Otvírání 2019

Pražská přehlídka dětského divadla

PROPOZICE OTVÍRÁNÍ 2019


27.–28. dubna

Karlínské Spektrum

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8

Studio Alta

U Výstaviště 21, Praha 7

DDM hl. m. Prahy – Karlínské Spektrum a Sdružení pro tvořivou dramatiku letos opět pořádají krajskou postupovou přehlídku dětského divadla OTVÍRÁNÍ.

Krajské kolo pro hl. město Praha se bude konat ve dnech 27.–28. dubna 2019. Byli bychom rádi, kdyby se na divadelní přehlídce objevily nejzajímavější inscenace dětských divadelních, loutkářských i recitačních souborů, které v Praze v posledním roce vznikly.

Podmínkou pro soubory, které se chtějí krajské přehlídky zúčastnit a ucházet se tak o případný postup do celostátního kola přehlídky DĚTSKÁ SCÉNA 2019 (7.–13. června ve Svitavách), je přihlásit se nejprve do kola obvodního. V obvodních kolech budou mít soubory možnost prezentovat své inscenace za účasti lektorského sboru, který bude připraven svými postřehy a radami pomoci vedoucím souborů v další práci a také zváží případný postup souboru do krajského kola.

Souborům ze základních uměleckých škol letos mimořádně nabízíme, že se nemusí hlásit do obvodního kola, pokud se zúčastní krajské soutěže LDO ZUŠ pro hl. město Praha. Krajská soutěž bude dalším z postupových míst pro přehlídku Otvírání.

V případě Vašeho zájmu o účast na přehlídce dětských souborů se prosím s dostatečným předstihem spojte s pořadatelem obvodního kola, které je pro vás časově či dopravně nejdostupnější. Od něj obdržíte podrobnější informace k prostorovým a organizačním podmínkám. Zúčastníte-li se krajské soutěže LDO ZUŠ, svůj zájem o Otvírání nemusíte předem oznamovat, na základě hodnocení poroty Vám případně bude postup na Otvírání nabídnut.

Orientačně platí, že DDM Spirála, Klub Klamovka a Divadlo Radar nabízejí komorní kukátkový prostor. Pokud potřebujete větší a variabilní sál a otevřený prostor, je lepší zvolit Studio Alta.

Nebude-li z nějakého důvodu (např. časového či prostorového) možné, abyste v některém z obvodních kol vystoupili, obraťte se prosím přímo na nás, budeme hledat náhradní řešení.

Obvodní kola proběhnou na těchto místech a v těchto termínech:

KDE

ADRESA

TERMÍN

KONTAKT

DDM Praha 8 – Spirála
Praha 8 – Kobylisy

Přemyšlenská 15/1102
Praha 8

sobota
16. března
od 14 hod.

uzávěrka přihlášek: 6. 3.

Jana Vaněčková
tel.: 734 257 345
vaneckova@ddmpraha8.cz
www.spiralapraha8.cz

Klub Klamovka
DDM hl. m. Prahy
Praha 5 – Smíchov

Podbělohorská 3/154
Praha 5

pátek
22. března
celý den

Radka Novotná
tel.: 777 751 706
novotnar@ddmpraha.cz
www.klubklamovka.cz

Studio ALTA
ALT@RT z. ú.
Praha 7 – Holešovice

U Výstaviště 21
Praha 7

neděle
31. března
od 17 hod.

Jakub Hulák

tel.: 605 948 056
jakub@drama.cz

Divadlo Radar
DDM Praha 7
Praha 7 – Holešovice

Pplk. Sochora 9
Praha 7

neděle
31. března
celý den

uzávěrka přihlášek: 15. 3.

Radka Tesárková

tel.: 724 350 605
radkatesarkova@volny.cz
www.ddmpraha7.cz

Alternativní možnost postupu pro soubory ZUŠ:

Krajská soutěž LDO ZUŠ
pro hl. město Praha

ZUŠ Biskupská
Praha 1 – Nové Město

Biskupská 12
Praha 1

28.–30. března

Hana Trázníková

tel.: 608 033 382
traznikova@zus-biskupska.cz
http://zus-biskupska.cz

 

Za organizátory

Jakub Hulák
Sdružení pro tvořivou dramatiku, e-mail: jakub@drama.cz, tel.: 221 507 969, 605 948 056

Barbora Hrnečková
Karlínské Spektrum, e-mail: hrneckova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 818, 724 362 606