DĚTSKÁ SCÉNA 2008

37. celostátní přehlídka dětského divadla
37. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů

13. - 19. června 2008, Trutnov

 

Z pověření a za finančního přispění MK a MŠMT pořádají NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Dům kultury Trutnov ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU.

Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a nejzdařilejší vystoupení dětských recitátorů vybraná lektorskými sbory krajských přehlídek, rozbory inscenací pod vedením odborníků na divadlo a dramatickou výchovu, dopolední praktické semináře zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program.

Dětská scéna je určena všem zájemcům o divadlo s dětmi a mládeží a dramatickou výchovu, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům všech typů škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určené také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.

Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů se koná od 13. do 15. června 2008, Celostátní přehlídka dětského divadla spolu s praktickými semináři pro dospělé účastníky bude probíhat od 14. do 19. června 2008 (příjezd účastníků 13. června večer). Seminární třída A začne pracovat už v pátek 13. června (příjezd účastníků 13. června dopoledne).

Semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT pod č. 28 025/2006-25-581. Učitelům tak může účastnický poplatek uhradit škola z prostředků určených na další vzdělávání pedagogů.

Přehled seminárních tříd pro dospělé účastníky

A – Přednes a interpretace aneb Má vůbec smysl recitovat?
Co je to přednes a má vůbec smysl recitovat? Proč vlastně recitovat? Kdo může recitovat a co?
Mají nějaký smysl recitační přehlídky?
Jestli jste si někdy položili alespoň jednu z těchto otázek, pak vám nabízíme společné hledání odpovědí. Dílna bude rozdělena na dvě volně na sebe navazující části (je možné se přihlásit jen na jednu z nich – viz Kurzovné). Od pátku do neděle využijeme probíhající recitační přehlídky a budeme diskutovat o vystoupeních, s jejichž texty se předem seznámíme. V další části budeme pokračovat v práci na některých textech metodami, které nabízí dramatická výchova. Jako host vstoupí do dílny herečka, recitátorka a učitelka ZUŠ Kolín Martina Longinová, aby v praktickém vstupu seznámila účastníky s technikou práce s hlasem. Pokud obhájíme význam přednesu, pak si můžeme zkusit praktickou práci na textech, které jsme pro vás připravili.

Lektorka: Jana Machalíková, recitátorka, pedagog DDM Praha 8, vedoucí vynikajících dětských a mladých divadelních souborů a improvizačních skupin, spoluzakladatelka České improvizační ligy (sama o sobě ale tvrdí, že právě recitace jí dala nejvíc a nejvíc ji posunula dopředu).

B – Drama, divadlo a kurikulum
Seminář určený zejména pro pedagogy všech typů škol, kteří se zabývají dramatickou výchovou ve školních vzdělávacích programech (DV jako předmět, nebo jako metoda práce při výuce jiných předmětů). Irská lektorka, kterou už znají čeští pedagogové ze semináře o práci s příběhem na DS 2003, se v posledních letech zabývá především dramatickou výchovou v rámci školského kurikula. Je spoluautorkou v Irsku velmi populární příručky Dramatická výchova krok za krokem, věnované právě zapojení dramatiky do školní výuky a prezentující projekty, ověřené na víc než 21 základních školách v Irsku. Z této zkušenosti bude vycházet i práce v semináři, který bude hledat místo dramatické výchovy a divadla ve školní výuce a využije k tomu mj. prvky keltských mýtů a příběhů.
Seminář bude tlumočen do češtiny.
Lektorka: Joanna Parkesová (Dublin, Irsko), učitelka a lektorka dramatické výchovy, autorka vzdělávacích projektů pro děti, učitele a studenty; vystudovala dramatickou výchovu a sociologii na univerzitách v Dublinu a v Londýně, pracovala jako vedoucí vzdělávacího programu Abbey Theatre (Irské národní divadlo) pro školy a místní komunity, jeden rok pracovala s dětmi, vysokoškolskými studenty, učiteli a umělci v Jihoafrické republice.

C – Jak z mála udělat hodně
Dílna herecké práce s přesahem do dramaturgie a režie určená především pro vedoucí dětských a mladých divadelních souborů, které nepracují jen s těmi „talentovanými“. Soustředí se zejména na tyto okruhy:
- bytí, jednání v situaci, rekvizita a kostým jako partner a pomocník herce
- modelování drobných divadelních tvarů
- výhody volně složených tvarů na půdorysu dramatického díla
Lektorka: Hana Franková, herečka a režisérka Divadla Dagmar Karlovy Vary, pedagog SPgŠ Karlovy Vary a katedry výchovné dramatiky DAMU Praha.

D – Jak se odpoutat od země
Praktický seminář zaměřený na možnosti práce s materiálem, barvou, předmětem či loutkou, ať už v divadle loutkovém nebo v divadle postaveném v zásadě na činoherním principu. Účastníci se budou zabývat také znakem, výtvarným obrazem a metaforou v divadelním příběhu, stejně jako archetypem a animací předmětu. Společná práce bude vycházet ze zásady, že divadlo je od slova dívat, že pro diváka je lepší vidět než slyšet, pro herce je lepší ukázat, než popisovat… Na jednoduchém textu si účastníci ukážou, jaké různé výklady a jaká témata se v něm dají nalézt.
Lektor: Josef Brůček, loutkoherec a režisér, vedoucí dnes již legendárního souboru Tatrmani ze Sudoměřic u Bechyně, po dlouhá léta vedoucí Kulturního domu v Bechyni.

Kurzovné:

600 Kč, studenti denního studia 500 Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na večerní doplňkové programy). Zájemci o seminární třídu A mají možnost přihlásit se pouze na víkend, nebo pouze na všední dny. Za víkend zaplatí poplatek 300 Kč, studenti 200 Kč, za všední dny 400 Kč, studenti 300 Kč.
Ubytování od pátku 13. 6. do čtvrtka 19. 6. si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí:
· penzion – ubytování po celou dobu přehlídky (6 nocí) – 190 Kč/noc
· penzion – kratší pobyt (5 nocí a méně) – 200 Kč/noc
· školní tělocvična – s vlastním spacím pytlem a podložkou – 40 Kč/noc

Máte-li zájem přihlásit se do některé ze seminárních tříd DS 2008, vyplňte pečlivě přihlášku a pošlete ji co nejdříve, pokud možno do 16. května 2008 na adresu: Jakub Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem na adresu hulaknipos-mk.cz.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.

PŘIHLÁŠKA