HRY PRO ŠEST SMYSLŮ / Hana Budínská

Cena:50.00
Přidat do košíku

Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi
Už 10. vydání stále žádané příručky, která patří k nejoblíbenějším metodikám mezi těmi, kdo učí dramatickou výchovu nebo využívají některých jejích postupů při práci s předškolními i školními dětmi, i pro ty, kdo vedou dětské divadelní a loutkářské soubory.
Hry a cvičení s různými variantami a možnosti různých motivací jsou uváděny přehledně na kartotéčních lístcích a jsou uspořádány do těchto okruhů: Pozornost, paměť a představivost, Jevištní řeč, Fantazie a tvořivost, Hry a etudy. Cennou součástí kartotéky jsou úvodní Metodické poznámky k práci s kartotékou s odkazy na další literaturu.
Vydalo NIPOS. 266 str.