aktuality

dramatická výchova

Sdružení pro tvořivou dramatiku
vysokoškolské studium
instituce
vzdělávání
přehlídky a dílny
periodika
literatura
osnovy a programy
historie
fórum
odkazy

VYHLEDAT NA DRAMA.CZ

OBCHOD

International Drama/Theatre and Education Association

DENÍK
DĚTSKÉ SCÉNY

web o změnách ve vzdělávání

 

 

 

 

redakce textů

Jaroslav Provazník

Jakub Hulák

 

tvorba a správa stránek
Jakub Hulák

webmasterdrama.cz

 

technické zpracování
Tom Lebr

abusedrama.cz

 

 

© 2003–2024

Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s.

 

PERIODIKA

TVOŘIVÁ DRAMATIKA

Časopis o dramatické výchově, literatuře a divadle pro děti a mládež

Vydává NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU

ISSN 1211-8001

Registrační značka: MK ČR 6628

Vedoucí redaktor: Jaroslav Provazník
Redaktoři: Gabriela Zelená Sittová, Luděk Korbel

Adresa redakce:
NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2
tel. 221 507 967-9 nebo 234 244 280-1, fax: 234 244 281
e-mail: jaroslav.provaznikdrama.cz a stddrama.cz

Cena jednoho čísla: 130,- Kč
Cena celoročního předplatného (včetně textové přílohy Dětská scéna): 390,- Kč

podrobnější informace

archiv dosud vydaných čísel

recenze v TD:
odborná literatura, učebnice a časopisy

beletrie a divadlo pro děti a mládež

objednávkA ČASOPISU

TVOŘIVÁ DRAMATIKA 100

DĚTSKÁ SCÉNA

Textová příloha Tvořivé dramatiky

Každé číslo Dětské scény je sborníkem dramatických textů (scénářů a divadelních her), které vznikly nebo které se osvědčily v dětských a mladých divadelních, loutkářských a recitačních souborech, doplněných o metodické nebo dramaturgické komentáře. V současné době jde o jedinou edici, v níž se publikují kvalitní divadelní texty a scénáře pro dětské a mladé soubory, a to i texty pro méně zkušené nebo začínající kolektivy, nebo texty, které mohou s úspěchem využít také učitelé dramatické výchovy na základních a středních školách.

Vydává NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU jako součást časopisu Tvořivá dramatika

Registrační značka: MK ČR E 13400

Vedoucí redaktor: Jaroslav Provazník

Adresa redakce:
ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2
tel. 221 507 967-9 nebo 234 244 280-1, fax: 234 244 281
e-mail: jaroslav.provaznikdrama.cz a stddrama.cz

obsah dosud vydaných svazků

 

KORMIDLO

Informační bulletin pro dětské umělecké aktivity

Vydává NIPOS – útvar ARTAMA

Redakčně připravují pracovníci Centra estetických aktivit dětí a mládeže ARTAMA

Adresa redakce:
Kormidlo
NIPOS-ARTAMA
P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21  Praha 2
tel. 221 507 966-9
e-mail: kormidlonipos.cz

Vychází od června roku 1991 zpravidla třikrát ročně

Poslední číslo Kormidla si můžete stáhnout zde: www.nipos.cz/kormidlo

 

 

ZANIKLÉ ČASOPISY

 

Divadelní výchova

DIVADELNÍ VÝCHOVA vycházela jako bulletin Ústředního domu lidové umělecké tvořivosti (ÚDLUT), od roku 1972 Ústavu pro kulturně výchovnou činnost (ÚKVČ) a jeho útvaru zájmové umělecké činnosti (ÚZUČ). Odpovědnou redaktorkou všech ročníků byla Eva Machková.
V letech 1966 - 1974 vydávala redakce DV navíc sešity dramatických textů a scénářů pro dětské soubory pod názvem
TEXTOVÉ PŘÍLOHY DIVADELNÍ VÝCHOVY.
S Divadelní výchovou úzce souvisely také dvě další edice vycházející v ÚDLUT, resp. ÚKVČ:
KNIHOVNIČKA DIVADELNÍ VÝCHOVY (1969-1978)
a TEXTY DĚTSKÉ SCÉNY (1971-1980).

kliknutím na jednotlivé tituly se dostanete ke kompletnímu obsahu jednotlivých edicí

Československý loutkář

kompletní obsah

rubriky Děti-hry-divadlo
a podrubriky Místo pro mateřinky

(1985–1990)

Mladá scéna

Metodický list pro dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory vydávalo v letech 1960–1989 Krajské kulturní středisko v Hradci Králové (původně Krajský osvětový dům, resp. Krajské osvětové středisko). 1.–6. ročník (1960–1964/1965) vycházel pod titulem Mladý loutkář, od školního roku 1965/1966 (roč. 7) bylo periodikum přejmenováno na Mladou scénu. Kromě metodických materiálů o dramatické výchově, dětském divadle, dětském loutkovém divadle a dětském přednesu uveřejňovala Mladá scéna pravidelně dramatické texty, scénáře a dramaturgické tipy pro vedoucí dětských kolektivů.

výběr z obsahu

TALENT

Měsíčník pro učitele a příznivce ZUŠ

S podporou Nadace Český hudební fond, Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Ostrava vydává Sdružení pro umění a výchovu Talent

ISSN 1212-3676
Registrace MK ČR čj. 11.345/98

Šéfredaktorka: Jana Adámková
Redakce: Věra Chmelová, Jana Koukalová, Dagmar Majerová, Petr Hanousek, Jaromír Návrat

adresa redakce: Sdružení pro umění a výchovu Talent, Matrosovova 11, 709 00 Ostrava
e-mail: talent@sdruzenitalent.cz, sdr.talent@gmail.com
telefon: +420 725 034 747 (Jana Adámková)

Cena jednoho čísla: 40,- Kč

Články o dramatické výchově publikované v časopise Talent

 

 

 

ZAHRANIČNÍ PERIODIKA

 

Applied Theatre Researcher

ISSN 1443-1726

Elektronický časopis o divadle a dramatu v netradičních kontextech. Je zaměřen na práci se specifickými skupinami a věnuje se zejména dramatické výchově a dále např. divadlu ve výchově, divadlu v terapeutické praxi, divadlu v politice, divadlu s vězni, divadlu se seniory, divadelním aktivitám v léčebných zařízeních, mladému divadlu… Hlavní ambicí redakce je zaznamenávat a kriticky reflektovat konkrétní příklady dramatických a divadelních aktivit na celém světě.

Revue je vydávána světovou organizací IDEA (The International Drama, Theatre and Education Association) a je spoluvydávána Griffith University v Austrálii.

Složení mezinárodního redakčního kruhu: Judith Ackroyd (Velká Británie), Syed Jamil Ahmed (Bangladéš), Michael Anderson (Austrálie), Naoko Araki-Metcalfe (Japonsko), Michael Balfour (Austrálie), Hazel Barnes (JAR), Beatriz Cabral (Brazílie), John Carroll (Austrálie), Chan Yuk-lan Phoebe (Hong Kong), Chinyowa Kennedy (Zimbabwe), Robert Colby (USA), Christine Comans (Austrálie), Michael Finneran (Irsko), Kathleen Gallagher (Kanada), Janinka Greenwood (Nový Zéland), Anthony Jackson (Velká Británie), Mangeni Patrick (Uganda), Laura McCammon (USA), Lin, Mei-chun (Tchaj-wan), Gus Mok Chiu Yu (Hong Kong), Warren Nebe (JAR), Helen Nicholson (Velká Británie), Peter O'Connor (Nový Zéland), Odiambo Christopher (Keňa), Anna-Lena Ostern (Finsko), Marcia Pompeo Nogueira (Brazílie), Tim Prentki (Velká Británie), Bjørn Rasmussen (Norsko), Juliana Saxton (Kanada), Shifra Schonmann (Izrael), Charru Sharma (Indie), Philip Taylor (USA), James Thompson (Velká Británie).

webové stránky časopisu

 

 

RESEARCH IN DRAMA EDUCATION

RiDE - s podtitulem The Journal of Applied Theatre and Performance je odborná revue zaměřená na různé výchovné aspekty a kontexty dramatu a divadla. Zaměřuje se zejména na tyto oblasti:
- drama ve výchově (dramatická výchova)
- divadlo ve výchově a vyučování
- mladé divadlo
- dětské divadlo
- dramatoterapie
- komunitní divadlo
- teatroterapie
- výzkum

ISSN 1356-9783 ISSN Online 1470-112X

Zakladatel:
John Somers - University of Exeter, UK

Redakce:
Helen Nicholson - Department of Drama and Theatre, Royal Holloway, University of London, UK
Joe Winston - Institute of Education, University of Warwick, UK
James Thompsom - University of Manchester, UK (informace)
Colette Conroy - University of the West of England, UK (recenze odborných publikací)
Michael Finneran - University of Limerick, Irsko (recenze konferencí)
Paul Sutton, C&T, University of Worcester, UK

Redakční rada:
Hala Al-Yamani - Bethlehem University, Palestina
Penny Bundy - Griffith University, Austrálie
Kennedy C. Chinyowa - University of the Witwatersrand, (Johannesburg), Jižní Afrika
Eugene van Erven - Utrecht University, Nizozemí
Anton Franks - Institute of Education, University of London, UK
Kathleen Gallagher - Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto, Kanada
Nikos Govas - Department Arts & Culture DSEEA (Ministry of Education) and the Hellenic Theatre/Drama & Education Network, Řecko
Dee Heddon - University of Glasgow, UK
Jenny Hughes - University of Manchester, UK
Sally Mackey - Central School of Speech and Drama, University of London, UK
Peter O'Connor - Applied Theatre Consultants Ltd, Nový Zéland
Eva Österlind - Stockholm University, Švédsko
Tim Prentki - University of Winchester, UK
Madonna Stinson - University of Melbourne, Austrálie
Philip Taylor - New York University, USA
Po-chi Tam - The Hong Kong Institute of Education, Hong Kong

Recenzenti:
Joëlle Aden - Université Paris Est, Francie
Syed Jamil Ahmed - University of Dhaka, Bangladéš
Beatriz Cabral - University of Santa Catarina, Brazílie
Steven Clark - Association Nationale de Recherche et d'Action Théâtrale, Francie
Jan Cohen-Cruz - Syracuse University, USA
Mei-Chun Lin - National University of Tainan, Tchaj-wan
Stig Erikson - Bergen University College, Norsko
Michael Fleming - University of Durham, UK
Ismail Guven - University of Ankara, Turecko
Tony Jackson - University of Manchester, UK
Baz Kershaw - University of Warwick, UK
Gay Morris - University of Cape Town, Jižní Afrika
Carmel O'Sullivan - Trinity College, Dublin, Irsko
Jaroslav Provaznik - Divadelní fakulta AMU v Praze, ČR
Juliana Saxton - University of Victoria, Kanda
Shifra Schonmann - University of Haifa, Izrael
Manon van de Water - University of Wisconsin-Madison, USA

V současné době vychází čtyřikrát ročně
Předplatné pro instituci: £408 / US$ 654 / € 522
Předplatné pro soukromou osobu: £157 / US$ 263 / € 210

Obsah všech dosud vydaných čísel RIDE

webové stránky časopisu

 

 

 

 

 

THE JOURNAL FOR DRAMA IN EDUCATION

Časopis britského sdružení pro dramatickou výchovu NATD (The National Association for the Teaching of Drama).
Publikuje příspěvky o všech aspektech dramatické výchovy (dramatu ve výchově) a o aktivitách NATD, ale nevyhýbá se ani obecnějším otázkám výchovy a vzdělání.

ISSN 1476-9395

Redakční rada:
John Airs - učitel a lektor dramatické výchovy
Gabrijela Relgić - University of Luxembourg
Maggie Hulson - Gladesmore School, London
Guy Williams - Hazelwick School, Crawley, West Sussex
Brian Woolland - spisovatel, režisér a vychovatel

Mezinárodní recenzenti:
Lina Attel - Performing Arts Centre, Noor Al Hussein Foundation, Jordánsko
Gavin Bolton - University of Durham, UK
Brian Edmiston - Ohio State University, USA
Dorothy Heathcote - Universities of Durham and Newcastle 1950-1986
Wasim Kurdi - Qattan Centre for Educational Research Devolopment, Rammallah, Palestina
Carmel O´Sullivan - Trinity College, Dublin, Irsko
Allan Owens - Chester College of Higher Education
Jaroslav Provazník - katedra výchovné dramatiky DAMU v Praze, ČR
Bill Roper - University of Central England, UK
Urvashi Sahni - Studyhall Educational Foundation, Indie
Paddy Walsh - London University Institute of Education, UK

Časopis vychází dvakrát ročně
Cena jednoho čísla: £ 3.00

Kontakt:
Maggie Hulson
c/o Kirsty Fechter
Performing Arts Administrator
Kingstone School, Barnsley, South Yourkshire S70 6RB
k.fechter@barnsley-org

www.natd.eu

 

 

 

Drama

National Drama‘ magazine of professional practice

Britský časopis o dramatické výchově, vydávaný od poloviny 90. let sdružením National Drama, vychází dvakrát do roka a obsahuje příspěvky pedagogů dramatické výchovy a inspirativní materiály určené především učitelům a studentům tohoto oboru.

ISBN 0967-4454

Redakční tým: Viv Kerridge, Amanda Kipling, Chris Lawrence, Nicky Toneri, Zeena Rasheed

webové stránky časopisu

Drama Research

International Journal of Drama in Education

ISSN 2040-2228

Elektronický časopis, který od dubna roku 2010 vydává britská organizace National Drama. Vychází jedenkrát ročně. Registraci (tedy i přístup k článkům) je sice zpoplatněný, ale i bez registrace lze nahlédnout do obsahu jednotlivých čísel.

Redakce: Pamela Bowell, Chris Lawrence, Ruth Sayers, Marie-Jeanne McNaughton, Amanda Kipling

Recenzenti:
Michael Anderson - University of Sydney, Austrálie
David Booth - University of Toronto, Kanada
Kate Fleming - University of Brighton, UK
Brian Heap - University of the West Indies, Jamaika
Marie Jeanne McNaughton - University of Strathclyde, UK
Kathy Lundy - York University, Kanada
George Nelson - Brigham Young University, USA
John Rainerm - Manchester Metropolitan University, UK

Kontakt: publications@nationaldrama.org.uk

webové stránky časopisu