OBSAH TEXTOVÉ PŘÍLOHY DIVADELNÍ VÝCHOVY

Sešity formátu A5 doplňující periodikum Divadelní výchova vycházely od roku 1966 do roku 1974 pod názvem Textová příloha Divadelní výchovy v Ústředním domě lidové umělecké tvořivosti (ÚDLUT), od roku 1972 v Ústavu pro kulturně výchovnou činnost (ÚKVČ) v jeho útvaru, později odboru zájmové umělecké činnosti (ÚZUČ, OZUČ). Odpovědnou redaktorkou všech svazků byla Eva Machková.


Ročník 1966

č. 1        PDF

Literární práce žáků líterárně dramatického odboru Lidové školy umění v Praze 3 z třídy Olgy Velkové

č. 2        PDF

Jaro v nás. Pásmo z dětské poezie národního umělce Františka Hrubína sestavila a s dětským souborem Recitačního studia Šrámkova domu v Sobotce nastudovala Eva Seemanová

č. 3        PDF

Josef Václav Sládek: Domove, domove
Josef Hanzlík: Princ a želva
Sestavil a pro Dismanův rozhlasový dětský sbor upravil Vratislav Kubálek

č. 4        PDF

Literární práce žáků líterámě dramatického odboru Lídové školy umění v Jablonci nad Nisou z třídy Janv Vobrubové

č. 5        PDF

Z. K. Slabý: Pohádka o dvou O
Pro dva živé herce a mnoho plošných loutek a rekvizit upravila Hana Budínská

č. 6        PDF

Bubínek ze skla. Scénické pásmo povídek ze stejnojmenné knihy Olgy Hejné
Výběr, úprava a zpracování scénáře Jana Vobrubová


Ročník 1967

č. 1        PDF

Fráňa Šrárnek: Stříbrný vítr pro nejmenší
Sestavila Eva Seemanová

č. 2        PDF

Literární práce žáků líterárně dramatického odboru Lidové školy umění v Praze 5 z třídy Šárky Štembergové

č. 3        PDF

Ludvík Aškenazv: Dětské etudy
Pásmo sestavil Vratislav Kubálek

č. 4        PDF

Aby se dětí dívily
Pásmo pohádek Aloise Mikulkv a veršů z knihy Ilony Borské a Ivo Štukv Svět se točí do kolečka zpracovala a se souborem PIRKO Krajského domu pionýrů a mládeže v Brně nastudovala Jindra Delongová

č. 5        PDF

Dvakrát Bella Achmadulinová
Struna - pásmo básní pro literárně dramatický odbor Lidové školy umění Jablonec nad Nisou zpracovala Jana Vobrubová
Můj rodokmen - pro Recitační studio OLK Svitavy zpracovala Marie Votavová

č. 6        PDF

Motýlí tady nežijí
Pásmo z veršů, úryvky dopisů a deníků napsaných dětmi za druhé světové války. Připravila a se souborem PIRKO v Brně nastudovala Jindra Delongová


Ročník 1968

č. 1        PDF

U nás na Vysočině
Scénické pásmo veršů Miloslava Bureše. Sestavila Marie Votavová

č. 2        PDF

Josef Mleinek: Hra na robinzony. Komedie pro děti o 2 částech
Na textu hry spolupracovaly děti z dramatického kroužku ZK Karosy ve Vysokém Mýtě

č. 3        PDF

Dramatické scénky žáků líterárně dramatického oddělení Lidové školy umění v Karlových Varech z třídy Olgy Scheinerové
Noční dobrodružství (dobrodružná hra)
Pohádka z mošničky skřítka Pídibrádka (pohádka pro mateřské školky)
Záhada rozbitého okna (dobrodružná hra)
Smůla aneb Nasedat, odjíždíme aneb Pořád něco a zase nic

č. 4        PDF

Rakovnická vánoční hra

č. 5        PDF

Maškaráda
Pásmo sestavila a s žáky Lidové školy umění v Praze 4 nastudovala Šárka Štembergová

č. 6        PDF

Nejlepší pravda je ta, kterou silnější má
Pásmo bajek, aforismů a písniček sestavila Šárka Štembergová


Ročník 1969

č. 1        PDF

PRVNÍ SEŠIT INSPIRACE
Šárka Štembergová
(Obsah:
Etudy na dané okolnosti
Etudy kolektivní [jednání, pohyb i slovo]
Etudy na prostředí a jeho odraz v tělesném pocitu
Etudy na soustředění pozornosti
Etudy na tělesný pocit
Etudy na prostorovou představivost
Rytmická cvičení
Etudy na vztah k rekvizitě
Etudy na vztah k partnerovi
Pohybové hry na soustředění k partnerovi
Etudy na dějovou fantazii)

č. 2        PDF

Prózy
Ze studijních textů literárně dramatického oddělení Lidové školy umění v Jablonci nad Nisou vybrala a upravila Jana Vobrubová
Zdeněk Adla: O líném klukovi
Zdeněk Adla: Kůň
Zdeněk Adla: Zajíc a jezevec
Miloš Macourek: O Kateřince a tlustém červeném svetru
Miloš Macourek: Žirafa
Miloš Macourek: Zebra
Miloš Macourek: Slon
Hermína Franková: Cendolín
Z. K. Slabý: Vzpoura elektronkového mozku
Petr Lhota: Sestra
Jiří Suchý: Názor
Jiří Suchý: Z deníku praktické dívky Zuzany
Jiří Suchý: Příběh s revizorem
Jíří Suchý: Na naší zahrádce stával trpaslík

č. 3        PDF

Rozčitadlo. Náměty pro dramatickou činnost dětí
Sestavil Josef Mlejnek

č. 4        PDF

DRUHÝ SEŠIT INSPIRACE
Jana Vobrubová
(Obsah:
Etudy na soustředění pozornosti
Rytmická cvičení
Etudy na jednání za daných okolností
Etudy na prostředí
Etudy na vztah k rekvizitě
Etudy na prostorovou představivost
Etudy na vztah k partnerovi
Etudy na dějovou fantazii)

č. 5        PDF

Colette Vivierová: Ať žije Marie!
Podle dětské knihy Dům drobných radostí upravila a s žáky literárně dramatického odboru Lidové školy umění v Olomoucí nastudovala Věra Pánková

č. 6        PDF

Passion
Sestavil a s členy Recitačního studia Šrárnkova domu v Sobotce nastudoval Jiří Paďour


Ročník 1970

č. 1        PDF

Jan Amos Komenský: Škola hrou. Část VIII, akt 1
Překlad a poznámky doc. dr. J. Červenka
Překládáno podle vydání Otakara Kádnera obsaženého ve Veškerých spisech J. A. Komenského, sv. 9, Brno 1913

č. 2        PDF

lva Hercíková: Pět holek na krku
Upravila a s žáky líterárně dramatického odboru LŠU v Olomouci nastudovala Věra Pánková

č. 3        PDF

Pan učitel má jasno
Pásmo veršů Miroslava Holuba sestavila Šárka Štembergová-Kratochvílová

č. 4        PDF

TŘETÍ SEŠIT INSPIRACE
Věra Pánková

č. 5        PDF

Dvě pásma svitavských recitačních souborů
Pojďte s námi do ZOO! Pásmo veršů Vlastimila Broučka a próz Miloše Macourka
Úvod a závěr Rudolf Svítil. Úprava a režie Marie Votavová
Cesta k mrazu. Pásmo veršů Jiřího Ortena (30.8.1919-21.9.1941)
Sestavila Maríe Votavová

č. 6        PDF

Josef Brukner: Polštářová válka
Ze stejnojmenné knihy pro dětský kolektivní přednes vybral a upravil Vratislav Kubálek


Ročník 1971

č. 1        PDF

ČTVRTÝ SEŠIT INSPIRACE
Ze zahraničních pramenů I
Vybrala, přeložila a upravila Eva Machková (Peter Chilver: Improvizované drama, Londýn 1967)
(Obsah.
Běžná situace
Historické události
Soudní případy
Improvizace založená na podrobných pokynech pro každou postavu)

č. 2        PDF

PÁTÝ SEŠIT INSPIRACE
Ze zahraničních pramenů II
Z knihy P. Chilvera Improvised Drama přeložila Marcela Víchová

č. 3        PDF

ŠESTÝ SEŠIT INSPIRACE
Ze zahraničních pramenů III
(EIsa Oleniusová-Svend Moller Nikolaisen: Skabende dramatik, Kodaň 1969)
(Obsah:
Úvodem
Uvolňovací cvičení
Improvizace)

č. 4        PDF

SEDMÝ SEŠIT INSPIRACE
Z knihy Zlatý jelínek (kavkazské pohádky) vybrala a upravila Jana Vobrubová
Malá pohádka o pyšné myši
Hloupá pohádka o oslím vejci
O líné dívce a lakomém kupci
O třech bratřích, kteří si byli podobni jako vejce vejci
O králi Čachčachovi
O lišce starostce a královském princi

č. 5        PDF

OSMÝ SEŠIT INSPIRACE
Ze zahraničních pramenů V, 1. část
(P. N. Pemberton-Billing-J. D. Clegg: Teaching Drama - Učíme dramatu)
(Obsah:
Úvodem
Oddíl 1-6 - Pohyb
Oddíl 7-14 - Řeč
Výběr skladeb)

č. 6        PDF

OSMÝ SEŠIT INSPIRACE
Ze zahraničních pramenů V, 2. část (pokračování)
(Oddíl 15-22 - Pohyb a řeč dohromady)


Ročník 1972

č. 1        PDF

Zlomky života. Scénická montáž z deníku a dopisů Marie Kudeříkové a veršů Jiřího Havla
Pro recitační studio Okresního kulturního střediska Svitavy zpracovala Marie Voítavová

č. 2        PDF

Jan Pilař: Popelka.
Jevištní úprava textu pro potřeby žáků literárně dramatického oddělení LŠU Jitka Čelechovská

č. 3        PDF

Děti platí polovic? Scénické pásmo povídek ze stejnojmenné knihy Hermínv Frankové - I. část
Výběr Jana Vobrubová. Úprava textu a zpracování scénáře - společná práce skupiny LŠU v Jablonci nad Nisou pod vedením Jany Vobrubové

č. 4        PDF

Děti platí polovic? Scénické pásmo povídek ze stejnojmenné knihy Henníny Frankové - II. část
Výběr Jana Vobrubová. Úprava textu a zpracování scénáře - společná práce skupiny LŠU v Jablonci nad Nisou pod vedením Jany Vobrubové

č. 5        PDF

Pohádky naší babičky
Úprava a spojovací text Marta Kotoušová (Předmluva Zdena Josková)

č. 6        PDF

Květa Kuršová: Jak princezny spaly na hrášku. Jevištní úprava televizní pohádky na motivy H. Ch. Andersena


Ročník 1973

č. 1        PDF

Letní hříčky
Z publikací Zentralhaus für Kulturarbeit v Lipsku vybrala, přeložila a upravila Jana Vobrubová
(Obsah:
Martina a Konrad Hoerningovi: Liška dovnitř nesmí
Martina a Konrad Hoerningovi: Míč pro všechny
Robert Reinick: Co psíkovi je do kachen
Lena FoeIlbachová: Kočičí přátelství
Jana Vobrubová: Několik poznámek o Improvizaci k materiálům z NDR
Jana Vobrubová: Několik poznámek k přetištěným scénkám

č. 2        PDF

Pohádky brafI Čapků
Vybrala a pro jeviště upravila Jitka Óelechovská
(Obsah:
Josef Čapek:: O Vánocích, které nechtěly být
Karel Čapek:: Pohádka ptačí
Karel Čapek: Pohádka pošťácká)

č. 3        PDF

Natalia Sacová-Sergej Romanov: Černoušek a opička. Pantomima pro menší děti se slovním doprovodem Dobré Černošky
Překlad Lída Zemanová, úprava pro dětské soubory Zdena Josková

č. 4        PDF

Nezval a Halas dětem. Dvě pásma Nový svět přijede na všech kolejích. Pásmo říkadel, pohádek a hádanek z díla Vítězslava Nezvala Anička skřítek a Slaměný Hubert sestavil a pro recitační soubor upravil Miloslav Disman
Co všechno musí dělat jaro. Pásmo veršů z knihy Františka Halase Před usnutím (Halas dětem) sestavila Marie Votavová


Ročník 1974

č. 1        PDF

DEVÁTÝ SEŠIT INSPIRACE
Václav Martinec
Poslední lekce na TIPu 73
(Obsah:
Dechová cvičení [obdoba jogických]
Hlas
Technická cvičení na rovnoměrnost intenzity tónu
Rytmus
Relaxační psychofyzická cvičení
Pohybové improvizace na rytmus
Tělesný pocit a psychický stav
Závěr - uvolnění vyblbnutim)
Jana Vobrubová: Z holandských sešitů inspirace

č. 2        PDF

Eva Willigová: Básnické dílo Františka Hrubína a jeho uplatnění v dramatické výchově děti. Část I

č. 3        PDF

Eva Willigová: Básnické dílo Františka Hrubína a jeho uplatnění v dramatické výchově děti. Část II

č. 4        PDF

Soňa Pavelková: Lidová suita, ke které bylo použilo lidové poezie a říkadel ze sbírek Karla Plickv a Františka Volfa Český rok