TYGR V OKU ANEB O TVORBĚ INSCENACE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ / Alena Palarčíková

Cena:50.00
Přidat do košíku

Práce jedné z nejvýraznějších osobností české dramatické výchovy, učitelky literárně dramatického oboru ZUŠ Žerotín v Olomouci a vedoucí dětských a středoškolských souborů, jejichž vystoupení patřila k nejzajímavějším na celostátních přehlídkách a dílnách v 80. a 90. letech. V převážně prakticky zaměřené knize se autorka věnuje specifice tvorby inscenace s dětmi a mládeží a popisuje a analyzuje jednotlivé fáze inscenačního procesu od volby tématu přes analýzu předlohy, tvorbu dramaturgicko-režijní koncepce až k tvarování a veřejnému vystupování. Své zkušenosti ilustruje popisy inscenační práce na čtyřech různých jevištních tvarech pro různé věkové stupně: Princeznička na bále, Tonka a Zuzka, Četl jsem Tracyho tygra a Jarní probuzení. Publikace obsahuje rovněž scénáře tří inscenací, množství fotografií a doporučenou literaturu.
Vydalo NIPOS v r. 2011. 2. vydání, 136 str.