Otvírání 2017

Pražská přehlídka dětského divadla

PROPOZICE OTVÍRÁNÍ 2017

PROGRAM

HODNOCENÍ PŘEHLÍDKY


1.–2. dubna

Karlínské Spektrum

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8

Studio Alta

U Výstaviště 21, Praha 7

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy – Karlínské Spektrum ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku opět pořádají krajskou přehlídku dětského divadla OTVÍRÁNÍ.

Krajské kolo pro Prahu se bude konat ve dnech 1.–2. dubna 2017. Byli bychom rádi, kdyby se na divadelní přehlídce objevily nejzajímavější inscenace dětských divadelních, loutkářských i recitačních souborů, které v Praze v posledním roce vznikly.

Podmínkou pro soubory, které se chtějí krajské přehlídky zúčastnit a ucházet se tak o případný postup do celostátního kola přehlídky DĚTSKÁ SCÉNA 2017 (9.–15. června ve Svitavách), je přihlásit se nejprve do kola obvodního. V obvodních kolech budou mít soubory možnost prezentovat svá představení za účasti lektorského sboru, který bude připraven svými postřehy a radami pomoci vedoucím souborů v další práci a také zváží případný postup souboru do krajského kola.

V případě Vašeho zájmu o účast na přehlídce dětských souborů se prosím s dostatečným předstihem spojte s pořadatelem obvodního kola, které je pro vás časově i dopravně nejdostupnější. Od něj získáte podrobnější informace k prostorovým a organizačním podmínkám.

Pokud jde o hrací prostory, DDM Spirála, Divadlo Radar a Klub Klamovka nabízejí komornější kukátkový prostor. Pokud potřebujete větší a variabilní sál a otevřený prostor, je lepší zvolit Studio Alta.

Nebude-li z nějakého důvodu (např. časového či prostorového) možné, abyste v obvodním kole vystoupili, obraťte se prosím přímo na nás, budeme hledat náhradní řešení.

obvodní kola proběhnou na těchto místech a v těchto termínech:

KDE

ADRESA

TERMÍN

KONTAKTNÍ OSOBA

SPOJENÍ

Klub Klamovka
DDM hl. m. Prahy
Praha 5 – Smíchov

Podbělohorská 3/154
Praha 5

pondělí
6. března

Alžběta Lapáčková

tel.: 777 925 706
lapackova@ddmpraha.cz
www.klubklamovka.cz

DDM Praha 8 – Spirála
Praha 8 – Kobylisy

Přemyšlenská 15/1102
Praha 8

sobota
18. března
od 14 hod.

Monika Moravčíková

tel.: 720 070 794
moravcikova@ddmpraha8.cz
www.spiralapraha8.cz

Studio ALTA
ALT@RT z. ú.
Praha 7 – Holešovice

U Výstaviště 21

Praha 7

úterý
21. března

od 14 hod.

Jakub Hulák

tel. 605 948 056
jakub@drama.cz

Divadlo Radar
DDM Praha 7
Praha 7 – Holešovice

KAPACITA PŘEHLÍDKY JE NAPLNĚNA!

Pplk. Sochora 9
Praha 7

neděle
26. března

Radka Tesárková

tel.: 724 350 605
radkatesarkova@volny.cz
www.ddmpraha7.cz

Těšíme se na Vaši účast!

Za organizátory

Jakub Hulák, Sdružení pro tvořivou dramatiku, e-mail: jakub@drama.cz, tel.: 221 507 969, 605 948 056

Barbora Kolářová, Karlínské Spektrum, e-mail: barbora.kolarova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 818, 724 362 606