NAHLÍŽENÍ
32. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
20.–23. října 2022, Kulturní dům Bechyně

Za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS, útvar ARTAMA, a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s Kulturním střediskem města Bechyně.

Nahlížení je určeno mladým souborům (středoškolským, učňovským či vysokoškolským skupinám, souborům ZUŠ, DDM, SVČ, divadelním studiím apod.), které mají chuť prezentovat svou divadelní práci, zároveň nahlížet do práce dalších souborů, povídat si o tvorbě inscenací, navzájem se inspirovat. Akce je vhodná jak pro zkušenější soubory, tak i pro ty, které zatím nemají zkušenost z jiných divadelních dílen či přehlídek.

Dílna může být zajímavá nejen pro ty, kteří už za sebou mají premiéru nebo i pár repríz, a přesto chtějí na inscenaci dál pracovat, ale i pro soubory, které při práci na nové inscenaci hledají nové cesty a možná jsou právě uprostřed jedné z nich. Neočekávají návod, jak dojít k cíli, ale třeba by jim pomohlo, kdyby s nimi ostatní účastníci dílny na chvíli kousek cesty sdíleli. Můžou se tak i dozvědět, jaké „pasti“ na ně čekají a jak se jim vyhnout.

Nahlížení nabízí :
• představení vybraných divadelních inscenací, ať už „hotových“, či v různém stavu rozpracovanosti,
• možnost prezentace rozpracované či nedokončené inscenace formou veřejné zkoušky,
• moderované diskuse o představeních se členy a vedoucími souborů a zkušenými lektory,
• dílny založené na samostatné tvůrčí spolupráci mezi účastníky napříč soubory,
• možnost nahlédnutí „do kuchyně“ ostatních souborů,
• vzájemnou výměnu zkušeností,
• a doufáme, že i inspiraci do další práce.

Nahlížení se zúčastní 6–8 souborů, které budou vybrány přípravným týmem dílny na základě inspirativnosti představené práce, kvality inscenace, technických parametrů, věkového složení souboru (preferujeme 15–20 let), dramaturgických kritérií i termínu doručení přihlášky. Podmínkou je účast souboru po celou dobu akce. Soubory za účast na Nahlížení neplatí žádný poplatek. Pokud to rozpočet akce dovolí, pořadatelé jim uhradí dopravu do Bechyně a zpět.

Soubory, které mají o účast na Nahlížení zájem, se přihlásí do 19. června 2022 pomocí on-line formuláře na adrese www.nipos.cz/nahlizeni2022, e-mailem na hulak@nipos.cz nebo poštou
na adresu Jakub Hulák, NIPOS, útvar ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2. Nejpozději do konce června pak pošlou videozáznam představení na běžném nosiči, přes internetovou úschovnu nebo sdílený prostor (stačí i pracovní záznam či ukázka ze zkoušky zachycující rozpracovanou inscenaci v její aktuální podobě) a zároveň text, nejlépe scénář. Vítaná je i další dokumentace (charakteristika souboru a inscenace, program atd.). Přiložené materiály na požádání vrátíme. V případě, že některé z požadovaných materiálů nebude soubor schopen dodat, prosíme, aby se s námi jeho zástupci spojili, abychom se domluvili na řešení.

Dílna je otevřena i jednotlivcům – vedoucím souborů, pedagogům SŠ, studentům a dalším zájemcům. Nabídka pro tyto účastníky bude uveřejněna v září 2022 na stránkách www.nipos.cz a www.drama.cz.