aktuality

dramatická výchova

Sdružení pro tvořivou dramatiku
vysokoškolské studium
instituce
vzdělávání
přehlídky a dílny
periodika
literatura
osnovy a programy
historie
fórum
odkazy

VYHLEDAT NA DRAMA.CZ

OBCHOD

International Drama/Theatre and Education Association

DENÍK
DĚTSKÉ SCÉNY

web o změnách ve vzdělávání

 

 

 

 

redakce textů

Jaroslav Provazník

Jakub Hulák

 

tvorba a správa stránek
Jakub Hulák

webmasterdrama.cz

 

technické zpracování
Tom Lebr

abusedrama.cz

 

 

© 2003–2024

Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s.

VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM

Katedra výchovné dramatiky
Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze

Radek Marušák (vedoucí katedry)
Karlova 26
115 65 Praha 1
tel. +420 234 244 280-1
fax: +420 234 244 281
e-mail: radek.marusak@damu.cz

www.damu.cz/cs/katedry-obory/katedra-vychovne-dramatiky

Ateliér Divadlo a Výchova
Divadelní fakulta JAMU, Brno

Silva Macková (vedoucí katedry)
Mozartova 1
662 15 Brno
tel. +420 542 212 135, linka 107
e-mail: mackova@jamu.cz

http://difa.jamu.cz/adv

Katedra primární pedagogiky
Pedagogická fakulta UK Praha

Radek Marušák
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
tel. +420 221 900 110
e-mail: radek.marusak@centrum.cz

www.pedf.cuni.cz

 

Katedra pedagogiky
Fakulta pedagogická ZU v Plzni

Roman Černík
Eva Gažáková
Chodovské nám. 1
300 16 Plzeň
tel. +420 377 636 347
e-mail: rcernik@kpg.zcu.cz, ef.ich@seznam.cz

www.kpg.zcu.cz

Katedra sociální pedagogiky
Pedagogická fakulta OU, Ostrava

Hana Cisovská
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
e-mail: hana.cisovska@osu.cz

http://pdf.osu.cz/pes

Katedra preprimární a primární pedagogiky
Pedagogická fakulta OU, Ostrava

Jan Karaffa
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
tel. +420 596 160 418
e-mail: Jan.Karaffa@osu.cz

http://pdf.osu.cz/kpa

Katedra primární pedagogiky
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Marie Pavlovská
Veronika Rodová
budova D, areál Poříčí 31, Staré Brno
tel.: +420 549 497 844
fax: +420 549 491 622

www.ped.muni.cz/wprimped

Katedra sociální pedagogiky
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Lenka Remsová
budova D, areál Poříčí 31, Staré Brno
tel.: +420 549 496 474

www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/socialni-pedagogika

Ústav speciálněpedagogických studií
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Milan Valenta, Oldřich Müller
Žižkovo nám. 5, čp. 951
771 40 Olomouc
tel. 420 585 631 111
e-mail: milan.valenta@upol.cz, valenta@pdfnw.upol.cz, muller@pdfnw.upol.cz

http://ksp.upol.cz

 

připravujeme:

VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM DRAMATICKÉ VÝCHOVY VE SVĚTĚ