CESTA K PŘEDNESU ANEB PRŮVODCE PRO PEDAGOGY A MLADÉ RECITÁTORY / Emilie Zámečníková

Cena:140.00
Přidat do košíku

Netradičně pojatá kniha o tom, jak inspirovat a vést děti a mladé lidi k literatuře prostředky přednesu. Je určena všem, kdo pracují s dětmi a mládeží a věnují se dramatické výchově, literární výchově a možnostem interpretace krásné literatury - tedy učitelům literárně-dramatických oborů ZUŠ, učitelům českého jazyka a literatury na základních a středních školách, vedoucím dětských a mladých divadelních a recitačních souborů, vychovatelům školních družin, studentům vysokých škol pedagogického a uměleckého směru a dalším zájemcům, kteří jsou přesvědčeni, že na cestě k četbě a krásné literatuře může přednes významně pomoci.
Z obsahu knihy: Proč recitovat? Co je přednes? Co není přednes. Co je přednesu blízké (Rétorika, Přednes vlastní tvorby, Předčítání). Recitovat může každý. Cesta k textu: Jak hledat a vybírat literaturu pro přednes - Jak dál ze shromážděné literatury vybírat, jak ji posuzovat? - Recitovat poezii, nebo prózu? - Přednes vlastní tvorby Slam poetry. Cesta do hlubin textu: Proč je nutný rozbor textu? - Proč by se měl recitátor podílet na rozboru - Jak lze při rozboru postupovat? - Úprava textu pro přednes. Cesta od textu k vystoupení. Výstavba recitačního vystoupení: Čtení nahlas - Předčítání - Hledání výrazových prostředků. Vybavenost recitátora. Zápas s trémou. Recitační vystoupení, jeho reflexe a rozbor. Recitátor a přehlídky, soutěže, festivaly.
Publikace obsahuje obsáhlý slovníček pojmů, které s problematikou přednesu a interpretace souvisejí, a bohatý seznam doporučené literatury.
Knihu napsala Ema Zámečníková, jedna z nejvýraznějších osobností současné dramatické výchovy a přednesu, lektorka mnoha dílen a seminářů a učitelka LDO ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové, jejíž recitátoři a soubory vystupují pravidelně také na celostátních přehlídkách Dětská scéna a Wolkrův Prostějov. Text doprovázejí bohaté ilustrace Zuzany Vítkové.
Vydalo NIPOS. 144 str.