TEXTY DĚTSKÉ SCÉNY

Seznam všech svazků edice. která vycházela od roku 1971 v Ústředním domě lidové umělecké tvořivosti (ÚDLUT), v letech 1972-1980 v Ústavu pro kulturně výchovnou činnost (ÚKVČ) a byla připravována útvarem, později odborem zájmové umělecké činnosti (ÚZUČ, OZUČ).

Sv. 1

Májové sloky. Sborník veršů pro dětský přednes (ÚDLUT, Praha 1971)

Sv. 2

Josef Mleinek: Zlatá brána. Pohádková hra o třech dějstvích (ÚDLUT. Praha 1971)

Sv. 3

Miloslav Disrnan: Náš bělský spolužák Vladimír Holan (ÚDLUT, Praha 1971)

Sv. 4

Nikolaj Nosov: Paví očko. Výběr a úprava ze stejnojmenné sbírky povídek Jana Vobrubová
(Obsah: Blázínkové, Schody, Dobré nápady, Na klouzačce, Cucavý špalíček, Na schovávanou, Paví očko, Doslov) (ÚDLUT, Praha 1971)

Sv. 5

Jaromír SypaI: Z pekla štěstí. Pohádková hra (ÚDLUT.. Praha 1971)

Sv. 6

Jiří Trnka: Zahrada. Jevištní přepis Jindra Delongová (ÚDLUT, Praha 1971)

Sv. 7

Jiří Paďour: Ubohá a šťastná. Vybráno z Babičky Boženy Němcové (ÚDLUT, Praha 1971)

Sv. 8

Václav Čtvrtek: Zlatá lilie. Hra o 10 obrazech. Dramaturgická úprava Věra Pánková (ÚDLUT, Praha 1971)

Sv. 9

Josef Mlejnek: Vandr do světa. Hra o mladých lidech vstupujících do života s použitím motivů z díla J. A Komenského Labyrint světa (ÚKVÓ-ÚZUÓ, Praha 1973)

Sv. 10

Je nám dobře na světě. Sborník textů pro dětskjý přednes. Uspořádala Vlasta Havlíková (Obsah: Úvodem, Z veršů a próz pro 1. věk. stupeň - do 11 let!, Autoři ukázek pro 1. věk. stupeň, Z čeho dále vybírat pro 1. věk. stupeň, Z veršů a próz pro 2. věk. stupeň - 11 - 13 let, Autoři ukázek pro 2. věk. stupeň, Z čeho dále vybírat pro 2. věk. stupeň, Z veršů a próz pro 3. věk. stupeň - 13 - 15 let, Autoři ukázek pro 3. věk. stupeň, Z čeho dále vybírat pro 3. věk. stupeň) (ÚKVČ, Praha 1973)

Sv. 11

A. Losev: Malý Hérakles. Překlad a úprava Josef Mlejnek, texty a verše Václav Nekvinda (ÚKVČ, Praha 1973)

Sv. 12

Podvodník na Skleněné hoře. Tři maďarské hry pro dětské soubory. Překlad Agáta Pilátová (Obsah: A. P.: Úvodem, László Hárs: Pět medvídků. Pohádková hra, Akos Tordon: Nejím a Všesním. Veselá příhoda o dvou obrazech, Éva Pésüsová: Podvodník na Skleněné hoře. Pohádková hra o třech obrazech) (ÚKVČ, Praha 1973)

Sv. 13

Kraťásky. Sborník pohádek pro dětské soubory. Sestavila Eva Machková (Obsah: Ervin Csomák: Janek tři řezníci, Božena Dalecká: Pohádka o Jamiem, skřítcích a spící dívčině, Jarmila Hanzalová-Marie Jiskrová-Václav Mild: Hra na pohádku aneb Kterak princezna Alena v osidla loupežníků.upadla a jak přičiněním prince Jirky opět vysvobozena byla, Věra Pánková: O třescích a plescích, Eva Pašková: Nebojsa) (ÚKVČ, Praha 1974)

Sv. 14

Jaromír Sypal: Co měsíc vyprávěl (ÚKVČ, Praha 1975)

Sv. 15

Josef Mlejnek: Hadrový panáček. Hry pro menší děti ve dvou částech. Verše a texty popěvků Václav Nekvinda (ÚKVČ, Praha 1975)

Sv. 16

Pohádky a nepohádky. Sborník her pro dětské soubory. Sestavil Bořivoj Hrnčíř s kolektivem divadelního oddělení (Obsah: Octav Pancu-Iasi-Marie Hrbáčová: Pohádky pro mé syny, Eva Horáková podle H. Ch. Andenena: Návitěva s říkadly, která jsme vykradli, Jan Drda-Věra Pánková: Jak princezna hádala, až prohádala, Josef Lada-Jindra Delongová: O chudém královstvíčku, Václav Mild-Jarrnila Hanzalová-Marie Jiskrová: Hry a nehry, Jaroslava a Vladimír Valešovi: Boty z pohádkové Lhoty) (ÚKVČ-OZUČ, Praha 1976)

Sv. 17

Školní divadlo. Sborník her pro dětské soubory. Sestavil Bořivoj Hrnčíř s kolektivem divadelního oddělení (Obsah: Úvodem, Tádžická pohádka v dramatizaci Lenv Foellbachové O lakomém soudci, Sibiřská pohádka v dramatizaci Lenv Foellbachové Sousedé, Vladirnir Lastočkin: Druhý duben. Překlad a úprava Josef Mlejnek, texty písní Václav Nekvinda) (ÚKVČ, Praha 1977)

Sv. 18

Pohádky a nepohádky ll. Sborník her a.scének pro dětské divadelní soubory. Uspořádala Zdena Josková (Obsah: Zdena Josková: Slovo úvodem, Jan Werich-Silvestra Óechová: Královna Koloběžka První, Jan Werich-Zdeněk Pojman: Brácho, proč je moře slané?, František Nepil-Ludmila Dohnálková: U nás v Holoubkově, Richmal Cromptonová-Marie Chvtrová: Psanci, Zuzana a Jaroslav Novákovi-Soňa Pavelková: Střepinky) (ÚKVČ. Praha 1980)