aktuality

dramatická výchova

Sdružení pro tvořivou dramatiku
vysokoškolské studium
instituce
vzdělávání
přehlídky a dílny
periodika
literatura
osnovy a programy
historie
fórum
odkazy

VYHLEDAT NA DRAMA.CZ

OBCHOD

International Drama/Theatre and Education Association

DENÍK
DĚTSKÉ SCÉNY

web o změnách ve vzdělávání

 

 

 

 

redakce textů

Jaroslav Provazník

Jakub Hulák

 

tvorba a správa stránek
Jakub Hulák

webmasterdrama.cz

 

technické zpracování
Tom Lebr

abusedrama.cz

 

 

© 2003–2024

Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s.

 

OSNOVY A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY DRAMATICKÉ VÝCHOVY

 

Zrušit hudební a výtvarnou výchovu na českých školách?

Ne, jen dát učitelům a školám větší možnost volby.

RVP OBLAST UMĚNÍ A KULTURA REAKCE NA ČLÁNKY V MÉDIÍCH

 

Vzdělávací oblast umění a kultura musí být na českých školách rozšířena

TISKOVÁ ZPRÁVA SDRUŽENÍ D, OLOMOUC

 

číst Osnovy dramatické výchovy pro 1. až 5. ročník obecné školy
číst Osnovy dramatické výchovy pro občanskou školu
(pro 6. - 9. ročník základní školy)
číst Návrh kapitoly Dramatická výchova do Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání
(širší verze, duben 2002)
číst Návrh kapitoly Dramatická výchova do Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání
(upravená verze, 24. 10. 2003)
číst Nová verze RVP pro základní vzdělávání (PDF)
číst Návrh kapitoly Dramatický obor do Rámcového vzdělávacího programu
pro gymnaziální vzdělávání
číst Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (PDF)