LETNÍ TÁBORY

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR UMĚNÍ-HRA-DIVADLO 2020

1.–15. srpna 2020, Radnická hájovna

Hlavní náplní tábora jsou dramatické, výtvarné, hudební a literární aktivity, které probíhají v úzkém sepětí s okolní krajinou a vycházejí ze specifických rysu místa, jeho historie a atmosféry. Táborová činnost rámovaná volnou celotáborovou hrou přirozeně ústí v nejruznější společné události, představení či výstavy.

 
     
 

O NÁS

   
 

PRO ŠKOLY

PROGRAMY

1. STUPEŇ ZŠ

2. STUPEŇ ZŠ

TÝM

   
 

LETNÍ TÁBORY

 

Letošní tábor se bude odehrávat v lesích nad městem Radnice v krajině Berounky na Rakovnicku. Našimi společnicemi budou čtyri zvědavé kozy a za plotem další hospodářská zvířata. V okolí budeme mít pole, louky a rozmanité lesy, ke koupání bude sloužit nový rybník asi 1 km od tábořiště. Umělecké a tvořivé aktivity tak „zředíme“ koupáním, hrami a výlety po okolí.

 
 

KROUŽKY

   
 

KUDY K NÁM

   
 

KONTAKT

   
     

Na posledním táboře v Bečicích u Soběslavi se nám osvědčil menší počet dětí, které všichni vedoucí brzy znají jménem a z tábora se tak stane jedna velká rodina. Všichni se plně zapojí do společné táborové hry, kterou se vedoucí nechají unést stejně jako děti.

Tábor je určen pro 30 dětí ve věku 8–15 let.

Vedoucí mají dlouholeté zkušenosti z letních táborů i z celoroční práce v oblasti estetické výchovy a uměleckých aktivit.

CENA: 4 000 Kč

VYBAVENÍ TÁBOŘIŠTE:
stany s podsadou, kuchyně, velká zastřešená jídelna, chemické WC, polní umývárny a sprcha; pitná voda dodávaná místními hasiči

POŘÁDAJÍ:
Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s., a Centrum tvořivé dramatiky Praha

INFORMACE:
Jakub Hulák (hlavní vedoucí), ctd@drama.cz, tel.: 605 948 056

ON-LINE PŘIHLÁŠKA:
https://forms.gle/dPGZLU4Kz2ZUvDE7A

Z HISTORIE TÁBORŮ CTD