DĚTSKÁ SCÉNA 2021

49. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů
49. celostátní přehlídka dětského divadla

11.–13. června 2021, Svitavy

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka pořádají NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Středisko kulturních služeb města Svitavy ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU. Přehlídka probíhá za finančního přispění Pardubického kraje a města Svitavy.

Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Každoročně přináší představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a vystoupení dětských recitátorů vybraná z osmadvaceti krajských přehlídek, diskuse o vystoupeních pod vedením odborníků na přednes, divadlo a dramatickou výchovu, praktické dílny zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program.

V letošním roce se bude přehlídka konat v omezeném rozsahu. V rámci víkendu 11.–13. června 2021 bude probíhat recitační i divadelní část.

V rámci přehlídky dětských recitátorů bude otevřen seminář pro dospělé zájemce zaměřený na výběr vhodné poezie a prózy k recitaci.
Lektorka: Gabriela Zelená Sittová, recitátorka, učitelka LDO ZUŠ, pedagožka katedry výchovné dramatiky DAMU, odborná pracovnice NIPOS ARTAMA pro dramatickou výchovu, lektorka spolku PŘESAH, šéfredaktorka časopisu Tvoři vá dramatika.

V případě, že máte zájem o účast na přehlídce, pošlete prosím informaci Jakubu Hulákovi na adresu hulak@nipos.cz.

PROGRAM PŘEHLÍDKY