Z OBSAHU MLADÉ SCÉNY

Mladý loutkář I, 1960

Kaliba, Jiří-Čapek, Josef: O panence, která tence plakala, č. 2

Mladý loutkář V, 1963/1964

Budínská, Hana: Lenoši a kocour, leden 1964
Budínská, Hana: Z dílny mladých loutkářů (Výroba loutek s použitím míčku), č. 4
Budínská, Hana-Hrubín, František: Sviť, sluníčko, sviť, č. 4
Budínská, Hana: Co se nám nelíbí, č. 5

Mladý loutkář VI, 1964/1965

Budínská, Hana: Ráno před zvoněním, říjen 1964

Mladá scéna VII, 1965/1966

Disman, Miloslav: Na cestu Mladé scéně. (Vývoj jednotlivých oblastí zájmové umělecké činnosti), č. 1
Vaňátko, Václav-Mlejnek, Josef: Jak květinky přezimovaly, č. 1
Mlejnek, Josef-Jašková-Štulíková, Marie: Jarní, duben 1966
Mlejnek, Josef-Jašková-Štulíková, Marie: Na jaře, duben 1966
Budínská, Hana-Pancu-Iasi, Octav: Pohádka o malém ježkovi, srpen 1966

Mladá scéna VIII, 1966/1967

Disman, Miloslav: Vyprávíme si o recitaci. 1. Mně se ta básnička líbila (Kurs dětského přednesu), č. 1
Disman, Miloslav-Jungbauer, František: Žáby ve škole, č. 1
Disman, Miloslav: Vyprávíme si o recitaci. 2. "...že jsem měl uši v kalužině..." (Kurs dětského přednesu), č. 3
Disman, Miloslav-Gamarra, Pierre: Kouzelné slovo, č. 3
Disman, Miloslav: Vyprávíme si o recitaci. 3. Dělat, nebo udělat pohyby? (Kurs dětského přednesu), č. 4
Mlejnek, Josef-Hrubín, František: Začarovaný les, č. 4
Disman, Miloslav: Vyprávíme si o recitaci. 4. Recitovat "sborově" nebo "přednášet kolektivně"? (Kurs dětského přednesu), č. 5
Disman, Miloslav-Hrubín, František: Červená karkulka, č. 5
Disman, Miloslav-Hrubín, František: O nezvedených kůzlatech, č. 5
Disman, Miloslav-Hrubín, František: Paleček a jeho kamarádi, č. 5
Disman, Miloslav-Hrubín, František: Perníková chaloupka, č. 5
Disman, Miloslav-Hrubín, František: Pohádka o řepě, č. 5
Disman, Miloslav,Hrubín, František: V lese, na poli a v domečku, č. 5

Mladá scéna IX, 1967/1968

Mlejnek, Josef: Z deníku vedoucího dětského dramatického kroužku: Schůzka s otazníky?, č. 2
Mlejnek, Josef: Z deníku vedoucího dramatického kroužku: Tři sta třiatřicet..., č. 3
Mlejnek, Josef-Štíplová, Ljuba: Tři sta třiatřicet..., č. 3
Delongová, Jindra: Zahrajte si na pohádky, č. 3
Mlejnek, Josef: Z deníku vedoucího dramatického kroužku: Kouzelný koberec (Práce s dětmi v dramatickém kroužku), č. 4
Budínská, Hana-Nosov, Nikolaj: Jak se chtěl Neználek stát malířem, č. 5
Budínská, Hana-Nosov, Nikolaj: Jak se chtěl Neználek stát muzikantem, č. 5
Mlejnek, Josef: Z deníku vedoucího dramatického kroužku: První krůčky na jevišti, č. 5
Mlejnek, Josef-Tuwim, Julian: Lokomotiva, č. 5

Mladá scéna X, 1968/1969

Mlejnek, Josef: Dramatickým kroužkům: Výchova hrou, č. 1
Oudes, Jiří-Slabý, Zdeněk K.: O sedmi trpaslících, č. 1
Delongová, Jindra: Dramatickým kroužkům: Jak je to s dětskou fantazií? (Metody práce s dětským dramatickým souborem), č. 2
Mlejnek, Josef: Malí koledníci, č. 2
Mlejnek, Josef: Dramatickým kroužkům: Sedmá disputace - o nezbytnosti dětské hry. (Metodika práce s dětmi v dramatických kroužcích), č. 3
Mlejnek, Josef: Výchova hrou, č. 3
Oudes, Jiří-Florian, Miroslav: Budíček, č. 3
Budínská, Hana-Hejná, Olga: Popletená pohádka, č. 4

Mladá scéna XI, 1969/1970

Disman, Miloslav-Mlejnek, Josef: Umění a výchova. (Problematika estetické výchovy dětí), č. 1
Hartman, Zdeněk: Práce s textem v loutkářském souboru, č. 2
Machková, Eva: Dětský talent (Teoretická úvaha psycholožky), č. 2
Mlejnek, Josef: Zahrajte si s námi... Náměty pro dramatickou činnost dětí, č. 2
Mlejnek, Josef: Zahrajte si s námi... Náměty pro dramatickou činnost dětí, č. 3
Velková, Olga: Zdroje dramatické výchovy (Pojednání), č. 3
Delongová, Jindra-Kainar, Josef: Říkadlo Josefa Kainara, č. 4
Mlejnek, Josef: Zahrajte si s námi... Náměty pro dramatickou činnost dětí (Metodika improvizace v dramatických kroužcích), č. 4
Mlejnek, Josef: Zahrajte si s námi... Náměty pro dramatickou činnost dětí, č. 5
Vyskočilová, Eva: Výchova dítěte dramatickou hrou, č. 5

Mladá scéna XII, 1970/1971

Mlejnek, Josef-Stanovský, Vladislav-Vladislav, Jan: Jak taškář Ferda napálil královnu, č. 4
Mlejnek, Josef: Jak se liška přátelila s čápem, č. 5

Mladá scéna XIII, 1971/1972

Mlejnek, Josef: Dětská dramatická hra ve Vysokém Mýtě (Zkušenosti z práce dramatického kroužku), č. 1
Mlejnek, Josef-Stanovský, Vladislav-Vladislav, Jan: O ježkovi a lišce, č. 1
Šauer, Vladimír: Dětská dramatická hra ve Svitavách (Zkušenosti z práce dětského dramatického kroužku), č. 2
Koštová, Pavla-Gregar, Alexandr: Dětská dramatická hra v Ústí nad Orlicí (Zkušenosti z práce dětského dramatického kroužku), č. 3
Sypal, Jaromír-Sypalová, Květa: Dětská dramatická hra v Kaplici (Ze zkušeností...), č. 4
Delongová, Jindra: Dětská dramatická hra v Brně (Zkušenosti z práce dramatického kroužku), č. 5
Mlejnek, Josef-Nikonov, I.: Jasnovidec, č. 5

Mladá scéna XIV, 1972/1973

Břízová, Alena: O vlkovi, lišce a chytré kozičce, č. 1
Oudes, Jiří-Sekora, Ondřej: Byla jedna ves a v ní chytrý pes, č. 1
Vobrubová, Jana: Než se dáte do práce..., č. 2
Vobrubová, Jana-Nosov, Nikolaj: Blázínkové, č. 2
Mlejnek, Josef: Jak jelen napálil vlka, č. 3
Vobrubová, Jana: Na pomoc soutěžícím, č. 3
Vobrubová, Jana: Tvořivě a zábavně, č. 4
Vobrubová, Jana-Nosov, Nikolaj: Cucavý špalíček, č. 4
Vobrubová, Jana-Syrovátka, Oldřich: Jak Čímča vyvedl Milana aprílem, č. 4
Mlejnek, Josef-Losev, A: Jak malý Herakles získal svou sílu, č. 5

Mladá scéna XV, 1973/1974

Disman, Miloslav: Receptář pro dramatické kroužky 1, č. 1
Disman, Miloslav-Nezval, Vítězslav: Nový svět přijede na kolejích, č. 1
Disman, Miloslav: Receptář pro dramatické kroužky 2, č. 2
Disman, Miloslav: Receptář pro dramatické kroužky 3, č. 3
Mašatová, Milada: Klim klom klimprdom, č. 3
Vobrubová, Jana: Malé zamyšlení nad dětskou recitací, č. 3
Vobrubová, Jana (přel. a upr. z něm. originálu): Liška nesmí dovnitř, č. 3
Disman, Miloslav: Receptář pro dramatické kroužky 4, č. 4
Budínská, Hana-kolektiv dětí-Doskočilová, Hana: Červená lodička, č. 4
Vobrubová, Jana (přel. a upr. z něm. originálu): Dobré nápady, č. 4
Vobrubová, Jana (přel. a upr. z něm. originálu): Schody, č. 4

Mladá scéna XVI, 1974/1975

Oudes, Jiří: Loutkové divadlo ve škole 1, č. 1
Dismanová, Vlasta-Halas, František: Před usnutím, č. 1
Vobrubová, Jana: Co je psíkovi do kachen?, č. 1
Jirásková, Blanka: Proč má pes blechy, č. 2
Vobrubová, Jana: Postřehy z ústřední přehlídky dětského přednesu 1974 pořádané ve Svitavách, č. 2
Martinec, Vašek: Slovo ve světě dvoj a trojrozměrném, č. 2
Mlejnek, Josef-Hrubín, František: O Palečkovi, který vyrostl, č. 3
Oudes, Jiří: Loutkové divadlo ve škole, č. 3
Mlejnek, Josef: Zájmová činnost a volný čas dětí 1, č. 4

Mladá scéna XVII, 1975/1976

Oudes, Jiří: Loutkové divadlo ve škole, č. 1
Mlejnek, Josef: Vedoucí dětských dramatických kolektivů, č. 1
Vaňátko, Václav: Posvícenská scénka, č. 1
Vobrubová, Jana: Malé zamyšlení nad dětskou recitací 3, č. 1
Vobrubová, Jana: Malé zamyšlení nad dětskou recitací 4, č. 2
Mlejnek, Josef: Metody práce v dětských dramatických kroužcích, č. 2
Mlejnek, Josef: O repertoáru dětského jeviště, č. 3
Mlejnek, Josef: Aktivizace dětských dramatických kolektivů, č. 4

Mladá scéna XVIII, 1976/1977

Vobrubová, Jana: ABC dramaturgické [spr. dramatické] práce s dětmi, č. 3
Vobrubová, Jana: Zkušenosti z příbramské přehlídky dětského přednesu, č. 3
Vobrubová, Jana: ABC dramaturgické [spr. dramatické] práce s dětmi (dokončení), č. 4
Disman, Miloslav: Jak vytváříme literární pásmo, č. 4

Mladá scéna XIX, 1977/1978

Disman, Miloslav: Jak vytváříme literární pásmo, č. 1
Disman, Miloslav-Urbánková, Jarmila: Chtěla bych být zahradnicí, č. 1
Mlejnek, Josef: Vítáme děťátko, č. 1
Konopásek, Prokop: Posvícení v Hudlicích aneb Oldřich a Božena, č. 2
Disman, Miloslav-Skořepa, Miloslav: O vychytralé lišce, č. 3
Mlejnek, Josef: O dětské hře. Myšlenky J. A. Komenského, č. 3
Mlejnek, Josef: Prázdninové hry, č. 4

Mladá scéna XX, 1978/1979

Budínská, Hana-Provazník, Jaroslav: Už je na světě!, č. 1
Mlejnek, Josef-Hurník, Ilja: Datel a bubeníček, č. 2
Mlejnek, Josef-Krylov, Ivan Andrejevič: Vrána a liška, č. 3
Mlejnek, Josef: O koťátku, které zapomnělo mňoukat, č. 3

Mladá scéna XXI, 1979/1980

Mlejnek, Josef-Mikulka, Alois: O švestkové chaloupce a veselé školičce, č. 1
Mlejnek, Josef-Adla, Zdeněk: O zmrzlém králi, č. 2
Mlejnek, Josef-Adla, Zdeněk: Jak šel pejsek do světa, č. 3
Mlejnek, Josef-Adla, Zdeněk: Zajíček a řeka, č. 3

Mladá scéna XXII, 1980/1981

Mlejnek, Josef: Česká Orffova škola a dramatická výchova, č. 2
Vobrubová, Jana: Dramatická hra s nejmenšími školáky, č. 2,
Vobrubová, Jana: Dramatická hra s nejmenšími školáky, č. 3
Vobrubová, Jana: Dramatická hra s nejmenšími školáky, č. 4
Budínská, Hana-Štíplová, Ljuba: Povídám, povídám neplechy, č. 4

Mladá scéna XXIII, 1981/1982

Vobrubová, Jana: Dramatická hra s nejmenšími školáky, č. 1
Mlejnek, Josef-Hurník, Ilja: Čert s houslemi, č. 2-3
Merta, Jan-Groves, Paul: Neposedný dům, č. 4
Pešová, Blanka-Tabery, Jaroslav: Pohádka z papíru, č. 4

Mladá scéna XXIV, 1982/1983

Vobrubová, Jana-Tanská, Nataša: Všichni kocouři neškrábou, č. 1
Vobrubová, Jana-Provazníková, Věra: Jak šlo vejce na houby, č. 2
Štembergová-Kratochvílová, Šárka: Folklór v dětském souboru, č. 2
Štembergová-Kratochvílová, Šárka: Folklór v dětském souboru, č. 3
Mlejnek, Josef-Kožíšek, Josef: Kozel a vlk, č. 3
Štembergová-Kratochvílová, Šárka: Folklór v dětském souboru, č. 4

Mladá scéna XXV, 1983/1984

Mlejnek, Josef: Rok českého divadla. Vaňátko-Mellanová-Disman, č. 1

Mladá scéna XXVI, 1984/1985

Oplištilová, Eva-Mašatová, Milada-Hejná, Olga: Jak jsme spravovali bačkůrky, č. 3-4
Josková, Zdena: Komentář k dramatizaci pohádky Olgy Hejné Jak jsme spravovali bačkůrky, který napsala Zdena Josková, č. 4-5

Mladá scéna XXVII, 1985/1986

Mlejnek, Josef-Majakovskij, Vladimir: Čím budu, č. 1-2

Mladá scéna XXVIII, 1986/1987

Mlejnek, Josef-Hrubín, František: Karneval květinek, č. 1-2
Mlejnek, Josef-Puškin, A. S.-Asejev, N.-Tichonov, N,: Město na Něvě, č. 3-4

Mladá scéna XXIX, 1987/1988

Mlejnek, Josef-Kosmas: Libuše a Přemysl, č. 1-2
Mlejnek, Josef-Dalimil: Ctirad a Šárka, č. 3-4
Vobrubová, Jana-Kahoun, Jiří: Hroší maminka je tatínek, č. 3-4
Vobrubová, Jana-Lukešová, Milena: Kde dávají sloni dobrou noc, č. 3-4
Vobrubová, Jana-Čtvrtek, Václav: Lovili čtyři rybáři, č. 3-4

Mladá scéna XXX, 1988/1989

Bičišťová, Eva: Několik poznámek k dramatické výchově v mateřské škole, č. 1
Mlejnek, Josef-Losev, A.: Pozvání na olympiádu, č. 1
Vobrubová, Jana-Brukner, Josef: Klíč od království, č. 1
Bičišťová, Eva: Několik poznámek k dramatické výchově v mateřské škole, č. 2
Vobrubová, Jana-Kahoun, Jiří: Had je mašinka, č. 2
Vobrubová, Jana-Kahoun, Jiří: Jak se jmenoval, č. 2
Štembergová, Šárka: Masopustní žerty, č. 2