VYUČOVÁNÍ DRAMATU / Norah Morganová-Juliana Saxtonová

Cena:50.00
Přidat do košíku

Překlad anglické knihy o dramatické výchově, která patří k nejoblíbenějším příručkám mezi učiteli dramatu ve Velké Británii. Kniha Vyučování dramatu, kterou autorky opatřily případným podtitulem "Hlava plná nápadů", podává ucelený obraz o dramatické výchově a zabývá se všemi oblastmi, s nimiž se učitelé dramatické výchovy i vedoucí dětských dramatických kolektivů setkávají denně ve své praxi. Po úvodních kapitolách, pojednávajících o vztahu mezi divadlem a dramatickou výchovou, se autorky zabývají mj. problematice učitele v roli, jeho různým variantám, možnostem a rizikům, dále strategiím a technikám uplatňovaným při výuce dramatické výchovy, formulování otázek a práci s nimi při vyučování, plánování dramatické lekce i přípravě dlouhodobých plánů, hodnocení a posuzování dramatickovýchovné práce. Český překlad je doplněn podrobným strukturovaným rejstříkem (včetně porovnání české a anglické terminologie) a přehledem doporučené literatury. Publikace je určena učitelům dramatické výchovy na všech typech a stupních škol, studentům dramatické výchovy, vedoucím dětských a středoškolských divadelních souborů i všem ostatním, kteří mají zájem o využívání divadelních a dramatickovýchovných prvků a postupů při práci s dětmi a mládeží.
Vydalo STD. 250 str., Cena: 50 Kč.