NAHLÍŽENÍ
28. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
19.–22. října 2017, Kulturní dům Bechyně

Za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a Tatrmani
Nahlížení je určeno středoškolským a mladým souborům i dospělým zájemcům o divadelní práci s touto věkovou skupinou a dramatickou výchovu s dospívajícími – vedoucím mladých divadelních souborů, učitelům, studentům a dalším, kteří o práci se souborem zatím jen uvažují.

Nahlížení je ojedinělá akce, která probíhá trochu jinak než běžná divadelní přehlídka nebo dílna. Patří k ní mimo jiné:

představení vybraných inscenací mladých divadelních souborů,
prezentace rozpracovaných či nedokončených inscenací,
moderované diskuse o představeních se členy a vedoucími souborů a přizvanými lektory,
dílny založené na samostatné tvůrčí spolupráci mezi účastníky,
možnost nahlédnutí „do kuchyně“ ostatních souborů,
vzájemná výměna zkušeností a inspirace do další práce,
hledání a mapování širších souvislostí, zdrojů, problémů a specifik středoškolského a mladého divadla.

Do programu přehlídky byly letos vybrány tyto inscenace:

ANDREW COFFEY – VYPRÁVĚJ PŘÍBĚH
Divadlo Vydýcháno, ZUŠ Liberec (ved. Lukáš Horáček a Tomáš Holý)

DÍVKA S POMERANČI
Knoflík, Slivenecký klub Švestka, Praha 5 (ved. Veronika Borovková a Ondřej Kohout)

HORROR
ZUŠ Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec (ved. František Oplatek)

KEČUPOVÁ MRAČNA
Veselé zrcadlo, Gymnázium Ústí nad Orlicí (ved. Lenka Janyšová)

NÁVRAT NEŽÁDOUCÍ
VTAHU, SVČ Lužánky, Brno (ved. Petr David a Marie Bravencová)

STÁLE DOKOLA (pracovní název)
Stinné stránky, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most (ved. Pavel Skála)

SVĚT NÁS MÁ!
MAlá a VElká – DěS Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov

Program bude upřesněn během září.

Nahlížení 2017 bude zahájeno ve čtvrtek 19. října večer prezencí účastníků a úvodním představením. Závěr je naplánován na neděli 22. října odpoledne.

Jako lektoři jsou k diskusím letošního Nahlížení přizváni JIŘINA LHOTSKÁ, dlouholetá učitelka LDO ZUŠ (Neratovice, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Strakonice), vedoucí úspěšných dětských a středoškolských divadelních souborů (mj. Centrální zádrhel, Slepice), a TOMÁŠ ŽIŽKA, scénograf, režisér, performer a vysokoškolský pedagog, působící v ČR i v zahraničí.

Poplatek pro nehrající účastníky: 350 Kč, pro studenty denního studia 250 Kč, zahrnuje vstupné na všechna představení, účast na diskusích a dílnách a nocleh ve vlastním spacím pytli v budově KD Bechyně. Kvalitnější nocleh v internátu nebo v penzionu je možné si připlatit (200–300 Kč / noc).

Máte-li o účast na Nahlížení zájem, vyplňte PŘIHLÁŠKU a pošlete ji na adresu Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, pokud možno do 6. října 2017.