O NÁS

CENTRUM TVOŘIVÉ DRAMATIKY PRAHA

vzniklo v roce 1994 z iniciativy Sdružení pro tvořivou dramatiku (spolek s celostátní působností, v němž působí celá řada klíčových českých odborníků v oboru dramatické výchovy) jako středisko dramatické výchovy s mnohostranným zaměřením a využitím – zaměřené jak na přímou práci s dětmi, tak na pořádání seminářů a dalších vzdělávacích akcí pro pedagogy a vedoucí dětských souborů.

 
     
 

O NÁS

   
 

PRO ŠKOLY

PROGRAMY

1. STUPEŇ ZŠ

2. STUPEŇ ZŠ

TÝM

   
 

LETNÍ TÁBORY

 

V České republice existuje víc podobných středisek dramatické výchovy, pro která se od roku 2011 používá pojem dramacentrum. Vzorem pro vznik prvního podobného střediska v Brně – Lužánkách na konci 80. let byla síť dramacenter ve Velké Británii, která fungují jako instituce nabízející odborníky, akce i dlouhodobé projekty školám i jednotlivcům v oblasti dramatické výchovy.

 
 

KROUŽKY

   
 

KUDY K NÁM

   
 

KONTAKT

   
     

Centrum tvořivé dramatiky patřilo v březnu 2011 k zakládajícím členům celostátní Asociace dramacenter České republiky. Další informace o dramacentrech najdete na stránkách asociace: www.dramacentrum.cz

Na rozdíl od britských, ale i některých českých dramacenter nemá CTD žádné placené pracovníky. Je to nezisková organizace na bázi pobočného spolku celostátního Sdružení pro tvořivou dramatiku (je jeho pražskou a středočeskou sekcí) a finance na svou činnost získává výhradně z kurzovného, z grantů a dotací.

Cílem činnosti CTD Praha je rozvoj praxe, metodiky i teorie dramatické výchovy ve výchovné, kulturní i občanské oblasti na území Prahy. Obsahem činnosti CTD je propojení oblasti dramatické výchovy s dalšími estetickými, kulturními, společenskými a pedagogickými aktivitami v široké spektrum programů a aktivit pro děti, rodiče, pedagogy a další občanskou veřejnost.

Činnost CTD Praha zahrnuje zejména tyto aktivity:

  • výukové programy, lekce a divadelní projekty pro školy

  • letní tábory zaměřené na estetickou výchovu, tvořivé a umělecké aktivity

  • pravidelná zájmová činnost dětí a mládeže (kroužky, divadelní soubory

  • vzdělávací akce (odborné semináře, kurzy a studium) ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA a katedrou výchovné dramatiky DAMU

  • metodická činnost v oboru dramatické výchovy (konzultace, prodej a půjčování odborné literatury)

  • kulturní akce pro veřejnost (divadelní představení apod.)