DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE ´05

11. celostátní dílna dramatické výchovy

Jičín 15. - 21. září 2005

Pořádali: Sdružení pro tvořivou dramatiku, občanské sdružení Ráj srdce Jičín a K-klub Jičín
Spolupráce: katedra výchovné dramatiky DAMU, NIPOS-ARTAMA a město Jičín

z nabídky dílny...

Celostátní praktická dílna v Jičíně je - vedle seminářů pořádaných v rámci Dětské scény - nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží - ať už působí na prvním, nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách. Letošní dílna nabídla tyto třídy:

1 - Byla jednou jedna třída: Drama a storytelling

(lektor: RIVES COLLINS, vedoucí katedry divadla na Northwestern University, Evanston, USA, odborník na divadlo a drama pro děti, tvořivé drama a storytelling, profesionální vypravěč; spoluautor - s Pamelou Cooperovou - knihy The Power of Story: Teaching Through Storytelling; jeho dvě alba pro děti a rodiče "We All Have Songs, We All Have Stories" a "Let's Fill Up The House", která nahrál s Julií Shannonovou, obdržela cenu Parent's Choice Award; žije v Northbrooku, Illinois, se svou ženou Kirsty a dvěma mladými vypravěči příběhů Caitlin a Ethan; nejnovějším přírůstkem, který určitě rodinu obohatí o nové příběhy, je nalezenec - štěně Gus)

Pavouk Anansi, šprýmař a hrdina západoafrických příběhů, nás učí, že písničky nám byly dány, abychom je zpívali, a příběhy, abychom je vyprávěli. Dílna nám pomůže využít potenciálu, které nabízí storytelling pro práci s dětmi a mladými lidmi. Budeme se zabývat hledáním příběhů vhodných k vyprávění, zpracováním příběhů tak, abychom se o ně mohli podělit s ostatními, uměním storytellingu, využíváním příběhů jako odrazového můstku pro dramatické aktivity (pro dramatizování a pro příběhové drama) a hledáním možností, jak dětem pomoci, aby ony samy dokázaly vyprávět příběhy. K práci v dílně bude patřit humor, zpívání, improvizování a vyprávění příběhů, protože se budeme snažit objevit, co toto dávné umění nabízí současnému světu.

2 - Šest dnů, šest možností

(lektoři: MARTINA VANDASOVÁ, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Jílové u Prahy, a JAKUB HULÁK, odborný pracovník Centra dětských aktivit v ARTAMĚ Praha pro dramatickou výchovu, dětské divadlo a dětský přednes, vedoucí dětských a mladých divadelních souborů v Centru tvořivé dramatiky Praha)

Každý den jeden společný "výlet" naplněný dramatickou hrou, improvizací, divadlem a současně pozorováním okolního světa a spontánní výtvarnou tvorbou. Každý den jiná varianta toho, jak se mohou výtvarné a dramatické aktivity smysluplně prolínat, doplňovat a vzájemně obohacovat. To vše bez nároků na dovednosti a zkušenosti účastníků v tom či onom oboru.

 

3 - Spirála jako cesta

(lektor: JIŘÍ LÖSSL, tanečník, performer, pedagog, organizátor, odborný pracovník Centra dětských aktivit v ARTAMĚ pro scénický tanec, externí pedagog katedry výchovné dramatiky pražské DAMU)

Tak, jako příval jarních vod dá řekám nezkrotnou sílu, tak, jako proud mladé mízy naplňuje pupence starých stromů až k prasknutí tak, že začnou tančit křehkou krásou květů, tak, jako vítr unáší jemná prachová zrnka písku, aby svou vytrvalostí přemístil duny v poušti, tak také pracují jemné mechanismy spirály v našem těle. A pokud se nám je podaří zachytit, byť jen na chvíli, otevřou nám poznání nových možností pohybu našeho těla: jak jej užívat, aby se těžiště přemisťovalo v prostoru snadno a tiše, jak s ním zacházet, aby tělo měnilo kvalitu pohybu se stejnou samozřejmostí, jako naše mysl proměňuje naše emocionální hnutí. Okamžitě, bez rozmyslu, jako zákonitou reakci na podnět. A je jedno zda přijde zevnitř, nebo zvenčí.

 

Součástí dílny byla tradičně přehlídka inspirativních představení dětských divadelních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů

V rámci přehlídky v sobotu 17. září vystoupili

Klaudie Osičková (ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8, ved. Hana Šimonová) - II. kategorie
A. A. Milne: Čtyři kamarádi

Kristýna Šajtošová (LDO ZUŠ Karlovy Vary, ved. Jiřina Rottová) - II. kategorie
Miloš Macourek: Sépie

Tomáš Havlínek (LDO ZUŠ Karlovy Vary, ved. Jiřina Rottová) - III. kategorie
Stephen Leacock: Námět k rozhovoru, kterým je možno natrvalo vyléčit amatéra v kouzelnictví z jeho karetních triků

Tereza Pachtová (LDO ZUŠ Karlovy Vary, ved. Jiřina Rottová) - III. kategorie
Pavel Šrut: Pavel Šrut: Máslová Líza

Jakub Vitko (LDO ZUŠ Žatec, ved. Blanka Nováková) - IV. kategorie
Henri Michaux: Mírumilovný člověk

Libuše Hašková (LDO ZUŠ Karlovy Vary, ved. Jiřina Rottová) - IV. kategorie
Daniela Fischerová: Zrcadlo pravdy a soucitu


DDS Na poslední chvíli, ZUŠ Ostrov (ved. Lucie Veličková)
Kdo se tady bojí
Na motivy prózy Aleny Vostré Povídání o tmě, básně A. Vávrové Hračkostíny a pohádkové prózy Hany Doskočilové Jedna malá pruhovaná zdramatizovala a pásmo sestavila Lucie Veličková

DDS ZŠ Rousínov (ved. Michaela Kyjovská)
Alláh snad vede tvoje kroky
Na motivy irácké pohádky I sedmdesát umění je málo
Dramatizace: Radim Šíp a Michaela Kyjovská; Režie: Radim Šíp a Michaela Kyjovská

DDS Tři boty, ZŠ Třebotov (ved. Václava Makovcová a Jana Barnová)
Veliký tůdle
Montáž veršů Pavla Šruta ze stejnojmenné knihy: Václava Makovcová a Jana Barnová

DDS Temperka, ZUŠ Třinec (ved. Marcela Kovaříková)
O hadích nožkách
Dramatizace pohádkové prózy Hany Doskočilové: Marcela Kovaříková

DDS Koukej!, ZUŠ Klecany (ved. Ivana Sobková)
Válka s mloky
Na motivy stejnojmenného románu Karla Čapka a adaptace Pavla Kohouta zdramatizovala: Ivana Sobková