RECENZE ODBORNÝCH PUBLIKACÍ, UČEBNIC A PERIODIK

Na prvním místě jsou uvedeny údaje o recenzované publikaci, za pomlčkou autor recenze a její název; římská číslice označuje ročník TD, pak následuje rok, za lomítkem číslo TD v rámci daného ročníku a poté v závorce pořadové číslo TD počítáno od prvního ročníku v roce 1991; za středníkem je uvedena stránka, na níž recenze začíná.

ACKROYD, Judith (ed.). Research Methodologies for Drama Education – Kasíková, Hana: Drama a výzkum. Jak o metodologii dramatu přemýšlejí britští kolegové – XIX, 2008/1(53); 42

BAGatelle – Lázňovská, Lenka: Listování BAGatellou – VI, 1995/1 (14); 22

BAKOŠOVÁ, Elena a kol.: Svet hier: Zborník dramatických textov, dramatizácií a libriet pre detské divadlo – Machková, Eva: Slovenský sborník her a scénářů – XVI, 2005/1; 56

BAŤKOVÁ, Božena; MIKULENKOVÁ, Hana. Čítanka pro 2. ročník (PRODOS) – Kovalčík, Zdeněk: A znovu čítanky. Současné alternativní čítanky na 1. stupni ZŠ – VI, 1995/1 (14); 23

BAUDISOVÁ, Anny-JENGER-DUFAYETTOVÁ, Yvette. Hry a cvičení pro dramatickou výchovu v mateřské a základní škole – Provazník Jaroslav: Karikatura dramatické výchovy s hořkou příchutí – X, 1999/2 (26); 28 – Machková, Eva: Neberte do ruky kdejakou knihu – XIII, 2002/2 (35); 29

BAUER, Alois. Domácí loutkové divadlo – Provazník, Jaroslav: Místo recenze varování – XVIII, 2007/2(51); 53

BEČVÁŘOVÁ, Ivana: Výtvarná dramatika v pedagogické praxi: Netradiční činnosti pro předškolní a školní věk – Machková, Eva: Výtvarná dramatika? – XXVII, 2016/1 (77), 19 + Slavík, Jan: Zamyšlení nad Výtvarnou dramatikou – XXVII, 2016/1 (77), 20

BEKÉNYIOVÁ, Ľubica. Metodické námety na tvorivú dramatiku v škole – Žilková, Marta: Užitočná publikácia – XIII, 2002/2 (35); 31

BIBIANA – Redakce: Revue BIBIANA dostupná na internetu – XXI, 2010/2 (60) / 65

BIBIANA. Revue o umení pre deti a mládež – Provazník, Jaroslav: Bibiana – XVII, 2006/1 (46); 44

BLÁHOVÁ, Krista: Uvedení do systému školní dramatiky – Machková, Eva: Uvedení do systému školní dramatiky – VIII, 1997/3 (22); 25

BLÁHOVÁ, Míťa; CVRČEK, Vladimír; FOGLAR, Jaroslav; FOIT, Ferdinand; HÁJEK, Petr aj. Dramatická výchova. Táborové ohně. Skautské divadlo – Machková, Eva: Skauti a dramatická výchova – XX, 2009/2 (57) / 45

BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina. Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia – Turková, Martina; Řezníčková, Kateřina: Dvojrecenze tří monografií o jezuitském divadle – XXIII, 2012/2 (66); 46

BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina; BOČKOVÁ, Alena; JACKOVÁ, Magdaléna; BAŽIL, Martin; PAUEROVÁ, Eva; ZDICHYNEC, Jan; ŽALUD, Zdeněk (eds.). Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách – Řezníčková, Kateřina: Theatrum neolatinum – latinské divadlo v českých zemích – XXIX, 2018/2 (84); 44

BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, Marie. Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince – Zelená Sittová, Gabriela: Čeština pro cizince na jevišti – XXXI, 2020/3(91), 21

BOLTON, Gavin. Drama in education and theatre in education. In JACKSON, Tony (ed.). Learning Through Theatre – Dvořáková, Alžběta: Drama ve výchově a divadlo ve výchově – VIII, 1997/3 (22); 1

BORRÁS, Juan C. Teoria de la literatura infantil – Urbanová, Svatava: Divadlo, dramatizace a dramatická hra – VI, 1995/3 (16); 23

BROŽOVÁ, Věra. Divadelní ochotníček: Hra ze života dětí v druhé polovině 19. století. In BLÁHOVÁ, Kateřina a PETRBOK, Václav (eds.). Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století – Provazník, Jaroslav: Cenný příspěvek k historii dramatiky pro děti a dětského divadla – XVI, 2005/2 (44); 37

BUDÍNSKÁ, Hana. Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát! Tvořivá hra s nejmenšími – Provazník, Jaroslav: Dramatická výchova na papíře – V, 1994/1 (11); 10 – Hanžlíková, Eva: Od učebnice k sebereflexi – V, 1994/1 (11); 15

BUDÍNSKÁ, Hana. Hry pro šest smyslů – Provazník, Jaroslav: Dramatická výchova na papíře – V, 1994/1 (11); 10 – /eha/: Osobní pokladnice – V, 1994/1 (11); 17

CIKÁNOVÁ, Karla. Kreslete si s námi – Roztočilová, Jana: Kreslete si s námi – IV, 1993/9; 20

CIKÁNOVÁ, Karla. Malujte si s námi – Roztočilová, Jana: Malujeme si s Karlou Cikánovou – V, 1994/2 (12); 24

CÍLKOVÁ, Eva. Hrajeme pohádky z celého světa – Provazník, Jaroslav: Jak nehrát pohádky s dětmi – XXII, 2011/3 (64); 27

CÍLKOVÁ, Eva; HŘÍBKOVÁ, Irena. Děti hrají divadlo – Machková, Eva: Děti hrají divadlo aneb Jak to vidí nakladatelství Portál – XVII, 2006/1 (46); 40

CISOVSKÁ, Hana. Dramatická výchova a sociální učení v základním vzdělávání – Valenta, Josef: Sociální učení nemusí být mučení – XIX, 2018/1 (83); 29

CLARK, Jim; DOBSON, Warwick; GOODE, Tony; NEELANS, Jonothan. Lekce pro život: Drama a integrované kurikulum – Ulrychová, Irina: Lekce pro život. Zamyšlení nad anglickou publikací o školním dramatu – XIX, 2008/2(54); 1

CRANSTON, Jerneral W. Transformation Through Drama: A Teacher´s Guide to Educational Drama, Grades K-8 – Černík Roman: Tvořivé drama ne kalifornský způsob aneb Co lze najít na internetu – X, 1999/1 (25); 38

ČAPEK, Robert. Moderní didaktika: Lexikon výukových a hodnotících metod – Machková, Eva: Moderní didaktika – XXXII, 2021/3(94), 29

ČERNÍK, Michal. Česká čítanka pro nejmenší (Futura) -Šefrnová, Blanka: Které dětské knihy z posledních dvou let mě zaujaly? – V, 1994/3 (13); 23 – Kovalčík, Zdeněk: A znovu čítanky. Současné alternativní čítanky na 1. stupni ZŠ – VI, 1995/1 (14); 23

Dedicated Space, Vol. 1, No. 1 – Dvořáková, Alžběta: Excerpta: Dedicated Space – XI, 2000/1 (28); 37

Dedicated Space, Vol. 1, No. 2, Winter 2000 – Dvořáková, Alžběta: Druhé číslo Dedicated Space – XI, 2000/3 (30); 35

DELONGOVÁ, Jindra; MACKOVÁ, Silva; SVOZILOVÁ, Dana. Vezměte do ruky knihu – Provazník, Jaroslav: Dramatická výchova na papíře – V, 1994/7 (11); 10

DIMÉNY, Judit. Zvuk jako hra – Kolafa, Tomáš: Zvuk jako hra – VII, 1996/3 (19); 28

DISMAN, Miloslav. Receptář dramatické výchovy – Provazník, Jaroslav: Dramatická výchova na papíře – V, 1994/7 (11); 10

DOČEKALOVÁ, Markéta. Tvůrčí psaní pro každého – Brhelová, Eva: Tvůrčí psaní pro každého? – XVII, 2006/3 (48); 41

DOLÁKOVÁ, Sylvie. Umíte to s pohádkou? – Machková, Eva: Co je školní dramatizace – XXXI, 2020/3(91), 23

DOLENSKÁ, Kateřina; SLAVÍČKOVÁ, Sarah; ŠVECOVÁ, Veronika (eds.). Sedmnáctero pohádek – Cindlerová, Jana: Sedmnáctero pohádek – XXXII, 2021/2(93), 35

DOSKOČILOVÁ, Hana; PROVAZNÍK, Jaroslav; HEZINOVÁ, Jitka. Čítanka 3 pro třetí ročník základní školy (Scientia-SPN) – Švejdová, Hana: Na obzoru čítanka. Literárněkritické zamyšlení nad posláním, funkcí a hodnotou dnešních čítanek v životě dětí navštěvujících první stupeň základní školy – V, 1994/2 (12); 21 – Kovalčík, Zdeněk: A znovu čítanky. Současné alternativní čítanky na 1. stupni ZŠ – VI, 1995/1 (14); 23

Dramatická výchova (Wikipedie) – Machková, Eva: Drama na internetu – XXX, 2019/1(86), 40

DUBSKÁ, Alice. Cesty, které nekončily: O působení českých loutkářů v 19. století. In BLÁHOVÁ, Kateřina a PETRBOK, Václav (eds.). Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století – Provazník, Jaroslav: Cenný příspěvek k historii dramatiky pro děti a dětského divadla – XVI, 2005/2 (44); 37

EVJÁKOVÁ, Daniela; HYŽA, Ján (eds.). Dramatická edukácia na Slovensku: Sborník príspevkov o východiskách dramatickej edukácie na Slovensku – Machková, Eva: Kam kráčí dramatická výchova na Slovensku – XXX/1 (86); 7

FABIÁNOVÁ, Irena; HŘEBEJKOVÁ, Jarmila; VEBEROVÁ, Eva. Slabikář (SPN) – Švejdová, Hana: Na obzoru čítanka. Literárněkritické zamyšleni nad posláním, funkcí a hodnotou dnešních čítanek v životě dětí navštěvujících první stupeň základní školy – V, 1994/2 (12); 21

FABIÁNOVÁ, Irena; HŘEBEJKOVÁ, Jarmila; VEBEROVÁ, Eva; GEBHARTOVÁ, Vladimíra. Malý čtenář (SPN) – Švejdová, Hana: Na obzoru čítanka. Literárněkritické zamyšlení nad posláním, funkcí a hodnotou dnešních čítanek v životě dětí navštěvujících první stupeň základní školy – V, 1994/2 (12); 21

FELIX, Belo. Druhá múza dětského divadla – Kolafa, Tomáš: Druhá múza dětského divadla – VIII, 1997/1 (20); 23

FELIX, Belo. Hudobno-dramatické činnosti na základnej škole: Teória a prax – Povolný, Aleš: Jak propojit hudební a dramatickou výchovu – XXV. 2014/2 (72), 40

FIŠER, Zbyněk (ed.). Tvůrčí psaní – klíčová kompetence na vysoké škole – Brhelová, Eva: Tvůrčí psaní – klíčová kompetence na vysoké škole – XVII, 2006/3 (48); 39

FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: Malá učebnice technik tvůrčího psaní – Brhelová, Eva: Malá učebnice technik tvůrčího psaní – XVI, 2005/1; 55

FIŠER, Zbyněk; DVOŘÁKOVÁ, Dagmar; CHOLASTOVÁ, Jitka; KOPEČNÁ, Pavla; KUBĚNSKÝ, Petr; ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana: Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání – Provazník, Jaroslav: Tvůrčí psaní v literární výchově – XXVII, 2016/2 (78), 29

FOUNTAIN(OVÁ), Susan. Místo na slunci: Globální výchova pro děti 5-10 let – Dvořáková, Iva: Dvě knížky o globální výchově – VII, 1996/3 (19); 29

GEBHARTOVÁ, Vladimíra; BRUKNER, Josef. Čítanka pro druhý ročník základní školy (Scientia-SPN) – Švejdová, Hana: Na obzoru čítanka. Literárněkritické zamyšleni nad posláním, funkcí a hodnotou dnešních čítanek v životě dětí navštěvujících první stupeň základní školy – V, 1994/2 (12); 21; Kovalčík, Zdeněk: A znovu čítanky. Současné alternativní čítanky na 1. stupni ZŠ – VI, 1995/1 (14); 23

GEBHARTOVÁ, Vladimíra; VYKOPAL, Zdeněk. Čítanka pro 2. ročník (SPN) – Švejdová, Hana: Na obzoru čítanka. Literárněkritické zamyšlení nad posláním, funkcí a hodnotou dnešních čítanek v životě dětí navštěvujících první stupeň základní školy – V, 1994/2 (12); 21 – Kovalčík, Zdeněk: A znovu čítanky. Současné alternativní čítanky na 1. stupni ZŠ – VI, 1995/1 (14); 23

GEBHARTOVÁ, Vladimíra; VYKOPAL, Zdeněk. Čítanka pro 3. ročník (SPN) – Švejdová, Hana: Na obzoru čítanka. Literárněkritické zamyšlení nad posláním, funkcí a hodnotou dnešních čítanek v životě dětí navštěvujících první stupeň základní školy – V, 1994/2 (12); 21 – Kovalčík, Zdeněk: A znovu čítanky. Současné alternativní čítanky na 1. stupni ZŠ – VI, 1995/1 (14); 23

GEBHARTOVÁ, Vladimíra; VYKOPAL, Zdeněk; VITVAROVÁ, Jiřina. Čítanka pro 4. ročník (SPN) – Švejdová, Hana: Na obzoru čítanka. Literárněkritické zamyšlení nad posláním, funkcí a hodnotou dnešních čítanek v životě dětí navštěvujících první stupeň základní školy – V, 1994/2 (12); 21 – Kovalčík, Zdeněk: A znovu čítanky. Současné alternativní čítanky na 1. stupni ZŠ – VI, 1995/1 (14); 23

GRUŠA, Jiří. Máma, táta, já a Eda. Česká abeceda (Österreichischer Bundesvelag-GALAXIE) – Šefrnová, Blanka: Které dětské knihy z posledních dvou let mě zaujaly? – V, 1994/3 (13); 23 – Kovalčík, Zdeněk: A znovu čítanky. Současné alternativní čítanky na 1. stupni ZŠ – VI, 1995/1 (14); 23

Gymnasion – Valenta, Josef: Gymnasion – zpráva o novém pedagogickém časopisu – XV, 2004/3 (42); 31

HALADA, Jan. Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury – Korbel, Luděk: Sedmdesát let Albatrosu v jedné edici – XXXI, 2020/1 (89); 43

HANZOVÁ, Marie. Čteme dětem a s dětmi (Fortuna) – Kovalčík, Zdeněk: A znovu čítanky. Současné alternativní čítanky na 1. stupni ZŠ – VI, 1995/1 (14); 23

HEINIG, Ruth Beall. Improvisation with Favorite Tales – Heinigová, Ruth Beall -Ulrychová, Irina: Improvizace s oblíbenými příběhy – VII, 1996/2 (18); I-IV

Host (revue) – Provazník, Jaroslav: Excerpta: Z revue Host – VII, 1996/1 (17); 30

HOUŠKA, Tomáš. Škola hrou: Knížka pro učitele a rodiče všech školáků – Ulrychová, Irina: Kdo rychle dává... – III, 1992/6; 4 – Mašatová, Milada: Ještě jednou Škola hrou. Poznámky ke knížce Tomáše Houšky – III, 1992/6; 5

HRADEČNÁ, Marie; HEJLOVÁ, Helena; NOVOTNÁ-DĚDEČKOVÁ, Jiřina. Práce učitele s právy dítěte – Tomková, Anna: Práce učitele s právy dítěte a dramatika – VIII, 1997/3 (22); 26

HUGHES(OVÁ), Catherine. Divadelní představení a mozkové funkce. Tvořivá dramatika, 2007, XVIII, č. 1(49) – Komárek, Vladimír: Divadlo v mozku a mozek na divadle. (Komentář neurologa) – XVIII, 2007/1(49); 52

IVÁNEK, Jakub; URBANOVÁ, Svatava. Lumír Čmerda: (Nejen) reliéfy a ilustrace – Procházková, Kristina: Lumír Čmerdas známý a neznámý – XXIX/3 (85); 34

JACKOVÁ, Magdaléna (ed.). Nejmírnější Pallas: hry určené gramatikálním třídám jezuitských gymnázií – Řezníčková, Kateřina: Theatrum neolatinum – latinské divadlo v českých zemích – XXIX, 2018/2 (84); 44

JACKOVÁ, Magdaléna. Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti: Jezuitské školské drama v Praze v první polovině 18. století – Turková, Martina; Řezníčková, Kateřina: Dvojrecenze tří monografií o jezuitském divadle – XXIII, 2012/2 (66); 46

JACKOVÁ, Magdaléna; LINKA, Jan (eds.). Komedie nové a duchovní – Řezníčková, Kateřina: Komedie nové a duchovní – XXXIII, 2022/2(96), 35

JOHNSTONE, Keith: IMPRO – Improvisation and the Theatre – Pazderková, Iva: Keith Johnstone: Improvizace a divadlo. Zamyšlení nad Johnstoneovými metodami herecké improvizace – XV, 2004/2 (41); 14

KASE-POLISINI, Judith. The Creative Drama Book: Three Approaches – Kase-Polisini, Judith-Machková, Eva: Tři typy dramatu. Viděno z USA – VII, 1996/1 (17); I-VIII

KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola – Marušák, Radek: Kooperativní učení, kooperativní škola Hany Kasíkové – IX, 1998/2-3 (24); 49

KASÍKOVÁ, Hana; VALENTA, Josef. Reformu dělá učitel aneb Diferenciace, individualizace, kooperace ve vyučování (Pohledy pedagogické) – Kantorková, Hana: Reformu dělá učitel – VI, 1995/3 (16); 23

KLOSOVÁ, Markéta. Divadelní svět J. A. Komenského – Řezníčková, Kateřina: Divadelní svět J. A. Komenského – XXVIII, 2017/2 (81); 33

Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy – Zelená Sittová, Gabriela-Rodová, Veronika: O moderním pojetí tradičního časopisu Komenský s Veronikou Rodovou – XXIX, 2018/1 (83); 32

Korrespondenzen 32 – Martínková, Nina: Excerpta: Z časopisu Korrespondenzen – X, 1999/1 (25); 41

KOŤÁTKOVÁ, Soňa; PROVAZNÍK, Jaroslav; BLÁHOVÁ, Krista; SVOBODOVÁ, Radka; TOMKOVÁ, Anna. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy – Machková Eva: Vybrané kapitoly z dramatické výchovy – X, 1999/1 (25); 39

KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Hry v mateřské škole v teorii a praxi – Machková, Eva: Hry v mateřské škole a dramatická výchova – XVIII, 2007/3(52)/46

KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Osobnostní a sociální rozvoj studentů učitelství (disertační práce) – Machková, Eva: O dramatické výchově ve studiu učitelů – XIV, 2003/1 (37); 14

KUDERJAVÁ, Mária; STANISLAVOVÁ, Zuzana. Tvorivá dramatika ako stratégia zvyšovania literárnej kompetencie detí mladšieho školského veku – Zeleňáková, Hana: Vstupovať do textu, nenechávať ho za sebou – XIX, 2018/1 (83); 30

Ladění (čas.) – Provazník, Jaroslav: Excerpta: Z revue Ladění – VIII, 1997/3 (22); 28

LUKAVSKÁ, Eva. Pozor, děti! (Didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě) – Marušák, Radek: Začít spolu s Evou Lukavskou – XVI, 2005/3 (45); 44

MACKOVÁ, Silva. Divadlo a výchova: (Úvahy o oboru) – Černík, Roman: Dramatická, nebo divadelní výchova? Úvahy nad knihou Divadlo a výchova Silvy Mackové – XXVIII, 2017/3 (82); 32 + Cisovská, Hana: Úvahy nad úvahami o oboru aneb Dramatická, nebo divadelní výchova – to je to, oč tu běží? – XXVIII, 2017/3 (82); 35

MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova – Koťátková, Soňa: Bude běžné dojít v dramatické výchově ve škole až k inscenaci? – XVI, 2005/2 (44); 33

MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova ve škole – Tomková, Anna: Dramatická výchova ve škole – VII, 1997/1 (17); 27

MACHALÍKOVÁ, Jana; MUSIL, Roman: Improvizace ve škole: Didaktika improvizace pro rozvoj osobnosti žáků středních škol – Kasíková, Hana: Improvizace ve škole – XXVII, 2016/1 (77), 24

MACHKOVÁ, Eva (ed.). Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk – Koťátková, Soňa. Dramatická výchova s dětmi mladšího školního věku – XXIV, 2013/2 (69); 22

MACHKOVÁ, Eva (ed.). Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky – Kasíková, Hana: Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky – XXIV, 2013/1 (68); 32

MACHKOVÁ, Eva aj. Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské škole – Provazník, Jaroslav: Dramatická výchova na papíře – V, 1994/1 (11); 10 – Hanžlíková, Eva: Od učebnice k sebereflexi – V, 1994/1 (11); 15

MACHKOVÁ, Eva. Drama v anglické škole – Ulrychová, Irina: Drama v anglické škole aneb Podíl dramatické výchovy na polidštění člověka (školy) – III, 1992/5; 3 – Fučíková, Jarmila: Vyjádření k publikaci Drama v anglické škole – III, 1992/5; 5 – Svobodová, Irena: Publikace pro učitele laika, nebo profesionála? – III, 1992/5; 5 – Provazník, Jaroslav: Dramatická výchova na papíře – V, 1994/1 (11); 10

MACHKOVÁ, Eva. Dramatická výchova Soni Pavelkové – Cisovská, Hana: Dramatická výchova Soni Pavelkové očima Evy Machkové – XXXI, 2020/2(90), 41

MACHKOVÁ, Eva. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu – Černík Roman: Současnost dramatické výchovy pohledem Evy Machkové – X, 1999/3 (27); 24

MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: Didaktika dramatické výchovy – Černík, Roman: Jak se učí dramatická výchova podle Evy Machkové? aneb Klíčová učebnice dramatické výchovy – XVI, 2005/2 (44); 32

MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy – Valenta, Josef: Úvahy nad jedním bestsellerem (jehož autor a název jsou zakleti v recenzentově textu) – IV, 1993/9; 19; Provazník, Jaroslav: Dramatická výchova na papíře – V, 1994/1 (11); 10

MACHKOVÁ, Eva. Mezi skutečností a snem – Jíchová, Klára: Historie (a současnost) pohádkové hry – XXV. 2014/1 (71), 37

MACHKOVÁ, Eva. Nástin historie a teorie dramatické výchovy – Cisovská, Hana: Dramatická výchova v minulosti i současnosti v nové publikaci Evy Machkové + Černík, Roman: Rukověť české dramatické výchovy – XXX, 2019/1 (86); 36

MACHKOVÁ, Eva. Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk – Koťátková, Soňa: Dramatická výchova s dětmi mladšího školního věku – XXIV. 2013/2 (69), 22

MACHKOVÁ, Eva. Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky – Kasíková, Hana: Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky – XXIV. 2013/1 (68), 32

MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy – Černík Roman: Současnost dramatické výchovy pohledem Evy Machkové – X, 1999/3 (27); 24

MACHKOVÁ, Eva. Základy dramatické výchovy – Provazník, Jaroslav: Dramatická výchova na papíře – V, 1994/1 (11); 10

MACHKOVÁ, Eva; KRÁLOVÁ, Olga; OPLATEK, František a kol. Škola dramatickou hrou: Dramatická výchova v primární škole MACHKOVÁ, Eva; KRÁLOVÁ, Olga; OPLATEK, František a kol. Škola dramatickou hrou: Dramatická výchova v primární škole – Kasíková, Hana: Škola dramatickou hrou – XXX, 2019/2 (87); 40

MAJZLANOVÁ, Katarína. Dramatoterapia – Provazník, Jaroslav: Dramatoterapie Kataríny Majzlanové. Zamyšlení nad jednou podnětnou monografií – XV, 2004/3 (42); 28

MARTÍNKOVÁ, Nina. Hra a divadlo – Doležal, Tomáš: Hra a divadlo Niny Martínkové – XXX, 2019/2 (87); 41

MARUŠÁK, Radek. Literatura v akci: Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou – Brhelová, Eva: Tvořivá práce s narativním textem nejen pro dramatickou výchovu – XXII, 2011/1 (62); 27

MARUŠÁK, Radek; KRÁLOVÁ, Olga; RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy. Využití metod a technik – Provazník, Jaroslav: Cesty dramatické výchovy do kurikula současné školy – XX, 2009/1 (56); 29

MARUŠÁK, Radek–TOMKOVÁ, Anna-PROVAZNÍK, Jaroslav. Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti – Rodriguezová, Veronika: Budeme si spolu číst! Recenze sborníku Spolupráce dětí 1. a 2. stupně při rozvoji čtenářské gramotnosti – XXIV. 2013/2 (69), 25

MAZAL, Ferdinand. Soubor pohybových her pro děti mladšího školního věku – Machková, Eva: Soubor pohybových her pro děti mladšího školního věku – II, 1991/4; 29

McCASLIN, Nellie. Creative Drama in the Classroom – Machková, Eva: Nellie McCaslinová o improvizaci – XVIII, 2007/zvl. č. (50); 15

McCASLIN, Nellie. Creative Drama in the Intermediate Grades – Kapsová, Lenka; Salisburyová, Barbara T.; McCaslinová, Nellie: Dvě příručky dramatické výchovy ze zámoří – X, 1999/3 (27); I-VIII

McCASLIN, Nellie. Creative Drama in the Primary Grades – Kapsová, Lenka; Salisburyová, Barbara T.; McCaslinová, Nellie: Dvě příručky dramatické výchovy ze zámoří – X, 1999/3 (27); I-VIII

Metodický portál RVP – Machková, Eva: Drama na internetu – XXX, 2019/1(86), 40

MÍČKOVÁ, Jitka. Cesta do pohádky: Literárně-dramatické projekty pro MŠ – Machková, Eva: Po cestách Jitky Míčkové do pohádky – XXX, 2019/3 (88); 29

MICHALEC. Milan (ed.). Súčasné trendy a perspektívy hudobnej edukácie: Zborník vedeckých štúdií – Žilková, Marta: Inovačná edukácia hudby – XXIX, 2018/2 (84); 46

MICHALEC. Milan aj. Interpretácia hudby v predmete hudobná náuka 1: (O interpretácii autonómnej hudby): Vysokoškolská učebnica – Žilková, Marta: Inovačná edukácia hudby – XXIX, 2018/2 (84); 46

MICHALEC. Milan aj. Interpretácia hudby v predmete hudobná náuka 2: (O interpretácii heteronómnej hudby): Vysokoškolská učebnica – Žilková, Marta: Inovačná edukácia hudby – XXIX, 2018/2 (84); 46

MICHALEC. Milan. Óda na radosť trochu inak: (Úvod k hlavným typom hudobných foriem): Vysokoškolská učebnica – Žilková, Marta: Inovačná edukácia hudby – XXIX, 2018/2 (84); 46

MIŠURCOVÁ, Věra; SEVEROVÁ, Marie. Děti, hry a umění – Gregorová, Vlasta: Děti, hry a umění ...aneb co jsem v této knize našla a naopak postrádala – IX, 1998/2-3 (24); 50

MLEJNEK, Josef. Dětská tvořivá hra – Hanžlíková, Eva: Proti zmatkům, krizím a bezradnosti: Mírně moralizující minimeditace – IX, 1998/2-3 (24); 45 – Machková, Eva: Oldies, but goldies aneb Jaké byly "staré zlaté časy" dramatické výchovy – IX, 1998/2-3 (24); 48

MLEJNEK, Josef. Klaun Strakapoun hraje dětem: Odkaz d 41, divadla dětí a mládeže – Šrámková, Vítězslava: O klaunu Strakapounovi – XIX, 2008/1(53); 45

MORGANOVÁ, Norah; SAXTONOVÁ, Juliana. Vyučování dramatu – Kasíková, Hana: Vyučování dramatu – XIV, 2003/1 (37); 16 – Machková, Eva: Učitel dramatické výchovy musí být profesionál – XIV, 2003/1 (37); 17 – Valenta, Josef: Vyučování dramatu Norah Morganové a Juliany Saxtonové – XIV, 2003/1 (37); 19 – Marušák, Radek: Vyučování dramatu – hlava plná nápadů – XIV, 2003/1 (37); 20

Nové knihy (čas.) – Provazník, Jaroslav: Excerpta: Z týdeníku Nové knihy – IX, 1998/1 (23); 25

NOVOTNÝ, Michael. Lekce dramatické výchovy pro děti předškolního věku – Ferklová, Alžběta: Publikace o dramatické výchově pro předškolní děti? – XXXIII, 2022/3(97), 32

O´NEILL, Cecily. Drama Worlds – Machková, Eva: Dramatický svět Cecily O´Neillové – VIII, 1997/3 (22); I-VIII

O´NEILL, Cecily; LAMBERT, Alan. Drama structures – Ulrychová, Irina: Dramatické struktury Cecily O´Neillové a Alana Lamberta – VIII, 1997/2 (21); I-XVI

O’TOOLE, John; BURTON, Bruce. Acting against conflict and bullying: The Brisbane DRACON project 1996-2004 – emergent findings and outcomes. Research in Drama Education. 2005, roč. 10, č. 3 – Machková, Eva: Hraním proti konfliktům a šikaně – XVII, 2006/3 (48); 35

Obecná/Občanská škola (čas.) – Dvořáková, Iva: Excerpta: Dramatická výchova optikou časopisu Obecná/Občanská škola – VIII, 1997/1 (20); 23

OTČENÁŠEK, Jaroslav (ed.). České lidové pohádky, svazek první: Zvířecí pohádky a bajky – Koudelková, Eva: Začala vycházet ojedinělá edice českých pohádek – XXXI, 2020/1 (89); 31

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží – Richter, Luděk: Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží – XIV, 2003/2 (38); 40

PAUSEWANGOVÁ, Elfriede. 100 her k rozvoji tvořivosti v předškolním a mladším školním věku – Bláhovi, Krista a Jiří: 3x E. Pausewangová aneb Jak nepsat hru – V, 1994/3 (13); 20

PAUSEWANGOVÁ, Elfriede. 130 didaktických her – Bláhovi, Krista a Jiří: 3x E. Pausewangová aneb Jak nepsat hru – V, 1994/3 (13); 20

PAUSEWANGOVÁ, Elfriede. 150 her k utváření osobnosti – Bláhovi, Krista a Jiří: 3x E. Pausewangová aneb Jak nepsat hru – V, 1994/3 (13); 20

PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova – Provazník Jaroslav: Letmé nahlédnutí do problematiky dramatické výchovy – XI, 2000/2 (29); 26

Pedagogika (čas.) -Provazník, Jaroslav: Excerpta: Z časopisu Pedagogika – VII, 1996/1 (17); 31

PEMBERTON-BILLING, Robin Noel; CLEGG, J. D. Vyučování dramatu. Pojetí výchovného dramatu na střední škole – Kasíková, Hana: Kniha, která zavádí i navádí – IV, 1993/9; 20

PERNICA, Alexej. Divadlo hrané dětmi. In PAVLOVSKÝ, Petr (ed.). Základní pojmy divadla: Teatrologický slovník – Richter, Luděk: Heslo ”Divadlo hrané dětmi” v Teatrologickém slovníku Základní pojmy divadla – XVI, 2005/3 (45); 41 – Machková, Eva: Pár faktografických poznámek k heslu ”Divadlo hrané dětmi” – XVI, 2005/3 (45); 43 – Valenta, Milan: Jedna poznámka k několika předchozím – XVII, 2006/1 (46); 41

PETRŽELA, Zdeněk. Hrajeme si Ill – Pokorný, Jiří-Procházková, Jana: Úvahy o jedné populární kuchařce – V, 1994/3 (13); 17

PETRŽELA, Zdeněk. Hrajeme si ll – Provazník, Jaroslav: Dramatická výchova na papíře – V, 1994/7 (11); 10 – Pokorný, Jiří-Procházková, Jana: Úvahy o jedné populární kuchařce – V, 1994/3 (13); 17

PETRŽELA, Zdeněk. Hrajeme si... Díl I – Provazník, Jaroslav: Dramatická výchova na papíře – V, 1994/7 (11); 10 – Pokorný, Jiří-Procházková, Jana: Úvahy o jedné populární kuchařce – V, 1994/3 (13); 17

PIKE, Graham; SELBY, David. Globální výchova – Dvořáková Iva: Dvě knížky o globální výchově – VII, 1996/3 (19); 29

POLEHLA, Petr. Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti – Turková, Martina; Řezníčková, Kateřina: Dvojrecenze tří monografií o jezuitském divadle – XXIII, 2012/2 (66); 46

POLZEROVÁ, Eva. Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy – Dvořáková, Alžběta: Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy – IX, 1998/1 (23); 25

PREDMERSKÝ, Vladimír a kol. Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla – Žilková, Marta: História slovenského bábkového divadla – XXXII, 2021/2(93), 32

PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.). Dítě mezi výchovou a uměním. Dramatická výchova na přelomu tisíciletí – Ichová, Eva: Sborník z konference jako zrcadlo oboru – XIX, 2008/3(55); 4; Vacek, Pavel: Dramatická výchova očima aktivního pozorovatele – XIX, 2008/3(55); 1

PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.). Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa – Machková, Eva: V bludišti dramatické výchovy – XIII, 2002/1 (34); 2; Anonym: Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa – XIII, 2002/1 (34); 5

PROVAZNÍK, Jaroslav. Děti a loutky: Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla – Císař, Jan: Nikoliv jen historie – XIX, 2008/3(55); 28

PRŠOVÁ, Eva (ed.). Tvorivá dramatika v edukácii a inscenačnej praxi detských divadelných súborov II – Provazník, Jaroslav: Dvakrát Tvorivá dramatika: Opožděná recenze jako příspěvek k oživení na slovenské dramatickovýchovné scéně – XXVIII, 2017/2 (81); 26

RAMBOUSEK, Jiří. Od Elišky k Alence – Zelená Sittová, Gabriela: Alenka v říši překladu – XXXIII, 2022/1(95), 36

REJCHRT, Luděk. Hry 2 – Machková, Eva: Dvě recenze – XVIII, 2007/2(51); 52

Research in Drama Education (periodikum) – Kasíková, Hana: RIDE. Časopis Research in Drama Education v letech 2004-2006 – XVIII, 2007/2(51); 49

REZUTKOVÁ, Hana; BRABENCOVÁ, Olga aj. Průvodce učebnicí prvouky pro 1. ročník Cestička do školy I–II – Machková, Eva: Co je školní dramatizace – XXXI, 2020/3(91), 23

RODOVÁ, Veronika. Dramatická výchova ve službách dějepisu: Vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky – Valenta, Josef: Dramatická výchova ve službách dějepisu ‒ zpráva o knize – XXVI, 2015/3 (76)

RUPING, Bernd; SCHNEIDER, Wolfgang (eds.). Theater mit Kindern – Lázňovská, Lenka: Divadlo s dětmi – zkušenosti, metody, koncepce – VIII, 1997/1 (20); 10

ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina. České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století – Šrámková, Vítězslava: Počátky novočeského dětského divadla – XXIV, 2013/3 (70); 44

ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina. České divadlo s dětmi a pro děti v první polovině 19. století – Šrámková, Vítězslava: Počátky novočeského dětského divadla – XXIV. 2013/3 (70), 46

SAK, Petr. Proměny české mládeže – Valenta, Josef: Pohled sociologa na českou mládež – XII, 2001/2 (32); 47

SALISBURY, Barbara T. Theatre Arts in the Elementary Classroom I – Kapsová, Lenka; Salisburyová, Barbara T.; McCaslinová, Nellie: Dvě příručky dramatické výchovy ze zámoří – X, 1999/3 (27); I-VIII

SALISBURY, Barbara T. Theatre Arts in the Elementary Classroom II – Kapsová, Lenka; Salisburyová, Barbara T.; McCaslinová, Nellie: Dvě příručky dramatické výchovy ze zámoří – X, 1999/3 (27); I-VIII

SALZMANNOVÁ, Eva. Chvála pedagogickému bláznovství – Cindlerová, Jana: Chvála pedagogickému bláznovství – XXX, 2019/3 (88); 31

SEGI LUKAVSKÁ, Jana (ed.). Dítěti vstříc: Teorie literatury pro děti a mládež – Provazník, Jaroslav: Dítěti vstříc: Výzva pro českou teorii literatury pro děti a mládež – XXXII, 2021/1(92), 33

SEKERÁKOVÁ, Anna. Příběh Mateřídoušky – Machková, Eva: Příběh Mateřídoušky – XXVI, 2015/1 (74), 33

SIKS, Geraldine Brain. Creative Dramatics – Machková, Eva; Siksová, Geraldine Brain: Geraldine Brain Siksová: Tvořivá dramatika: Umění pro děti – XIV, 2003/3 (39); I-XVI

SLABÝ, Zdeněk K.; LHOTOVÁ, Dagmar; PECHOVÁ; Drahoslava. Čítanka 4 pro čtvrtý ročník základní školy (Scientia-SPN) – Švejdová, Hana: Na obzoru čítanka. Literáměkritické zamyšlení nad posláním, funkcí a hodnotami dnešních čítanek v životě dětí navštěvujících první stupeň základní školy – V, 1994/2 (12); 21 – Kovalčík, Zdeněk: A znovu čítanky. Současné alternativní čítanky na 1. stupni ZŠ – VI, 1995/1 (14); 23

SLAVÍK, Jan. Pojem koncept v autonomním pojetí výchovy. Pedagogika. 1996, roč. XLV, č. 4 – Vybíral, Michal: Pojem koncept a dramatická výchova – VII, 1996/2 (18); 20

SLAVÍK, Miroslav. Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem – Hanžlíková, Eva: Komentář amatéra – VII, 1996/3 (19); 21

SOMERS, John. Drama in the curriculum – Machková, Eva; Somers, John: Školní drama dle Johna Somerse – XII, 2001/2 (32); I-VIII

Speciální pedagogika (čas.) – Gregorová, Vlasta: Excerpta: Rozličné pohledy na integraci jedinců v časopise Speciální pedagogika – VII, 1996/2 (18); 21

SPOLIN, Viola. Theatre Games for the classroom – Machková, Eva: Viola Spolinová: Hry a cvičení pro divadlo – VIII, 1997/1 (20); I-VIII

STEVENSON, Lauren M.; DEASY, Richard J. Third Space – Machková, Eva: Třetí prostor aneb Když dětem na škole záleží – XIX, 2008/3(55); 30

STIBOROVÁ, Zora. K hudbě hrou, improvizací, pohybem – Kröschlová, Eva: Místo recenze několik vět z dopisu – O jedné příručce o pohybové tvořivosti – VIII, 1997/3 (22); 27

SVOBODOVA, Eva; ŠVEJDOVÁ, Hana. Metody dramatické výchovy v mateřské škole – Machková, Eva: Příběh o dramatice v mateřské škole – XXIII, 2012/1 (65); 29

SYBOLOVÁ, Monika (ed.). Deník Jakuba S.: Nápady a hry pro děti od 5 do 100 let – Machková, Eva: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež – XXIV, 2013/2 (69); 53

ŠEĎOVÁ, Klára; ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Komunikace ve školní třídě – Roddriguezová, Veronika: Pozvání k četbě o komunikaci ve školní třídě – XXIII, 2012/3 (67); 30

ŠKALOUDOVÁ, Barbora–ŠTŮLOVÁ VOBOŘILOVÁ, Lucie–TRPIŠOVSKÁ, Michaela. František Frank Frantík François Kupka – Procházková, Kristina: Listuj, dívej se, představ si... – XXV. 2014/1 (71), 36

ŠRUT, Pavel; MIKULENKOVÁ, Hana. Český slabikář 1, 2: Pro 1. ročník ZŠ (PRODOS) -Švejdová, Hana: Na obzoru čítanka. Literárněkritické zamyšlení nad posláním, funkcí a hodnotou dnešních čítanek v životě děti navštěvujících první stupeň základní školy – V, 1994/2 (12); 21

ŠTEFKOVÁ, Alena (ed.). Tvorivá dramatika v edukácii a inscenačnej praxi detských divadelných súborov – Provazník, Jaroslav: Dvakrát Tvorivá dramatika: Opožděná recenze jako příspěvek k oživení na slovenské dramatickovýchovné scéně – XXVIII, 2017/2 (81); 26

ŠTECH, Stanislav. Škola stále nová: Freinetova "moderní škola": MCE – hnutí pedagogické kooperace: GFEN – Francouzská skupina Nové výchovy – Vybíral, Michal: Pedagogický konstruktivismus z hlediska dramatické výchovy – VI, 1995/3 (16); 19

ŠTEMBERGOVÁ KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka. Mluvní výchova dětí – Zelená Sittová, Gabriela: Když je dobře upředeno: Metodika mluvní výchovy dětí Šárky Štembergové Kratochvílové – XXVIII, 2017/1 (80); 23

ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka. Metodika mluvní výchovy děti – Konývková, Jana: Mluvní výchova jako nedílná součást dramatické výchovy aneb Samoukům nepřístupno! – VII, 1996/1 (17); 28 – Provazník, Jaroslav: Dramatická výchova na papíře – V, 1994/7 (11); 10

ŠUBRTOVÁ, Milena aj. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990–2010 – Šmahelová, Hana: Ztraceni v pohádce – XXIV. 2013/3 (70), 44

ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára aj. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách – Rodriguezová, Veronika: Výzkum je dobrodružství – XX, 2009/3 (58); 56

TEJERINA LOBO, Isabel. Estudio de los textos teatrales para niňos – Švarcová, Pavlína: Španělská studie o dramatických textech pro děti – VI, 1995/2 (15); 23

TOMAN, Jaroslav; MARŠIKOVÁ, J. Čtení pro radost: Čítanka pro 2. ročník základní školy (Fortuna) – Švejdová, Hana: Na obzoru čítanka. Literárněkritické zamyšlení nad posláním, funkcí a hodnotou dnešních čítanek v životě děti navštěvujících první stupeň základní školy – V, 1994/2 (12); 21 – Kovalčík, Zdeněk: A znovu čítanky. Současné alternativní čítanky na 1. stupni ZŠ – VI, 1995/1 (14); 23

TOMAN, Jaroslav; VONDRŮ, Marie. Čteme pro potěšení: Čítanka pro 3. ročník základní školy (Fortuna) – Švejdová, Hana: Na obzoru čítanka. Literárněkritické zamyšlení nad posláním, funkcí a hodnotou dnešních čítanek v životě děti navštěvujících první stupeň základní školy – V, 1994/2 (12); 21 – Kovalčík, Zdeněk: A znovu čítanky. Současné alternativní čítanky na 1. stupni ZŠ – VI, 1995/1 (14); 23

TOMAN, Jaroslav; VONDRŮ, Marie. Já čtenář a můj svět: Čítanka pro 4. ročník základní školy (Fortuna) – Kovalčík, Zdeněk: A znovu čítanky. Současné alternativní čítanky na 1. stupni ZŠ – VI, 1995/1 (14); 23

TOMKOVÁ, Anna; MARUŠÁK, Radek; PROVAZNÍK, Jaroslav. Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti – Rodriguezová, Veronika: Budeme si spolu číst! Recenze sborníku Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti – XXIV, 2013/2 (69); 25

TONUCCI, Francesco. Vyučovat, nebo naučit? – Vybíral, Michal: Pedagogický konstruktivismus z hlediska dramatické výchovy – VI, 1995/3 (16); 19

TOYE, Nigel; PRENDIVILLE, Francis. Drama and traditional story for the early years – Kasíková, Hana; Toye, Nigel; Prendiville, Francis: Drama a tradiční příběh pro raný věk – XII, 2001/3 (33); I-VIII

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: Tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově – Černík, Roman: Drama a příběh pro českou školu – XIX, 2008/2(54); 36

ULRYCHOVÁ, Irina; GREGOROVÁ, Vlasta; ŠVEJDOVÁ, Hana. Hrajeme si s pohádkami – Koťátková, Soňa: Hrajeme si s pohádkami – XIII, 2002/1 (34); 22

ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav. Dramatická výchova na základní škole. 1.-3. třída. In KOMAN, Milan; KOTAL, Jaroslav; SPILKOVÁ, Vladimíra; TUPÝ, Jan (eds.). RAABík. Náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ – Pospíšilová Ajka: RAABÍk. Náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni základní školy – - X, 1999/1 (25); 40

URBANOVÁ, Alena. Mýtus divadla pro děti – Urbanová, Svatava: Demytizace mýtu – VII, 1996/1 (17); 29

VACEK, Pavel. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech – Holeček, Václav: Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech – XIII, 2002/2 (35); 30

VALENTA, Josef aj. Pohledy: Projektová metoda ve škole a za školou – Lukavská, Eva: Nastal čas projektů? – V, 1994/2 (12); 24

VALENTA, Josef. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik: (srovnání systémů) – Koťátková, Soňa: Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik – XI, 2000/1 (28); 37

VALENTA, Josef. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky: Hraní rolí ve výchově a vzdělávání: Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí – Machková, Eva: Kapitoly z teorie výchovné dramatiky – VI, 1995/3 (16); 18

VALENTA, Milan; MÜLLER, Oldřich. Dějepis: Učebnice pro zvláštní školy (G & O Publishers) – Valenta, Milan: (Auto)recenze učebnice dějepisu – IV, 1993/9; 18

Věda, příloha Lidových novin 29. května 1999 – Provazník Jaroslav: Excerpta: Z přílohy Lidových novin Věda – X, 1999/1 (25); 41

VELTRUBSKÁ, Ivana. Divadlo očima dětí – Machková, Eva: Bez mýtů a iluzí – VII, 1996/1 (17); 30

VOLF, Vladimír. Dramatická výchova v pěti dějstvích s Hamletem – Machková, Eva: Dvě recenze – XVIII, 2007/2(51); 52

VONDROVÁ, Petra. Výtvarné techniky pro děti – Kroča, David: O motivačních hrách ve výtvarné výchově – XIII, 2002/2 (35); 31

Všichni na jedničku: Alternativní didaktické postupy GFEN (Francouzská skupinu Nové výchovy) – Vybíral, Michal: Pedagogický konstruktivismus z hlediska dramatické výchovy – VI, 1995/3 (16); 19

VYKOPAL, Zdeněk. Čítanka pro druhý ročník (Fortuna) – Švejdová, Hana: Na obzoru čítanka. Literárněkritické zamyšlení nad posláním, funkcí a hodnotou dnešních čítanek v životě děti navštěvujících první stupeň základní školy – V, 1994/2 (12); 21 – Kovalčík, Zdeněk: A znovu čítanky. Současné alternativní čítanky na 1. stupni ZŠ – VI, 1995/1 (14); 23

VYKOPAL, Zdeněk. Čítanka pro třetí ročník (Fortuna) – Švejdová, Hana: Na obzoru čítanka. Literárněkritické zamyšlení nad posláním, funkcí a hodnotou dnešních čítanek v životě děti navštěvujících první stupeň základní školy – V, 1994/2 (12); 21 – Kovalčík, Zdeněk: A znovu čítanky. Současné alternativní čítanky na 1. stupni ZŠ – VI, 1995/1 (14); 23

VYKOPAL, Zdeněk. Čtení mě baví: Čítanka pro I. ročník (Fortuna) – Švejdová, Hana: Na obzoru čítanka. Literárněkritické zamyšlení nad posláním, funkcí a hodnotou dnešních čítanek v životě děti navštěvujících první stupeň základní školy – V, 1994/2 (12); 21

WAGNER, Betty Jane; HEATHCOTE, Dorothy. Drama as a learning medium – Kasíková, Hana: Betty Jane Wagner: Dorothy Heathcote – Drama as a leatning medium – VI, 1995/2 (15); 24

WAY, Brian. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací – Redakce TD: Až bude někdy v budoucnosti historik dramatické výchovy přehlížet cestu... – VII, 1996/3 (19); 1 – Machková, Eva: Dodatky a opravy ke knize Briana Waye aneb Omluva v zastoupení – VII, 1996/3 (19); 1

WAY, Brian: Rozvoj osobnosti dramatickou hrou – Fidlerová, Klára: Rozvíjíme děti, ne drama – XXVI, 2015/2 (75), 35

www.drama.cz – Machková, Eva: Drama na internetu – XXX, 2019/1(86), 40

ZÁMEČNÍKOVÁ, Emilie. Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory – Kroča, David: Průvodce pro sólové recitátory – XXI, 2010/2 (60); 39

ZAVADIL, Josef. Dramatická výchova – Provazník, Jaroslav: Medvědí služba dramatické výchově – VIII, 1997/2 (21); 27

ZAVADIL, Josef. Dramatická výchova v základních školách: Výběr říkadel, básniček, písniček, her a literárních pásem sestavených z lidové tvorby – Venclíková, Eva; Provazník, Jaroslav: Na cestu dramatické výchově do základních škol? Dvě recenze šedesátistránkové publikace – V, 1994/1 (11); 18

Zlatý máj (čas.) – Tomková, Anna: Excerpta: Z časopisu Zlatý máj – VII, 1996/2 (18); 22

ŽÁČEK, Jiří. Moje první čítanka (ALTER) – Švejdová, Hana: Na obzoru čítanka. Literáměkritické zamyšlení nad posláním, funkcí a hodnotou dnešních čítanek v životě dětí navštěvujících první stupeň základní školy – V, 1994/2 (12); 21

ŽÁČEK, Jiří. Slabikář (ALTER) – Švejdová, Hana: Na obzoru čítanka. Literárněkritické zamyšleni nad posláním, funkcí a hodnotou dnešních čítanek v životě dětí navštěvujících první stupeň základní školy – V, 1994/2 (12); 21