelkou LDO ZUŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

 

Třída C – UMÍME ČÍST PŘÍBĚHY?

Motto: Děti si zaslouží chápavé, tvořivé a přemýšlející učitele, kterým nechybí nadhled nad životem, ochota ke spolupráci a smysl pro humor.

Praktická dílna zaměřená na využití tvůrčího potenciálu účastníků semináře při společném objevování možností, jak lze prohloubit a ukotvit zážitek z literárních textů u dětí (nejen) prostřednictvím metod a postupů dramatické výchovy.

Lektorka: Vlasta Gregorová, po dlouhá léta učitelka a ředitelka mateřských škol v Praze a v Horoměři-cích, kde využívala dramatickou výchovu jako hlavní metodu práce. V současnosti působí jako vychovatelka školní družiny ve Vojnově Městci a vede zde literárně-dramatické kroužky. Externě vyučuje na katedře primární pedagogiky PedFUK obor dětské divadlo a působí jako lektorka dramatické výchovy.

 

Třída D – JAK VYCHOVÁVAT DĚTI UMĚNÍM

Inspirováni vybranou literaturou pro děti, mládež i dospělé budeme společně hledat zejména pohybové, ale i jiné umělecké prostředky k hlubšímu porozumění tématům příběhů, básní a říkanek. Oddáme se osobním zážitkům ze setkání a tvorby bez ambicí na výsledek. V Inspiraci vybranými texty se pokusíme vytvořit jakousi laboratoř sesbíraných zkušeností, přání a střípků vzešlých z aktivity účastníků nevšedního procesu. Cílem semináře bude společné nalézání a ověřování nových a neotřelých možností, jak vychovávat a vzdělávat děti uměním. A možná se podaří zabloudit i na tajnou pěšinku s návodem, jak spolu soužít (nejen na chvilku) kulturně.

Lektorka: Lenka Tretiagová, učitelka tanečního oboru ZUŠ Popelka v Praze 5, vedoucí Tanečního studia Light, které opakovaně sklízí úspěchy na Dětské scéně i na mnoha dalších festivalech v ČR i v zahraničí, režisérka profesionálních interaktivních inscenací tanečního a pohybového divadla, doprovodných dílen a workshopů pro děti a pedagogy v ČR i v zahraničí. Je zakladatelkou projektu Tanec školám a dlouhodobě a úspěšně propaguje tanečně divadelní prostředky umění ve výchově a vzdělání dětí a dospívajících. Absolventka oboru dramatická výchova na DAMU v Praze.

 


Třída R – PŘEDNES A JEHO VÝSTAVBA, TVAR A POINTY

Proč je přednes, i zajímavých textů, někdy monotónní?

Jak vyhledávat a sdělovat pointy? Jak si pointu „připravit“?

Proč je výstavba přednesového vystoupení důležitá? Jak k ní přistupovat?

Obsahem semináře bude společné hledání odpovědí na tyto pro recitaci podstatné otázky.

Seminář proběhne ve dvou částech:

A: Během recitačního víkendového setkání Dětské scény navštívíme vystoupení všech tří věkových kategorií recitátorů a zaměříme se na posouzení jednotlivých dětských přednesů z hlediska výstavby a práce s pointou.

B: Tvůrčí přednesová dílna Hledání tvaru kolektivního recitačního vystoupení či divadla poezie. Na základě seminaristy přivezených nebo ve svitavské knihovně nalezených literárních východisek se společně pokusíme vytvořit alespoň základ inscenace divadla poezie.

Účastníci části A mohou, ale nemusí pokračovat částí B.

Seminaristé části B se naopak nemusí účastnit části A.

Seminář je tak ideální variantou pro ty zájemce, kteří se nemohou uvolnit na celou dobu trvání Dětské scény.

Lektorka: Ema Zámečníková, dlouholetá učitelka LDO ZUŠ a konzervatoře, jedna z našich předních pedagogických osobností oboru dětského přednesu, divadla hraného dětmi a divadla poezie.

 

Z programu Dětské scény 2023:

Bára, ZUŠ Jindřichův Hradec 7. ročník LDO (ved. František Oplatek)
Duhové pohádky, Po másle, Dramatická školička Svitavy (ved. Jana Mandlová)
Elá hop! Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov (Václava Makovcová a Jana Barnová)
Faust, Kocouři, WZMŠ Brno, SVČ Lužánky (ved. Monika Jelínková)
Hanin kufřík, HAJALA, ZUŠ Jana Štursy, Nové Město na Moravě (Lada Hubáčková Pokorná)
Chlapec v pruhovaném pyžamu, Ty-já-tr – Letíme – ZUŠŠ, ZUŠŠ Praha 7 (ved. Radka Tesárková)
Linda, Divadlo Vydýcháno, ZUŠ Liberec (ved. Michaela Palaščáková)
my.já, Surikaty v sámošce, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most (Barbora Gréeová)
Mý/íSTOPy/i(s), HuSRdŠ, ZUŠ Jana Štursy, Nové Město na Moravě (ved. Jana Mokrá)
Nina, Kompoty, ZUŠ Klecany (ved. Barbora Černochová)
Posledního kousne pes, Dramacentrum Bezejména, DDM Větrník, Liberec (Miloslava Čechlovská)
Poslíček, HOP-HOP, ZUŠ Ostrov (Irena Konývková)
Rozum a štěstí, Dramatický kroužek ZŠ Železnická, Jičín (ved. Richard Koníř, Pavel Horák)
Ruby a? Garnet, HOP-HOP, ZUŠ Ostrov (ved. Irena Konývková)
Skellig, 2753, ZUŠ Uherské Hradiště (Stanislav Nemrava)
spi-bdi-sni, Korpus, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most (ved. Barbora Gréeová)

Z doplňkového programu přehlídky: Zvířátka a loupežníci, Studio dell'arte, České Budějovice; Pískomil se vrací (koncert)

 

KURZOVNÉ (ceny jsou dotovány z rozpočtu přehlídky)

Semináře A–D (10.–15. června): 1 800 Kč, řádní členové STD 1 500 Kč a studenti denního studia 1 200 Kč, studenti středních škol 800 Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na veškerý doplňkový program).

Seminář R1 (9.–11. června): 500 Kč, členové STD, studenti denního studia a dospělý doprovod recitátorů 400 Kč (zahrnuje poplatek za třídenní seminář, vstup na všechna přehlídková vystoupení a doplňkový program).

Seminář R2 (12.–15. června): 1 200 Kč, členové STD 1000 Kč, studenti denního studia 800 Kč, studenti středních škol 600 Kč (zahrnuje poplatek za čtyřdenní dopolední seminář, vstup na přehlídková představení, diskusní kluby a doplňkový program).

Pobyt na přehlídce bez účasti v semináři (9.–15. června): 600 Kč za celý pobyt nebo 200 Kč za 1 den (zahrnuje vstup na všechna přehlídková vystoupení a doplňkový program ve vybraných dnech).

Ubytování od pátku 9. 6. do čtvrtka 15. 6. si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí a podle dostupné kapacity:
hotel – od 650 Kč/noc
penzion (pokoje s více lůžky) – od 400 Kč/noc
internát – 250 Kč/noc (omezený počet míst)
školní tělocvična – s vlastním spacím pytlem a podložkou – 50 Kč/noc

Máte-li zájem o některou ze seminárních tříd DS 2023, přihlaste se prosím nejlépe do 19. května 2023 pomocí on-line formuláře na adrese www.nipos.cz/ds2023. Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru. Kontakt: Jakub Hulák, hulak@nipos.cz, tel.: 778 702 490.