Otvírání 2010

Pražská přehlídka dětského divadla


27. - 28. března
Karlínské Spektrum

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské nám. 7, 180 00 Praha 8

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy - Karlínské Spektrum ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku pořádají i v tomto roce krajskou přehlídku dětského divadla OTVÍRÁNÍ 2010.

Krajské kolo pro Prahu se bude konat ve dnech 27. – 28. března 2010. Byli bychom rádi, kdyby se na divadelní přehlídce objevily nejzajímavější inscenace dětských divadelních, loutkářských i recitačních souborů, které v Praze v posledním roce vznikly.

Podmínkou pro soubory, které se chtějí krajské přehlídky zúčastnit a ucházet se o případný postup do celostátního kola přehlídky DĚTSKÁ SCÉNA 2010 (11.–17. června v Trutnově), je přihlásit se nejprve do kola obvodního. V obvodních kolech budou mít soubory možnost prezentovat svá představení za účasti lektorského sboru, který bude připraven svými postřehy a radami pomoci vedoucím souborů v další práci, a také zváží případný postup souboru do krajského kola.

V případě vašeho zájmu o účast na přehlídce dětských souborů se prosím spojte s pořadatelem obvodního kola, které je pro vás časově i dopravně nejdostupnější. Od něj obdržíte podrobnější informace k prostorovým a organizačním podmínkám. Pokud bude z nějakého důvodu (např. prostorového) nemožné, abyste v obvodním kole vystupovali, obraťte se přímo na nás, věříme, že najdeme řešení.

obvodní kola proběhnou na těchto místech a v těchto termínech:

KDE ADRESA TERMÍN KONTAKTNÍ OSOBA SPOJENÍ
DDM Praha 8 Přemyšlenská 1102
182 00  Praha 8
24. února Monika Moravčíková tel.: 284 681 050
fax.: 284 680 230
moravcikova@ddmpraha8.cz
Klub Klamovka
(Praha 5)
Podbělohorská 3/154
150 00  Praha 5
15. března Alžběta Lapáčková
Petra Krušinová
tel.: 606 347 554, 604 454 080
mail: produkcni@ddmpraha.cz
DDM Modřany
(Praha 4)
Herrmannova 24
143 00  Praha 4
17. března Zdeněk Grečnár tel.: 244 400 334, 776 177 459
fax: 242 410 524
z.grecnar@ddmmodrany.cz
z.grecnar@volny.cz
Divadlo Ponec
(Praha 3)
Husitská 24a/899
130 00  Praha 3
17. března Jakub Hulák 221 507 969, 605 948 056
hulaknipos-mk.cz
Divadlo Radar
(DDM Praha 7) 
pplk. Sochora 9
170 00  Praha 7
20. března
(uzávěrka přihlášek 8. 3.)
Radka Tesárková tel.: 602 610 419, 724 350 605
radkatesarkova@volny.cz

Těšíme se na Vaši účast!

Za organizátory

Jaroslav Hejnic, Karlínské Spektrum, e-mail: hejnic@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 812

Jakub Hulák, Sdružení pro tvořivou dramatiku, e-mail: hulaknipos-mk.cz, tel.: 221 507 969, 605 948 056

 

PROPOZICE OTVÍRÁNÍ 2010