LETNÍ TÁBORY

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR UMĚNÍ-HRA-DIVADLO 2024

9.–23. srpna 2024, Kačlehy

Letní tábor s dlouholetou tradicí. Jeho hlavní náplní jsou výtvarné, dramatické, hudební a literární aktivity probíhající v úzkém sepětí s okolní krajinou a vycházející
ze specifických rysů místa, jeho historie a atmosféry.

 
     
 

O NÁS

   
 

PRO ŠKOLY

PROGRAMY

1. STUPEŇ ZŠ

2. STUPEŇ ZŠ

TÝM

   
 

LETNÍ TÁBORY

 

Táborová činnost rámovaná volnou celotáborovou hrou přirozeně ústí v nejrůznější společné události, představení či výstavy. Nechybějí ani hry, výlety, drobné sportovní aktivity nebo koupání (tentokrát v bezprostřední blízkosti tábořiště).

Po několika letech se vracíme do jižních Čech, a to na hráz Kačležského rybníka nedaleko Jindřichova Hradce, do malebné oblasti nazývané Česká Kanada.

 
 

KROUŽKY

   
 

KUDY K NÁM

   
 

KONTAKT

   
     

Tábořiště těsně sousedí s územím národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník, bohaté na vzácné druhy rostlin a živočichů, s hnízdištěm a shromaždištěm mnoha druhů vodního ptactva.

Na posledních táborech se nám osvědčil menší počet dětí, které všichni vedoucí brzy znají jménem, a z tábora se tak stane jedna velká rodina. Všichni se plně zapojí do společné táborové hry, kterou se vedoucí nechají unést stejně jako děti.

Tábor je určen pro 30 dětí ve věku 8–15 let.

Vedoucí mají dlouholeté zkušenosti z letních táborů i z celoroční práce v oblasti estetické výchovy a uměleckých aktivit.

CENA: 7 800 Kč (zahrnuje veškeré náklady na pobyt včetně stravování 5× denně a dopravy autobusem z Prahy na tábořiště a zpět).

VYBAVENÍ TÁBOŘIŠTE:
stany s podsadou, vybavené matracemi; zastřešená kuchyně a jídelna; latríny; umývárna a sprchy; pitná voda ze studny, kontrolované krajskou hygienickou stanicí

POŘÁDÁ:
Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s.

INFORMACE:
Jakub Hulák (hlavní vedoucí), ctd@drama.cz, tel.: 605 948 056

PŘIHLÁŠKA

Z HISTORIE TÁBORŮ UMĚNÍ-HRA-DIVADLO