DÍTĚ MEZI VÝCHOVOU A UMĚNÍM / DRAMATICKÁ VÝCHOVA NA PŘELOMU TISÍCILETÍ

Cena:20.00
Přidat do košíku

V říjnu 2007 uspořádaly katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty AMU a STD druhou českou celostátní konferenci o dramatické výchově. Šestadvacet statí a příspěvků uveřejněných v tomto sborníku mapuje posledních 15 let vývoje dramatické výchovy u nás. Pozornost je v první části zaměřena na divadlo hrané dětmi a mládeží a dětský přednes, v druhé části na cesty a proměny metodiky dramatickovýchovné práce a v třetí části na problematiku a stav přípravy pedagogů na výuku dramatické výchovy. Z obsahu: J. Císař: Dramatická výchova a divadlo v době pozdní moderny. L. Richter: Divadlo hrané dětmi v posledních sedmnácti letech. I. Ulrychová: Příběh s dětským hrdinou v divadle hraném dětmi. R. Černík: O těkání k oboru, od mnoha radostí k trojjediné profesionalitě... R. Marušák: Některé aspekty lekce jako jednotky procesuální. J. Valenta: Dramatická výchova a další eto-edukační systémy. V. Rodriguezová: Využití metody dramatické výchovy a kooperace při výuce dějepisu. A. Palarčíková a M. Johnová-Veselá: Strukturované drama v primární prevenci. M. Maxa: Občanské sdružení Augusto - projekt Výchova k diváctví. E. Machková: Dramatická výchova jako obor vysokoškolského studia. H. Kasíková: Učitel dramatické výchovy jako výzkumník? H. Cisovská: Cesta k divadelnímu tvaru a rozvoj osobnostně-sociálních kompetencí budoucích učitelů. Kniha obsahuje také přehled nejvýznamnějších publikací o dramatické výchově, které vyšly v ČR od roku 1999.
Vydalo STD a KVD DAMU. 220 str.