Obsah rubriky Děti-hry-divadlo a podrubriky Místo pro mateřinky
v časopise Československý loutkář 1985–1993

1985

Č. 1        PDF

O karkulkách smyšlených a skutečných
Ema Střešovická [= Eva Machková]: Červená karkulka aneb Smyšlený rozhovor se smyšlenou vedoucí o věcech skutečně existujících a velice častých
Milada Mašatová: Po stopách Červené karkulky aneb Skutečné vyprávění skutečně existující vedoucí o věcech skutečně existujících, leč nepříliš častých
MARGINÁLIE:
Pavel Kalfus: S Pavlem Polákem...
Pointa
Milada Mašatová
Pavel Polák: Klouzačka
Šla barvička na procházku

Č. 2        PDF

Ono se řekne: hrát si...
Jan Merta: Setkat se s Kaplicí...
Jana Halířová: Hry pro starší žáky dramaťáky (asi tak od 12 let)
Jan Merta: Jak jsme si hráli s básničkami
Ludmila Dohnálková: Schůzka s JamesemThurberem
MARGINÁLIE:
Jiří Žáček
Ema Střešovická
Soňa Pavelková: Používáním zástupných textů...
Jiří Žáček: Básník
Jiří Žáček: Jak to je
Jiří Žáček: Povídala moucha mouše
James Thurber: Slepice a nebesa

Č. 3        PDF

Divadlo utlačených a dramatická výchova dětí
Jana Vobrubová: Paradox? Provokace? Naopak: Jedna z možností užitečné inspirace
MARGINÁLIE:
Dramatická hra jako prostředek socializace dítěte
Jedna publikace o Augustu Boalovi
Vývoj od pasívního diváka k aktivnímu účastníkovi
Z. Matějček -J. Langmeier : Dva norští psychologové...

Č. 4        PDF

Jiří Oudes: Cestičky k Orffovi (a také k divadlu)
MARGINÁLIE:
Carl Orff
Ze zápisníku Emy Střešovické
Vojtěch Zamarovský: Echó
Jedna dvanda
Rytmus
Takt
Tempo

Č. 5        PDF

Bublina, hit, anebo...?
[Eva Machková:] Reportáž naší stálé spolupracovnice Emy Střešovické opět přímo ze života, tentokrát především o ukázkách metodiky práce na přehlídce Severojižního kraje
Ústřední poradní sbor pro dramatickou výchovu dětí: Jak posuzovat metodiku práce v dětském divadelním a loutkářském souboru
MARGINÁLIE:
Viktor Kudělka: Mystifikace
Josef Brukner-Jití Filip: Ironie
Ema
Jan Vodňanský: Bublina
Daniela Musilová a kol.: Spontaneita

Č. 6        PDF

Dana Svozilová a Silva Macková: Kukly, housenky, motýli a ti druzí (totiž děti) aneb Metodická ukázka očima postižených (totiž vedoucích)
MARGINÁLIE:
Miloš Macourek: Housenka
Vítězslav Nezval: Krásné peří...
Vítězslav Nezval: Řekl bych...
/jp/ [= Jaroslav Provazník]: Když už je řeč o motýlech...

Č. 7        PDF

Jaké vlastně jsou dnešní děti (anketa)
Odpovědi: Josef Brůček, Milada Mašatová, Hana Budínská, Josef Mlejnek, Jana Vobrubová
MARGINÁLIE:
Antoine de Saint-Exupéry: Přikázal jsem proto povolat vychovatele...
Milena Lukešová: Chce-li autor knížky pro malé děti...
Dramaták
Děti a my
Omnia sponte fluant
Milena Lukešová: Machři
Milena Lukešová
Hana Budínská: Stále více si myslím, že naše děti trochu podceňujeme

Č. 8        PDF

Jaké vlastně jsou dnešní děti (pokračování ankety)
Odpovědi: Azalka Horáčková, Libuše Hanibalová, Marie Hrbáčová, Elena Zlatošová
Kolektiv autorů ÚKVČ: Zásady společenského ovlivňování volného.času dětí a dospívající mládeže
MARGINÁLIE:
Platón: Kdykoliv seděli mužové...
Friedrich Schiller: Člověk si hraje...
Vedoucí dětských a mládežnických kolektivů
Milena Lukešová: Kdo jsem
Milena Lukešová: Vysvědčení
Milena Lukešová: Já nějak nevím
Milena Lukešová: Rodinná oslava
Friedrich Schiller: Uprostřed úděsné říše sil...

Č. 9        PDF

Eva Opravilová: Na dobrém začátku vše záleží (Zamyšlení nejen nad anketou)
Josef Mlejnek: J. A. Komenský o dětské hře
MARGINÁLIE:
Jaroslav Provazník: Dobrá rada nad zlato
Eva Obbšíková: Někteří žáci nezvládají učivo
Myšlenky J. A. Komenského o dětské hře
Vladimír Kovářík: Střepy zlého snu

Č. 10        PDF

Jaroslav Provazník: Byl jednou jeden dům
MARGINÁLIE:
Ostrovec, Vostrovec
Daniela Fischerová: Písnička o žluté
Daniela Fischerová: Písnička o modré
Oaniela Fischerová: Písnička o červené
Ilustrované sešity
Věra (2. třída): Zpráva z okolí
David (2. třída): Písnička pro okno pod Pavlem Pokorným
Klára (2. třída): Písnička pro okno ve výdejně jídla (které vidí na malou zahrádku před domem)
Lucka (2. třída): Vesmír

Č. 11        PDF

Jaroslav Provazník [-Irena Černá]: Kruh, z kterého není úniku? Rozhovor s jednou nejmenovanou učitelkou mateřské školy
MARGINÁLIE:
Receptář dramatické výchovy
Eva Machková: Zrcadla
Josef Brukner: Procházka
Jaroslav Provazník: Od 1. září 1984
Praktikum loutkového divadla
Josef Brukner

Č. 12        PDF

Alois Mikulka-Hana Budínská: Pohádka o hvězdě Máně
MARGINÁLIE:
Hvězdnou scénku...
Ema Střešovická
V průběhu letošního ročníku (seznam knih veršů a prózy zmíněných v této rubrice v ročníku 1985)
Na této dvojstránce (seznam odborných a metodických publikací, které mohou být užitečné pro každého vedoucího dětského souboru)


1986

Č. 1        PDF

Hana Budínská-Jaroslav Provazník: Listopadové řeči do nového roku
MARGINÁLIE:
Eva Machková: Hana Budínská
Zlatý máj
Estetická výchova

Č. 2        PDF

Jaroslav Provazník-Juliana Jedličková-Miluše a František Tomáškovi-Marie Ferlesová: Středočeská dílna
MARGINÁLIE:
Jiří Havel
Jiří Havel: Překvapení
Jiří Havel: Kočičí množiny
Soňa Pavelková
Dramatická výchova

Č. 3        PDF

[Eva Machková:] Jak jsem začínala s dětmi. Z chystaných pamětí Emy Střešovické
Jindra Delongová: Jak začít?
MARGINÁLIE:
Vážení redaktoři!
Pro pořádek
Viktor Kudělka: Tendence
Zdeněk Bezděk: Bohumil Schweigstill
Zdeněk Bezděk: Vojtěška Baldessari-Plumlovská
Kaktusy, lodičky a písmenka
Václav Stejskal: Podle mého názoru

Č. 4        PDF

Miloslav Disman: Kultura srdce
MARGINÁLIE:
Miloslav Disman
ÚSUM
Publikace obsahující náměty na hry a cvičení
František Hrubín: Záslužné dílo Miloslava Dísmana

Č. 5        PDF

Jana Vobrubová: První pomoc
MARGINÁLIE:
"Nebásničky"
Milena Lukešová: Kámen v botě
Lumír Klimeš: Ostinato
Technika řeči starších dětí

Č. 6        PDF

Jana Vobrubová: Kouzelné kalhoty a další rekvizity rekvizity Šárky Štembergové
Šárka Štembergová: : Zvláštnosti mluvy na loutkářském oddělení
MARGINÁLIE:
In medias res
Ab ovo
Šárka Štembergová o své nové knize
Legendární kouzelné kalhoty
Básníci
Šárka Štembergová: Není úkolem této metodiky
Z obsahu

Č. 7        PDF

Listování Listováním
Hana Budínská: Jak si hrají v kroužku estetické výchovy ÚDPM JF Praha
Jiří Oudes: Jak si hrají v loutkářském oddělení LŠU v Plzni
Mirek Slavík: Jak si hrají v souboru HUDRADLO ve Zlivi
MARGINÁLIE:
Kaplická čítanka
Mirek Slavík
Hana Budínská a její dětské soubory
Jiří Oudes
O Kaplických divadelních létech

Č. 8

[neobsahuje rubriku Děti-hry-divadlo]

Č. 9        PDF

Štěpán Filcík: Kaplické divadelní léto aneb Touha po komunikaci
Útržky z diskusí o kaplických vystoupeních
MARGINÁLIE:
Kdo, co (program KDL 1986)
Semináře
Doplňkové programy
Porota
Dramatická výchova, nebo sběr starého papíru?

Č. 10        PDF

Šárka Štembergová: Aby nejmladší nebyl poslední. Mostecké ústřední kolo národní soutěže LDO LŠU očima porotce
MARGINÁLIE:
Mostecké poroty
Noemi Zárubová: Loutkářský povzdech (Mostecká přehlídka očima účastníka)
Milada Mašatová
Redakce: Soutěž LDO LŠU
Stojí hruška

Č. 11        PDF

Ljuba Fuchsová: BIG BUB
MARGINÁLIE:
Josef Mlejnek: Hra a její znaky
Lumír Klimeš: Ortoepie
Lumír Klimeš: Ortopedie
Alois Mikulka: Říkanka
Karlínské setkání
Alois Mikulka: Šeptem
O Šárce Štembergové-Kratochvílové

Č. 12        PDF

Dana Svozilová: Diogenés v sudu a Švédové v Brně
MARGINÁLIE:
Hana Doskočilová
Jaroslav Provazník: Tomu, kdo má zájem
Jaroslav Provazník: Zlatý máj o Diogenovi v sudu


1987

Č. 1        PDF

Josef-Mlejnek-Jaroslav Provazník: Děti v divadle
MARGINÁLIE:
Obsah publikace Děti v divadle
Vojtěch Zamarovský: Múzy
Václav Stejskal: Hovoří se...
/em+pk/ [=Eva Machková + Jaroslav Provazník]: Josef Mlejnek

Č. 2        PDF

Petr Peňáz: Klíč od království
MARGINÁLIE:
Josef Brukner
Pásma a leporela
Edward Lear: Jeden stařík v Pasadeně...
Česká a slovenská poezie pro děti
Christian Morgenstern: Nemožná věc
Neskromný
Lumír Klimeš: Vademecum, vádemékum, vademekum

Č. 3        PDF

Divadelní oddělení ÚKVČ: Dramatická výchova je, když...
Z osnov jednotlivých předmětu (lidových konzervatoří pro vedoucí dětských divadelních a loutkářských souborů)

Č. 4        PDF

Alexej Pernica: Prověřování možností. Lidové konzervatoře pro vedoucí dětských dramatických a loutkářských kolektivů
MARGINÁLIE:
Kralupská konzervatoř pro vedoucí dětských dramatických a loutkářských souborů
Dosud se konaly...
Mozaika o Kralupské konzervatoři...
Blanka Rožánková-Pavel Černoch-Alena Václavíková-Radim Svoboda: Co mi dala konzervatoř v Kralupech?
Josef Brůček: Aby to někdo nepochopil opačně

Č. 5        PDF

Dva roky .v Brně
Dana Svozilová: V prosinci 1986 bylo ukončeno v Jihomoravském kraji dvouleté vzdělávání...
MARGINÁLIE:
Názory seminaristů

Č. 6        PDF

Ljuba Fuchsová: Odkrývání vrstev aneb Kruh jako metoda
MARGINÁLIE:
Dětské práce inspirované portrétem od Diega Velázqueze
Knížky a publikace o slovesných a literárních hrách
Ljuba Fuchsová
Půvabné Kobalty Františka Rachlíka

Č. 7        PDF

Nápady na léto
Radim Svoboda: Tušení souvislostí v tvořivé hře
Štěpán Filcík: Úvod do dějin jednoho Kalafise
Radim Svoboda: Kalafousek
Hana Budínská: Představení jako štafeta
MARGINÁLIE:
Nápady na léto
"Když bieše po smrti Štilfridově..."

Č. 8        PDF

Jiří Žáček-Jaroslav Dejl: Ahoj, moře
MARGINÁLIE:
Národní přehlídka dětských recitátorů a recitačních kolektivů
Trojjedinost dramatické výchovy
Ať se točí svět!

Č. 9

[neobsahuje rubriku Děti-hry-divadlo]

Č. 10        PDF

Zdena Josková: Pár poznámek k dramaturgii a dramatice v divadle hraném dětmi

Č. 11        PDF

Jaroslav Provazník: Dramatická výchova = divadlo + loutky + přednes'
MARGINÁLIE:
Program Kaplického divadelního léta 1987
Soubory, které vystoupily na národní přehlídce dětských recitátorů a recitačních kolektivů 1987

Č. 12        PDF

Tři pohledy na jednu krajskou přehlídku
Jiří Pokorný: Co očekáváte od krajské přehlídky?
Jaroslava Krčková: Závistivě jsem pokukovala...
Blanka Rožánková: Táborské práče očima loutkáře


1988

Č. 1        PDF

Jan Amos Komenský: Vážení pánové, jimž je svěřen dozor nad školami!
MÍSTO PRO MATEŘINKY
Eva Opravilová-Jaroslav Provazník: Honzíkova (ale nejen jeho) cesta (do mateřské školy)

Č. 2        PDF

MÍSTO PRO MATEŘINKY
Jarmila Beranová: Z lesa do "lesa". Ze zkušenosti jedné učitelky mateřské školy
MARGINÁLIE:
Cíle dramatické výchovy
/pk/ [= Jaroslav Provazník]: Dramatická výchova
Jarmila Beranová: Předškolní dítě...

Č. 3        PDF

Silva Macková-Dana Svozilová: Projekt "DRAMATICKÉ STŘEDISKO"
Silva Macková-Dana Svozilová: Hodina dramatické výchovy na námět předlohy Daisy Mrázkové Neposedná Barborka
MARGINÁLIE:
Z Návrhu experimentu "Dramatická výchova pro základní školu" na rok 1987/1988
Rámcový plán jednotlivých lekcí experimentu
Daisy Mrázková: Neposedná Barborka

Č. 4        PDF

MÍSTO PRO MATEŘINKY
Nina Petrasová: Tajemství lišky aneb Proč dramatická výchova na mateřské škole?
MARGINÁLIE:
Christiane F.: "Na venkově stejně jako ve městě..."
O autorovi Malého prince
Antoine de Saint-Exupéry
Eva Opravilová
Christiane F.: "Destrukce rodinného života..."
Antoine de Saint-Exupéry: "Pracujeme-li jen pro hmotné statky..."
Antoine de Saint-Exupéry: "Je mi dnes hluboce smutno..."
Antoine de Saint-Exupéry: "Říše člověka..."

Č. 5        PDF

Bonzova hlava v Novém Městě nad Metují
Jiří Provazník: Jsou v životě člověka...
Jan Vondra: Prvním souborem divadelní dílny...
MARGINÁLIE:
Joe Hloucha
Lumír Klimeš: Bonz
Lumír Klimeš: Teenager
Miroslav Kantek-Azalka Horáčková-Marek Zákostelecký-Marie Kolářová-Jana Křenková-Luděk Škovránek: Z ohlasů na setkání v Novém Městě nad Metují
Joe Hloucha: "Hra trvala dlouho..."

Č. 6        PDF

MÍSTO PRO MATEŘINKY
Proč se Alena rozzlobila?
Jaroslav Provazník: Brzy po té...
8lanka Rožánková: První seminář pro učitelky mateřských škol...
Irena Černá: Příprava na hodinu rytmických cvičení a her vybraných z kartotéky Hany Budínské a vyzkoušených s dětmi v MŠ
Blanka Rožánková: Příprava na lekci pohybové výchovy pro učitelky
MARGINÁLIE:
/pk/ [= Jaroslav Provazník]: Stručná geneze jednoho dobrého nápadu
Kartotéka Hany Budínské
Vítězslav Nezval: Hop, hop, hop
Hop, hop, hop...

Č. 7

[neobsahuje rubriku Děti-hry-divadlo]

Č. 8

[neobsahuje rubriku Děti-hry-divadlo]

Č. 9        PDF

Eva Machková: Sešity dramatické výchovy aneb Ať žijí podivíni!
MARGINÁLIE:
Radim Svoboda: Loďka vypuštěná z loutkářského břehu
Luděk Richter: "Jak vzniklo /S/hledání /v/ prostoru?..."

Č. 10        PDF

Silva Macková-Miroslav Obrátil-Dana Svozilová: Kouzlo a moc dramatické výchovy
MARGINÁLIE:
Silva Macková a Dana Svozilová...

Č. 11

Jiří Bláha: 20. Kaplice: Téma, tvořivá hra, tvar
Jan Dvořák: Kaplické vzpomínky
MARGINÁLIE:
Program 20. kaplického divadelního léta
Hosté 20. KDL
Inspirativní vystoupeni 20. KDL

Č. 12        PDF

Josef Brůček: Všechno bylo jinak
Radim Svoboda: Kralupská konzervatoř v Rakovníku
MARGINÁLIE:
Josef Hanzlík: Konec modrého ptáčka
Pimpilim pampam
MÍSTO PRO MATEŘINKY
František Hrubín-Eva Willigová: Když si hrajeme s míčem (Ukázka ze scénáře pro první třídy ZŠ vhodného i pro děti předškolního věku)
MARGINÁLIE:
/pk/ [= Jaroslav Provazník]: Před dlouhou řadou let...


1989

Č. 1        PDF

MÍSTO PRO MATEŘINKY
Irena Truhlářová: Velmi nebezpečné besídky
MARGINÁLIE:
Vítězslav Nezval: Šnek
Robert Desnos: Hlemýžď
Vítězslav Nezval: Lidé pro děti
Surrealistická próza Anička skřítek a Slaměný Hubert láká...
Věci...
Český surrealista Vítězslav Nezval

Č. 2        PDF

Eva Hanžlíková: Inventura jako základ
MARGINÁLIE:
Eva Machková: Mezi skutečností a snem

Č. 3        PDF

Silva Macková-Dana Svozilová: Experiment dramatické výchovy... a co dál?

Č. 4

[neobsahuje rubriku Děti-hry-divadlo]

Č. 5        PDF

Bedřich Hájek-M. Vocilka: Práce s loutkou a převýchova
MÍSTO PRO MATEŘINKY
Michal Černík-Mirka Králová-Lenka Zívrtová: Malé pohádky
MARGINÁLIE:
/pk/ [= Jaroslav Provazník]: Místo pro mateřinky...

Č. 6        PDF

Mozaika na léto
Hana Budínská: Se švihadly trochu jinak
Jaroslav Provazník: Les se směje pod vousy'
MARGINÁLIE:
Obsah publikace (Estetická výchova na pionýrském táboře)
Doporučená literatura
Rataje u Bechyně 1988

Č. 7        PDF

MÍSTO PRO MATEŘINKY
Nina Petrasová: O jednom splněném slibu
MARGINÁLIE:
Lekce a lektoři
/pk/ [= Jaroslav Provazník]: Bonbón. Z přípravy k 7. lekci (Práce s textem)
Z odpovědí seminaristek na anketní otázky položené po ukončení poslední lekce
Jaké jsou tvoje nejsilnější dojmy? - Z odpovědi seminaristek po druhém setkání
Máš pocit, že tě semináře o dramatické výchově nějak ovlivnily? - Z odpovědí seminaristek po třetím setkání

Č. 8

[neobsahuje rubriku Děti-hry-divadlo]

Č. 9        PDF

Lenka Lázňovská: Dramatická výchova ve Švédsku

Č. 10        PDF

21. kaplické divadelní léto
Josef Brůček: Několik poznámek¨k projevům kulového blesku
MARGINÁLIE:
Luděk Richter: DDS LDO LŠU Žatec... (atd.)

Č. 11

[neobsahuje rubriku Děti-hry-divadlo]

Č. 12        PDF

Vittorio d´Alessandro-Olga Brucheová: Dramatická výchova a dějepis
MARGINÁLIE:
V roce 1981 vystoupil na KDL dětský soubor Pidivadlo...


1990

Č. 1        PDF

Alena Urbanová: Co nehrát
MARGINÁLIE:
Alena Urbanová...
Dramatizace pohádky Josefa Lady O chudém královstvíčku...
Ladovy pohádky v dramatizaci Alexe Konigsmarka...
15. května 1989...
IBBY (International Board on Books for Young People)...
Výjimkami, které potvrzují pravidlo...

Č. 2        PDF

A. Michajlovová: Kdo si vymyslel divadlo aneb Sto tisíc "proč"
MARGINÁLIE:
/nář/ [= Josef Bednář]: Co si myslí o loutkovém divadle nukleární děti
Eva Keroušová: O optimismu a vytrvalosti

Č. 3        PDF

Lenka Lázňovská : Sobí hlava aneb PIRKO ve Vilniusu

Č. 4        PDF

Milan Strotzer: Středočeská dílna dětského divadla

Č. 5        PDF

T. B. Jensenová: Osobnost vedoucího. Výňatky z dánské knihy T. B. Jensenové Dramatisk Leg (Dramatická hra), Kodaň 1969
MARGINÁLIE:
/pk/ [= Jaroslav Provazník]: Osobnosti naší dramatické výchovy dětí
Ideální portrét vedoucího

Č. 6        PDF

Alexandr a Petra Rycheckých: Návrat ke Komenskému. K nultému ročníku ostravského experimentu
MARGINÁLIE:
Hana Rychecká: Z pohledu třídní učitelky
Božena Skálová: Z pohledu MDPM

Č. 7        PDF

O jedné cestě, na niž by bylo škoda zapomenout
Dana Svozilová: Dopisovatelský literární klub Brno
MARGINÁLIE:
Jaroslav Provazník: Literární práce...
Ukázky z tvorby oceněných kolektivů

Č. 8        PDF

MÍSTO PRO MATEŘINKY
Vlasta Gregorová: "Máma mě poznala podle náušničky!" Pohled do jedné mateřské školy u nás
Zuzana Jirsová-Libuše Jevnakerová: Nahlédnuti do mateřských škol v Norsku

Č. 9        PDF

Eva Zajícová: Země je kulatá! Dramatická výchova jako metoda výuky dějepisu

Č. 10

[neobsahuje rubriku Děti-hry-divadlo]

Č. 11        PDF

Dětské divadelní léto Prachatice ´90. 19. národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů 16. - 22. června 1990
Lenka Lázňovská: Kaplice v Prachaticích
MARGINÁLIE:
Program
Z prachatického Zpravodaje

Č. 12        PDF

Jiřina Lhotská: Text jako východisko dramatické výchovy


1991

Č. 1        PDF

Vladimír Zajíc: Prázdniny s divadlem

Č. 3        PDF

Saša Petrovická: Výlet do praveku v BIBIANE
MÍSTO PRO MATEŘINKY
Dana Haaseová: Tvořivá dramatika vstupuje do mateřských škol

Č. 4        PDF

Jiří Provazník-Jakub Hulák: Dialog mezi partnery: Dvojí pohled do dílny středoškolského souboru

Č. 5        PDF

Jaroslav Provazník-Steve R. H. Birch: Most k budoucnosti: Stojí občanská výchova za rehabilitaci?

Č. 6        PDF

Silvia Hroncová: Jako sa myš v komíne vyudila: Na návšteve v bratislavskej BIBIANE

Č. 7        PDF

Milada Mašatová: Dramatika s loutkou

Č. 8        PDF

MÍSTO PRO MATEŘINKY
Hana Šimanová: Hry a nehry v mateřské škole
Hana Šimanová: Několik her ze soukromého zásobníku Hany Šimanové

Č. 9        PDF

Oľga Panovová: Široká náruč BIBIANY: O podujatiach pre postihnuté deti

Č. 10        PDF

Jaroslav Provazník: Začátek konce, nebo konec neustálých začátků? Dětské divadelní léto v Prachaticích 1991

Č. 11        PDF

MÍSTO PRO MATEŘINKY
Dana Žáková: Mateřská škola musí být jiná

Č. 12        PDF

Dvě zprávy o docela malých událostech:
Olga Strnadová: Bytosti odjinud
Hana Voříšková: Sahat na exponáty dovoleno!


1992

Č. 1        PDF

Eva Machková: Drama v anglické škole

Č. 2        PDF

Jaroslav Nečas: Právo na vlastní výraz

Č. 3        PDF

Anna Repiská: Divadlo jako terapia
MARGINÁLIE
Krista Bendová (přel. Zdeněk Kriebel): Vyzvání, Spaly zvonečky, spaly, Říkej rychle, Fialka, Hrdinka, Na nákupu, Co hafal Voříšek, Cvrček a drozd, U truhláře, Ježek a sýkora, Koťata, Tetka Týna, Buchty

Č. 4        PDF

Eva Machková: Inspirace pro dětskou dramaturgii
Petra Rychecká-Hana Doskočilová: Fáma

Č. 5        PDF

Vanda Stuchlíková: Hra bez hranic: O výtvarné hře v přírodě

Č. 7        PDF

Peter Kuba-Zuzana Gulíková: Škola hrou = hra školou: Rozhovor s Petrem Kubom, riaditeľom divadla ŠKOLALUDUS

Č. 8        PDF

MÍSTO PRO MATEŘINKY
Jaroslav Provazník: Dramatická výchova s dětmi s lehkou mozkovou dysfunkcí

Saša Petrovická: Dráma a komunikácia

Č. 9        PDF

(sp) [= Saša Petrovická]: Divadlo a výchova vo Francúzsku
Peter Brook: Divadlo, fantastický výchovný nástroj

Č. 10        PDF

MÍSTO PRO MATEŘINKY
Hana Budínská: Ať už si mohou naše děti ve své škole hrát: Tvořivá hra s nejmenšími dětmi

Č. 11        PDF

Judit Diményová: Zvuk jako hra
Saša Petrovická: Město detí: Výstava ako divadlo poznávania

Č. 12        PDF

Belo Felix: Najlepšie vidí člověk srdcom: VI. európske stretnutie detských divadiel (Malá správa z veľkej cesty)


1993

Č. 1        PDF

Dominika Navarová: Nitrianske inšpirácie
R. N. Pemberton-Billing- J. D. Clegg: Drama v akci
Jaroslav Provazník: To, co bylo před listopadem 1989 skoro nemyslitelné…

Č. 2        PDF

Mari Fabo: Spoločný jazyk
Jaroslav Provazník-Olga Strnadová: Svět barevných slov

Č. 3        PDF

Eva Machková: O tvořivé dramatice v mateřských školách

Č. 4        PDF

Miroslava Hejdová: Sociálně psychologický výcvik a tvořivá dramatika: konkurenti, nebo partneři?