DĚTSKÁ SCÉNA 2007

36. celostátní přehlídka dětského divadla
36. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů

15. - 21. června 2007, Trutnov

 

Z pověření a za finančního přispění MK a MŠMT pořádají NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Dům kultury Trutnov ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU.

Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a nejzdařilejší vystoupení dětských recitátorů vybraná lektorskými sbory krajských přehlídek, rozbory inscenací pod vedením odborníků na divadlo a dramatickou výchovu, dopolední praktické semináře zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program.

Dětská scéna je určena všem zájemcům o divadlo s dětmi a mládeží a dramatickou výchovu, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům všech typů škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určené také pro učitele, kteří na základě Rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.

Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů se koná od 15. do 17. června 2007, Celostátní přehlídka dětského divadla spolu s praktickými semináři pro dospělé účastníky bude probíhat od 16. do 21. června 2007 (příjezd účastníků 15. června večer).

Semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT pod č. 28 025/2006-25-581. Učitelům tak může účastnický poplatek uhradit škola z prostředků určených na další vzdělávání pedagogů.

Přehled seminárních tříd pro dospělé účastníky

A - CESTA K DIVADLU aneb RAKOUSKÁ INSPIRACE
Významná osobnost rakouské dramatické výchovy a alternativního divadla seznámí účastníky se svými metodami tvorby divadelní inscenace. Seminář bude zahrnovat zejména práci s vlastním tělem, prvky pohybového divadla, cvičení skupinového cítění a spolupráce, neverbální komunikace, práci s hudbou, materiálem, možná dojde i na stínové divadlo…
Seminář bude tlumočen do češtiny.

Lektor: Bernhard Paumann (Linz, Rakousko), dlouholetý profesor němčiny, historie a dramatu na gymnáziu ve městě St. Pölten, organizátor seminářů pro pedagogy dramatické výchovy a vedoucí mladých i dospělých amatérských divadelních souborů, pořadatel přehlídek mladého divadla a mezinárodních divadelních projektů, režisér a herec. Zabývá se experimentálním dramatem a hledáním nových inscenačních forem.

B - PROSTOR V NÁS A KOLEM NÁS
Praktický seminář určený zejména pro ty, které inscenační práce s dětmi či mládeží dovedla k nutnosti stát se nejen dramaturgy a režiséry, ale také SCÉNOGRAFY. Východiskem společné práce bude PROSTOR - prostor jako partner v daných dramatických okolnostech, prostor vedoucí k fyzické zkušenosti, prostor, který bude mapován a zkoumán, měřen a kódován… S vědomím jeho parametrů, proporcí, kompozice a dalších okolností budou účastníci hledat nejrůznější způsoby, jak prostoru napomoci k tomu, aby vypovídal. Do hry pak vstoupí i hmota, materiál, barva a světlo… Je možné, že práce dospěje i k veřejné prezentaci společně vytvořeného scénického tvaru.

Lektor: Tomáš Žižka, scénograf, režisér, pedagog KALD DAMU v Praze a hostující pedagog zahraničních univerzit (Utrecht, Bělehrad), lektor a iniciátor tvůrčích dílen, komunitních a site-specific projektů u nás i v zahraničí, spoluzakladatel sdružení MamaPapa

C - CESTY A INSPIRACE PRO UČITELE LDO ZUŠ
Metodika výuky Dramatické tvorby v literárně dramatickém oboru ZUŠ na I. stupni směřující k cílům rámcového vzdělávacího programu tohoto zaměření.
Seminář je určen zkušenějším i méně zkušeným učitelům literárně dramatických oborů ZUŠ, ale i vedoucím dětských divadelních souborů. Společně projdeme základní metodické postupy i cvičení pro práci s dětským hercem a dětským divadelním souborem. Na vlastní kůži se seznámíme s tím, co všechno by měli zvládnout ti nejmenší, než se s nimi vůbec pustíme do divadla a jak se zvýší nároky na hereckou a inscenační práci u žáků vyšších ročníků.

Lektorka: Irena Konývková, ředitelka ZUŠ Ostrov a učitelka literárně-dramatického oboru, předsedkyně literárně-dramatické sekce Ústřední umělecké rady ZUŠ, vedoucí špičkových dětských a mladých divadelních souborů

D - O DIVADLE (nejen) HRANÉM DĚTMI neboli CO V DIVADLE HRAJE ROLI čili SEMINÁŘ PRO TY, CO CHTĚJÍ VĚDĚT VÍC
Nad konkrétními představeními, která uvidíme na Dětské scéně, se pokusíme přemýšlet a poznávat jak co v divadle funguje, z čeho to vychází a s čím to souvisí. Podle toho, co představení nabídnou, půjde tedy zcela jistě o základní a často opakované otázky dramaturgie, režie, (dětského) herectví, scénografie, funkce hudby, ale i obecnější a základnější otázky fungování divadla vzhledem k hrajícím dětem, divákům i společenským souvislostem.

Lektor: Luděk Richter, loutkoherec, scénárista a režisér, hlavní protagonista Divadla Kejklíř a společnosti Dobré divadlo dětem, divadelní teoretik, autor řady publikací věnovaných loutkovému divadlu a divadelní dramaturgii, lektor seminářů a dílen u nás i v zahraničí

INSCENACE DĚTSKÉ SCÉNY 2007

Wenuše, Vrtule, 3. ZŠ Slaný, (ved. Kateřina Rezková)

Lavičky na promenádě, Soubor Divadla Vydýcháno, ZUŠ Liberec, (ved. Libuše Hájková)

Bleděmodrý Petr, Moje pětka, ZUŠ Jaroměř, (ved. Jarka Holasová)

O Honzoj, Někdo, ZUŠ Jaroměř, (ved. Jarka Holasová)

Stínové divadlo pro krásnou Lin, ZUŠ Veselí na Moravě, (ved. Vítězslava Trávníčková)

Indiánské příběhy, ZUŠ Žerotín Olomouc, (ved. Ivana Němečková)

O Gothamských, ZUŠ Hlučín, (ved. Lenka Jaborská)

…aneb Romeo a Julie, ZUŠ Uherské Hradiště, (ved. Hana Nemravová)

Němý film, KUK!, ZUŠ Biskupská, Praha 1, (ved. Ivana Sobková)

Město masek, DS Lannovka, DDM České Budějovice, (ved. Vendula Tampierová)

Co ze mě bude?, ZUŠ Turnov, (ved. Alena Tomášová)

Po(hádka), dddd, ZUŠ Děčín, (ved. Jana Štrbová)

Havěť všelijaká, Bubliny, Dramatická školička Svitavy, (ved. Jana Mandlová)

O kocouru, kohoutu a kose, Horní-Dolní, ZŠ Sloupnice, (ved. Eva Sychrová)

O hodné Sáře, líné Pepině a spravedlivé čarodějnici, ZUŠ P. Kalety, Český Těšín, (ved. Josef Bičiště)

Z deníku Josefa K., žáka II.B, Dohráli jsme, ZUŠ Uherské Hradiště, (ved. Hana Nemravová)

O slepičce kropenaté, BUBU, klub dětské kultury Vsetín, (ved. Barbora Dohnálková)

 

KOMPLETNÍ PROGRAM

Kurzovné:

600,- Kč, studenti denního studia 500,- Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na večerní doplňkové programy).
Ubytování od pátku 15. 6. do čtvrtka 21. 6. si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí, v penzionu v ceně cca 200 Kč/noc, ve školní tělocvičně s vlastním spacím pytlem a podložkou za cca 40 Kč/noc.

Máte-li zájem přihlásit se do některé ze seminárních tříd DS 2007, vyplňte pečlivě přihlášku a pošlete ji co nejdříve, pokud možno do 18. května 2007 na adresu: Jakub Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem na adresu hulaknipos-mk.cz.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.

PŘIHLÁŠKA