NAHLÍŽENÍ

30. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla

17.–20. října 2019, Bechyně

 

Za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a Tatrmani

Přijeďte s námi oslavit 30. výročí vzniku netradiční divadelní dílny!

Nahlížení je určeno středoškolským a mladým souborům, jejich členům i dospělým zájemcům o divadelní práci s touto věkovou skupinou a dramatickou výchovu s dospívajícími – vedoucím mladých divadelních souborů, učitelům, studentům a dalším, kteří o práci se souborem zatím jen uvažují.

Nahlížení je ojedinělá akce, která probíhá trochu jinak než běžná divadelní přehlídka nebo dílna. Patří k ní mimo jiné:

  • představení vybraných inscenací mladých divadelních souborů,

  • prezentace rozpracovaných či nedokončených inscenací,

  • moderované diskuse o představeních se členy a vedoucími souborů a přizvanými lektory,

  • dílny založené na samostatné tvůrčí spolupráci mezi účastníky,

  • možnost nahlédnutí „do kuchyně“ ostatních souborů,

  • vzájemná výměna zkušeností a inspirace do další práce,

  • hledání a mapování širších souvislostí, zdrojů, problémů a specifik středoškolského a mladého divadla.

PROGRAM NAHLÍŽENÍ 2019

ČTVRTEK 17. října

20.30             

zahájení

21.30–22.00

Ernst Jandl / Lenka Janyšová a soubor

VELIKÁNI
Veselé zrcadlo, Gymnázium Ústí nad Orlicí (ved. Lenka Janyšová)

PÁTEK 18. října

9.30–10.10

Iva Procházková / Pavel Skála a soubor

SOVÍ ZPĚV
Všecky Barvy, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most (ved. Pavel Skála)

10.25–11.15

E. E. Smitt / soubor

OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ
Růženky a machři, SPgŠ Boskovice (ved. Monika Lepková)

11.30–12.00

Dagmar Šimková / Monika Lepková a soubor

BYLY JSME TAM TAKY
Pajdáme bosgy, SPgŠ a Gymnázium Boskovice (ved. Monika Lepková)

14.00–16.30

(auto)dílny

16.30–18.00

diskuse – nahlédnutí č. 1

19.30–21.00

diskuse – nahlédnutí č. 2

SOBOTA 19. října

9.30–9.45

Frank Tashlin / Kristýna Mlatečková, Klára Litterová a soubor
MEDVĚD, KTERÝ NEBYL

Čistírna, ZUŠ Pardubice-Polabiny (ved. Klára Litterová a Kristýna Mlatečková)

10.00–10.30

Lukáš Horáček, Tomáš Holý a soubor
HORA DELLA MORTE
Divadlo Vydýcháno, ZUŠ Liberec (ved. Lukáš Horáček a Tomáš Holý)

10.45–11.10

Lidmila Kábrtová / soubor
EL.
Zbytky, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most (ved. Bára Gréeová)

11.30–11.45

Petr Nikl / Libuše Vrtišková Hájková a soubor
JĚLĚŇOVITÍ
Divadlo Vydýcháno, ZUŠ Liberec (ved. Libuše Vrtišková Hájková)

14.00–16.30

(auto)dílny

16.30–18.00

diskuse – nahlédnutí č. 3

19.30–21.00

diskuse – nahlédnutí č. 4

NEDĚLE 20. října

9.30–10.15

Agota Kristofová / Marica Šišková
ZA VEĽKÝM ZOŠITOM
DS DRIM, ZUŠ Jozefa Rosinského, Nitra (ved. Marica Šišková)

10.30–12.00

závěrečné nahlédnutí a ohlédnutí za Nahlížením

Nahlížení 2019 bude zahájeno ve čtvrtek 17. října večer prezencí účastníků, představením souborů a úvodním představením. Závěr je naplánován na neděli 20. října odpoledne.

Jako lektoři jsou k diskusím letošního Nahlížení přizváni EMA ZÁMEČNÍKOVÁ, divadelnice a odbornice na přednes, dlouholetá učitelka LDO ZUŠ Střezina v Hradci Králové a vedoucí mnoha dětských, mladých i dospělých divadelních souborů, a TOMÁŠ ŽIŽKA, scénograf, režisér, performer a vysokoškolský pedagog, působící v ČR i v zahraničí.

Poplatek pro nehrající účastníky: 400 Kč, pro studenty denního studia 300 Kč, zahrnuje vstupné na všechna představení, účast na diskusích a dílnách a nocleh ve vlastním spacím pytli v budově KD Bechyně. Za kvalitnější nocleh v internátu nebo v penzionu je možné si připlatit (200–300 Kč / noc).

Máte-li o účast na Nahlížení zájem, přihlaste se prosím pomocí tohoto on-line formuláře.

Kontakt: Jakub Hulák, hulak@nipos-mk.cz, tel. 778 702 490

PŘIHLÁŠKA