Diplomové práce z dramatické výchovy
Katedra primární pedagogiky PedF UK

1989
ŠIMANOVÁ, Hana: Dramatická výchova v mateřské škole

1992
BĚLOCHOVÁ, Lenka: Využití prvků dramatické výchovy při vyučování na 1.stupni ZŠ
NOVÁKOVÁ, Vladimíra: Možnosti využití prvků dramatické výchovy ve vyučování

1993
HOLEMÁ, Irena: Využití tvořivé dramaticky při práci s dětmi mladšího školního věku

1996
ČÍŽKOVÁ, Romana: Využití prvků dramatické výchovy v práci s dětmi s vadou řeči
ČUJANOVÁ, Pavla: Kultivace sociálních vztahů mezi dětmi ve třídě prostřednictvím výchovné dramatiky
HLOŽKOVÁ, Dana: Adaptace dítěte na školní prostředí s využitím dramatické výchovy
TICHÁ, Dagmar: Dramatická výchova v 1.třídě obecné školy

1997
MARTÍNKOVÁ, Lenka: Přínos dramatické výchovy k utváření vztahu chlapců a dívek v primární škole
VOŘÍŠKOVÁ, Miluše: Využití dramatické výchovy v českém jazyce v 1.ročníku primární školy

1998
KALOUSKOVÁ, Jarmila: Využití literárního uměleckého textu v dramatické výchově
STEHLÍKOVÁ, Renata: Vliv dramatické výchovy na rozvoj sociálních vztahů dětí mladšího školního věku
VALÁŠKOVÁ, Lucie. Možnosti a význam integrace dramatické, literární a výtvarné výchovy

1999
FLACHSOVÁ, Simona: Využití příběhu v primární škole
ERBENOVÁ, Tereza: Dramatická výchova v primární škole
KALISTOVÁ, Markéta: Projektem a metodami dramatické výchovy k porozumění sobě i druhým

2000
RAKOVÁ, Michaela: Metody a techniky dramatické výchovy a jejich využití v primární škole

2001
NOTZLOVÁ, Michaela: Učitel dramatické výchovy a dramatická výchova v praxi
HAVRÁNKOVÁ-JUNOVÁ, Jitka: Konkretizace učiva dramatické výchovy ve 3. ročníku ZŠ
ERETOVÁ, Naděžda: Dramatická výchova jako prostředek osobnostně sociálního rozvoje žáka
WILHELMOVÁ, Michaela: Verbální a nonverbální projev učitele ve třídě na 1. stupni ZŠ

2002
ČERNÁ, Miroslava: Některé možnosti využití metod a technik dramatické výchovy v jiných vyučovacích předmětech na 1. stupni ZŠ
BRABCOVÁ, Petra: Techniky strukturovaného dramatu a možnosti jejich využití v primární škole
KUBÍKOVÁ, Marie: Zpracování dějepisných témat v osnovách 1. stupně ZŠ metodami dramatické výchovy
POSPÍŠILOVÁ, Jitka: Hlasová hygiena učitele na 1. stupni ZŠ

2003
BARTONÍČKOVÁ, Aranka: Dramatická výchova jako vyučovací metoda mateřského jazyka na 1.stupni ZŠ
BERKOVÁ, Edita: Využití postupů a metod dramatické výchovy při výuce základů cizího jazyka
HAVRÁNKOVÁ, Adéla: Vyučování ekologické výchovy na 1.stupni ZŠ metodami dramatické výchovy
KOTAČKOVÁ, Věra: Dramatická výchova jako vyučovací metoda v prvouce
KUČEROVÁ, Dominika: Dramatická výchova jako vyučovací metoda ve 2.ročníku ZŠ

2004
BENEŠOVÁ, Eva: Využití artušovských legend v dramatické výchově
HURTOVÁ, Michaela: Loutka a její využití ve školní družině
SIMANDLOVÁ, Zuzana: Osobnost učitele dramatické výchovy
ŠŤASTNÁ, Ivana: Využití metod dramatické výchovy při práci s dětmi ve skautském oddíle

2005
BRÁBNÍKOVÁ, Eliška: Dramatická výchova jako metoda při výuce vlastivědy
KŠÍROVÁ, Zuzana: Divadlo forum na prvním stupni ZŠ
MATRASOVÁ, Vendula: Téma času a dramatická výchova
MRÁZOVÁ, Kateřina: Cesta k literatuře prostředky dramatické výchovy
SLOUPOVÁ, Šárka: Divadlo pro děti ve výchovně vzdělávacím procesu na 1.stupni ZŠ
ŠIMKOVÁ (VLACHOVÁ), Petra: Dramatická výchova v učitelské praxi absolventů PedF UK oboru učitelství pro 1.st.ZŠ se specializací dramatická výchova
VOKÁČOVÁ, Barbora: Jevištní tvarování s dětmi mladšího školního věku na ZŠ

2006
HŮLOVÁ, Adéla: Literární dílo jako předloha pro dramatickou tvorbu na 1.stupni ZŠ
STOKLASOVÁ, Pavlína: Dramatická výchova jako metoda projektového vyučování

2007
PETŘINOVÁ, Šárka: Dramaticko-výchovný projekt Hobit
ŠVECOVÁ, Hedvika: Využití předmětu a loutky při práci v mateřské škole
VRÁTNÁ, Martina: Působení dramatické a globální výchovy na utváření osobnosti žáka mladšího školního věku