aktuality

dramatická výchova

Sdružení pro tvořivou dramatiku
vysokoškolské studium
instituce
vzdělávání
přehlídky a dílny
periodika
literatura
osnovy a programy
historie
fórum
odkazy

vyhledávání na drama.cz:

Loading

OBCHOD

International Drama/Theatre and Education Association

DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY

web o změnách ve vzdělávání

WebArchiv - archiv českého webu

 

 

 

redakce textů

Jaroslav Provazník

Jakub Hulák

 

tvorba a správa stránek
Jakub Hulák

webmasterdrama.cz

 

technické zpracování
Tom Lebr

abusedrama.cz

 

 

© 2003–2019

Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s.

 

AKTUALITY

 

DĚTSKÁ SCÉNA 2019

48. celostátní přehlídka dětského divadla

48. celostátní přehlídka dětských recitátorů

7.–13. června 2019, Svitavy

NABÍDKA SEMINÁŘŮ   PROPOZICE A KRAJSKÁ KOLA   

 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE 2019

24. celostátní dílna dramatické výchovy

19.–25. září 2019, Jičín

INFORMACE A PŘIHLÁŠKA

 

TVORBA-TVOŘIVOST-HRA

21. celostátní dílna komplexní estetické výchovy

3.–6. října 2019, Žďár nad Sázavou

INFORMACE A PŘIHLÁŠKA

 

NAHLÍŽENÍ 2019

30. celostátní dílna středoškolské

dramatiky a mladého divadla

Bechyně 17.20. října 2019

 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKA

 

JINDRA DELONGOVÁ   * 20. července 1925     † 16./17. března 2019

V noci z 16. na 17. března zemřela ve věku 93 let Jindra Delongová, jedna ze zakladatelských osobností české dramatické výchovy, od 50. let vedoucí souboru PIRKO v DDM Lužánky v Brně. Měla zásluhy na vzniku prvního střediska dramatické výchovy v ČR – bylo to v Brně v Lužánkách už v 2. polovině 80. let. Od počátku 90. let spolupracovala s ateliérem dramatické výchovy na DIFA JAMU a s Pedagogickou fakultou MU. Se svým souborem PIRKO se opakovaně zúčastnila národních přehlídek dětských souborů od jejich počátků v roce 1971 (Žďár nad Sázavou, dále v 70. a 80. letech na Kaplických divadelních létech), ale např. i na Jiráskově Hronově s legendární inscenací Zahrada podle Jiřího Trnky. Soubor měl ohlas i v zahraničí (kontakty s Redbridge Drama Centre v Londýně atd.). Kromě divadla se pohybovala také v oblasti přednesu, vytvořila s dětmi recitační inscenace, s nimiž se zúčastnila i národních přehlídek v Mělníku. Byla autorkou metodických materiálů, které mají dodnes svou platnost a jsou inspirací pro nové vedoucí dětských souborů a učitele dramatické výchovy. Pro časopis Amatérská scéna na přelomu 60. a 70. let připravovala oceňovanou rubriku Mít nápady dovoleno (pro vedoucí dětských divadelních souborů). Působila jako lektorka seminářů a dílen či porotkyně divadelních i recitačních přehlídek. Měla podíl na profilování přehlídek Pedagogická poema pro studenty SPgŠ. Proslula i jako znalkyně a obdivovatelka díla J. A. Komenského. Až do posledních let byla v oboru aktivní.

V roce 2010 obdržela  Cenu Ministerstva kultury za celoživotní přínos v oboru dětského divadla a dramatické výchovy.

ČLÁNEK EVY MACHKOVÉ

JINDRA DELONGOVÁ V DATABÁZI ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO DIVADLA

SOUBOR PIRKO NA WIKIPEDII

Kaplické divadelní léto, konec 70. let

v roce 2005

 

Základy dramatické výchovy

čtyřsemestrální kurz celoživotního vzdělávání 2019–2010

Garant programu: Radek Marušák

Pořadatel: katedra výchovné dramatiky DAMU

BLIŽŠÍ NFORMACE (doc)

 

 

FRANTIŠEK ZBORNÍK    * 27. prosince 1950      † 12. října 2018

Ve věku nedožitých 68 let zemřel po dlouhé nemoci František Zborník, autor, režisér a herec, legendární postava českého amatérského divadla. Byli to i členové Sdružení pro tvořivou dramatiku, kteří začátkem roku 2014 pomáhali shromáždit částku, která Františkovi umožnila absolvovat finančně nákladnou léčbu v pražském Protonovém centru. Léčba byla podle všeho účinná, zákeřná nemoc se ale bohužel po čase vrátila v podobě metastáz.

František Zborník proslul zejména v 70. a 80. letech jako vůdčí osobnost  Šupiny Vodňany, jednoho z nejzajímavějších divadelních souborů té doby. Byl vyhledávaným lektorem divadelních seminářů a kurzů a porotcem celé řady divadelních přehlídek, jako dramaturg, autor a režisér spolupracoval s celou řadou souborů včetně profesionálních scén. Opakovaně byl členem i předsedou lektorského sboru celostátní přehlídky dětského divadla Dětská scéna i jejích krajských postupových kol. V rámci Dětské scény nebo celoročních cyklů Základy dětského divadla vedl dramaturgicko-režijní semináře.

Na začátku 90. let se František Zborník angažoval v diskusích o zavádění dramatické výchovy do vysokoškolského studia. V té době, během svého působení na PdF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, organizoval také kurzy dramatické výchovy pro jihočeské učitele.

V 90. letech působil jako starosta Vodňan, v letech 2001–2008 byl ředitelem Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, následně pak ředitelem odboru umění a knihoven Ministerstva kultury.

foto Ivo Mičkal (Dětská scéna 2017)