Celostátní dílna

Dramatická výchova ve škole

Jičín 16. - 22. září 2004

FOTOGALERIE

Už podesáté se v Jičíně konala v září 2004 celostátní dílna Dramatická výchova ve škole, kterou pořádají Sdružení pro tvořivou dramatiku, K-klub Jičín a občanské sdružení Ráj srdce ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky a Centrem dětských aktivit v ARTAMĚ.
Celostátní dílna letos nabídla především čtyři semináře pro pedagogy MŠ, ZŠ, ZUŠ, středních a vysokých škol, pro studenty pedagogických a uměleckých fakult a vedoucí dětských divadelních souborů:

  • Příběh a drama (lektorka: Irina Ulrychová, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha)

  • Přednes jako osobní výpověď - jedna z tvůrčích cest světem literatury k citlivé osobnosti (lektorka: Ema Zámečníková: učitelka LDO ZUŠ Hradec Králové)

  • Hlas jako individualita (lektorka: Ivana Vostárková, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha)

  • O chytrém Lukášovi a hloupém Jirkovi, kterak ve světě ku štěstí přes písničku a ukrutenství došli - Možnosti propojování dramatické a hudební výchovy na základní škole (lektoři: Jiří Pokorný, pedagog Pedagogické fakulty JU České Budějovice a dramaturg Městské divadla Český Krumlov, a Lukáš Holec, učitel hudebního oddělení ZUŠ Český Krumlov a vedoucí dětského sboru Krumlovská medvíďata).

Kromě těchto praktických dílen zaměřených jak na dramatickou výchovu jako samostatný předmět, tak na dramatickovýchovné metody aplikovatelné ve vyučování, byla na programu letošní dílny také přehlídka dětských souborů z celé republiky, která byla účastníky dílny, jičínskými diváky hodnocena jako špičková.
Vystoupily na ní tři soubory, jejichž inscenace byly na letošní celostátní přehlídce Dětská scéna v Trutnově a v Jičíně vesměs prokázaly, že jde o inscenace po všech stránkách kvalitní. Nejmladší soubor - MAX a spol. (pracují v něm děti z druhých a třetích tříd a vedou ho Hana Švejdová a Eva Štichová) - přijel z klatovské ZUŠ s pohádkou Lov na medvěda aneb Jak si hrají a o čem si vyprávějí eskymácké děti. Dětský divadelní soubor libereckého LDO ZUŠ (ved. Libuše Hájková) zahrál vlastní dramatizaci oblíbené knížky Martiny Drijverové Sísa Kyselá. A dětský divadelní soubor z mladoboleslavského gymnázia, který tu vede Libuše Hanibalová, uvedl vlastní úpravu afrického příběhu Hany Doskočilové Tamtamy z nejmoudřejšího stromu.
Kromě těchto tří inscenací, které už viděli i diváci celostátní přehlídky Dětská scéna, byly na programu zářijové jičínské přehlídky také tři další velmi kvalitní dětské divadelní inscenace: Po žánru grotesky sáhl dětský divadelní soubor ze Základní školy Školní z Bechyně. Pod vedením svých vedoucích Františka a Terezy Oplatkových zpracoval jeden z oblíbených příběhů Richmal Cromptonové z cyklu o Jirkovi "postrachu rodiny" - Májový král. Českou klasiku si vybral soubor ze ZUŠ Hlučín, který pod vedením Lenky Jaborské zahrál s gustem a nakažlivým potěšením jednu z epizod z Poláčkovy knihy Bylo nás pět pod názvem Jak jsme se koupali. Přehlídku zakončil soubor ze ZUŠ v Ostrově, který vede Lucie Veličková, s vlastní dramatizací prózy Tomáš Pěkného Havrane z kamene. Už její název - ...A lidské cesty... - naznačoval, že půjde divadlo autorské a o hledání hlubších témat, k nimž se tento vlastně už středoškolský soubor chce prostřednictvím divadla vyslovit.
Vůbec poprvé vystoupili v Jičíně v rámci celostátní dílny dětští sóloví recitátoři s přednesy, které patřily k nejlepším na červnové přehlídce Dětská scéna. Byli tu samozřejmě přednašeči, kteří se přednesu věnují pod vedením učitelů LDO ZUŠ: Kristýna Hulcová navštěvuje ZUŠ v Českých Budějovicích (uč. Jaroslava Krčková), Tereza Pachtová a Tomáš Havlínek ZUŠ v Karlových Varech (uč. Jiřina Rottová). Ale byli tu i stejně kvalitní přednašeči, které nenavštěvují základní uměleckou školu - s Karolínou Rejkovou pracuje učitel ZŠ Bechyně František Oplatek a Janu Trnkovi ze Lhenic pomáhají při práci na přednesu rodiče.

PŮVODNÍ NABÍDKA DÍLNY

 

FOTOGALERIE Z PŘEHLÍDKY - JIČÍN 18. září 2004

(jednotlivé fotografie zvětšíte kliknutím levého tlačítka myši)

Kristýna Hulcová

(České Budějovice)

Tereza Pachtová

(Karlovy Vary)

Tomáš Havlínek

(Karlovy Vary)

Karolina Rejlková

(Bechyně)

 

Jan Trnka

(Lhenice)

diváci

 

DDS MAX a spol., LDO ZUŠ J. Kličky Klatovy (ved. Hana Švejdová a Eva Štichová)

Lov na medvěda aneb Jak si hrají a o čem si vyprávějí eskymácké děti

DDS ZŠ Bechyně (ved. František a Tereza Oplatkovi)

Májový král

Soubor LDO ZUŠ Hlučín (ved. Lenka Jaborská)

Jak jsme se koupali

DDS LDO ZUŠ Liberec (ved. Libuše Hájková)

Sísa Kyselá

DDS ZUŠ Mladá Boleslav (ved. Libuše Hanibalová)

Tamtamy z nejmoudřejšího stromu

LDO ZUŠ Ostrov (ved. Lucie Veličková)

…A lidské cesty…