aktuality

dramatická výchova

Sdružení pro tvořivou dramatiku
vysokoškolské studium
instituce
vzdělávání
přehlídky a dílny
periodika
literatura
osnovy a programy
historie
fórum
odkazy

VYHLEDAT NA DRAMA.CZ

OBCHOD

International Drama/Theatre and Education Association

DENÍK
DĚTSKÉ SCÉNY

web o změnách ve vzdělávání

 

 

 

 

redakce textů

Jaroslav Provazník

Jakub Hulák

 

tvorba a správa stránek
Jakub Hulák

webmasterdrama.cz

 

technické zpracování
Tom Lebr

abusedrama.cz

 

 

© 2003–2024

Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s.

 

METODICKÉ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

zabývající se systematicky dramatickou výchovou a vzděláváním v tomto oboru

Sdružení pro tvořivou dramatiku

Spolek s celostátní působností, který sdružuje víc než 600 pedagogů a dalších zájemců o dramatickou výchovu nebo některé její oblasti
Fügnerovo nám. 5, 120 00  Praha 2
Kontakty:

Jaroslav Provazník, předseda, tel: (+420) 234 244 2801 (KVD DAMU)

Jakub Hulák, tajemník, tel.: (+420) 221 507 969, (+420) 605 948 056

e-mail: stddrama.cz
www.drama.cz/std

ARTAMA, Centrum estetických aktivit dětí a mládeže

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

státní příspěvková organizace, útvar pro neprofesionální umělecké aktivity
P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21  Praha 2
Kontakty:

Jakub Hulák: dětské divadlo, dětský přednes, dramatická výchova

Tel.: (+420) 221 507 969, e-mail: hulaknipos.cz

Gabriela Zelená Sittová: dramatická výchova ve škole, časopis Tvořivá dramatika
tel: (+420) 221 507 969, e-mail: sittova@nipos.cz

Jaroslav Provazník: dramatická výchova ve škole, časopis Tvořivá dramatika

tel: (+420) 234 244 2801 (KVD DAMU), e-mail: jaroslav.provaznikdamu.cz

JOHAN
centrum pro kulturní a sociální projekty

Havířská 11, 301 00  Plzeň, info@johancentrum.cz
Kontakt: Roman Černík, umělecký ředitel a jednatel
Tel.: (+420) 775 131 900, e-mail: roman.cernik@johancentrum.cz
www.johancentrum.cz

 

Centrum divadelních a tanečních aktivit CVČ Lidická,
pracoviště SVČ Lužánky

Středisko volného času Lužánky, Lidická 50, 600 00 Brno
Kontakt: Petr David, vedoucí oddělení CDTA
tel.: (+420) 776 033 473, e-mail: petrdavid@luzanky.cz
http://lidicka.luzanky.cz

 

IMPULS Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit

Tomkova 139/22, 500 03  Hradec Králové

Kontakt: Andrea Moličová, metodická pracovnice pro scénické obory

tel.: (+420) 723 627 790, e-mail: divadlo@impulshk.cz
www.impulshk.cz

 

Sdružení D

Dobrovolná účelová platforma učitelů, pedagogů a lektorů dramatické výchovy olomouckého regionu, která vznikla v roce 2000 za účelem prosazování metod dramatické výchovy do vyučovacího a výchovného procesu.

třída 17. listopadu 43, 772 00, Olomouc
Kontakt: Pavel Němeček, ředitel
Tel.: (+420) 604 637 682, e-mail: info@sdruzenid.cz
www.sdruzenid.cz

STŘEDISKA DRAMATICKÉ VÝCHOVY / DRAMACENTRA

Centrum tvořivé dramatiky Praha

pražská sekce Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s.
Arabská 681/20, 160 00 Praha 6 – Vokovice, Červený Vrch
Kontakt: Jakub Hulák
Tel.: (+420) 605 948 056, e-mail: ctd@drama.cz
www.drama.cz/ctd

Labyrint – studio dramatické výchovy, Brno

pracoviště Střediska volného času Lužánky
Švermova 19, 625 00 Brno-Bohunice
Kontakt: Tomáš Doležal
Tel.: (+420) 547 354 383, (+420) 604 919 120, e-mail: tom@luzanky.cz
http://labyrint.luzanky.cz

Sdružení D, Olomouc

Dramacentrum
třída 17. listopadu 43, 772 00, Olomouc
Kontakt: Pavel Němeček, ředitel
Tel.: (+420) 604 637 682, e-mail: info@sdruzenid.cz
www.sdruzenid.cz

Dramacentrum JOHAN

Centrum pro tvořivou dramatiku a divadlo
Most Ivana Magora Jirouse 1, 301 00 Plzeň
Kontakt: Martina Šimánková, koordinátorka vzdělávacích projektů a činnosti dramacentra
Tel.: (+420) 775 131 440, e-mail: martina.simankova@johancentrum.cz
www.johancentrum.cz

Divadlo loutek Ostrava

Divadlo loutek Ostrava
Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava 1
Kontakt: Hana Galetková, lektorka umělecko-vzdělávacích programů
Tel.: (+420) 732 305 966, e-mail: hana@theatrludem.cz
www.dlo-ostrava.cz

THeatr ludem

28.října 49/23, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Kontakt: Hana Galetková, předsedkyně o. s.
Tel.: 732 305 966, 732 185 757, e-mail: hana@theatrludem.cz, theatrludem@seznam.cz, info@theatrludem.cz
http://www.theatrludem.cz

DIVADELTA, o. s., Hradec Králové, Praha

Kontakt: Jitka Rosenová, umělecká ředitelka, koordinátorka programů a představení:
Tel.: (+420) 776 878 550, e-mail: divadelta@seznam.cz
www.divadelta.cz

LABYRINT, Divadlo DRAK Hradec Králové, Praha

Kontakt: Anna Hrnečková, divadelní lektorka
Tel.: (+420) 736 673 852, e-mail: annahrneckova@gmail.com
http://labyrint.draktheatre.cz