Otvírání 2012

Pražská přehlídka dětského divadla

ZPĚT

26.–27. března
Karlínské Spektrum

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské nám. 7, 180 00 Praha 8

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy – Karlínské Spektrum ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku opět pořádají krajskou přehlídku dětského divadla OTVÍRÁNÍ.

Krajské kolo pro Prahu se bude konat ve dnech 23. března – 1. dubna 2012. Byli bychom rádi, kdyby se na divadelní přehlídce objevily nejzajímavější inscenace dětských divadelních, loutkářských i recitačních souborů, které v Praze v posledním roce vznikly.

Podmínkou pro soubory, které se chtějí krajské přehlídky zúčastnit a ucházet se tak o případný postup do celostátního kola přehlídky DĚTSKÁ SCÉNA 2012 (8.–14. června ve Svitavách), je přihlásit se nejprve do kola obvodního. V obvodních kolech budou mít soubory možnost prezentovat svá představení za účasti lektorského sboru, který bude připraven svými postřehy a radami pomoci vedoucím souborů v další práci, a také zváží případný postup souboru do krajského kola.

V případě Vašeho zájmu o účast na přehlídce dětských souborů se prosím s dostatečným předstihem spojte s pořadatelem obvodního kola, které je pro vás časově i dopravně nejdostupnější. Od něj obdržíte podrobnější informace k prostorovým a organizačním podmínkám. Pokud bude z nějakého důvodu (např. prostorového) nemožné, abyste v obvodním kole vystoupili, obraťte se přímo na nás, budeme hledat jiné řešení.

obvodní kola proběhnou na těchto místech a v těchto termínech:

KDE ADRESA TERMÍN KONTAKTNÍ OSOBA SPOJENÍ
ZUŠ Biskupská
(Praha 1)
Biskupská 12
110 00  Praha 1
úterý
28. února
od 9 hod.
Hana Trázníková tel.: 608 033 382
traznikova@zus-biskupska.cz
Studio Alt@
(Praha 7)
Hala 30 a 31
U Výstaviště 21
170 00  Praha 7
čtvrtek
8. března
odpoledne
Jakub Hulák tel. 221 507 974, 605 948 056
hulaknipos-mk.cz
Klub Klamovka
(Praha 5)
Podbělohorská 3/154
150 00  Praha 5
pátek
9. března
celý den
Alžběta Lapáčková
Petra Krušinová
tel.: 777 925 706, 606 347 554, 604 454 080
mail: produkcni@ddmpraha.cz
www.klubklamovka.cz
Divadlo Na Cikorce
DDM Modřany
(Praha 4)
Herrmannova 24
143 00  Praha 4
středa
14. března
odpoledne
Zdeněk Grečnár tel.: 776 177 459
z.grecnar@volny.cz
www.ddmmodrany.cz
Divadlo Radar
(DDM Praha 7)
pplk. Sochora 9
170 00  Praha 7
sobota
17. března
od 10 hod.
Radka Tesárková tel.: 724 350 605
radkatesarkova@volny.cz
www.ddmpraha7.cz

Těšíme se na Vaši účast!

Za organizátory

Jakub Hulák, Sdružení pro tvořivou dramatiku, e-mail: hulaknipos-mk.cz, tel.: 221 507 969, 605 948 056

Jaroslav Hejnic, Karlínské Spektrum, e-mail: hejnic@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 812

PROPOZICE OTVÍRÁNÍ 2012

PROGRAM KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY