ROZVOJ OSOBNOSTI DRAMATICKOU HROU / Brian Way

Cena:100.00
Přidat do košíku

Základní publikace o dramatické výchově, která patří ke „zlatému fondu“ literatury o tomto oboru. Brian Way je jednou z nejvýznamnějších a nejrespektovanějších osobností dramatické výchovy, která zásadním způsobem ovlivnila její podobua směřování. Kniha obsahuje jak teoretické a metodické kapitoly, tak konkrétní návrhy na praktické činnosti. Je určena všem, kteří pracují s dětmi a mládeží – učitele základních a středních škol, základních uměleckých škol, vedoucí dětských divadelních souborů, vychovatele družin a školních klubů, studenty a další zájemce.
Překlad, který pořídila Eva Machková, je pro toto vydání zrevidován, aktualizován a doplněn o doslov, který českého čtenáře seznamuje nejen s Brianem Wayem a jeho koncepcí dramatické výchovy, ale také se vztahy mezi britskou a českou dramatickou výchovou.
2., revidované a aktualizované vydání
Sdružení pro tvořivou dramatiku a NIPOS 2014, 232 s.