HRA A DIVADLO / Nina Martínková

Cena:130.00
Přidat do košíku

Kniha shrnuje dlouholeté zkušenosti výrazné osobnosti české dramatické výchovy. Prostřednictvím dvanácti setkání s tvořivým dramatem, dvanácti tematicky koncipovaných lekcí, které obsahují názorně popsané hry a cvičení, vede autorka čtenáře k osvojování divadelních prvků a pojmů. Lekce rozvíjejí základní funkce, které lze zařadit do oblasti osobnostního rozvoje, tj. kompetence, které se uplatní jak v divadle, tak v životě, jako je kontakt a komunikace, prostor a jeho zvládnutí, elementy pohybu, jako je chůze, gesto, výraz, smyslové vnímání atd. Podstatné a inspirativní pro čtenáře – vedoucí dětských divadelních a recitačních souborů a učitele dramatické výchovy – je zejména to, jak i se známými hrami a cvičeními autorka na základě své dlouholeté praxe a hledání pracuje, jak je řadí, jak je navzájem spojuje, variuje a prohlubuje, aby směřovaly nejen k osobnostnímu rozvoji hráčů, ale také k rozvíjení jejich divadelních dovedností. Vydalo NIPOS, 2018. 152 str.