TVOŘIVÁ DRAMATIKA / předplatné časopisu

Cena:390.00
Přidat do košíku

Periodikum, které vychází třikrát do roka, mapuje nejnovější vývoj dramatické výchovy u nás i ve světě a přináší pravidelně také materiály, které mohou pomoci učitelům dramatické výchovy i jiných předmětů na všech stupních škol - mateřských, základních i středních. Vycházejí tu lekce, projekty, scénáře školních (strukturovaných, procesuálních) dramat i dramatické texty (zejména v textové příloze Dětská scéna, která je pravidelnou součástí Tvořivé dramatiky), které vznikly nebo které se osvědčily zkušeným pedagogům a vedoucím. Učitelé dalších předmětů tu najdou metodické materiály nebo lekce, které mohou využít ve výuce např. těchto předmětů: prvouky a vlastivědy (Skutečný příběh: Příklad jedné z realizovaných lekcí pro 5. třídu, č. 1/2009…), dějepisu (Využití metod dramatické výchovy při výuce židovské problematiky na střední škole, č. 3/2007; Pravěk - způsob života sběračů a lovců, č. 1/2008…), literární výchovy (Strado, Varius, holčička a déšť na Červeném Vrchu. Knihy obrázkových příběhů jako zdroj inspirace pro dramatickou výchovu v práci s předškolními dětmi, 2/2007; Výběr literárních předloh pro práci se středoškoláky, č. 3/2007; Storytelling aneb Jak vyprávět příběh, č. 2/2009; Prométheus, č. 2/2010; Otázka jako klíč k příběhu, Tulení kůže, duševní kůže, č. 1/2011…), výtvarné výchovy (Kubistické proměny, č. 3/2010…) a konkrétní příklady dobré praxe (Dramatická výchova jako samostatný předmět na ZŠ Lysolaje, č. 2/2010; Dramatická výchova na Základní škole v Praze-Kunraticích, č. 2/2011; Redbridge Drama Centre - centrum dramatické výchovy v Londýně, č. 2/2011…), ale také materiály o práci se skupinami se zvláštními potřebami (Cesta pro jelení psy - divadelní projekt se skupinou mentálně handicapovaných, č. 3/2008; Edukace loutkou: Vzdělávací aktivita s terapeutickými účinky využívající loutek, č. 1/2010; Dramatické aktivity se seniory, č. 3/2010…). Mnohé z metodických materiálů mohou využít učitelé při výuce průřezových témat, zejména osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana, multikulturní, environmentální a mediální výchovy.
Tvořivá dramatika je v současné době - vedle bulletinu PdF MU Ladění - jediným periodikem, které se věnuje literatuře pro děti a mládež a dalším oblastem umění pro děti. Čtenáři v ní najdou recenze nejnovějších knih pro děti a mládež a také tipy na zajímavé divadelní inscenace pro děti, ale i varování před nevkusnými nebo jinak problematickými produkcemi, které se nabízejí školám a školským zařízením.
Vydává: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU a Sdružením pro tvořivou dramatiku. Rozsah jednoho čísla 48-62 stran.

Cena jednoho čísla: 80 Kč, předplatné celého ročníku (3 čísel): 240 Kč

Další možnost objednání: ZDE.

Další informace

(Tvořivou dramatiku včetně textové přílohy Dětská scéna si lze také objednat na adrese: redakce Tvořivé dramatiky, ARTAMA, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, nebo ji lze koupit v prodejně divadla Minor, Vodičkova 6, Praha 1 - www.minor.cz/obchod).