Diplomové práce týkající se dramatické výchovy
obhájené na katedře pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

 

2001

Jiřina PŘECHOVÁ: Podoba divadla pro děti v západních Čechách
Vedoucí práce: Roman Černík

Lucie DUSÍLKOVÁ: Využití metod a technik dramatické výchovy v resocializaci
Vedoucí práce: Roman Černík
 

2002

Martina BLÁHOVÁ: Využití metod a technik dramatické výchovy v práci skautského oddílu
Vedoucí práce: Roman Černík

Silvie BREJCHOVÁ: Současné podoby školního divadla v západních Čechách
Vedoucí práce: Roman Černík

Kristýna KADLECOVÁ: Výchova dětského divadelního diváka prostřednictvím metod a technik dramatické výchovy
Vedoucí práce: Roman Černík

Jindra MÁLKOVÁ: Možnosti dramatické výchovy v projektovém vyučování
Vedoucí práce: Roman Černík
 

2003

Jitka HELUSOVÁ: Možnosti a úskalí rolové hry v mladším školním věku
Vedoucí práce: Roman Černík
 

2004

Gabriela JIROCHOVÁ: Projekt regionální přehlídky dětského divadla pro západočeský kraj
Vedoucí práce: Roman Černík

Eva FORALOVÁ: Uplatnění dramatické výchovy v současných výukových programech
Vedoucí práce: Roman Černík

Ondřej KLEKNER: Výchovné možnosti dramatické situace
Vedoucí práce: Roman Černík