LETNÍ TÁBORY

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR UMĚNÍ-HRA-DIVADLO 2021

29. července – 14. srpna 2021, Radnická hájovna

Letní tábor s mnohaletou tradicí. Jeho hlavní náplní jsou výtvarné, dramatické, hudební a literární aktivity probíhající v úzkém sepětí s okolní krajinou a vycházející
ze specifických rysů místa, jeho historie a atmosféry.

 
     
 

O NÁS

   
 

PRO ŠKOLY

PROGRAMY

1. STUPEŇ ZŠ

2. STUPEŇ ZŠ

TÝM

   
 

LETNÍ TÁBORY

 

Táborová činnost rámovaná volnou celotáborovou hrou přirozeně ústí v nejrůznější společné události, představení či výstavy. Nechybějí ani hry, výlety, drobné sportovní aktivity nebo koupání.

Po dobré zkušenosti z loňska se vrátíme na malebné tábořiště mezi lesy nad městem Radnice (nedaleko Rokycan či Plzně).

 
 

KROUŽKY

   
 

KUDY K NÁM

   
 

KONTAKT

   
     

Zážitek z krásné přírody doplňují zvědavé kozy, nakukující do tábořiště, ale také kovárna nebo nedaleká barokní poutní kaple připisovaná Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi.

Na posledních táborech se nám osvědčil menší počet dětí, které všichni vedoucí brzy znají jménem, a z tábora se tak stane jedna velká rodina. Všichni se plně zapojí do společné táborové hry, kterou se vedoucí nechají unést stejně jako děti.

Tábor je určen pro 30 dětí ve věku 8–15 let.

Vedoucí mají dlouholeté zkušenosti z letních táborů i z celoroční práce v oblasti estetické výchovy a uměleckých aktivit.

CENA: 5 000 Kč (zahrnuje veškeré náklady na pobyt včetně stravování 5× denně
a dopravy autobusem z Prahy do Radnic a zpět).

VYBAVENÍ TÁBOŘIŠTE:
stany s podsadou, zastřešená kuchyně a jídelna, chemické WC, polní umývárny
a sprcha; pitná voda dovážená v cisternách

POŘÁDAJÍ:
Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s., a Centrum tvořivé dramatiky Praha

INFORMACE:
Jakub Hulák (hlavní vedoucí), ctd@drama.cz, tel.: 605 948 056

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Z HISTORIE TÁBORŮ CTD