Otvírání 2018

Pražská přehlídka dětského divadla

PROPOZICE OTVÍRÁNÍ 2018


21.–22. dubna

Karlínské Spektrum

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8

Studio Alta

U Výstaviště 21, Praha 7

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy – Karlínské Spektrum ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku opět pořádají krajskou postupovou přehlídku dětského divadla OTVÍRÁNÍ.

Krajské kolo pro hl. město Praha se bude konat ve dnech 21.–22. dubna 2018. Byli bychom rádi, kdyby se na divadelní přehlídce objevily nejzajímavější inscenace dětských divadelních, loutkářských i recitačních souborů, které v Praze v posledním roce vznikly.

Podmínkou pro soubory, které se chtějí krajské přehlídky zúčastnit a ucházet se tak o případný postup do celostátního kola přehlídky DĚTSKÁ SCÉNA 2018 (8.–14. června ve Svitavách), je přihlásit se nejprve do kola obvodního. V obvodních kolech budou mít soubory možnost prezentovat své inscenace za účasti lektorského sboru, který bude připraven svými postřehy a radami pomoci vedoucím souborů v další práci a také zváží případný postup souboru do krajského kola.

V případě Vašeho zájmu o účast na přehlídce dětských souborů se prosím s dostatečným předstihem spojte s pořadatelem obvodního kola, které je pro vás časově či dopravně nejdostupnější. Od něj obdržíte podrobnější informace k prostorovým a organizačním podmínkám.

Obecně platí, že ZUŠ Biskupská, Klub Klamovka, DDM Spirála a Divadlo Radar nabízejí spíš komorní kukátkový prostor. Pokud potřebujete větší a variabilní sál a otevřený prostor, je lepší zvolit Studio Alta.

Nebude-li z nějakého důvodu (např. časového či prostorového) možné, abyste v některém z obvodních kol vystoupili, obraťte se prosím přímo na nás, budeme hledat náhradní řešení.

obvodní kola proběhnou na těchto místech a v těchto termínech:

KDE

ADRESA

TERMÍN

KONTAKTNÍ OSOBA

SPOJENÍ

ZUŠ Biskupská
Praha 1 – Nové Město

Biskupská 12
Praha 1

úterý
13. března
dopoledne

Hana Trázníková

tel.: 608 033 382
traznikova@zus-biskupska.cz
http://zus-biskupska.cz

Klub Klamovka
DDM hl. m. Prahy
Praha 5 – Smíchov

Podbělohorská 3/154
Praha 5

pátek
16. března
dop. a odp.

Alžběta Lapáčková

tel.: 777 925 706
lapackova@ddmpraha.cz
www.klubklamovka.cz

DDM Praha 8 – Spirála
Praha 8 – Kobylisy

Přemyšlenská 15/1102
Praha 8

sobota
17. března
od 14 hod.

Monika Moravčíková

tel.: 720 070 794
moravcikova@ddmpraha8.cz
www.spiralapraha8.cz

Studio ALTA
ALT@RT z. ú.
Praha 7 – Holešovice

U Výstaviště 21
Praha 7

čtvrtek
22. března
odpoledne

Jakub Hulák

tel.: 605 948 056
jakub@drama.cz

Divadlo Radar
DDM Praha 7
Praha 7 – Holešovice

Pplk. Sochora 9
Praha 7

neděle
25. března
dop. a odp.

Radka Tesárková

tel.: 724 350 605
radkatesarkova@volny.cz
www.ddmpraha7.cz

 

 

Těšíme se na Vaši účast!

Za organizátory

Jakub Hulák, Sdružení pro tvořivou dramatiku, e-mail: jakub@drama.cz, tel.: 221 507 969, 605 948 056

Barbora Hrnečková, Karlínské Spektrum, e-mail: hrneckova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 818, 724 362 606