DĚTSKÁ TVOŘIVÁ HRA / Josef Mlejnek

Cena:40.00
Přidat do košíku

Nové vydání populární publikace, která patří ke zlatému fondu české dramatickovýchovné literatury. Praktická příručka, shrnující zkušenosti dlouholetého učitele dramatické výchovy a vedoucího dětských a mladých divadelních souborů z Vysokého Mýta, který rozhodujícím způsobem ovlivnil podobu české moderní dramatické výchovy, ocení učitelé všech stupňů a typů škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ...) a vedoucí dětských souborů a další, kteří pracují s dětmi a mládeží. Stěžejní částí publikace je zásobník her, cvičení a námětů pro improvizace, doplněný výkladem o podstatě a inspiračních zdrojích dramatické výchovy a o její metodice. Součástí publikace jsou také kvalitní texty a dramatizace J. Mlejnka určené dětským souborům a materiály pro dětský přednes.
Vydalo NIPOS v roce 2011. 3. vydání, 150 str.