NAHLÍŽENÍ

28. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla

19.–22. října 2017, Bechyně

 

Za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a Tatrmani

Nahlížení je určeno středoškolským a mladým souborům i dospělým zájemcům o divadelní práci s touto věkovou skupinou a dramatickou výchovu s dospívajícími – vedoucím mladých divadelních souborů, učitelům, studentům a dalším, kteří o práci se souborem zatím jen uvažují.

Nahlížení je ojedinělá akce, která probíhá trochu jinak než běžná divadelní přehlídka nebo dílna. Patří k ní mimo jiné:

  • představení vybraných inscenací mladých divadelních souborů,

  • prezentace rozpracovaných či nedokončených inscenací,

  • moderované diskuse o představeních se členy a vedoucími souborů a přizvanými lektory,

  • dílny založené na samostatné tvůrčí spolupráci mezi účastníky,

  • možnost nahlédnutí „do kuchyně“ ostatních souborů,

  • vzájemná výměna zkušeností a inspirace do další práce,

  • hledání a mapování širších souvislostí, zdrojů, problémů a specifik středoškolského a mladého divadla.

PROGRAM NAHLÍŽENÍ 2017

ČTVRTEK 19. října

21.00             

zahájení

21.30–22.00

Arnošt Goldflam
HORROR
ZUŠ Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec (ved. František Oplatek)

PÁTEK 20. října

9.30–10.10

Jan Burian – Petr David a Marie Bravencová
NÁVRAT NEŽÁDOUCÍ

VTAHU, SVČ Lužánky, Brno (ved. Petr David a Marie Bravencová)

10.40–11.10

George Orwell – Matěj Konečný
Farma zvířat
ZUŠ Václava Pichla, Bechyně (ved. Jan Brůček)

11.40–12.30

Frank Weedekind
PROBUZENÍ JARA
ZUŠ Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec (ved. František Oplatek)

14.15–16.30

(auto)dílny

16.30–18.00

diskuse – nahlédnutí č. 1

19.30–21.00

diskuse – nahlédnutí č. 2

SOBOTA 21. října

9.30–10.30

Annabel Pitcherová – Lenka Janyšová
ZOE

Veselé zrcadlo, Gymnázium Ústí nad Orlicí (ved. Lenka Janyšová)

10.45–11.05

Joseph Jacobs – Lukáš Horáček, Tomáš Holý a soubor
ANDREW COFFEY – VYPRÁVĚJ PŘÍBĚH

Divadlo Vydýcháno, ZUŠ Liberec (ved. Lukáš Horáček a Tomáš Holý)

11.20–11.50

Jostein Gaarder – soubor, Veronika Borovková a Ondřej Kohout
DÍVKA S POMERANČI

Knoflík, Slivenecký klub Švestka, Praha 5 (ved. Veronika Borovková a Ondřej Kohout)

12.0512.30

výběr z experimentální poezie – Marta Hermannová a Veronika Holcová
SVĚT NÁS MÁ!

MAlá a VElká – DěS Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov

14.15–16.30

(auto)dílny

16.30–18.00

diskuse – nahlédnutí č. 3

19.30–21.00

diskuse – nahlédnutí č. 4

NEDĚLE 22. října

9.30–10.20

Roman Černík a soubor
MÝ-TY: Jeskyně
Jiná tvář, Plzeň (ved. Roman Černík)

10.45–12.00

závěrečné nahlédnutí a ohlédnutí za Nahlížením

Nahlížení 2017 bude zahájeno ve čtvrtek 19. října večer prezencí účastníků a úvodním představením. Závěr je naplánován na neděli 22. října odpoledne.

Jako lektoři jsou k diskusím letošního Nahlížení přizváni JIŘINA LHOTSKÁ, dlouholetá učitelka LDO ZUŠ (Neratovice, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Strakonice), vedoucí úspěšných dětských a středoškolských divadelních souborů (mj. Centrální zádrhel, Slepice), a TOMÁŠ ŽIŽKA, scénograf, režisér, performer a vysokoškolský pedagog, působící v ČR i v zahraničí.

Poplatek pro nehrající účastníky: 350 Kč, pro studenty denního studia 250 Kč, zahrnuje vstupné na všechna představení, účast na diskusích a dílnách a nocleh ve vlastním spacím pytli v budově KD Bechyně. Kvalitnější nocleh v internátu nebo v penzionu je možné si připlatit (200–300 Kč / noc).

Máte-li o účast na Nahlížení zájem, vyplňte PŘIHLÁŠKU a pošlete ji na adresu Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz..

PŘIHLÁŠKA