TVOŘIVÁ DRAMATIKA 1990–2023

zpět na periodika

Obsah dosud vydaných čísel

(Tlačítka PDF umožňují přístup ke kompletnímu obsahu časopisu v digitálním formátu, u starších ročníků v obrazové podobě s textem digitalizovaným systémem OCR)


Roč. XXXIV, č. 3 (100) (2023)

Hana Cisovská: „Tvořivka“ – 99 + 1 důvod proč ji číst
Eva Machková: Divadelní výchova: Vzpomínka na předchůdce Tvořivé dramatiky
Jakub Hulák: Dramatická výchova a dětské divadlo v éře postdramatické
Hana Cisovská: Současná situace vzdělávání pedagogů dramatické výchovy
Irina Ulrychová: Dramaturgie dětského divadla 2000-2021
Gabriela Zelená Sittová: Mluvní výchova a přednes
Luděk Korbel: Vždycky můžete přijít domů… Rozhovor s Ivou Procházkovou
Luděk Korbel: Které dětské knihy oslovily naše čtenáře a spolupracovníky v posledním třicetiletí
Luděk Richter: Hlášení o stavu českého divadla pro děti v posledních třiceti letech

DĚTSKÁ SCÉNA 72
Hans Christian Andersen-Milada Mašatová: Císařovy nové šaty
Hans Christian Andersen: Císařovy nové šaty
Milada Mašatová: Johannes doktor Faust
Poznámka redakce
A. B.: Johannes doktor Faust

 

Roč. XXXIV, č. 2 (99) (2023)

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Barbora Gréeová: Autorské divadlo s dětmi a mládeží

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2023: 51. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. 51. celostátní přehlídka dětského divadla. Svitavy 9. -15. června 2023
Viktorie Čermáková: Co nabídla Dětská scéna 2023

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Adéla Ohnheiserová: Divadelní lektorství ve Velké Británii: Kombinace kultury a vzdělání

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Eva Gažáková: Další krok k budování didaktiky dramatické výchovy
Luděk Korbel: Školní krůčky k niternosti: Recenze knihy o práci s poezií v primární škole

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Helena Zbudilová: Umělecký literární text pro děti jako prostředek emocionální školní a volnočasové výchovy v 21. století
Luděk Korbel: Celé to začalo u těch rozhádaných tříd: Rozhovor s Bárou Dočkalovou o knize Bitva o diamant
Jaroslav Provazník-Michaela Lažanová-Luděk Korbel-Milan Pavlovič-Alžběta Rajchlová-Lucie Šmejkalová-Marta Žilková: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihou, na kterou by bylo škoda zapomenout

DĚTSKÁ SCÉNA 71
Stanislav Nemrava-David Almond: Skellig
Stanislav Nemrava: Kudy vedla cesta souboru 27 a 53 ke Skelligovi
David Almond: Tajemný Skellig

 

Roč. XXXIV, č. 1 (98) (2023)

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Pavel Skála: Studentské soubory a jejich hodnocení na divadelních přehlídkách

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Kateřina Žarnikov: Zažít – dozvědět se – vyzkoušet si: Dílna s Ádámem Bethlenfalvym v Jičíně
Kateřina Žarnikov-Barbora Jurinová-Veronika Kořínková: Drama4All: Tall and Small

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Roman Černík-Ivana Sobková-Petra Benešová-Kateřina Holečková-Anna Waloschková-Lenka Winkelhöfferová-David Hůlka: Teatr Węgajty a jeho inspirace pro dramatickou výchovu aneb Poznámky z jedné expedice

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Roman Černík: Cenné ohlédnutí za Nahlížením aneb Jaké byly poslední tři dekády českého studentského a mladého amatérského divadla prostřednictvím jedinečného setkávání

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Marta Žilková: Filmové a televízne Vianoce 2022
Dagmar Petišková: Ilustrátor Mariquita: Životní dráha ukrajinského emigranta v meziválečném Československu a jeho ilustrace v českých knihách a časopisech pro děti a mládež
Leah Gaffen: Pro (Malé stromy) není vidět les: Můžeme dál přehlížet temnou historii populární dětské knihy?
Leah Gaffen: Rozhovor s Johanem Lossiahem, příslušníkem národa Čerokíů
Gabriela Zelená Sittová-Alžběta Rajchlová-Jindřiška Bumerlová-Marta Žilková-JG Růžička-Bára Meda Řezáčová-Lucie Šmejkalová-Jaroslav Provazník: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihou, na kterou by bylo škoda zapomenout

DĚTSKÁ SCÉNA 70
Sue Townsendová-Michaela Homolová: Něco z Adriana
Sue Townsendová: Tajný deník Adriana Molea
Jana Soprová: Energetická bomba z Liberce

 


Roč. XXXIII, č. 3 (97) (2022)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Anna Hrnečková: Divadelní lektorství

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Tom Mohapl Doležal: Prostřednictvím dramatické výchovy vstříc wellbeingu učitelů aneb Lužánky zvou učitele do hry

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dominika Prokopová: Příběhy našich sousedů: Dokumentární divadlo a dramatická výchova
Dominika Prokopová: Život v jedné fotce: Finální verze scénáře

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Alžběta Ferklová: Publikace o dramatické výchově pro předškolní děti?

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Marta Žilková: Divadelná Nitra a dospievajúca mládež
Alžběta Rajchlová-Bára Meda Řezáčová- JG Řůžička-Jaroslav Provazník-Lucie Šmejkalová: Nahlédnutí do nových knih pro děti a mládež
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihou, na kterou by bylo škoda zapomenout

DĚTSKÁ SCÉNA 69
Anna Tretiagová: Strašidelná pravda
Jana Štrbová: Velice americká pohádka
Hana Nemravová: Willy a Chlupatec
Pavel Šrut: Strašidelná pravda o Tobiášovi
Pavel Šrut: Jak mě medvěd sněd
Pavel Šrut: Willy a Chlupatec
Jaroslav Provazník: Šrutovy velice americké pohádky na dětském jevišti

Roč. XXXIII, č. 2 (96) (2022)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
K revizím RVP ZV. Stanovisko k pojetí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Dokument

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2022. 50. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. 50. celostátní přehlídka dětského divadla. Svitavy 10.–16. června 2022
Anna Hrnečková: Dětská scéna 2022

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Eva Dittingerová-Katja Ropret Perne: Divadlo-drama-výchova v Budapešti
Alžběta Rajchlová: Oživlé obrazy. Cesta do obrazu pomocí metod dramatické výchovy
Barbora Gréeová-Pavel Skála: Vltava – Berounka – Soutok
Petr Kosek: Drama bez výchovného záměru v mateřské škole

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Kateřina Řezníčková: Komedie nové a duchovní

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Gabriela Zelená Sittová: Pohádka je živé a pohyblivé tajemství. Rozhovor s Hanou Šmahelovou
Marta Žilková: Ľubomír Feldek – homo ludens i homo politicus
Kristina Procházková: Tereza Říčanová a její poetický svět bez příkras
Luděk Korbel: Knihy Aleny Mornštajnové pro děti
Gabriela Zelená Sittová-Jaroslav Provazník-Luděk Korbel-Klára Fidlerová-Alžběta Rajchlová-Marta Žilková-Marie Mokrá-Jindřiška Bumerlová: Nahlédnutí do nových knih pro děti a mládež
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihou, na kterou by bylo škoda zapomenout

DĚTSKÁ SCÉNA 68
Václava Makovcová-Jana Barnová: Mon Dieu!
Václava Makovcová-Jana Barnová: Naše tři francouzské pohádky
Jan Vladislav: O půlkohoutku a zlém králi
Václav Cibula: O mazaném ševci
Václav Cibula: Směšná přání

Roč. XXXIII, č. 1 (95) (2022)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Ondřej Kohout: Edward Bond a jeho přínos pro teorii dramatu a dramatické výchovy

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Ivana Sobková: Specifika dětského a studentského divadla
Jan Mrázek: Její pastorkyňa v divadelní laboratoři: Proces inscenování českého venkovského dramatu divadelně antropologickými postupy

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Michaela Bágarová-Radka Fajová-Martina Návratová: Divadlo fórum online
Hana Cisovská: Dovětek Hany Cisovské

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Gabriela Zelná Sittová: Alenka v říši překladu

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Marta Žilková: Mediálne Vianoce 2021
Kristina Procházková: „Nesmíš se bát koukat“
Luděk Korbel: Liščí oči: Pokus Petry Hůlové o knihu pro mládež
Irena Konývková: Soubor HOP-HOP hodnotil audioknihy pro děti
Gabriela Zelená Sittová-Luděk Korbel-Anna Hrnečková-Lucie Šmejkalová-Klára Fidlerová-Jindřiška Bumerlová-Marta Žilková: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihou, na kterou by bylo škoda zapomenout

Dramadiář pro učitele a lektory dramatické výchovy / Dramadiary for drama teachers and lecturers

DĚTSKÁ SCÉNA 67
Ivana Sobková-Vladimír Neff: Hlásná trouba aneb O prolhaném prodavači novin Bohouškovi
Ivana Sobková: Hlásná trouba aneb Prolhané noviny
Vladimír Neff: Prolhaný prodavač novin Bohoušek


Roč. XXXII, č. 3 (94) (2021)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Martin Sedláček: Kde se bere význam? Teorie embodied simulation v procesu učení
Luděk Korbel: Jak daleko je "poblíž" aneb Čtenářský komentář ke knize Louder Than Words

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Ema Zámečníková: Scénické čtení: Několik teoretických i praktických zamyšlení
Gabriela Zelená Sittová: Přednes a mluvní výchova jako součást dramatické výchovy

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Marica Harčaríková: Projekt Na správnej ceste
Marián Hatala: Nie všetko, čo si navaríš, zjež
Marica Harčaríková: Ťapákovci: Scenár programu

RECENZE-REFLEXE-INFORMACE
Eva Machková: Moderní didaktika

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Helena Zbudilová: Literární příběh ve školní edukaci a výchově ve volném čase
Kristina Procházková: Jak namalovat dobrou knihu o umění?
Jana Cindlerová: Hamlet a divadlo Radost on the road
Luděk Korbel, Jiří G. Růžička, Marie Mokrá, Jindřiška Bumerlová, Jaroslav Provazník: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihami, na kterou by bylo škoda zapomenout

DĚTSKÁ SCÉNA 66
Irina Ulrychová-Gianni Rodari: Trable s televizí
Gianni Rodari: Dobrodružství s televizí
Irina Ulrychová-Gianni Rodari: Chudáci duchové
Gianni Rodari: Chudáci duchové
Irina Ulrychová: Gianni Rodari a jeho pohádky na hraní
Miroslava Vydrová-Gianni Rodari: Cesta, která nikam nevedla
Miroslava Vydrová: Pár slov závěrem
Zdena Josková: Několik myšlenek nad scénářem Miroslavy Vydrové
Gianni Rodari: Cesta, která nikam nevedla
Gianni Rodari: Pohádky a skutečnost

Roč. XXXII, č. 2 (93) (2021)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Anna Hogenová: Estetická výchova a její smysl
Vojtěch Zamarovský: Múzy
Hésiodos: Vzhůru tedy, a začněme od Múz...

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2021: 49. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů, 49. celostátní přehlídka dětského divadla - Svitavy 11.–13. června 2021
Irina Ulrychová: A přece se hraje...
Ema Zámečníková: Zpráva o 49. celostátní přehlídce a dílně dětských recitátorů ve Svitavách
Leah Gaffen: Unmuted

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Eva Dittingerová a Veronika Rodová: Na konci Labyrintu
Silva Macková a Dana Svozilová: Projekt Dramatické středisko (Dokument z roku 1987)
Michaela Váňová: Umění (být) v nemocnici: Nahlédnutí do dramatických a performačních aktivit v péči o nemocné
Ivana Pintířová: Dramatická výchova a dospělí
Podobenství o ztracené ovci
Podobenství o ztraceném penízi
Podobenství o marnotratném synu
Petr Kosek: Neurodramatická hra a embodiment – projekce – role: Dvě paradigmata rozvíjející dramatickou výchovu v mateřské škole

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Marta Žilková: História slovenského bábkového divadla
Jana Cindlerová: Sedmnáctero pohádek

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Kristina Procházková: Znovuobjevení průkopníci české prostorové knihy
Barbara Lukešová-Kristina Procházková: Tatínkovou vášní byla filmová architektura
Anna Hrnečková: Audioknihy pro děti a mládež z poslední doby
Luděk Korbel, Lucie Šmejkalová, Jaroslav Provazník, Matěj Hájek, Marta Žilková: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihou, na kterou by bylo škoda zapomenout

DĚTSKÁ SCÉNA 65
Pavel Skála-Iva Procházková: Soví zpěv
Pavel Skála: Všecky Barvy a Soví zpěv
Jana Soprová: Chvíle, kdy se vrací lidskost

Roč. XXXII, č. 1 (92) (2021)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Eva Machková: Tvořivost a umění ve škole

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Bára Meda Řezáčová: Dramatická výchova ve výuce kanonických literárních děl na střední škole
Marta Žilková: Paródia, či skutočnosť?

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dominika Prokopová: COVIDíš?!

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Jaroslav Provazník: Dítěti vstříc. Výzva pro českou teorii literatury pro děti a mládež

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Luděk Korbel: Nad Prašinou Vojtěcha Matochy
Hana Nemravová: Bystrouška v Uherském Hradišti. Ceny Bystrouška pro nejlepší dětskou audioknihu
Marta Žilková: Boj dobra so zlom. Vianočný mediálny program
Anna Hrnečková-Luděk Korbel-Jiří G. Růžička-Lucie Šmejkalová-Jindřiška Bumerlová-Gabriela Zelená Sittová-Jaroslav Provazník: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihou, na kterou by bylo škoda zapomenout

DĚTSKÁ SCÉNA 64
Vojtěch Maděryč-Henri Pourrat: O sedmi bratřích ve studni
Henri Pourrat: O sedmi bratřích ve studni
Vojtěch Maděryč-Miloš Macourek: Jakub a dvě stě dědečků
Miloš Macourek: Jakub a dvě stě dědečků
Vojtěch Maděryč: Tři roky života jedné skupiny
Vojtěch Maděryč-Maurice Sendak: Tam, kde žijí divočiny
Maurice Sendak: Tam, kde žijí divočiny
Vojtěch Maděryč: Jak se rodily Divočiny


Roč. XXXI, č. 3 (91) (2020)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Ondřej Kohout: Ideologické myšlení ve vztahu k dramatické výchově

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Eva Machková: Kolik jazyků umíš...
Dana Hlavatá: Zkušenosti z výuky němčiny na gymnáziu
Martin Šíp: O dvanácti měsíčkách – The Twelve Months
Soňa Demjanovičová: The Tiger Who Came to Tea
Michaela Váňová: Lekce nemusí být dokonalá, ale poctivá. Jedna z možností, jak přemýšlet o lekci dramatické výchovy

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Mariana Čížková: Limity jsme my

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Gabriela Zelená Sittová: Čeština pro cizince na jevišti
Eva Machková: Co je školní dramatizace aneb Co všechno se dá dělat s pohádkou

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Kristina Procházková: A jako Antarktida. Recenze s portrétem autora
Luděk Korbel-Marta Žilková-Michaela Lažanová-Marie Mokrá-Jindřiška Bumerlová-Lucie Šmejkalová-Gabriela Zelená Sittová-Anna Hrnečková: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihou, na kterou by bylo škoda zapomenout

DĚTSKÁ SCÉNA 63
Hana Franková-Rudyard Kipling-James Thurber: Bajky aneb Jak přežít na širém moři
Hana Franková-J. D. Salinger: Já, Holden
Martina Vannayová: Na ceste k dospelosti

Roč. XXXI, č. 2 (90) (2020)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Barbora Jurinová-Veronika Kořínková: Umelecké vzdelávanie pre každého? Všade?

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Kateřina Žarnikov: Dramatická výchova distančně?
Vojtěch Löffelmann: Výuka dramatické výchovy na dálku aneb "Nikdo tomu nerozumí, pane učiteli"
Luděk Korbel: Oplatkův konec. Pokus o distanční výuku literatury s prvky dramatické výchovy
Ondřej Kohout: Lekce 2084
Irena Hanyš Holemá-Eva Benešová: Ohlédnutí za jičínskou dílnou 2019 vedenou Allanem Owensem
Olga Králová-Irena Hanyš Holemá-Eva Benešová: Někdy je potřeba se zastavit a trochu se zamyslet
Anna Tomková-Tereza Krčmářová: Pedagogika v oboru dramatická výchova na DAMU

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Leah Gaffen: Dlouhá a překvapivá cesta aneb Jak jsme z kufru vytahovali rodinné příběhy. O tom, jak vznikala inscenace Journeys

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Hana Cisovská: Dramatická výchova Soni Pavelkové očima Evy Machkové

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Kristina Procházková: Petr Horáček a jeho knihy pro děti
Kristina Procházková: Dítěti stačí ukázat papuchalka jen jednou... Rozhovor s Petrem Horáčkem
Kristina Procházková Mezi Prahou a Paříží. Červené klubíčko a jiné světy Kateřiny Bažantové Boudriot
Anna Hrnečková: Eric Carle a REPOLELO. Novinky z literatury pro ty úplně nejmenší
Klára Fidlerová-Jaroslav Provazník-Luděk Korbel-Lucie Šmejkalová-Jindřiška Bumerlová-Marta Žilková: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti mládež
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihou, na kterou by bylo škoda zapomenout

DĚTSKÁ SCÉNA 62
Leah Gaffen: Journeys / Cesty

Roč. XXXI, č. 1 (89) (2020)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
David Davis: Krize v dramatické výchově. Přednáška, která zazněla 30. 7. 2016 na konferenci GAP v Budapešti

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Nahlížení 2019. 30. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla. Bechyně 17.–20. října 2019
Ema Zámečníková: Třicáté Nahlížení
Irena Konývková: Paradoxy světového divadelního festivalu mládeže Těatraľnaja revoljucija 2019

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Klára Fidlerová: Literární látky pro studentky střední odborné školy pedagogické

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Eva Koudelková: Začala vycházet ojedinělá edice českých pohádek

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Hana Kasíková: Smrt sluší divadlu ve výchově?
Veronika Půlpánová-Jitka Rosenová: Divák nemusí být pouhým pozorovatelem
Kristina Procházková: Petr Sís o létání a jiných snech
Luděk Korbel: Sedmdesát let Albatrosu v jedné edici
Marta Žilková: Miesto povesti v súčasnej literatúre pre mládež
Gabriela Zelená Sittová-Luděk Korbel-Marie Mokrá-Dávid Dziak-Lucie Šmejkalová-JG Růžička-Klára Fidlerová-Jiří Forejt-Jaroslav Provazník: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihou, na kterou by bylo škoda zapomenout
Dramadiář / Dramadiary

DĚTSKÁ SCÉNA 61
Kateřina Tučková-Ivana Sobková a soubor KUK/Zpátečníci: Gerta S.
Ivana Sobková: Cesta ke Gertě
Jana Soprová: Jak to viděla Gerta S.


Roč. XXX, č. 3 (88) (2019)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Eva Machková: Dramatická výchova a základní škola

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Luděk Korbel: Umělecká literatura jako předloha pro divadelní práci dětských a mladých souborů

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Kateřina Žarnikov: Dramatická výchova (nejen) jako cesta k diskusi o problémech současné Evropy: 22. ročník kongresu Drama in Education v Retzhofu
Bára Dočkalová: Drama Days

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Eva Machková: Po cestách Jitky Míčkové do pohádky
Jana Cindlerová: Chvála pedagogickému bláznovství

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Jakub Hriňák: Intermedialita a literárny text
Gabriela Zelená Sittová-Michaela Lažanová-Lucie Šmejkalová-Matěj Hádek-Marta Žilková-Jindřiška Bumerlová-Klára Fidlerová: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihou, na kterou by bylo škoda zapomenout

DĚTSKÁ SCÉNA 60
Barbora Gréeová a soubor Zbytky: Puš Ap
Barbora Gréeová: Od tématu k autorské inscenaci

Roč. XXX, č. 2 (87) (2019)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Vojtěch Lőffelmann: Současné podoby dramatické výchovy v České republice

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2019: 48. celostátní přehlídka a dílny dětských recitátorů. 48. celostátní přehlídka dětského divadla. Svitavy 7.-13. června 2019
Anna Hrnečková: Dětská scéna 2019
Kateřina Žarnikov: Rozmanitá cesta k preciznímu divadelnímu tvaru: Seminář Keithe Homera na Dětské scéně 2019

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Hana Kasíková: Škola dramatickou hrou
Tomáš Doležal: Hra a divadlo Niny Martínkové

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Eva Machková: Pohádkář Jan Vladislav
Helena Zbudilová: Komiksový příběh a současný čtenář
Zuzana Jirsová: Mark Twain starý, novější a již zcela neočekávaný
Luděk Korbel-Michaela Lažanová-Gabriela Zelená Sittová-Lucie Šmejkalová-Marta Žilková-JG Růžička: Nahlédnutí do nových knih pro děti a mládež
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihou, na kterou by bylo škoda zapomenout – Ludvík Aškenazy: Praštěné pohádky

DĚTSKÁ SCÉNA 59
Dana Svobodová-Karel Tomas a MAŠ MYŠ: Kamarádka
Dana Svobodová-Karel Tomas: Jak se tvořila Kamarádka
Hana Cisovská: Kamarádka očima lektorského sboru Dětské scény 2019

Roč. XXX, č. 1 (86) (2019)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Josef Valenta: O situacích zvaných dramatickými
Eva Machková: Kam kráčí dramatická výchova na Slovensku

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Nahlížení 2018. 29. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
Bechyně 18.–21. října 2018
Jakub Hulák: 29. ročník Nahlížení přinesl generační výměnu
Dominika Prokopová: Napiš. Využití biografického materiálu při tvorbě inscenace s adolescenty
Barbora Herčíková: Dokumentární divadlo a orální historie
Michaela Váňová: Inscenace přes hranice

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Alena Váradyová: Jednoduché kroky k zaujímavým výsledkom. Dielňa Toma Willemsa na dielni Dramatická výchova v škole v Jičíne 2018
Mária Šmolková: Ako sa Kamil naučil lietať. Inscenačný proces s deťmi predškolského veku
Jennifer Berneová-Mária Šmolková: Kamil neumí lítat

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Hana Cisovská: Dramatická výchova v minulosti i současnosti v nové publikaci Evy Machkové
Roman Černík: Rukověť české dramatické výchovy aneb Eva Machková stále inspirující
Eva Machková: Drama na internetu

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Marta Žilková: Vianočné média bojovali o príjemcu
Marta Žilková: Medzinárodný festival Prix Ex Aequo
Luděk Korbel-Lucie Šmejkalová-Gabriela Zelená Sittová-Eva Machková-Michaela Lažanová-Jiří G. Růžička: Nahlédnutí do nových knih pro děti a mládež
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihou, na kterou by bylo škoda zapomenout – Vlasta Dvořáčková: Uletělo čapí pero

DRAMADIÁŘ / DRAMADIARY

DĚTSKÁ SCÉNA 58
Pavel Skála: POEM MACHT FREI
Pavel Skála: Práce na inscenaci POEM MACHT FREI

NÁHLED OBÁLEK

 


Roč. XXIX, č. 3 (85) (2018)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Iva Vachková: Hra v roli ve vyučování dějepisu

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Veronika Rodová: Životní osudy Boženy Němcové

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
15. světový festival dětského divadla / 15th World Festival of Children’s Theatre. Lingen 22.–29. 6. 2018
Kateřina Šteidlová: Lingen opět hostil Světový festival dětského divadla

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Kristina Procházková: Lumír Čmerda známý a neznámý

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Svatava Urbanová: Lumír Čmerda
Kristina Procházková: Barevný svět Daisy Mrázkové
Kristina Procházková: Mazzel, nakladatelství, kde knihy vznikají pro radost
Kristina Procházková-Lukáš Opekar: „Jde nám nejen o to knihy prodat, ale především si jejich tvorbu užít“
Klára Fidlerová-Michaela Lažanová-Luděk Korbel-Matěj Hádek-Lucie Šmejkalová: Nahlédnutí do nových knih pro děti a mládež
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihou, na kterou by bylo škoda zapomenout

DĚTSKÁ SCÉNA 57
Irina Ulrychová: Jak vyléčit krále
Zdeněk Adla: O zmrzlém králi
Irina Ulrychová: Jak napálit zloděje
Emanuel Frynta: Zlodějská daň
Věnceslava Hrdličková: Ooka a kapsáři

Roč. XXIX, č. 2 (84) (2018)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Michaela Váňová: Příběh Dorothy Heathcoteové

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2018. 47. celostátní přehlídka dětského divadla. 47. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. Svitavy 8.–14. června 2018
Jaroslav Provazník: Signály a podněty Dětské scény 2018
Gabriela Zelená Sittová: Dětská scéna přednesová
Lucie Klárová: Metoda autobiografického divadla aneb Susanne Schrader – Susanne Schraderová – Susanne S
Mariana Čížková: Zlatá priadka 2018

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Ondřej Kohout-Jan Mrázek: Když se potká filozofie s dramatickou výchovou
Ondřej Kohout: Sókratés a obec
Jan Mrázek: Pravda – autenticita – Charta 77
Mariana Čížková: Tvořivá dramatika a divadlo pro děti v New Yorku

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Kateřina Řezníčková: Theatrum neolatinum – latinské divadlo v českých zemích
Marta Žilková: Inovačná edukácia hudby

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Gabriela Zelená Sittová: Pole je můj živel. S Janou Šrámkovou o knížkách (pro děti)
Gabriela Zelená Sittová-Jaroslav Provazník-Luděk Korbel-Klára Fidlerová-Michaela Lažanová-Jindřiška Bumerlová-Lucie Šmejkalová-Marta Žilková: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihou, na kterou by bylo škoda zapomenout

DĚTSKÁ SCÉNA 56
Pavel Soukup-Lada Blažejová-Jordan Radičkov: My, vrabčáci
Lada Blažejová: Jak jsme pracovali na Vrabčácích
Jordan Radičkov: My vrabčáci
Jordan Radičkov: Školní zvonec
Jordan Radičkov: Vašnosta
Jordan Radičkov: Mít a nemít
Jordan Radičkov: Daleký let

NÁHLED OBÁLEK

 

Roč. XXIX, č. 1 (83) (2018)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Kateřina Šteidlová: Henry Caldwell Cook a jeho metoda Play Way

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Sanja Krsmanovićová Tasićová: Vyučování ekologie duše v Jičíně
Renáta Tkaczyková: Tý jo, to byla cesta k inscenaci!
Sanja Krsmanovićová Tasićová-Renáta Tkaczyková-Ilona Kaletová-Katarína Vrbová: Nezajímá mě, jak se lidé hýbou, ale co jimi hýbe. Rozhovor se Sanjou Krsmanovićovou Tasićovou

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Denisa Tchelidze: Využitie dramatických metód v konceptoch vyučovania reformných pedagógov 30. rokov
Vojtěch Löffelmann: Pracuji – budujeme – rozhodují

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Josef Valenta: Sociální učení nemusí být mučení aneb Zpráva o knize
Hana Zeleňáková: Vstupovať do textu, nenechávať ho za sebou
Gabriela Zelená Sittová-Veronika Rodová: O moderním pojetí tradičního časopisu Komenský s Veronikou Rodovou

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Luděk Korbel-Ondřej Müller-Petr Eliáš: Knihovna pro děti 21. století. O novém projektu nakladatelství Albatros s jeho programovým ředitelem Ondřejem Müllerem a šéfredaktorem Petrem Eliášem
Marta Žilková: „Deti dnes nemusia nič!“
Luděk Korbel-Gabriela Zelená Sittová-Jiří Forejt-Anna Hrnečková-Michaela Lažanová-Lucie Šmejkalová-Marta Žilková: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihou, na kterou by bylo škoda zapomenout
DramaDiář / DramaDiary

DĚTSKÁ SCÉNA 55
Daniil Charms-Lucie Veličková: Jelizaveta Bam
Lucie Veličková: Dovětek vedoucí souboru
Jan Mrázek: Občas se diváci kysele dívají. Rozhovor se souborem Na poslední chvíli
Alena Zemančíková-Luděk Horký: Z ohlasů na ostrovskou inscenaci Jelizaveta Bam
Martin Hnilo: Reakční žonglér Daniil Charms
Z deníků Daniila Charmse
Protokoly z výslechů Daniila Charmse po zatčení v roce 1931

NÁHLED OBÁLEK

 


Roč. XXVIII, č. 3 (82) (2017)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Kateřina Dudová: Paradoxy dětského divadla v Rusku

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Anna Hrnečková: Současná galerijní edukace v České republice
Denisa Tchelidze: Drama in education v Retzhofe: Zmeny – výzvy – voľby: umenie jednať „správne“
Jiří Forejt: O vztahu filmové a dramatické výchovy

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Michaela Váňová: Se třídou do divadla
Anna Bura: Divadelní lektor, nebo divadelní pedagog?

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Roman Černík: Dramatická, nebo divadelní výchova? Úvahy nad knihou Divadlo a výchova Silvy Mackové
Hana Cisovská: Úvahy nad úvahami o oboru aneb Dramatická, nebo divadelní výchova – to je to, oč tu běží!

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Luděk Korbel: Nikdy nevím, jak příběh dopadne: Rozhovor s Jeanem-Claudem Mourlevatem
Kristýna Plíhalová: Nesuďte, abyste nebyli souzeni
Eva Machková: Pověsti cizích zemí 3: Napříč Evropou
Luděk Korbel-Michaela Lažanová-Lucie Šmejkalová-Kristina Procházková-Klára Fidlerová-Matěj Hájek-Marta Žilková: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež

DĚTSKÁ SCÉNA 54
Jana Mandlová-Anna Kempová: Psi, neztrácejte naději
Jana Mandlová K procesu tvorby inscenace Psi, neztrácejte naději souboru Modroočky Dramatické školičky Svitavy
Anna Kempová: Psi nebaletí
Martina Kolářová-Marka Míková: Méďa spěchá domů
Martina Kolářová Několik slov o Míšovi, o tom, jak se rodil a proměňoval
Marka Míková: Jonáš spěchá domů

NÁHLED OBÁLEK

 

Roč. XXVIII, č. 2 (81) (2017)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Jaroslav Provazník: Škola a dramatická umění: Mimetická hra – nejpřirozenější metoda učení o divadle

DRAMATIKA UMĚNÍ DIVADLO
Dětská scéna 2017: 46. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. 46. celostátní přehlídka dětského divadla. Svitavy 9.–15. června 2017
Anna Hrnečková: Dětská scéna 2017
Mariana Čížková: Aká bola Zlatá priadka 2017?
Luděk Richter: Soukání 2017

DRAMATIKA VÝCHOVA VZDĚLÁVÁNÍ
Anna Hrnečková: IDEA Europe v Praze
Alena Skálová: Prostor pro dramatickou výchovu ve školním vzdělávání: Londýnská inspirace
Alena Skálová: Kameník Joši

REFLEXE RECENZE INFORMACE
Jaroslav Provazník: Dvakrát Tvorivá dramatika: Opožděná recenze jako příspěvek k oživení na slovenské dramatickovýchovné scéně
Kateřina Řezníčková: Divadelní svět J. A. Komenského

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Gabriela Zelená Sittová: Průniky světů Marky Míkové
Eva Machková: Pověsti cizích zemí 2: Na západ od Aše – západní a severozápadní Evropa
Kristina Procházková: Jak porozumět výtvarnému umění?
Josef Pekárek: Jaké časopisy děti ve skutečnosti čtou?
Jaroslav Provazník: Informace a odborné práce o českých časopisech pro děti
Luděk Korbel-Gabriela Zelená Sittová-Marta Žilková-Lucie Šmejkalová-Kristina Procházková-Matěj Hádek: Nahlédnutí do nových knih pro děti a mládež

DĚTSKÁ SCÉNA 53
Marica Šišková-Pavel Sanajev: Pochovajte ma za lištu
Marica Šišková: Metodické poznámky k procesu vzniku inscenácie
Pavel Sanajev: Pochovajte ma za lištu

NÁHLED OBÁLEK

 

Roč. XXVIII, č. 1 (80) (2017)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Denisa Tchelidze: Zmysel a funkcia esteticko-výchovných predmetov v kurikulu základného vzdelávania
Eva Machková: Divadlo ve výchově na pokračování

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Nahlížení 2016. 27. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla. Bechyně 20.–23. října 2016
Marie Nováková: Nahlížení Bechyně
Vendula Slepičková: Nahlížení nebo ohlížení?
14. světový festival dětského divadla, Stratford, Ontario, Kanada 5.–14. června 2016
Alexandra Štefková: My World, Our Planet. Světový festival dětského divadla

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Dramatická výchova v knihovnách
Lucie Mecová: Zahrada. Dramatickovýchovný program na základě knihy Jiřího Trnky určený dětským oddělením veřejných knihoven
Lucie Mecová: Děvčátko Momo a ukradený čas. Dramatickovýchovný program na základě knihy Michaela Endeho určený dětským oddělením veřejných knihoven

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Gabriela Zelená Sittová: Když je dobře upředeno. Metodika mluvní výchovy dětí Šárky Štembergové Kratochvílové

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Eva Koudelková: Černá nevěsta a několik souvislostí
Eva Machková: Pověsti cizích zemí 1
Kateřina Dudová: Dva populárně naučné časopisy pro děti a mládež
Luděk Korbel-Jaroslav Provazník-Eva Davidová-Marta Žilková-Michaela Lažanová-Gabriela Zelená Sittová-Klára Fidlerová-Lucie Šmejkalová-Anna Hrnečková: Nahlédnutí do nových knih pro děti a mládež
DramaDiář / DramaDiary

DĚTSKÁ SCÉNA 52
Ivana Sobková: Může za to štrůdl
Ivana Sobková: Několik slov o vzniku inscenace
Roark Bradford: Stvoření světa a ráj

NÁHLED OBÁLEK

 


Roč. XXVII, č. 3 (79) (2016)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Eva Machková: Nástin historie dramatické výchovy (dokončení) / příloha
Jaroslav Provazník: Eva Machková / příloha

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Eva Machková: Divadlo ve výchově a co s ním?

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Nicola Abrahamová: Přehlížená mládež generace App: Obhajoba integrace digitálních technologií do procesuálního dramatu
Pavel Vágai: V boji proti předsudkům a strachu s Nicolou Abrahamovou

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Jaroslav Provazník: Procházka nevábnou krajinou českých časopisů pro děti a mládež
Kristina Procházková: Tři, dva, jedna, start – Raketa letí!
Kristýna Plíhalová: Čtyřlístek: tak trochu zvětralá kvalita
Marta Žilková: Detské časopisy na Slovensku
Michal Hvorecký: Čtenář dětských časopisů
Luděk Korbel-Lucie Šmejkalová-Klára Fidlerová-Kristýna Plíhalová-Michaela Lažanová: Nahlédnutí do nových knih pro děti a mládež

DĚTSKÁ SCÉNA 51
Ota Hofman-Irena Konývková: Útěk
Irena Konývková: Dramaturgicko-metodický pohled do zákulisí Útěku
Ota Hofman: Střepy
Ota Hofman: Lidé

NÁHLED OBÁLEK

 

Roč. XXVII, č. 2 (78) (2016)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Eva Machková: Nástin historie dramatické výchovy (pokračování) / příloha

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2016. 45. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. 45. celostátní přehlídka dětského divadla. Svitavy 10.–16. června 2016
Hana Cisovská: Dětská scéna 2016 – rekordní, bohatá a pestrá
Denisa Tchelidze: Moc davu, moc individuality
Roman Černík: České teenagerské divadlo v pěti dnech aneb Jak se to mělo s letošní Mladou scénou?
Mariana Čížková: Zlatá priadka 2016. Několik dojmů z celostátní přehlídky slovenských dětských divadelních souborů

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Anna Hrnečková: Čtvrté setkání dramacenter. Brno 11.–14. 2. 2016
Ivana Mináriková-Tomáš Chaloupka: Láska navzdory společenským předsudkům. Lekce pro žáky 1. ročníku středních škol, případně 8. nebo 9. ročníku základní školy na motivy Shakespearovy tragédie Romeo a Julie
Denisa Tchelidze: Hodnotové vzdelávanie sestry Cyril Mooney

RECENZE-REFLEXE-INFORMACE
Jaroslav Provazník: Tvůrčí psaní v literární výchově

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Anna Hrnečková-Denisa Tchelidze-Jakub Hulák-Jaroslav Provazník: Přehlídka ke světovému dni divadla pro děti a mládež. Divadlo v Celetné, 12.–16. 3. 2016
Kristina Procházková: D.O.M.E.K.  A  D.E.S.I.G.N.
Anna Hrnečková-Eva Davidová-Luděk Korbel-Klára Fidlerová-Michaela Lažanová-Jindřiška Bumerlová-Lucie Šmejkalová: Nahlédnutí do nových inscenací a knih pro děti a mládež

DĚTSKÁ SCÉNA 50
Zdeňka Bezděková-Miloslava Čechlovská-Jarmila Šírlová: Říkali mi Leni. Literárně-dramatický projekt
Zdeňka Bezděková-Miloslava Čechlovská-Jarmila Šírlová: Leni
Miloslava Čechlovská: Jak jsme došli od projektu k inscenaci
Redakce: Leni na dětském jevišti

NÁHLED OBÁLEK

 

Roč. XXVII, č. 1 (77) (2016)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Eva Machková: Nástin historie dramatické výchovy

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Jakub Doubrava: Nahlédnutí na Nahlížení 2015
Nahlížení 2015. 26. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla. Bechyně 22.–25. října 2015

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Jitka Míčková: Malá čarodějnice v mateřské škole

RECENZE-REFLEXE-INFORMACE
Eva Machková: Výtvarná dramatika?
Jan Slavík: Zamyšlení nad Výtvarnou dramatikou
Hana Kasíková: Improvizace ve škole

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Labyrint světa a ráj srdce – unikátní dílo Divadla Drak. Hradec Králové 21. 3. – 17. 4. 2015
Dominika Špalková: Divadlo jako živoucí organismus
Tomáš Žižka: Podoby divadla
Jan Svoboda: Nebýt divákem
Dragan Stojćevski: Vystavovaní anebo inscenovaní příběhu – prostorová reflexe inscenace Labyrint světa a ráj srdce
Anna Hrnečková: Labyrint očima dětí. Mode: Komenský
Kristina Procházková: Dvě galerie aneb Dobrodružný svět výtvarného umění
Anna Hrnečková: Divadlo v knihách pro dětského čtenáře
Eva Davidová-Iva Lubinová-Gabriela Zelená Sittová-Luděk Korbel-Lucie Šmejkalová-Marta Žilková-Ondřej Šulc: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež

DramaDiář / DramaDiary

DĚTSKÁ SCÉNA 49
Lidmila Kábrtová-Jana Jurkasová a členové souboru Zhasni! ZUŠ Uničov: Koho vypijou lišky
Jana Jurkasová: O cestě k Liškám s uničovským souborem
Lidmila Kábrtová: Vlci, slovenština a kombinézy

NÁHLED OBÁLEK

 


Roč. XXVI, č. 3 (76) (2015)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Irina Ulrychová: Montáž – inspirace pro dramaturgii divadla hraného dětmi: Ozvěny Dětské scény 2015

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Kateřina Oplatková Rezková: Komentovaná procházka s Polednicí
Michal Ston: Cesty k montáži Čau, jsem...
Jiřina Krtičková: Noční můry – autorská inscenace žáků třebechovické ZUŠ

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Jaroslav Provazník: Jičín a jeho místo na mapě dramatické výchovy: Ohlédnutí za dvaceti dílnami Dramatická výchova ve škole
Šárka Kleinová-Jarmila Ponocná-Jaroslava Rozvoralová-Jana Militká-Hana Zubričanová-Lukáš Jankovský: Z ohlasů na celostátní dílny Dramatická výchova ve škole
Irena Holemá: Jičín 2015 s Tintti Karppinenovou
Miroslav Gažák: Drama v hudební výchově na střední škole

RECENZE-REFLEXE-INFORMACE
Josef Valenta: Dramatická výchova ve službách dějepisu ‒ zpráva o knize

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Kristina Procházková: Shaun Tan, tlumočník nápadů
Luděk Korbel-Eva Davidová-Klára Fidlerová-Michaela Korcová-Jindřiška Bumerlová-Lucie Šmejkalová-Markéta Nedevová: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež

DĚTSKÁ SCÉNA 48
Soňa Pavelková: Střepinky
Jaroslav Provazník: Soňa Pavelková o Střepinkách a všeličem jiném
Soňa Pavelková: O Střepinkách a o tom ostatním
Zdena Josková: Střepinky ve vývoji divadla hraného dětmi

NÁHLED OBÁLEK

 

Roč. XXVI, č. 2 (75) (2015)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Christiane Page: Divadelní aktivity ve francouzské škole včera a dnes. Několik dílčích poznatků z komplikované historie
Petra Coufalová: Současné francouzské dramatické texty pro děti a mládež

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2015. 44. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. 44. celostátní přehlídka dětského divadla
Veronika Rodová: Dětské divadlo má smysl. 44. ročník Dětské scény

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Klára Fidlerová: 20. mezinárodní kongres Drama in Education: Interkulturalita a migrace
Jana Andrejsková: Pedagogická poema aneb Kruh se uzavírá
Roman Manda: Pedagogická poema aneb Od soutěže k přehlídce
Jana Posníková: Olomoucké Sdružení D a divadlo fórum

RECENZE-REFLEXE-INFORMACE
Klára Fidlerová: Rozvíjíme děti, ne drama

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Jaroslav Provazník: Velké Malé lalulá
Gabriela Sittová-Lukáš Novák: Překladatelská výzva Tvořivé dramatiky má svého vítěze
Jaroslav Provazník-Gabriela Sittová-Iva Lubinová-Eva Davidová-Michaela Lažanová-Michaela Korcová-Lucie Šmejkalová-Markéta Nedevová: Nahlédnutí do nových knih pro děti a mládež

DĚTSKÁ SCÉNA 47
František Nepil-Richard Koníř: O sedmi dnech
Richard Koníř: Několik metodických poznámek vedoucího souboru
František Nepil: O sedmi dnech
Pavel Šrut-Richard Koníř-Pavel Horák: Kuchař Sam a mořské panny
Richard Koníř: Jak jsme pracovali na Kuchaři Samovi a mořských pannách
Pavel Šrut: Mořská panna a kuchař Sam

NÁHLED OBÁLEK

 

Roč. XXVI, č. 1 (74) (2015)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Tomáš Doležal: Drama v českých školách

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Nahlížení 2014. 25. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla. Bechyně 16.–19. října 2014
Vladimír Fekar: Nazí a obnažení středoškoláci v Bechyni. Dospělá přehlídka o dospívajících

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁVÁNÍ
Redakce: 1 plus 1 je víc než 2 aneb Co je to výtvarná dramatika?
Hana Habrychová Koutová: Výtvarně-dramatické dílny s momenty překvapení
Veronika Výprachtická: Výtvarno v dramatice, dramatika jako motivace k výtvarnu, dramatika jako průvodce na cestě k výtvarnému dílu
Božena Osvaldová: Cesta k výtvarné dramatice
Hana Stonová Prančlová: Propojování výtvarných a dramatických aktivit vnímám jako oboustranně výhodné
Vendula Slepičková: Přirozená cesta od povrchnosti do hloubky
Veronika Blažková-Petra Jančová-Kateřina Michlová: Ptačí sněm. Záznam víkendové dílny podle knihy Petra Síse
Jaroslav Provazník: Sněm ptáků Petera Brooka

RECENZE-REFLEXE-INFORMACE
Eva Machková: Příběh Mateřídoušky

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Gabriela Sittová: Ombudsmanem pro dětská práva by měl být Shel Silverstein
Eva Machková: Co všechno snese pohádka
Luděk Korbel: Dvě knížky Radka Malého
Anna Hrnečková: Knihy z Cesty domů
Luděk Korbel-Gabriela Sittová-Lucie Šmejkalová-Klára Fidlerová-Michaela Lažanová-Jindřiška Bumerlová-Markéta Nedevová-Marta Žilková: Nahlédnutí do knih a inscenací pro děti a mládež

DĚTSKÁ SCÉNA 46
Iva Procházková-Michal Ston a BUDDETO!: Nazí
Michal Ston: Nazí a BUDDETO!
Iva Procházková: Nazí

NÁHLED OBÁLEK

 


Roč. XXV, č. 3 (73) (2014)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Anna Hrnečková: Dramatizace rozsáhlejších epických látek pro dětské soubory

DRAMATIKA UMĚNÍ DIVADLO
13. světový festival dětského divadla. Lingen 25. července – 1. srpna 2014
Václava Makovcová: 13th World Festival of Children’s Theatre – tak tam jsme byli!
Elisabeth Tondera: Málo prostředků, velký efekt. Mladí herci z Česka hrají živě a vtipně

DRAMATIKA VÝCHOVA VZDĚLÁNÍ
Redakce: 1 plus 1 je víc než 2 aneb Co je to výtvarná dramatika?
Martina Černá: Možnosti a přednosti propojování výtvarné a dramatické výchovy v učitelské praxi

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Anna Hrnečková: Festival Menteatrál. 1.–3. srpna 2014, Neratov v Orlických horách
Kristina Procházková: Naděje českého leporela
Kristina Procházková: Běžíliška byl dobrý nápad. Rozhovor se zakladatelem nakladatelství Františkem Havlůjem
Luděk Korbel: Anna a Gaarderova poetika
Ivan Adamovič–Gabriela Sittová–Michaela Lažanová–Markéta Nedevová–Jindřiška Bumerlová–Lucie Šmejkalová: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež

DĚTSKÁ SCÉNA 45
Zdeňka Bezděková–Hana Nemravová: Říkali mi Leni
Hana Nemravová: Poznámka dramatizátorky a inscenátorky
Charlotte Brontëová–Hana Nemravová: O Janě E.
Hana Nemravová: Několik poznámek o Janě E.
Charlotte Brontëová: Jana Eyrová

NÁHLED OBÁLEK

 

Roč. XXV, č. 2 (72) (2014)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Anežka Navrátilová: Reflexe v dramatické výchově

DRAMATIKA UMĚNÍ DIVADLO
Dětská scéna 2014: 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. 43. celostátní přehlídka dětského divadla
František Zborník: Dětská scéna s číslem 43 aneb Volání po vyprávění příběhu
Gabriela Sittová: Místo, kde se dá o dětském přednesu naučit nejvíce
Klára Fidlerová: Učitel učitelům, učitelé sobě

DRAMATIKA VÝCHOVA VZDĚLÁNÍ
Eva Machková: 1 plus 1je víc než 2 aneb Co je to výtvarná dramatika?
Martina Lachmanová: Inspirativní způsob práce pro pedagogy i žáky
Veronika Blažková: Možnosti propojování výtvarné a dramatické výchovy

REFLEXE RECENZE INFORMACE
Aleš Povolný: Jak propojit hudební a dramatickou výchovu

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Anna Hrnečková: Dokážou divadla a školy spolupracovat? Postřehy ze sympozia Cesty ke spolupráci divadel a škol v českém a německém kontextu
Daniela von Vorst: TUSCH – německý projekt spolupráce divadel a škol
Marta Žilková: Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás 2014
Jaroslav Provazník-Gabriela Sittová-Klára Fidlerová-Lucie Šmejkalová-Jindřiška Bumerlová-Jakub Hulák-Michaela Lažanová-Marta Žilková-Markéta Nedevová: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež

DĚTSKÁ SCÉNA 44
Libuše Vrtišková Hájková-Michaela Homolová: Jednou v Chelmu...
Libuše Vrtišková Hájková-Michaela Homolová: Jak jsme se vydali do Chelmu
Isaac Bashevis Singer: Lemel a Tzipa

NÁHLED OBÁLEK

Roč. XXV, č. 1 (71) (2014)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Vojtěch Maděryč: Zdroje inspirace pro hereckou výchovu při práci s dětmi v literárně-dramatickém oboru ZUŠ

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Nahlížení 2013. 24. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
Bechyně 17.–20. 10. 2013
Dominika Špalková: Nahlížení 2014 - intenzivní díky tvůrčím i lidským setkáním

DRAMATIKA-VÝCHOVA-VZDĚLÁNÍ
Anna Hrnečková: Cokoli, co přinese do Národní galerie život... Mozaika o dramatické výchově v Národní galerii v Praze (a o jedné pozoruhodné knize)
Jana Machalíková: Kterak Jana s Hanou přinesly dramatickou výchovu do Veletržního paláce
Anna Hrnečková: Lektoři staví mosty a otevírají dveře. Rozhovor s Monikou Sybolovou z Lektorského oddělení Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze
Michaela Matysová-Jana Machalíková--Anna Kotrbová Rejchrtová-Veronika Výprachtická: Ve střehu. Program Lektorského oddělení Národní galerie
Jana Machalíková: Lektor hercem, vypravěčem a improvizátorem
Kristina Procházková: „Listuj, dívej se, představ si...“

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
Klára Jíchová: Historie (a současnost) pohádkové hry

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Anna Hrnečková: Mapování divadla pro děti. Divadlo TOY MACHINE o. s.
Anna Hrnečková: Loutky jsou lepší herci než já. Rozhovor s Tomášem Běhalem
Gabriela Magalová: Rozprava o meditatívnej rozprávke
Klára Fidlerová: Na hranici mezi beletrií pro děti a pro dospělé
Lucie Šmejkalová-Anna Hrnečková-Jindřiška Bumerlová-Eva Davidová-Michaela Lažanová-Michaela Korcová-Luděk Korbel-Karolina Plicková: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež

DĚTSKÁ SCÉNA 43
Éva Janikovszká-Barbora Dohnálková: Mně se vždycky musí něco stát
Jaroslav Provazník: Vsetínská inscenace a její scénář
Éva Janikovszká: Mně se vždycky musí něco stát

NÁHLED OBÁLEK

 

 


Roč. XXIV, č. 3 (70) (2013)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Eva Machková: Látka dramatické výchovy 3. Zdroje

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Gabriela Sittová-Veronika Krátká: Konference prodchnutá osobností Dorothy Heathcoteové – National Drama International Conference 2013 – Heathcote Reconsidered. University of Greenwich, Londýn 4.–7. července 2013
Dorothy Heathcoteová: Situace podporující aktivní učení. Čtyři modely, které pomáhají navazovat vztahy mezi školou a společností
Eva Gažáková: 8. mezinárodní kongres IDEA, tentokrát s názvem Z jednoho světa do druhého: Umělecké vzdělávání pro zítřek aneb Dramachaos po francouzsku
Micheale Lažanová: Zpráva z festivalu a konference Divadlo jazyků

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Anna Hrnečková: „Pouhé“ vyprávění příběhů
Anna Hrnečková: Něco, co má smysl. Emailový rozhovor s Barborou Voráčovou

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE – Odborná literatura
Hana Šmahelová: Ztraceni v pohádce
Vítězslava Šrámková: Počátky novočeského dětského divadla

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE – Umění pro děti a mládež
Gabriela Sittová: Příběh o smutné továrně v Jizerských horách
Luděk Korbel-Eva Davidová-Lucie Šmejkalová-Gabriela Sittová-Michaela Lažanová-Jindřiška Bumerlová-Michaela Korcová: Nahlédnutí do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 42
Jan Neruda-František Oplatek: Nerudárium
František Oplatek: Nerudárium. Od povinné četby k divadelní inscenaci
Jan Neruda: O měkkém srdci paní Rusky
Jan Neruda: Doktor Kazisvět
Jan Neruda: Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku

NÁHLED OBÁLEK

 

Roč. XXIV, č. 2 (69) (2013)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Eva Machková: Látka dramatické výchovy 2. Náměty a témata pro dramatickou výchovu

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2013 – Svitavy 7.–13. června 2013. 42. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů a 42. celostátní přehlídka dětského divadla
František Zborník: Divadlo hrané dětmi, jež hledá svůj inscenační klíč, aby děti nechtěly hrát jako dospělí, aby zůstaly dětmi, a přitom aby inscenace nerezignovala na divadelní zážitek
Vít Poláček: Otevřít se tomu, co přichází, ztratit kontrolu nad výsledkem. O jedné inscenaci s dětskými herci v Antverpách

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Anna Hrnečková: 19. světový kongres dramatické výchovy

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE ODBORNÁ LITERATURA
Soňa Koťátková: Dramatická výchova s dětmi mladšího školního věku
Veronika Rodriguezová: Budeme si spolu číst! Recenze sborníku Spolupráce dětí 1. a 2. stupně při rozvoji čtenářské gramotnosti

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Anna Hrnečková-Gabriela Sittová-Jaroslav Provazník: Co nabízejí česká divadla dětem a mládeži. Glosy k několika inscenacím zařazeným do programu přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 2013
Klára Fidlerová: LiStOVáNí. O jednom „kulturním fenoménu“
Klára Fidlerová: My se vyhraňujeme tím, že se nevyhraňujeme. Rozhovor s hercem a zakladatelem LiStOVáNí Lukášem Hejlíkem
Kristina Procházková: Bylo nebylo. Dobře utajené nakladatelství
Kristina Procházková: „Každé téma má svůj čas,“ říká Anna Pleštilová
Magdalena Klímová: Čtyři doby v tvorbě Jana Vladislava pro děti a mládež
Eva Machková: O obrovi, který neměl srdce v těle
Jaroslav Provazník-Michaela Korcová-Lucie Šmejkalová-Michaela Lažanová-Jindřiška Bumerlová-Gabriela Sittová-Eva Machková-Klára Fidlerová: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež

DĚTSKÁ SCÉNA 41
Irina Karnauchovová-Václava Makovcová-Jana Barnová: Nu vot!
Václava Makovcová a Jana Barnová: Odkud a kam (?)
Irina Karnauchovová: Žabka carevna

NÁHLED OBÁLEK

 

Roč. XXIV, č. 1 (68) (2013)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Pavel Němeček: Asociace dramacenter České republiky – k čemu to?

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
1. setkání dramacenter České republiky – Ostrava 15.–17. listopadu 2012
Eva Keroušová: KooOstrava: 1. setkání dramacenter České republiky
Eva Machková: Látka dramatické výchovy

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Nahlížení 2012 – 23. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
Hana Cisovská: Nahlížení do map mladého divadla v Bechyni

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE ODBORNÁ LITERATURA
Hana Kasíková: Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Anna Hrnečková: Mapování divadla pro děti
Anna Hrnečková: DAMÚZA O. S.
Kristina Procházková: 11 světů: Současná česká ilustrace pro děti
Iva Lubinová-Klára Fidlerová-Luděk Korbel-Gabriela Sittová-Antonín Šimůnek-Lucie Šmejkalová-Jaroslav Toman-Jindřiška Bumerlová: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež

DĚTSKÁ SCÉNA 40
Brian Jacques-Irina Ulrychová: Jamie a upíři
Brian Jacques-Irina Ulrychová: Prolhaný Henry
Irina Ulrychová: Strašidelné příběhy Briana Jacquese. Poznámky k dramatizacím
Brian Jacques: Prolhaný Henry Mawdsley
Z dalších inscenací strašidelných povídek Briana Jacquese

NÁHLED OBÁLEK

 


Roč. XXIII, č. 3 (67) (2012)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Veronika Krátká: Systém výuky dramatické výchovy v Anglii a Walesu

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Anna Hrnečková: Je Jižák brutální? Rozhovor s dramaturgem Lukášem Jiřičkou o inscenaci Jižák, město snů
Zdeňka Kučerová: Divadlo s adolescenty s problémovým chováním

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Anna Hrnečková: Děti, divadlo, Himálaj

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
ODBORNÁ LITERATURA
Veronika Rodriguezová: Pozvání k četbě o komunikaci ve školní třídě
UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Hana Galetková: Všechno má smysl, tvrdí norský spisovatel Jostein Gaarder. Rozhovor s Josteinem Gaarderem
Marta Žilková: Metamorfózy rozhlasovej rozprávky
Eva Machková: Nic nalhaného, máloco pravda aneb Pověsti pro dramatickou výchovu 3
Eva Davidová-Jindřiška Bumerlová-Lucie Šmejkalová-Klára Fidlerová-Gabriela Sittová-Michaela Korcová-Luděk Korbel-Jaroslav Provazník: Nahlédnutí do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 39
Hans Christian Andersen-Hana Budínská: Pasáček vepřů
Hans Christian Andersen-Milada Mašatová: Pasáček vepřů
Dana Svozilová: Andersenovy pohádky
Jaroslav Provazník: Třikrát Pasáček vepřů

Roč. XXIII, č. 2 (66) (2012)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Hana Kasíková: Stávat se učitelem. Jak může edukační drama napomoci?
Hana Kasíková: Schéma dramatu Zlatý Amos

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2012
Eva Keroušová: Fabrika a farní stodola aneb Tančírna Alberta Kyšky
Radka Fidlerová: Rives Collins, terapie pro unavené učitele dramatické výchovy

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Zuzana Zapletalová-Alžběta Kratochvílová: Jak kočírovat příběhy
František Oplatek: Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základní školy s využitím metod dramatické výchovy
František Oplatek: Dárek
John Steinbeck: Dárek

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE ODBORNÁ LITERATURA
Martina Turková-Kateřina Řezníčková: Dvojrecenze tří monografií o jezuitském divadle
Gabriela Magalová: Estetika po nitriansky

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Anna Hrnečková: Vezměte rodiče do divadla! Postřehy z přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 18.-22. dubna 2012
Eva Davidová-Luděk Korbel-Klára Fidlerová-Lucie Šmejkalová: Nahlédnutí do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 38
Karel Čapek-Irena Konývková: Pošťácká pohádka
Irena Konývková: Několik metodických poznámek
Karel Čapek-Eva Kaderková: Pohádka pošťácká

Roč. XXIII, č. 1 (65) (2012)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Jaroslav Provazník: Patří umění do škol? A co dramatická výchova

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Nahlížení 2011. 22. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
Bechyně 20.-23. října 2011
Zuzana Jirsová: Nahlížení 2011
DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Dominika Špalková: Síla v nás…? Ohlédnutí za světovým kongresem Drama in education 2011
Dominika Špalková: Dílna Györgye Vidovszkyho
Marie Pavlovská-Lenka Remsová-Dušan Klapko: První kroky k výzkumu v interaktivním divadle s Johnem Somersem
Ája. Pracovní scénář interaktivního divadla
Markéta Popelová Nečasová: Dramatická výchova jako cesta k rozvoji dětského čtenářství
Markéta Popelová Nečasová: Prostor, kde se daří fantazii. Lekce pro žáky 4. ročníku ZŠ nad knihou Astrid Lindgrenové Ronja, dcera loupežníka
Markéta Popelová Nečasová: Jazykové prostředky. Lekce pro žáky 4. ročníku ZŠ
Klára Fidlerová: Básně pro teenagery… Lekce literární výchovy pro žáky sekundy, tercie a kvarty víceletého gymnázia

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
ODBORNÁ LITERATURA
Eva Machková: Příběh o dramatice v mateřské škole
Eva Svobodová-Hana Švejdová: Teroristé v mateřské škole
UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Jaroslav Provazník: Současná poezie pro děti - nová zlatá éra?
Eva Machková: Nic nalhaného, máloco pravda aneb Pověsti pro dramatickou výchovu 2
Daniela von Vorst: KinderKinder. 25. ročník mezinárodního festivalu divadla a hudby pro děti v Hamburku
Luděk Korbel-Eva Davidová-Antonín Šimůnek-Lucie Kudělová-Andrea Pavlíčková: Nahlížení do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 37
Kateřina Oplatková Rezková a divadelní soubor Roztočená Vrtule: Anděl nepřišel?
Kateřina Oplatková Rezková: Dlouhá a nelehká cesta k inscenaci Anděl nepřišel?
Leo Pavlát: O konci světa


Roč. XXII, č. 3 (64) (2011)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Hana Cisovská-Jaroslav Provazník: Dětské divadlo, přednes a dramatická výchova dnes

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Klára Fidlerová: Velmi starý příběh. Práce na divadelní inscenaci se skupinou dívek 2. ročníku SOŠPg
Klára Fidlerová: Velmi starý příběh

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Tomáš Doležal: Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech základních škol v Brně - informace o výzkumu se závěrečnou výzvou

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
ODBORNÁ LITERATURA
Jaroslav Provazník: Jak nehrát pohádky s dětmi
UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Hana Havlůjová: Úvahy o smyslu a cestách muzejní pedagogiky v (post)moderní době
Ivana Pernicová: Jak jsem „ploul“ se strejdou Františkem. Program Muzea hlavního města Prahy
Alena Anna Kyselo: Albrecht z Valdštejna - válečník a stavitel. Program Regionálního muzea a galerie v Jičíně
Eva Machková: Nic nalhaného, máloco pravda aneb Pověsti pro dramatiku 1
Luděk Korbel: Končiny nám nadosah. Nad novu knihou Ivy Procházkové Uzly a pomeranče
Luděk Korbel-Antonín Šimůnek-Lucie Kudělová: Nahlédnutí do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 36
Václava Makovcová-Jana Barnová: Šel jsem jednou z Kordoby
Vladislav Stanovský-Jan Vladislav: Patnáctá pohádka o cestě z Kordoby do Santa Fé
Vladislav Stanovský-Jan Vladislav: Osmá pohádka o tom, jak poplatil chudý Giufa dluhy
Vladislav Stanovský-Jan Vladislav: Desátá pohádka o nevěstě, která moc přemýšlela
Vladislav Stanovský-Jan Vladislav: První pohádka o mouše, co spadla do krajáče mléka
Václava Makovcová-Jana Barnová: O cestě z Třebotova přes Santa Fé až do Kordoby
Lenka Novotná (spr. Jana Soprová): Rozhovor s Václavou Makovcovou a Janou Barnovou
Antonín Šimůnek: Pohled do zákulisí Tří bot
Jakub Hulák: Valící se živel

Roč. XXII, č. 2 (63) (2011)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Barbora Novotná-Kateřina Doležalová: Evropa řeší umělecké a kulturní vzdělávání
Ján Pochanič: Metodický systém tvorivej dramatiky verzus kvality čitateľského prejavu

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2011
Hana Cisovská: Zpráva o Dětská scéně 2011
Lucie Mecová: Setkání s Christel Hoffmannovou aneb Seznámení s principy epického divadla jako cesta k divadlu s dětmi
Kamila Kostřicová: Hledání inspirativních cest aneb Ostrovské soukání poosmé
Ivana Pintířová: Biblický příběh a dramatická výchova

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Dramatická výchova v praxi. Současná situace dramatické výchovy v českých a moravských školách
Olga Králová-Antonín Šimůnek: Dramatická výchova na základní škole v Praze-Kunraticích
Jana Pouchlá: Redbridge Drama Centre - centrum dramatické výchovy v Londýně

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
> UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Eva Machková: Nevyptávejte se, jak to mohlo být, stačí, že je o tom pohádka (Dokončení z minulého čísla
Lenka Dzadíková: Na dvoch póloch kvalitatívnej škály: slovenské divadlo pre deti
Jaroslav Provazník-Eva Kyselová-Marketa Popelová Nečasová: 1 + 3 pohledy na 11. přehlídku ke Světovému dni divadla pro děti a mládež
Luděk Korbel: Malá princezna - návrat do dětství a k Malému princi
Kristina Procházková: Dědečkové a ostatní autorské knihy Pavla Čecha
Lucie Kudělová: Příběhy české historie: Přehled současných dětských knih o dějinách
Eva Brhelová-Lucie Kudělová-Antonín Šimůnek-Luděk Korbel-Jaroslav Provazník: Nahlédnutí do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 35
Iva Hercíková-Alena Palarčíková: Pět holek na krku
Alena Palarčíková: Pět holek na krku aneb Metodická poznámka
Iva Hercíková-Hana Nemravová: Pět holek na krku
Hana Nemravová: Pět holek na krku v Uherském Hradišti
Iva Hercíková-Věra Pánková: Pět holek na krku
Jaroslav Provazník: Na okraj dramatické úpravy Pěti holek na krku Věry Pánkové
Iva Hercíková: Bylo to všechno ale velice složité

Roč. XXII, č. 1 (62) (2011)        PDF

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI
Cíle rozvoje umělecké výchovy. Soulský program
Marta Žilková: Detský príjemca a súčasné umenie

DRAMATIKA UMĚNÍ DIVADLO
Nahlížení 2010. 21. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla, Bechyně 21.- 24. října 2010
Hana Cisovská: Nahlížení 2010
Václav Bartoš: Studentské divadlo: specifika, typologie a charakterizace

DRAMATIKA VÝCHOVA ŠKOLA
Eva Brhelová a Veronika Rodriguezová: Otázka jako klíč k příběhu. Zpráva ze semináře kanadského lektora Davida Boothe v rámci 16. celostátní dílny Dramatická výchova ve škole 2010 v Jičíně
Příběh od severního moře
Tulení kůže, duševní kůže
The Train to Ivanovo
Dramatická výchova v praxi. Anketa o současné situaci dramatické výchovy v českých a moravských školách
Ivana Faltusová: Moje setkávání s dramatickou výchovou
Jana Pucharová: Dramatická výchova má velikou odezvu jak ze strany žáků a jejich rodičů, tak ze strany veřejnosti
Radka Šulistová: Dramatická výchova naráží na to, že většina pedagogů prohlásí, že je to příliš náročné na přípravu a provedení
Lenka Tretiagová: Ačkoli se mi v praxi osvědčuje využívání prvků dramatické výchovy k výuce tance a pohybu, narážím na kritiku ze strany tanečních odborníků

REFLEXE RECENZE INFORMACE
> ODBORNÁ LITERATURA
Eva Brhelová: Tvořivá práce s narativním textem nejen pro dramatickou výchovu
> UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Eva Machková: Nevyptávejte se, jak to mohlo být, stačí, že je o tom pohádka
Daniela von Vorst: Divadlo pod svou vlastní lupou. Tvůrčí dílny k inscenacím
Šárka Urbanovská: Ateliér Švandova divadla
Daniela von Vorst: Tvůrčí dílna k inscenaci Periférie
Antonín Šimůnek: Tvůrčí dílna k inscenaci Markéta, dcera Lazarova
Kateřina Mikanová: Krkonošské kyselo z brněnské kuchyně
Luděk Korbel-Antonín Šimůnek-Lucie Kudělová-Eva Brhelová-Viera Žemberová: Nahlédnutí do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 34
Runer Jonsson-Radim Svoboda: Viking Vike
Runer Jonsson: Past
Runer Jonsson: Hezoun Zlatovlas a noční čepice
Zdena Josková: Poznámka dramaturga


Roč. XXI, č. 3 (61) (2010)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Jana Johnová: Dramatická výchova v Nizozemsku
Eva Machková: Mytologie 4 aneb Paběrky

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Veronika Krátká: Ať žije rozmanitost! Umění proměny a proměna uměním!
Soňa Demjanovičová: Dramatické aktivity se seniory
Dramatická výchova v praxi. Anketa o současné situaci dramatické výchovy v českých a moravských školách
Věra Klechová: Dramatická výchova je na naší škole nezastupitelná
Alžběta Nováková Kratochvílová: Práce u nás vypadá poněkud jinak než v běžných dramatických kroužcích
Lenka Ebelová: Dramatická výchova na malé základní škole a dramatická výchova na velké ZUŠ
Eva Králová Vaníčková: Většina učitelů, ale i rodičů je přesvědčena, že vyučující dramatické výchovy nemusí nic dělat, protože si pouze hraje s dětmi

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
11. světový festival dětského divadla. Lingen 18.-25. června 2010
Irena Konývková: Make your Dream. XI. světový festival dětského divadla

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
> UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Miroslava Kafková: Galerijní edukace
Miroslava Kafková: Animace, nebo edukace? Rozhovor s Marií Fulkovou
Marie Fulková-Lucie Tatarová-Vladimíra Sehnalíková: Výtvarná dílna Jedním dechem k výstavě 200 dm3 dechu - Hračky Libuše Niklové
Šárka Augustinová-Jana Machalíková a Anna Rejchrtová: Edukační program Kubistické proměny
Kristina Procházková: Tři plus jedna. Osobnosti současné knižní ilustrace pro děti
Ivana Pintířová: Představení Hon na Jednorožce. Příběh politického vězně, o který nemají školy zájem
Jakub Anděl: Výstava PLAY. Děti, vezměte s sebou dospělé!
Viera Žemberová: Reminiscencia alebo Aj Rómčatá sú slovenské deti
Luděk Korbel: Tři sbírky polské poezie pro děti
Eva Brhelová-Lucie Kudělová-Luděk Korbel-Antonín Šimůnek-Viera Žemberová: Nahlédnutí do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 33
Božena Němcová-Milada Mašatová: Bajaja
Alena Urbanová: Dramaturgická poznámka
Karel Jaromír Erben-Milada Mašatová: Jak se hledají princezny
Alena Urbanová: Dramaturgická poznámka
Pavol Dobšinský-Stanislava Gábrišová-Emil Šuba: Tři dračí pera aneb Hledání zla a dobra
Hana Budínská-Jaroslav Provazník: Dramaturgická a metodická poznámka
Josef Brůček: O hadu a Šivarovi
O hadovi a Šivarovi
Jan Císař: Dramaturgická poznámka

Roč. XXI, č. 2 (60) (2010)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Josef Valenta: Metodologie výzkumů v dramatické výchově a vzdělání učitelů
Eva Machková: Na sever od Alp aneb Proměny 3 (pokračování)

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2010. Trutnov 11.-17. června 2010. 39. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. 39. celostátní přehlídka dětského divadla
Hana Cisovská: Trutnov 2010 aneb O čem se letos hrálo a diskutovalo na Dětské scéně
Kateřina Rezková: Božka aneb Jak to možná nebylo?
SKLUZ 2010. Divadelní festival středoškolského a vysokoškolského divadla. Ostrov 29. dubna - 2. května 2010
Jaroslav Provazník: SKLUZ podruhé

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Dramatická výchova v praxi. Anketa o současné situaci dramatické výchovy v českých a moravských školách - Hana Cisovská: Těžkosti, překážky, pozitiva…, Jana Andrejsková: Dramatická výchova na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Čáslavi
Petra Kratinová: Dramatická výchova jako samostatný předmět na ZŠ Lysolaje
Petra Kratinová: Prométheus

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
> ODBORNÁ LITERATURA
David Kroča: Průvodce pro sólové recitátory
> UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Antonín Šimůnek-Václav Bartoš-Ivo Kristán Kubák-Anna Hrnečková-Luděk Korbel-Markéta Nečasová-Hana Stonová Prančlová-Eva Kyselová: Jubilejní ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež
Antonín Šimůnek: Trojjediný Jánošík. Mezinárodní divadelní projekt o slovenském zbojníkovi
Eva Koudelková: České a německé zápisy folklorních vyprávění z Čech a Moravy
Luděk Korbel: Jak sdělit to, co nejde. Inspirativní příběh pro divadelní práci
Viera Žemberová: Dni slovenskej knihy pre mladých čitateľov na knižnom veľtrhu v Bologni
Eva Brhelová-Antonín Šimůnek-Luděk Korbel-Lucie Kudělová-Viera Žemberová: Nahlédnutí do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 32
Dana Svozilová a Silva Macková: Je to jenom hra
Silva Macková: Jak vznikala inscenace Je to jenom hra
Petr a Stanislava Weigovi: „Je to jenom hra! Copak nerozumíš legraci?!“
Vladimir Karpovič Železnikov: Hastroš. Jedenásta kapitola
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí do historie dětského divadla, ale také inspirace pro současnost

Roč. XXI, č. 1 (59) (2010)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Eva Machková: Na sever od Alp aneb Proměny 3

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Nahlížení 2009. 20. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla. Bechyně 15. - 18. 10. 2009
Václav Klemens: Poznámky z Bechyně 2009

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Gail Humphries Mardirosianová-Yvonne Pelletier Lewisová: Jak využít divadlo v práci s žáky a studenty s poruchami učení
Hana Galetková: Edukace loutkou. Vzdělávací aktivita s terapeutickými účinky využívající loutek

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
> UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Antonín Šimůnek-Jakub Krofta-Josef Krofta-Jiří Vyšohlíd: Divadlo DRAK: To, co dělá, nikdy neošidí
Luděk Korbel: Válka očima dětí
Antonín Šimůnek: Nazí Ivy Procházkové
Luděk Korbel-Antonín Šimůnek- Lucie Kudělová: Nahlédnutí do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 31
Karel Jaromír Erben-Jana Machalíková: Hrnečku, dost!
Jana Machalíková: Jak se rodil Hrneček
Alexandr Sergejevič Puškin-Jana Machalíková: Pohádka o rybáři a rybce
Jana Machalíková: Jak se rodila Rybka
Hans Christian Andersen-Jana Machalíková: Sviňáček
Jana Machalíková: Jak se rodil Sviňáček
Shel Silverstein-Jana Machalíková: O nás
Jana Machalíková: Jak se rodilo O nás
Z veršů Shela Silversteina v překladech Zuzany Śťastné, Lukáše Nováka a Stanislava Rubáše
Shel Silverstein
Jana Machalíková: Jak vznikala představení aneb Poznámka na závěr


Roč. XX, č. 3 (58) (2009)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Eva Gažáková: Dramatická výchova u protinožců. Novozélandská dramatická výchova očima Janinky Greenwoodové
Eva Machková: Mytologie, na které svítilo slunce aneb Proměny 2

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Eva Gažáková: Novozélandské okénko. Seminář s Janinkou Greenwoodovou
Jan Vladislav-Vladislav Stanovský: O třech kozlech Větroplaších
Eva Gažáková: Janinka Greenwoodová aneb O krajance Janince Zelený les
Magda Veselá: Divadlo? Se mnou?
Michaela Lažanová: Divadlo jazyků. Týden divadla a dramatické výchovy ve výuce cizích jazyků
Anna Hrnečková: Rok 1968. Informace a emoce

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
4. mezinárodní festival dětského divadla. Turgi 24. 7. - 2. 8. 2009
Jakub Stárek: Divadelní svátek v Turgi
Martina Najbrtová, Jitka Říčařová a Josef Rosen: Divadlo ve výchově v Budapešti

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
> ODBORNÁ LITERATURA
Veronika Rodriguezová: Výzkum je dobrodružství

> UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Kristina Procházková: Nakladatelství Baobab a současná ilustrace pro děti
Luděk Korbel: Lovení Snárka
Lucie Kudělová-Luděk Korbel-Antonín Šimůnek: Nahlédnutí do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 30
Richmal Cromptonová-František Oplatek: Májový král
Richmal Cromptonová: Májový král
František Oplatek: Jirka - archetypální rošťák
Richmal Cromptonová-Marie Husinecká: Psanci
Richmal Cromptonová: Únos
Jaroslav Provazník: Dva přístupy k anglické klasické humoristické povídce s klukovským hrdinou

Roč. XX, č. 2 (57) (2009)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Mike Fleming-Christine Merrellová-Peter Tymms: Vliv dramatické výchovy na jazyk, matematiku a postoje žáků dvou základních škol
Eva Machková: Proměny aneb Mytologie jako látka dramatické výchovy (2. část)

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2009
Hana Galetková: Dětská scéna ´09 jiná, jinaká i stejná
Irena Holemá-Luděk Korbel: Storytelling aneb Jak vyprávět příběh
Milan Valenta: Festival VAT a divadlo Maatwerk aneb Příspěvek k boření předsudků

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Veronika Krátká: Cesta od početí ke zrodu dramatu

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
> ODBORNÁ LITERATURA
Eva Machková: Skauti a dramatická výchova

> UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Kateřina Řezníčková: Z knihy džunglí aneb Divadelní avantgarda pro nejmenší
Luděk Korbel: Snový svět Petra Nikla
Luděk Korbel: Svět fikce a skutečnosti: Tobiáš Lolness
Gabriela Magalová: Čo budeme čítať?
Luděk Korbel-Jaroslav Provazník: Dvojrecenze knihy, kterou by bylo škoda přehlédnout
Luděk Korbel-Antonín Šimůnek-Lucie Kudělová-Jaroslav Provazník-Marta Žilková- Mariana Čechová- Dana Kubalová: Nahlédnutí do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 29
Gyula Urbán-Jiří Vyšohlíd-Jan Popela-Ivanka Bílková-Pavel Černík: Štěně, nebo špenát?
Jaroslav Provazník: Poznámka nejen dramaturgická

Roč. XX, č. 1 (56) (2009)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Eva Machková: Proměny aneb Mytologie jako látka dramatické výchovy

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Nahlížení 2008. 19. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
Bechyně 16. - 19. října 2008
Petra Zámečníková-Ewan McLaren: Nahlížení 2008
Nadělení 2008. Brno 27. - 30. listopadu 2008
Eva Brhelová: Lužánky a hosté sobě
Pavlína Pacáková: Devising Theatre v Kabinetu múz
Pavlína Pacáková: Třikrát warm-up aneb Některá rozehřívací cvičení z dílny Adama Ledgera
DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Tomáš Doležal: Lekce dramatické výchovy - výukový program pro školy. Středisko a studio dramatické výchovy Střediska volného času Lužánky, Brno
Z nabídek SDV 1989-2008
Tomáš Doležal: Skutečný příběh (Příklad jedné z realizovaných lekcí pro 5. třídu)
Výukové programy a divadelní projekty Centra tvořivé dramatiky Červený Vrch

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
> ODBORNÁ LITERATURA
Jaroslav Provazník: Cesty dramatické výchovy do kurikula současné školy

> UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Josef Rosen: Festival Fringe? - Nakupujte a bavte se!
Marta Žilková: Diamant v hrudi nezhnije
Lucie Kudělová-Antonín Šimůnek-Luděk Korbel-Jaroslav Provazník: Nahlédnutí do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 28
Ivo Štuka-Ilona Borská-Jindra Delongová: Svět se točí dokolečka
James Krüss-Jindra Delongová: Povídky z Humří boudy
Marta Šrámková-Oldřich Sirováka-Jindra Delongová: Brněnské pověsti
O panu Šemberovi
O kamenné panně na Orlí
Darina Heráková: Pohled do zákulisí souboru PIRKO prostřednictvím tří inscenací z tří různých období


Roč. XIX, č. 3 (55) (2008)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Dramatická výchova na přelomu tisíciletí - Ohlédnutí za pražskou konferencí Dítě mezi výchovou a uměním
Pavel Vacek: Dramatická výchova očima aktivního pozorovatele
Eva Ichová: Sborník z konference jako zrcadlo oboru
Přehlídka dětského a mladého divadla v Praze

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
X. světový festival dětského divadla. Moskva 17. - 25. července 2008
Ivana Sobková: Světový festival v Moskvě očima souboru KUK!
Jaroslav Provazník: Setkání evropského mladého divadla v hlavním městě Alp
Klára Jíchová: Cesta pro jelení psy. Zpráva o celoroční práci s divadelním souborem Přepestro v Pomocné škole Rooseveltova v Praze
Klára Jíchová: Cesta pro jelení psy
O sirotkovi a jeleních psech

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Eva Ochrymčuková: Německý kurz s anglickým lektorem očima české studentky
aneb Postřehy z krátkodobé odborné stáže v Berlíně

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE

ODBORNÁ LITERATURA
Jan Císař: Nikoliv jen historie
Eva Machková: Třetí prostor aneb Když dětem na škole záleží

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Alžběta Kostrhunová: Divadlo v Dlouhé dětem
Antonín Šimůnek: Otázky lidské existence v literatuře pro děti aneb Žabí zámek a další knihy Josteina Gaardera
Jostein Gaarder
Anna Hrnečková: Smrt v knihách Astrid Lindgrenové

DĚTSKÁ SCÉNA 27
C. D. Payne-Irina Ulrychová: HOLUBI, s. r. o.
Poznámka redakce

Roč. XIX, č. 2 (54) (2008)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Irina Ulrychová: Lekce pro život. Zamyšlení nad anglickou publikací o školním dramatu

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2008. Trutnov 13. - 19. června 2008. 37. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. 37. celostátní přehlídka dětského divadla
Hana Galetková: Mnoho důvodů radovat se z přehlídky Dětská scéna 2008
Martina Longinová: Kaleidoskop zážitků

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Jindřiška Bumerlová: Vytváření komunity. Setkání s Julianou Saxtonovou
Margaret Wildová: Lišák
Jindřiška Bumerlová: Rozhovor s Julianou Saxtonovou
Jan Karaffa a Luděk Korbel: Drama a kurikulum - inspirace z Irska
Jana Jevická: Sítko 2008 aneb Řád a chaos jako tvůrčí principy divadla a výchovy. Festival ateliéru Divadlo a výchova DiFa JAMU v Brně

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE

ODBORNÁ LITERATURA
Roman Černík: Drama a příběh pro českou školu

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Jaroslav Provazník: Pohádka - ring volný?
Eva Koudelková: Dvojí podoba žánru zvaného pověst
Velká obrázková knižka pánů z Růže
Antonín Šimůnek: Sísova podmanivá vyprávění a nejnovější z nich - Zeď
Luděk Korbel-Lucie Kudělová-Jaroslav Provazník: Nahlédnutí do nových knížek pro děti a mládež

DĚTSKÁ SCÉNA 26
Daniela Fischerová-Alena Palarčíková: Aha!
Alena Palarčíková: Poznámka dramatizátorky a režisérky

Roč. XIX, č. 1 (53) (2008)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Josef Valenta: Divadlo fórum - nemluv a hraj! (?)

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Julian Boal v Jičíně
Eva Ichová: Divadlo utlačovaných a Boalové
Hana Kasíková: Divadlo utlačovaných: o zkoušce na revoluci v po(st)revoluční době
Jana Andrejsková: Proměny maturity z dramatické výchovy
Veronika Rodriguezová: Tematická výuka a dramatická výchova ve službách dějepisu
Martin Sedláček. Newyorská konference Performing the world počtvrté

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Nahlížení 2007. 18. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
Bechyně 18. - 21. října 2007
Gabriela Sittová: Nahlédnutí do Bechyně
Lenka Ebelová: Pantomima a dramatická výchova

REFLEXE-RECENZE-INFORMACE

ODBORNÁ LITERATURA
Hana Kasíková: Drama a výzkum. Jak o metodologii dramatu přemýšlejí britští kolegové
Vítězslava Šrámková: O klaunu Strakapounovi
Nové publikace o dramatické výchově
Diplomové práce obhájené v letech 2005-2007 na katedře výchovné dramatiky DAMU Praha

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Marta Žilková: Potrebujeme detskú kultúru?
Luděk Richter: Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka
Světový den divadla pro děti poosmé
Jaroslav Provazník: Zá hádky Petra Nikla
Jaroslav Provazník: Nahlédnutí do nových knížek pro děti

DĚTSKÁ SCÉNA 25
Michal Černík - Jiří Oudes: Ze života oblázků
Jiří Oudes: Poznámky k montáži veršů Michala Černíka Ze života oblázků
Tomáš Janovic - Jiří Oudes: Dřevěný táta
Jiří Oudes: Poznámky k montáži veršů Tomáše Janovice Dřevěný táta
Elena Čepčeková - Jiří Oudes: Velký král a malá myš
Hana Budínská - Jaroslav Provazník: Metodická a dramaturgická poznámka
Zdeněk K. Slabý - Jiří Oudes: O sedmi trpaslících a ještě jednom navíc
Zdeněk K. Slabý: O sedmi trpaslících a ještě o jednom navíc. Pátá pohádka bez konce
Eva Ichová: Dramaturgické podněty Jiřího Oudese pro dětské loutkové divadlo
Poznámka redakce


Roč. XVIII, č. 3 (52) (2007)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Milena Nečesaná: Piaristické školské divadlo

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Kateřina Řezníčková: Využití metod dramatické výchovy při výuce židovské problematiky na střední škole
Roman Manda: Od dramatické hry k dramaturgickému projektu s Christiane Pageovou

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Náchodská Prima sezóna 2007. Celostátní přehlídka studentského divadla. Náchod 2. - 5. května 2007
Lenka Novotná: Je Prima sezóna prima? Z pohádky do reality aneb Jak se daří studentskému divadlu

INSPIRACE
Michaela Lažanová-Kateřina Řezníčková-Jaroslava Sýkorová: Výběr literárních předloh pro práci se středoškoláky

RECENZE
Eva Machková: Hry v mateřské škole a dramatická výchova

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Gabriela Sittová: Blažena a Karolína. Proměny motivu české dívčí hrdinky sledované na základě srovnání Robinsonky a Karolíny
Luděk Korbel-Jaroslav Provazník: Nahlédnutí do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 24
Jan Werich-Zuzana Jirsová: Tři sestry a jeden prsten podle Jana Wericha
Zuzana Jirsová: Metodická poznámka
Zuzana Jirsová: Kryštof a Jonáš
Zuzana Jirsová: Cesta ke Kryštofovi a Jonášovi
Marc Alexander: Hrob ve sklepě

Roč. XVIII, č. 2 (51) (2007)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Marta Žilková: Významové posuny pri adaptačných operáciách

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2007
Eva Brhelová: Co bylo k vidění na dvou březích Úpy
Jana Křenková: 36. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů v Trutnově 15. -17. června 2007
Ústřední kolo soutěže základních uměleckých škol - literárně-dramatický obor - kolektivní projev dramatický, loutkářský a recitační. Hradec Králové 1. - 4. června 2007
Luděk Richter: Povedené ÚKSZUŠ-LDO-KPDLR
Soukání v pohybu. 6. mezinárodní festival dětí a mládeže. Ostrov 27. 4.- 1. 5. 2007
Michal Hecht: Soukání pošesté, tentokrát v pohybu

INSPIRACE
Eva Brhelová: Knoflíkový nářez. Sítko 2007. 5. ročník festivalu ateliéru dramatické výchovy DiFa JAMU

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Jakub Stárek: Kouzelná kulička dramatické výchovy. 16. kongres Drama in Education. Burg Schlaining 30. 3. - 4. 4. 2007
Anna Tomková-Kateřina Benešová: Inovace praxe studentů specializace dramatická výchova na Pedagogické fakultě UK (Pokračování)
Vendula Kalušová: Strado, Varius, holčička a déšť na Červeném Vrchu. Knihy obrázkových příběhů jako zdroj inspirace pro dramatickou výchovu v práci s předškolními dětmi

RECENZE
Hana Kasíková: RIDE. Časopis Research in Drama Education v letech 2004-2006
Eva Machková: Dvě recenze
Jaroslav Provazník: Místo recenze varování

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Lenka Korbelová: Mateřídouška a její proměny v posledním desetiletí…
50. číslo Tvořivé dramatiky

DĚTSKÁ SCÉNA 23
Karel Poláček-Ema Zámečníková: …Napadlo hodně sněhu
Karel Poláček: Napadlo hodně sněhu
Karel Poláček-Lenka Jaborská: Jak jsme se koupali
Karel Poláček: My, kteří spolu mluvíme
Karel Poláček-Irena Konývková: Bylo nás pět
Karel Poláček: Když jsem přišel domů
Jaroslav Provazník: Třikrát Karel Poláček

Tvořivá dramatika č. 50/2007        PDF

Padesáté číslo Tvořivé dramatiky

DS 1995
Dětská scéna 1995
Milada Mašatová: Co TO je? Proč se TÍM zabýváte?
Eva Machková: Z ptačí perspektivy
Vítězslava Šrámková: K vývoji dětského přednesu
Soňa Pavelková-Eva Machková-Nina Martínková: Mapování dětského přednesu
Eva Ichová: Rozhovor s básníkem Josefem Bruknerem
Michal Vybíral-Radim Svoboda: Seminář Drama s dětmi sedmi- až jedenáctiletými pod vedením Francise Prendivilla
Francis Prendiville: Strukturované drama v britských školách

DS 1996
Dětská scéna 1996
Jaroslav Provazník: Přednes, nebo divadlo?
Josef Mlejnek-Libuše Hanibalová-Čestmír Sosnovec-Michal Hecht: Má smysl, aby děti hrály ve škole divadlo, a proč? (Anketa)
Roman Černík: “Jak je to u vás doma s přehlídkami dětského divadla?”
Eva Machková: Nellie McCaslinová o improvizaci

DS 1997
Dětská scéna 1997
Alexandr Gregar: Signály Dětské scény (Závěrečné slovo poroty¨)
Zuzana Jirsová: Nahlédnutí do semináře Judith Ackroydové Drama z anglické školy
Radim Svoboda: Rozhovor na deset minut s Judith Ackroydovou

DS 1998
Dětská scéna 1998
Radek Marušák-Eliška Herdová-Roman Černík-Zuzana Jirsová-Radim Svoboda: U redakčního stolu živo
Radek Marušák: Co chutná Irině Ulrychové
Zuzana Jirsová: Dramatická výchova jako cesta k literatuře

DS 1999
Dětská scéna 1999
Josef Brůček-Ema Zámečníková-Alena Zemančíková: Patří dítě na jeviště? Z ankety Deníku Dětské scény ´99
Ema Zámečníková: Co mě těší a trápí na dětském přednesu
Jana Křenková: Přednes by měl být součástí literární výchovy. Rozhovor s Jaroslavem Provazníkem, předsedou lektorského sboru celostátní dílny dětských recitátorů
Jana Křenková: Od lesa k divadlu. Návštěva v seminární třídě Tomáše Kolafy.

DS 2000
Dětská scéna 2000
Vlado Sadílek-Mirek Slavík-Tomáš Doležal-studentky SPgŠ Liberec: Pro koho a proč hrát divadlo hrané dětmi? Pro koho a proč recitovat? Z ankety Deníku Dětské scény 2000
Roman Černík: Na slovíčko s Evou Polzerovou o choreografii v činoherních představeních
Iva Dvořáková: Umění pohybu aneb Cesta k pohybovému tvaru. Na návštěvě u Ladislavy Košíkové
Eva Machková: A co za dalších deset let?

DS 2001
Dětská scéna 2001
Daniela Kolářová: Diagnóza
Daniela Kolářová: Neinformovanost a neochota přijmout kritiku
Milada Škvařilová: Kašírované děti
Vladimíra Burešová: Pásmo je, když…
Veronika Bergerová: Problémy
Lukáš Horáček: “Zavřete oči, přicházejí velké žánry!” (Dílčí diagnóza stavu českého dětského divadla)
Rozhovor s kanadsko-českým hercem a režisérem Ewanem McLarenem
Co překvapilo Tatjanu Brinkmanovou v Trutnově. Pokus o rozhovor s lektorkou semináře Maska Tatjanou Brinkman, holandskou herečkou a pedagožkou na Hogeschool vor de Kunsten v Utrechtu
Jednání mluví hlasitěji než slova. Rozhovor s Frankem Katoolou z Ugandy

DS 2002
Dětská scéna 2002
Zdeněk Dlabola: Kudy se ubíral a ubírá dětský přednes. Rozhovor s Eliškou Herdovou a Jaroslavem Provazníkem
Petra Rychecká: Několik dojmů z Dětské scény 2002. Rozhovor s Peterem Janků a Pavlem Vackem
Zdeněk Dlabola-Šárka Štembergová-Zdena Josková-Soňa Pavelková: Dojmy a pocity těch, které stály u kolébky dramatické výchovy
Jiřina Lhotská-Jaroslav Provazník-Irena Konývková-Stanislav Nemrava-doprovod recitátorky 3. kategorie-Olga Strnadová-Jana Křenková: Anketa. Jaké otázky vás napadaly na letošním krajském kole dětské recitační / divadelní přehlídky?
Eva Machková: Stojí za to se setkávat

DS 2003
Dětská scéna 2003
Jaroslav Provazník: Pohled z terasy. Ze zápisníku nezávislého pozorovatele
Petra Rychecká-Zdeněk Dlabola-Vlasta Gregorová-Ema Zámečníková-Eliška Herdová-Martina Longinová-Radek Marušák-Pavel Vacek-Ladislava Košíková-Veronika Rodriguezová-Silva Macková-Peter Janků: Pokoj pro hosty
Iva Dvořáková: Nejen o zápasech v improvizaci s Janou Machalíkovou a Hankou Šimonovou
Libuše Nováková-Jiří Oudes-Šárka Štembergová-Jana Vobrubová: Krátký rozhovor s čestnými hosty letošní Dětské scény

DS 2004
Dětská scéna 2004
Eva Machková: Pohled nezávislé recenzentky
Petra Rychecká-Iva Dvořáková-Zdeněk Dlabola-Irena Konývková-Libuše Hájková-Zuzana Nohová-Ivana Sobková: Některé osobnosti DS 2004

DS 2005
Dětská scéna 2005
Luděk Richter: Dětská scéna pohledem Luďka Richtera
Iva Dvořáková: Poznávat svět prostřednictvím krásného slova. Rozhovor s Jaroslavem Provazníkem na téma dramaturgie přednesových vystoupení
Petra Rychecká: Dětské divadlo z pohledu psychologa. Rozhovor s Pavlem Vackem na téma divadlo a vývojová psychologie
Iva Dvořáková: Dětské divadlo z pohledu herce. Rozhovor s Hanou Frankovou, vedoucí souborů, režisérkou, herečkou
Lukáš Horáček: Dětské divadlo z pohledu loutkáře. Rozhovor s Jiřím Vyšohlídem o loutkách, rytmu a dětské naivitě dospělých
Iva Dvořáková: Zastavili jsme se s Jiřinou Rottovou
Eva Brhelová: Dětské divadlo z pohledu divadelníka. Rozhovor s režisérem Václavem Klemensem o divadle a dětském divadle
Lukáš Horáček-Iva Dvořáková: Dětské divadlo a jeho scénografie. Rozhovor s Pavlem Kocychem
Lukáš Horáček: Zeptali jsme se za vás lektora dílny Drama a folklor - africké inspirace. Rozhovor s lektorem Frankem Katoolou Kajengurem

DS 2006
Dětská scéna 2006
Jaroslav Provazník-Roman Černík-Karel Vostárek-Václav Klemens-Ladislava Košíková-Dominika Špalková: Slovo poroty
Jakub Hulák: Vybuzovat tvořivost, ať už se to týká čehokoliv. Rozhovor s Hanou Budínskou
Jaroslav Provazník: Hana Budínská
Eva Brhelová-Irena Konývková-Veronika Rodriguezová: O tvorbě, podobách a proměnách divadelní výpovědi dospívajících
Gabriela Sittová-Jana Křenková-Jiřina Lhotská: O recitaci
Eva Brhelová-Eva Machková-Luděk Richter: O dětském divadle a jeho dramaturgii
Vojtěch Maděryč-Ladislava Košíková-Věra Bělehrádková: O pohybu v dětském divadle
Gabriela Sittová-Jana Machalíková-Hana Šimonová: O improvizaci
Gabriela Sittová: Na kus řeči u lektora divadelní a improvizační dílny Herwiga Greschoniga

DS 2007
Dětská scéna 2007
Jaroslav Provazník-Dominika Špalková-Jaroslav Dejl-Peter Janků-Václav Klemens: Slovo poroty
O současném dětském divadle
Zdena Josková: Jaké bylo dětské divadlo před dvaceti, třiceti a čtyřiceti lety. Ze vzpomínek Zdeny Joskové
Jaroslav Provazník-Ema Zámečníková-Azalka Horáčková: Současné dětské divadlo…pohledem…
Hana Nemravová-Eva Sychrová-Vítězslava Trávníčková-Silva Macková-Alena Tomášová: O osobnosti vedoucího
Irena Konývková-Hana Franková-Jaroslava Holasová-Ivana Sobková-Eva Polzerová: O dovednostech dětí v divadelním souboru a v dramatické výchově vůbec
Václav Klemens-Libuše Hájková-Lenka Jaborská: O kritériích hodnocení dětského divadla
Roman Černík-Anna Trčková-Vendula Kecová-Lucie Matyášová: O divadle v nedivadelním prostoru
Cítím, že pedagogika je ústředním motivem dalších let. Rozhovor s Tomášem Žižkou
Tereza Pecharová: Dramatická výchova ve Francii
Christiane Pageová: Děkuji

DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE
Celostátní dílny Dramatická výchova ve škole 1995-2006

NÁRODNÍ / CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘE A DÍLNY STŘEDOŠKOLSKÉ DRAMATIKY A MLADËHO DIVADLA
Národní / celostátní semináře a dílny středoškolské dramatiky a mladého divadla 1987-2006

Roč. XVIII, č. 1 (49) (2007)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Josef Valenta: Dramatická výchova a výchova osobnostní a sociální

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
9. světový festival dětského divadla. Lingen 14. - 22. července 2006
Ivana Sobková: Světový festival divadla pro děti podeváté
Alžběta Ferklová-Čermáková: Maska pří práci s dětmi

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Klára Zachariášová: Obsah a metody dramatické výchovy na gymnáziu, propojení s humanitní složkou vzdělání. Dramatická výchova na gymnáziu - její možnosti a podmínky
Anna Tomková a Radek Marušák: Inovace praxe studentů specializace dramatická výchova na Pedagogické fakultě UK
Jaroslav Provazník: Divadlo a drama jsou cesta, na které objevujeme, co nás spojuje. Zpráva o washingtonské konferenci Americké aliance pro divadlo a výchovu v červenci 2006

INSPIRACE
Catherine Hughesová: Divadelní představení a mozkové funkce
Vladimír Komárek: Divadlo v mozku a mozek na divadle (Komentář neurologa)

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
David Kroča: Magická vyprávění Petra Síse

DĚTSKÁ SCÉNA 22
Václava Makovcová-Jana Barnová-Pavel Šrut: Veliký Tůdle
Václava Makovcová-Jana Barnová-Pavel Šrut: Tu To máš!
Pavel Šrut: Myška Kyška a myška Hryžka
Pavel Šrut: O ovcích na mostě
Pavel Šrut: Kočičí král
Václava Makovcová-Jana Barnová: A jak my na to? Jednoduše. Jako všichni!


Roč. XVII, č. 3 (48) (2006)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Josef Mlejnek: Děti v divadle

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Jaroslav Provazník: Dramatická výchova a klíčové kompetence. Několik poznámek o dramatické výchově a jejím místě v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání
Veronika Krátká: Projekt Vikingové
Alžběta Čermáková-Ferklová: Středa nám chutná. Dramatickovýchovný projekt pro 1. třídu základní školy
Martin Sedláček: Drama v Seggau

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Nahlížení 2006. 17. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
Bechyně 19. - 22. října 2006
Tomáš Žižka: Můj vhled skrze Nahlížení 2006
Eva Brhelová: Zaostřeno na Sítko. Festival ateliéru dramatické výchovy v Brně

INSPIRACE
Eva Machková: Hraním proti konfliktům a šikaně. Brisbaneský projekt DRACON 1996-2004 - naléhavá zjištění a výsledky

RECENZE
Eva Brhelová: Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole
Eva Brhelová: Tvůrčí psaní pro každého?

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Pavla Jiránková: Lenka Lanczová - fenomén současné dívčí literatury?
Jaroslav Provazník: Nahlížení do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 21
Josef Mlejnek: Vandr do světa
Jaroslav Provazník: O jedné staré hře na ještě starší motivy, která nezestárla

Roč. XVII, č. 2 (47) (2006)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Jaroslav Provazník: Dítě na jevišti - kdy? jak? proč?

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2006
Václav Klemens: Stojaté vody trutnovské

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Gabriela Sittová: Drama pro budoucnost
Hana Švejdová: Kudy, kudy, kudy cestička…? aneb Projekty a projektová metoda v mateřské škole jako cesta k naplňování Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v praxi

INSPIRACE
Martin Vasquez: Vývoj předpokladů k dramatické improvizaci

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Jan Hejk: Bajaja - cesta k Holanovi? (Interpretace sbírky Bajaja a její využití ve školní praxi)
Kateřina Řezníčková: Počátky fantasy
Jaroslav Provazník: Literatura zvaná FANTASY
Veronika Krátká-Jaroslav Provazník: Nahlédnutí do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 20
Pavel Šrut-Irina Ulrychová: Kuchař Sam a mořské panny
Pavel Šrut: Mořská panna a kuchař Sam
Brian Jacques-Irina Ulrychová: Allie/Alma
Irina Ulrychová: Poznámky na závěr

Roč. XVII, č. 1 (46) (2006)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Eva Machková: Stanislavského žák Michail Čechov

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Irena Holemá: Storytelling aneb "Chyťte si svou sklenici a já vám budu vyprávět…"
Hana Šimonová: Dramatická výchova s dětmi s tělesným postižením

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Nahlížení 2005. 16. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
Zuzana Jirsová: Nahlížení 2005
Jaroslav Provazník: Splněný sen zavazuje. 8. října 2005 se konala první republiková přehlídka divadelních skupin z dětských domovů

INSPIRACE
Martin Vasquez: Z historie divadelních sportů

RECENZE
Eva Machková: Děti hrají divadlo aneb Jak to vidí nakladatelství Portál
Milan Valenta: Jedna poznámka k několika předchozím

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Marta Žilková: Hodnota aktualizačnej dramatizácie (adaptácie)
Jaroslav Provazník: Bibiana
Iva Dvořáková: Nad Eragonem
Jaroslav Provazník: Nahlédnutí do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 19
Ivana Sobková-Zlata Černá-Miroslav Novák: Kočičí palác 1
Zlata Černá-Miroslav Novák: Kočičí palác
Vzpomínka na Jukiko 1987
Karel Čapek-Pavel Kohout-Ivana Sobková: Válka s mloky
Ivana Sobková: Dramaturgická a metodická poznámka vedoucí souboru


Roč. XVI, č. 3 (45) (2005)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Irina Ulrychová: Drama a příběh - Závěr: Rozum a cit
Irina Ulrychová: Faustův dům. Scénář školního dramatu

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Eva Brhelová-Radka Macková-Darina Horáková: Divadelní práce v sociální sféře. Reflexe účastníků mezinárodních dílen v Rakousku a Slovinsku
Lucie Matyášová: Divadlo fórum na školách žije!

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Vratislava Vyskočilová: Pohádka a multikulturní výchova
Vratislava Vyskočilová: Bratři a přátelé. Školní drama na námět vietnamské pohádky
Iva a Odolen Klinderovi: Bratři a přátelé
Aleš Povolný: Cid. Dramatickovýchovný projekt pro 5. třídu základní školy

INSPIRACE
Jaroslav Provazník: Setkávání, křižovatky, rozcestí. Ohlédnutí za dvanácti ročníky celostátní dílny Tvorba-tvořivost-hra
Iveta Kovalčíková-Jitka Pelánová-Eva Šimurdová-Dagmar Benovičová-Jana Moravcová-Ivana Pilátová-Marcela Suchánková: Z ohlasů na dílny Tvorba-tvořivost-hra
Hana Budínská: Vzduch. Záznam z práce dramaticko-výtvarné dílny v Jindřichově Hradci v únoru 1993
Veronika Rodriguezová-Milada Sobková: Pět synů. Časový a obsahový plán dramaticko-výtvarné dílny v Jindřichově Hradci 2004

RECENZE
Luděk Richter: Heslo "Divadlo hrané dětmi" v Teatrologickém slovníku Základní pojmy divadla
Eva Machková: Pár faktografických poznámek k heslu "Divadlo hrané dětmi"
Redakce TD: O dějinách českého divadla hraného dětmi…
Radek Marušák: Začít spolu s Evou Lukavskou

DĚTSKÁ SCÉNA 18
Marie Kavková-Jana Štrbová: Jak kvůli vajíčku šel kohout na zámek
Marie Kavková: Jak kvůli vajíčku šel kohout na zámek
Ladislav Mikeš Pařízek-Jana Štrbová: Mausa-musaka
Ladislav Mikeš Pařízek: Mrtvá pýcha
Jana Štrbová: O líné a lakomém
Jaroslav Tafel: O líné dívce a lakomém kupci
Jana Štrbová: Poznámka dramatizátorky a vedoucí souboru

Roč. XVI, č. 2 (44) (2005)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Josef Valenta: Divadlo ve výchově
Eva Machková: Dramatická výchova a herectví
Irina Ulrychová: Drama a příběh - 4. Práce s literární předlohou
Irina Ulrychová: Čaroděj a jeho učeň (první varianta)
Irina Ulrychová: Čaroděj a jeho učeň (druhá varianta)

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2005
Václav Klemens: Trutnov a obtíže růstu
Hana Doskočilová-Marcela Kovaříková: Pohádka o hadích nožkách
Marcela Kovaříková: Od minipohádky Hany Doskočilové k divadelnímu tvaru (Několik poznámek ke vzniku inscenace)
Jana Štrbová: Na návštěvě u sousedů - Zlatá priadka 2005

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Veronika Krátká-Kateřina Řezníčková: Seminář Dramatické konvence a divadelní text

INSPIRACE
Martin Dominik Polínek: První dramatoterapeutická konference

RECENZE
Roman Černík: Jak se učí dramatická výchova podle Evy Machkové? aneb Klíčová učebnice dramatické výchovy
Soňa Koťátková: Bude běžné dojít v dramatické výchově ve škole až k inscenaci?
Jaroslav Provazník: Cenný příspěvek k historii dramatiky pro děti a dětského divadla

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Jaroslava Sýkorová: Kniha pro ty, kteří jsou připraveni naslouchat druhým
Gabriela Sittová: Jak a ke komu mluví Ostrov trosečníků?
Kateřina Řezníčková: Postavy daemonů v Pullmanově knize Světla Severu. K jedné z variant současné fantasy
Naďa Pajanková-Jaroslav Provazník: Nahlédnutí do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 17
Josef Brukner-Hana Budínská: Jak se mají hlemýždi
Hana Budínská: Metodická poznámka vedoucí souboru
Ljuba Štíplová-Hana Budínská: Povídám, povídám neplechy
Hana Budínská: Metodická poznámka vedoucí souboru
Hana Budínská: Krabička
Hana Budínská: Něco o Krabičce
Poznámka redakce

Roč. XVI, č. 1 (43) (2005)        PDF

Silva Macková-Jaroslav Provazník: Výzva Zařazení dramatického oboru do Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání
Z ohlasů na Výzvu

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Irina Ulrychová: Drama a příběh - 3. Plánování dramatu (2. část)
Irina Ulrychová: Adam v nesnázích. Scénář školního dramatu

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
8. světový festival dětského divadla. Havana 19. - 25. července 2004
Jana Štrbová: Kubánské dojmy a zkušenosti
Ivana Sobková: Několik postřehů z Dziatwy 2004. XXV. celopolská přehlídka dětských divadel Dziatwa 2004
Hana Hniličková: Cesta s dítětem k roli na profesionálním jevišti

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Eva Lukavská-Roman Černík: Budování ateliéru dramatické výchovy při katedře pedagogiky se zřetelem k utváření profesních a lidských kompetencí u budoucích učitelů nejen dramatické výchovy
Integrál:
Diplomové práce týkající se dramatické výchovy obhájené na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

INSPIRACE
Eva Brhelová: Tvůrčí psaní

RECENZE
Eva Brhelová: Malá učebnice technik tvůrčího psaní
Eva Machková: Slovenský sborník her a scénářů

DĚTSKÁ SCÉNA 16
Samuil Maršak-Jaroslav Dejl: Zavazadlo
Jaroslav Dejl a Marie Nejedlá: Heslo "Nezval"
O věrném milování Aucassina a Nicoletty
Jiří Rambousek: Aucassin a Nicoletta


Roč. XV, č. 3 (42) (2004)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Irina Ulrychová: Drama a příběh - 3. Plánování dramatu (1. část)
Eva Machková: Učivo dramatické výchovy neboli její obsah

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Marta Žilková: Globalizačné tendencie v detskej kultúre s dôrazom na divadlo
Jana Křenková: Národní přehlídka v sólovém a slovesném projevu literárně-dramatického oboru ZUŠ (nejen) v Uherském Hradišti 27.-30. května 2004 (Soukromé otázky a úvahy po půl roce)
Ústřední kolo přehlídky žáků literárně-dramatického oboru základních uměleckých škol v sólovém a literárním projevu
Jana Štrbová-Věra Provazníková: Kohout šáh - kohout padišáh - kohout chán - a tak dál…

INSPIRACE
Jerzy Trzebiński: Narativy a porozumění druhým lidem

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Silva Macková: Dramatická výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání
Integrál:
Diplomové práce obhájené v letech 2003-2004 na katedře výchovné dramatiky DAMU Praha

RECENZE
Jaroslav Provazník: Dramatoterapie Kataríny Majzlanové. Zamyšlení nad jednou podnětnou monografií
Josef Valenta: Gymnasion - zpráva o novém pedagogickém časopisu

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Jaroslav Provazník: Nahlédnutí do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 15
Ray Bradbury-Hana Nemravová: Cecy
Hana Nemravová: Cesta k dramatizaci povídky Raye Bradburyho a k její inscenaci
Ray Bradbury: Čarodějné jaro

Roč. XV, č. 2 (41) (2004)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Irina Ulrychová: Drama a příběh - 2. Problémová situace

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna ´04
Iva Dvořáková: Dětská scéna v letech Kristových

INSPIRACE
Iva Pazderková: Keith Johnstone: Improvizace a divadlo. Zamyšlení nad Johnstoneovými metodami herecké improvizace
Katarína Majzlanová-Miroslav Danko: Rozvíjanie empatie u deti základnej školy pomocou dramatoterapie
C. R. Rogers: Zážitek porozumění má vliv na další život

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Varšava 2004
Jaroslav Provazník: Varšavská konference o dramatu ve výchově
Martin Sedláček: Několik osobních dojmů a postřehů z varšavské konference o dramatické výchově
František a Tereza Oplatkovi: O sově a žluté myšce. Scénář školního dramatu
Integrál:
Eva Machková: Jak nepsat diplomovou práci aneb Citáty, odborná literatura a teorie

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Ivana Uhlíková: Problematika vypravěče v současné literární teorii, a co s tím na střední škole
Jaroslav Provazník: Obrázkové knihy pro nejmenší - zneužívaná klišé a ambiciózní impulzy

DĚTSKÁ SCÉNA 14 - TEXTOVÁ PŘÍLOHA TD
Josef Mlejnek: Létající třída
Erich Kästner-Miroslav Slavík: Emile, Emile…
Jaroslav Provazník: Erich Kästner na dětském jevišti

Roč. XV, č. 1 (40) (2004)        PDF

ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI
Ulrychová, Irina: Drama a příběh - 1. Od situace k příběhu
Machková, Eva: Dramatická výchova a herectví

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Kasíková, Hana-Valenta, Josef: Mezi ? (Allanem) a ? (Owensem)
Švejdová, Hana: "Maxi, nezlob!" Vzdělávací projekt pro děti předškolního věku
Petruželová, Jarmila: Rodinná výchova a dramatika. Několik poznámek k uplatňování metod dramatické výchovy na II. stupni základní školy
Integrál:
Provazník, Jaroslav: Dramatická výchova a školní inspektoři

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Špalková, Dominika: Nahlížení v Bechyni
Rychecká, Petra-Belháčová, Věra: Nadělení v pohybu

INSPIRACE
Vacek, Pavel: Průhledy do psychologie morálky 9 - Průhled devátý a závěrečný:
O poslušných a smějících se učitelích, dychtivých dozorcích, malém Jagovi a pušce k Vánocům

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Toman, Jaroslav: K typologii české autorské pohádky devadesátých let 20. věku
Provazník, Jaroslav: Nahlédnutí do nových knih

DĚTSKÁ SCÉNA 13
Jacques, Brian-Sobková, Ivana: Justýna a upíři
Sobková, Ivana: Cesta k inscenaci Justýna a upíři
Jacques, Brian: Jamie a upíři


Roč. XIV, č. 3 (39) (2003)        PDF

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Plešek, Martin: Jezuitské divadlo v Čechách. Divadlo v systému jezuitského školství během působení řádu v Čechách
Konývková, Irena: 3. Internationale Kindertheaterfest v Turgi

INSPIRACE
Majzlanová, Katarína-Ivanková-Šaškievičová, Silvia: Uplatnenie dramatoterapie u rómskych deti v špeciálnej škole internátnej
Vacek, Pavel: Průhledy do psychologie morálky 8 - Průhled osmý: O úhlech pohledu nepravých, třetích a často ostrých. A také o těžko měřitelných proporcích (nikoliv kvůli nadměrnosti)

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Macková, Silva: Dramatická výchova (Úvaha terminologická)
Integrál:
Diplomové práce obhájené v ateliéru dramatické výchovy Divadelní fakulty JAMU, Brno

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Provazník, Jaroslav: Mateřídouška na rozcestí
Provazník, Jaroslav: Nahlédnutí do nových knih

NÁZORY-POLEMIKY-DOPISY ČTENÁŘŮ
Petrovský, Pavel: Vážený pane Provazníku...

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Machková, Eva: Geraldine Brain Siksová: Tvořivá dramatika: Umění pro děti

DĚTSKÁ SCÉNA 12
Jiřina Lhotská-Michal Černík: Grotesky
Jiřina Lhotská-Jan Werich: Královna Koloběžka

Roč. XIV, č. 2 (38) (2003)        PDF

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2003
Provazník, Jaroslav: Pět trutnovských dnů. V českém dětském divadle se začíná prosazovat nová generace
Uchytilová, Barbora: Dramatická výchova v irském vydání
Šimonová, Hana: Festival Soukání v Ostrově nad Ohří
Plešek, Martin: Ostrovské soukání 2003: festival na evropské úrovni?
Špalková, Dominika: Hra, herectví a děti. Některé zdroje, podmínky a možnosti dětského dramatického projevu v konfrontaci s prvky herectví

INSPIRACE
Majzlanová, Katarína: Uplatňovanie dramatoterapeutického programu u drogovo závislých osôb
Vacek, Pavel: Průhledy do psychologie morálky 7 - Průhled sedmý: O artistech na visuté hrazdě, mužské a ženské morálce a Sigmundovi, který ženy vlastně nechápal

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Sýkorová, Jaroslava: Dramatická výchova v současné škole - dramatická výchova a Rámcový vzdělávací program
Šimonová, Hana: Drama a divadlo v mnohojazyčné a multikulturní společnosti. Evropský kongres Drama in Education
Integrál:
Machková, Eva: Umělecká či pedagogická fakulta?

RECENZE
Richter, Luděk: Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Uchytilová, Barbora: Divadlo forum Augusta Boala
Havránková, Adéla-Krausová, Zuzana: Techniky Augusta Boala jako inspirace pro školní dramatickou výchovu

DĚTSKÁ SCÉNA 11
Ema Zámečníková -Josef Štefan Kubín: Čertova nevěsta
Ema Zámečníková-František Ladislav Čelakovský: Opuštěná
Ema Zámečníková-Mark Twain: Středověký milostný příběh v deseti obrazech

Roč. XIV, č. 1 (37) (2003)        PDF

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Nahlížení 2002
Provazník, Jiří: Letos trochu jinak
Hulák, Jakub: K inscenacím bechyňského Nahlížení 2002
Němcová, Božena-Nemravová, Hana: Naša Divá Bára

INSPIRACE
Vacek, Pavel: Průhledy do psychologie morálky - Průhled šestý: Ne o modelkách, ale o modelech, skrytě o egoismu a naplno o altruismu... Co na to paní Wrightová?
Roche Olivar, Roberto: Prosociálna identifikácia

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Integrál:
Machková, Eva: O dramatické výchově ve studiu učitelství
Diplomové práce obhájené v roce 2002 na katedře výchovné dramatiky DAMU Praha
Diplomové práce týkající se dramatické výchovy obhájené v letech 2001-2002 na katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

RECENZE
Teaching drama v českém vydání. Několik pohledů na překlad populární knihy o vyučování dramatické výchovy:
Kasíková, Hana: Vyučování dramatu
Machková, Eva: Učitel dramatické výchovy musí být profesionál
Valenta, Josef: Vyučování dramatu Norah Morganové a Juliany Saxtonové
Marušák, Radek: Vyučování dramatu - hlava plná nápadů

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Toman, Jaroslav: "Normalizační" éra české poezie pro děti. Reflexe básnické tvorby 70. a 80. let 20. století
Toman, Jaroslav-Provazník, Jaroslav-Horáček, Lukáš: Nahlédnutí do nových knih

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Vethal, Ashild-Heradstveitová, Elisabeth: Dramatická výchova v Norsku

DĚTSKÁ SCÉNA 10
Věra Pánková-Josef Václav Sládek-Vítězslav Hálek: Na jaře
Věra Pánková-Jan Vladislav: O třescích a plescích
Věra Pánková-Elena Chmelová: Hra na Robina Hooda


Roč. XIII, č. 3 (36) (2002)        PDF

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Manda, Roman: Trutnovská improvizace se Sandrou Tittoni
Machalíková, Jana-Šimonová, Hana: Zápasy v improvizaci v práci se středoškolskými skupinami

INSPIRACE
Vacek, Pavel: Průhledy do psychologie morálky 5 - Průhled pátý: O řízení auta na cestě k vlastnímu svědomí, desatero božích přikázání a spolknutý tahák

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Svozilová, Dana: Tajný deník Adriana Molea. Dramatickovýchovný projekt Dany Svozilové
Integrál:
Provazník, Jaroslav: Kurzy dramatické výchovy pro učitele z praxe
Přehled kurzů dramatické výchovy pro učitele z praxe pořádaných nebo garantovaných Sdružením pro tvořivou dramatiku

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Marušák, Radek: Básník Karel Šiktanc a jeho nové pohádky
Kalušová, Vendula: Nejčernější les. Zvukové motivy z hlediska kompoziční výstavby v pohádce Karla Šiktance
Kroča, David: Kniha, která vyvolává emoce. O fenoménu Harry Potter v několika glosách
Uhlíková, Ivana: Harry Potter a kouzelná pohádka
Provazník, Jaroslav-Fabová, Alena: Nahlédnutí do nových knih

NÁZORY-POLEMIKY-DOPISY ČTENÁŘŮ
Ad Dramatická výchova - podpůrný prostředek, nebo estetickovýchovný přednět? - Dramatická výchova v RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání - Jan Karaffa: Vážení přátelé...

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Machalíková, Jana-Šimonová, Hana: Č.I.LI - občanské sdružení Česká Improvizační Liga (Dokončení z minulého čísla)

DĚTSKÁ SCÉNA 9
Krista a Jiří Bláhovi-Zdeněk Adla-Jiří Černý-Jiří Kalousek: Obrázky z českých pověstí
Krista a Jiří Bláhovi-Václav Čtvrtek: Kočičiny
Krista a Jiří Bláhovi-Jacob a Wilhelm Grimmové-Jan Werich: O rybáři a jeho ženě

Roč. XIII, č. 2 (35) (2002)        PDF

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2002
Provazník, Jaroslav: K čemu byla Dětská scéna ´02?
Brůček, Josef: Dětské loutkářské soubory na Loutkářské Chrudimi
Svozilová, Petra: Jak lidé přemýšlejí o stejných věcech, ale jak jsou různí. Myšlenky z jarního Záhřebu

INSPIRACE
Vacek, Pavel: Průhledy do psychologie morálky 4 - Průhled čtvrtý: Heinz, Sam a Joe? Kam spolu jdou? Bezpochyby na ryby anebo rovnou na pochyby

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Redakce: Dramatická výchova v RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání
Cejpek, Václav-Hrubá, Jana-Hulák, Jakub-Macková, Silva-Pelán, Jiří-Provazník, Jaroslav-Svozilová, Petra-Ulrychová, Irina-Valenta, Josef ad.: Dramatická výchova (Připraveno pro oddíl Umění a kultura v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání)
Cejpek, Václav-Hrubá, Jana-Hulák, Jakub-Macková, Silva-Pelán, Jiří-Provazník, Jaroslav-Svozilová, Petra-Ulrychová, Irina-Valenta, Josef ad.: Dramatický obor (Připraveno pro Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání)
Mikotová. Zoja: Výchovná dramatika neslyšících na Divadelní fakultě JAMU
Bakalářské práce obhájené v ateliéru výchovné dramatiky neslyšících na DIFA JAMU
Integrál:
Jirsová, Jirsová-Svobodová, Eva: Studium dramatické výchovy očima absolventů
Diplomové práce z dramatické výchovy obhájené na katedře pedagogiky PedF UK v Praze
Diplomové práce obhájené v ateliéru dramatické výchovy na DIFA JAMU v Brně v roce 2001

RECENZE
Machková, Eva: Neberte do ruky kdejakou knihu
Holeček, Václav: Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech
Žilková, Marta: Užitočná publikácia
Kroča, David: O motivačních hrách ve výtvarné výchově

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Brožová, Věra: Říše Agord

NÁZORY-POLEMIKY-DOPISY ČTENÁŘŮ
Ad V bludišti dramatické výchovy - Jan Slavík-Michal Vybíral: O psychoterapii a výchově
Ad V bludišti dramatické výchovy - Oldřich Müller: Jak jsem se ocitl v "bludišti dramatické výchovy" aneb Odpověď jednoho "heretika" na jednu jistě dobře míněnou kritiku

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Machalíková, Jana-Šimonová, Hana: Zápasy v improvizaci jako nabídka pro práci se středoškolským souborem
Č.I.LI - občanské sdružení Česká Improvizační Liga

DĚTSKÁ SCÉNA 8
Jana Vobrubová-Nataša Tanská: Všichni kocouři neškrábou
Jana Vobrubová-Joel Chandler Harris: Ať žije kmotr Králík
Jana Vobrubová-Leonardo da Vinci: Nápady

Roč. XIII, č. 1 (34) (2002)        PDF

Děti drama divadlo - Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa
Machková, Eva: V bludišti dramatické výchovy
Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Provazník, Jaroslav: Soukání a užitečné otevírání bran
Bumerlová, Jindřiška-Strnadová, Hana-Uhlíková, Iva-Bednář, Pavel: Budapešťské divadlo ve výchově aneb Maďarská inspirace III
O Jozefovi, snech jeho, o prodání jeho do cizí krajiny
Strnadová, Olga: Jak Franta na čerchmanty vyzrál

INSPIRACE
Vacek, Pavel: Průhledy do psychologie morálky 3 - Průhled třetí: Norimberský tribunál, morální zrání a chamtivý lékárník

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Rychecká. Petra: Odkaz J. A. Komenského do třetího tisíciletí
Integrál
Machková, Eva: Kdo jsou a kam míří? O posluchačích dramatické výchovy na DAMU

RECENZE
Koťátková, Soňa: Hrajeme si s pohádkami

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Bednář, Pavel: Svět fantazie Harryho Pottera
Šandová, Alena: Dlouhá pouť do Santa Cruz
Rýcová, Daniela: Fenomén, nebo mánie?
Provazník, Jaroslav: Nahlížení do nových knížek

NÁZORY-POLEMIKY-DOPISY ČTENÁŘŮ
Ad Ministerstvo školství demonstruje svůj nezájem o mimoškolní estetické aktivity dětí a mládeže - Vlaďka Neužilová)
Ad K čemu je Dětská scéna? - Lenka Ješková)

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Ulrychová, Irina: Drama, účastník a divák. Dílna Tonyho Gooda a Warwicka Dobsona v lednu 2001 v Praze

DĚTSKÁ SCÉNA 7
Olga Strnadová: Na tom našem dvoře
Olga Strnadová-Jiří Kahoun: Sluníčko a dva kamarádi
Olga Strnadová-Pavel Šrut: Tři medvědi a babka Chňapka + Tři malá prasátka


Roč. XII, č. 3 (33) (2001)        PDF

DOKUMENT
Provazník, Jaroslav-Hulák, Jakub: Ministerstvo školství demonstruje svůj nezájem o mimoškolní estetické aktivity dětí a mládeže

DRAMA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Dramatická výchova - podpůrný prostředek, nebo estetickovýchovný předmět?
(Poznámky na okraj Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)
Svozilová, Dana: Dramatická výchova
Žilková, Žilková: Tvorivá dramatika vo vysokoškolskej výučbe
Kovalčíková, Iveta: Aktuálnosť výchovnej dramatiky v súčasných teóriach výchovy
Integrál:
Uchytilová, Barbora: Studium učitelství dramatu ve Švédsku
Diplomové práce obhájené na katedře výchovné dramatiky DAMU v Praze v roce 2001

INSPIRACE
Šneberger, Václav: Dramatoterapie v etopedické praxi
Vacek, Pavel: Průhledy do psychologie morálky 2 - Průhled druhý: 2 + 2 = 5, pes větší než kráva a domácí úkol o žalování

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Kasíková, Hana: Maska aneb Vyjadřovací možnosti těla
Puškin, Alexandr Sergejevič-Konývková, Irena: Za Ludmilou!
Diskuse: K čemu je dětská scéna? (Ohlasy na diskusi o otevřeném dopisu Petry Rychecké uveřejněném v minulém čísle Tvořivé dramatiky):
Slavík, Mirek: Příspěvek do diskuse
Dejl, Jaroslav: Vážená Petro…

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Provazník, Jaroslav: Nahlížení do nových knížek

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Kasíková, Hana-Toye, Nigel-Prendiville, Francis: Drama a tradiční příběh pro raný věk

DĚTSKÁ SCÉNA 6
Irena Konývková: Ondráš a Juráš
Irena Konývková: Blíží se, blíží vánoční čas…

Roč. XII, č. 2 (32) (2001)        PDF

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna 2001.Trutnov 22. - 28. června 2001. 30. celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů - Celostátní dílna dětských recitátorů
Černík, Roman: Jaká byla? Dětská scéna 2001 podruhé v Trutnově, ale celkově 30. (!) národní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů a sólových recitátorů
Diskuse: K čemu je Dětská scéna?:
Rychecká, Petra: Národní přehlídka Dětská scéna
Konývková, Irena: Téměř každoročně se zúčastňuji...
Strnadová, Olga: Můj písemný příspěvek bude stručný...
Mandlová, Jana: Nevím, jestli má ještě smysl se vyjadřovat k Dětské scéně...
Kovaříková, Marcela: Milá redakce, mnohokrát jsem se po příjezdu z Dětské scény odhodlávala popsat své dojmy a zážitky...
Budínská, Hana: Kdybych nikdy nebyla na žádné z národních přehlídek dětského divadla...
Švejdová, Hana: Vážená redakce, srdečně vás všechny zdravím ze Šumavy...
Doležal, Tomáš: Národní přehlídky Dětská scéna se účastním od roku 1993...
Polzerová, Eva: Úhel pohledu
Ulrychová, Irina: Na výzvu k diskusi v článku Petry Rychecké se mohu pokusit reagovat ze dvou pozic...
Provazník, Jaroslav: Spor o smysl národních přehlídek není ničím novým ani šokujícím...
Machková, Eva: Otevřený dopis Petře Rychecké
Slavík, Mirek-Andersen, Hans Christian: Slavík
Pokorný, Jiří: Pokus o zprávu o NP LDO ZUŠ. Hradec Králové 3. - 6. června 2001
Kasíková, Hana: Divadlo ve výchově: Holandsko

INSPIRACE
Vacek, Pavel: Průhledy do psychologie morálky 1 - Průhled první - slovo úvodem: Piagetovy kuličky a úvaha o pravidlech
Sak, Petr: Mládež a její výzkum - 4. Kulturní aktivity mládeže

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Marušák, Radek: Práce s literárním textem prostředky dramatické výchovy
Svozilová, Petra: Mezinárodní kongres Drama in Education
Integrál:
Machková, Eva: Diplomové práce z oboru DV, jejich témata a kritéria hodnocení
Machková, Eva: Kritéria hodnocení diplomových prací na katedře výchovné dramatiky DAMU Praha (Určeno vedoucím a oponentům diplomových prací)
Diplomové práce o DV obhájené v roce 2000/2001

RECENZE
Valenta, Josef: Pohled sociologa na českou mládež

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Machková, Eva: Školní drama dle Johna Somerse

DĚTSKÁ SCÉNA 5
Mirek Slavík-Hana Doskočilová: Narcis a víla Echó
Mirek Slavík-Kusujama Masao: O dědečkovi, který dával rozkvést stromům
Mirek Slavík-Jan Werich: Fimfárum

Roč. XII, č. 1 (31) (2001)        PDF

Redakce: Vážení a milí čtenáři Tvořivé dramatiky...

EVA MACHKOVÁ
Provazník, Jaroslav: Eva Machková a množina jejích rolí
Hanžlíková, Eva: "Průšvih, máme tam novou ženskou!"
Polzerová, Eva: Setkávání
Jirsová, Zuzana: Děkuji Evě Machkové, že nezůstala v důchodu
Bibliografie
Machková, Eva: Tajemnice ÚPS...

HANA BUDÍNSKÁ
Nosková, Lucie-Vyšohlíd, Jiří-Provazník, Jaroslav-Hulák, Jakub-Komárek, Vladimír-Svoboda, Radim-Provazník, Jiří-Matějů, Martin: Portrét-koláž Hany Budínské
Provazník, Jiří: Moje setkávání s Hanou Budínskou
Z inscenací uvedených na celostátních, národních a jiných významnějších přehlídkách a dílnách
Bibliografie
Machková, Eva: Místo tečky - dobový snímek Hany Budínské z roku 1981

JINDRA DELONGOVÁ
Macková, Silva: Pamatuji si okamžik, kdy to všechno začalo...
Z inscenací uvedených na celostátních, národních a jiných významnějších přehlídkách a dílnách
Bibliografie
Machková, Eva: Místo tečky - dobový snímek Jindry Delongové z roku 1981

ZDENA JOSKOVÁ
Jirsová, Zuzana: Pokus o portrét Zdeny Joskové
Marušák, Radek: "Nemám ráda nezbadatelné němohry"
Dřevíkovská, Věra: Vzpomínání na Zdenu Joskovou
Bibliografie
Machková, Eva: Místo tečky - dobový snímek Zdeny Joskové z roku 1981

MILADA MAŠATOVÁ
Richter, Luděk: Milada Mašatová - umělec, teoretik, pedagog, člověk
Z inscenací uvedených na celostátních, národních a jiných významnějších přehlídkách a dílnách
Bibliografie
Machková, Eva: Místo tečky - dobový snímek Milady Mašatové z roku 1981

JOSEF MLEJNEK
Pellarová, Adéla: Historická šance pro dramatickou výchovu
Z inscenací uvedených na celostátních, národních a jiných významnějších přehlídkách a dílnách
Bibliografie
Machková, Eva: Místo tečky - dobový snímek Josefa Mlejnka z roku 1981

VĚRA PÁNKOVÁ
Palarčíková, Alena: Věra Pánková
Z inscenací uvedených na celostátních, národních a jiných významnějších přehlídkách a dílnách
Bibliografie

SOŇA PAVELKOVÁ
Pokorný, Jiří: Soňa Pavelková... Co o ní vlastně vím?
Konývková, Irena: Co se mi vybaví, když se řekne Soňa Pavelková?
Hučínová, Věra: Malá dojmologie o Soně Pavelkové
Z inscenací uvedených na celostátních, národních a jiných významnějších přehlídkách a dílnách
Bibliografie
Machková, Eva: Místo tečky - dobový snímek Soni Pavelkové z roku 1981

ŠÁRKA ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ
Svoboda, Radim-Pospíšilová, Ajka-Zlesáková, Táňa-Brůček, Josef-Hausdor, Jaroslav-Pultarová, Ivana-Müller, Oldřich: Povídání o Šárce Štembergové
Z inscenací uvedených na celostátních, národních a jiných významnějších přehlídkách a dílnách
Bibliografie

OLGA VELKOVÁ
Kovaříková, Marcela: Olga Velková
Bibliografie

JANA VOBRUBOVÁ
Bláhová, Krista-Bláha, Jiří: Jana Vobrubová
Z inscenací uvedených na celostátních, národních a jiných významnějších přehlídkách a dílnách
Bibliografie
Machková, Eva: Místo tečky - dobový snímek Jany Vobrubové z roku 1981
Provazník, Jaroslav: Poznámka k bibliografickým soupisům

DĚTSKÁ SCÉNA 4
Dana Svozilová-Ludvík Aškenazy: Na jednom stromě


Roč. XI, č. 3 (30) (2000)        PDF

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Svozilová, Dana: Strukturovaná dramatická hra v kontextu dramatické výchovy
Integrál:
Horáková, Šárka: Ještě jednou k SPgŠ
Machková, Eva: Didaktika DV v přípravě učitelů

INSPIRACE
Majzlanová, Katarína: Dráma vo výchove, vzdelávaní a terapii
Sak, Petr: Mládež a její výzkum - 3. Úloha kněze a alokace hledání Boha v náboženském a duchovním životě české mládeže
Komárek, Vladimír: Mozkové zákulisí - 13. Mozek a dramatoterapie

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Pěkný, Tomáš-Vostárek, Karel-Josková, Zdena-Kratochvílová, Zdena: Havrane z kamene. Dramatizace a realizace studentů 4. ročníku prezenčního studia katedry výchovné dramatiky DAMU v roce 1997/1998

RECENZE
Dvořáková, Alžběta: Druhé číslo Dedicated Space

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Urbanová, Svatava: Jožin jede do Afriky

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Marušák, Radek: John Somers: Projekty napříč osnovami. Divadlo ve výchově

DĚTSKÁ SCÉNA 3
Šárka Štembergová-Ilja Hurník: Divné jméno
Šárka Štembergová-Karel Čapek: O princezně solimánské

Roč. XI, č. 2 (29) (2000)        PDF

Provazník, Jaroslav: Valná hromada Sdružení pro tvořivou dramatiku

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Mašatová, Milada: O loutkovém divadle hraném dětmi
Dětská scéna 2000. Trutnov 16. - 22. června 2000. 29. celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů - Celostátní dílna dětských recitátorů
Dvořáková, Iva: Dětská scéna 2000. Malý průvodce souborovými vystoupeními
Rychecká, Petra-Rodriguezová, Veronika-Doležal, Tomáš: Co si děti povídaly. Mozaika záznamů a dojmů z dětského diskusního klubu na Dětské scéně 2000 v Trutnově
Štrbová, Jana: Zpráva z Brixenu. 2. mezinárodní setkání mladých divadel Sapperlot v Brixenu 28. dubna - 2. května 2000
Slavík, Miroslav-Andersen, Hans Christian: Princezna na hrášku. Stejnojmennou pohádku Hanse Christiana Andersena zdramatizoval Miroslav Slavík

INSPIRACE
Sak, Petr: Mládež a její výzkum - 2. Zná česká mládež světová náboženství?
Komárek, Vladimír: Mozkové zákulisí - 12. Plektika a vývojová neuropsychologie

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Andrejsková, Jana: Malé projekty aneb Maturita trochu jinak
Integrál:
Schulzová, Věra: V Prachaticích nám vlak snad neujel
Andrejsková, Jana: Čáslavské zkušenosti
Strnadová, Hana: SPgŠ v Mostě
Machková, Eva: A co dál?

RECENZE
Provazník, Jaroslav: Letmé nahlédnutí do problematiky dramatické výchovy

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Machalíková, Jana: Humor a jeho prostředky v knihách Richmal Cromptonové
Slavíková, Renata: V lednici je medvěd: prolínání reálného a fantastického světa
Provazník, Jaroslav: Dvanáct romských přikázání
Provazník, Jaroslav: První české setkání s Harrym Potterem
Provazník, Jaroslav: Nahlížení do nových knížek

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Machková, Eva: O´Toole, John: Dramatický proces - 2. část

DĚTSKÁ SCÉNA 2
Hana Budínská-Daniela Fischerová: Duhové pohádky

Roč. XI, č. 1 (28) (2000)        PDF

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Marušák, Radek: John Somers: Od her přes improvizaci k divadlu
Somers, John: Jak si učitelé vybírají látku pro hodiny dramatické výchovy?
Dramatická výchova na konferenci o pedagogické diagnostice:
Somers, John: Jaké argumenty pomohou DV získat pevné místo v kurikulu?
Koťátková, Soňa: Pozice diagnostiky v dramatické výchově - individuum, skupina
Provazník, Jaroslav: Nevyužitý diagnostický potenciál dramatické výchovy
Integrál:
Klechová, Věra: Tři varianty koncepce DV na SPgŠ
Musil, Roman: DV v Berouně
Šefrna, Matěj: ...a v Litomyšli
Machková, Eva: ...s dovětkem redakce
Diplomové práce o DV na SPgŠ a vytváření učitelských dovedností uložené na DAMU Praha
Dodatky k soupisu diplomových prací o DV k 30. září 1999 (předchozí soupisy viz Tvořivá dramatika IX, 19998, č. 1 a č. 2-3)

INSPIRACE
Mayor, Federico: Tvořivost je naší nadějí. Výzva generálního ředitele UNESCO na podporu umělecké výchovy a tvořivosti ve školách, přijatá na 30. zasedání v Paříži 3. listopadu 1999
Sak, Petr: Mládež a její výzkum - 1. Spiritualita mládeže
Komárek, Vladimír: Mozkové zákulisí - 11. Přenos informací a mezibuněčný prostor

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Jacques, Brian-Konývková, Irena: RSB s ručením omezeným

RECENZE
Koťátková, Soňa: Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik
Dvořáková, Alžběta: Excerpta: Dedicated Space

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Žilková, Marta: Detská kultúra na rázcestí
Dvořáková, Pavlína: Jako v zrcadle, jen v hádance

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Machková, Eva: O' Toole,John: Dramatický proces

DĚTSKÁ SCÉNA 1
Milada Mašatová-Olga Hejná-Eva Oplištilová: Jak jsme spravovali bačkůrky
Milada Mašaotvá: Stojí hruška


Roč. X, č. 3 (27) (1999)        PDF

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Vacek, Pavel: Úvaha o odpovědnosti, profesionální kompetenci, hranicích a bezpečném prostoru v práci učitelů a lektorů dramatické výchovy
Dramatická výchova ve studiu budoucích učitelů a její možnosti v kurikulu základní školy. Praha 26. - 28. dubna 1999
Tomková, Anna: O konferenci na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
Helus, Zdeněk: Dramatická výchova jako faktor inovace a humanizace (Úvodní slovo děkana PdF UK)
Ackroydová, Judith-Boultonová, Jo: Místo dramatu ve vzdělávacím systému ve Velké Británii
Integrál:
Valenta, Josef: Učitel dramatické výchovy, jeho reflexe oboru a studia (Zpráva o výzkumu katedry výchovné dramatiky DAMU)

INSPIRACE
Vybíral, Michal: Dramatická výchova a terapie. Dva cizí světy za zdmi, nebo ne?
Koťátková, Soňa: Je dramatická výchova samostatnou disciplínou? (Otázky a názory vztahující se k semináři Martina Járy a Michala Vybírala Kde jsou hranice dramatické výchovy?)
Karaffa, Jan: Vývojové proměny. Setkání s Michaelem D. Reismanem

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Černík, Roman: Jičínská divadelní inspirace
Jirsová, Zuzana: Ohlédnutí za jedním ze seminářů Dětské scény ´99. S Helmutem Köppingem neimprovizovaně k improvizaci
Štrbová, Jana-Stanovský, Vladislav-Vladislav, Jan: O malé Mette

RECENZE
Černík, Roman: Současnost dramatické výchovy pohledem Evy Machkové

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Provazník, Jaroslav: Nahlížení do nových knížek

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Kapsová, Lenka: Dvě příručky dramatické výchovy ze zámoří

Roč. X, č. 2 (26) (1999)        PDF

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna ´99. Zábřeh na Moravě 18. - 24. června 1999. 28. celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů - Celostátní dílna dětských recitátorů
Ulrychová, Irina: Dětská scéna ´99
Provazník,Jaroslav: Dětský přednes v pohybu (Z poznámkového bloku předsedy lektorského sboru Celostátní dílny dětského přednesu)
Pokorný, Jiří: Ostrovské soukání ´99
Brůček, Josef-Richter, Luděk-Zámečníková, Ema-Provazník, Jaroslav: Jak je to (nebo by mohlo být) s dítětem na jevišti? (Úryvky z ankety Deníku DS ´99)
Erben, Karel Jaromír-Gregar, Alexandr: Svatební košile. Scénář ročníkové práce přípravného ročníku II.cyklu LDO ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové napsal pedagog Alexandr Gregar

INSPIRACE
Kasíková, Hana-Tomková, Anna: Myslet v dramatu? Proč ne? A proč ne lépe? (O kritickém myšlení a dramatické výchově)
Komárek, Vladimír: Mozkové zákulisí - 10. Vývoj mozku a chování dítěte: Proliferace, plasticita a rezilience

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Svozilová, Dana: Mezinárodní kongres Drama in Education
Integrál:
Kašparová, Eva-Dvořáková, Pavlína-Holečková, Marie-Jurošková-Bezručová, Markéta-Kocourková, Markéta-Krajíčková, Alena-Lukášová, Věra-Machalová, Eva-Málková, Radka-Mocková, Hana-Škraňáková, Jarmila: SPgŠ a učitelství dramatické výchovy II (Pokračování ankety z předešlého čísla)
Machková, Eva: Historka (zdaleka ne veselá) z dob zavádění dramatické výchovy na SPgŠ

RECENZE
Provazník, Jaroslav: Karikatura dramatické výchovy s hořkou příchutí
Provazník, Jaroslav: EXCERPTA z rozhlasové stanice Vltava (ČRo 3)

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Toman, Jaroslav: Praprázdniny Ivony Březinové
Provazník, Jaroslav: Nahlížení do nových knížek

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Morganová, Norah-Saxtonová, Juliana: Dramatika pro učitele

Roč. X, č. 1 (25) (1999)        PDF

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Josková, Zdena: Dramaturgie a dramatika v divadle hraném dětmi
Plewa-Brodamová, Kerstin: Dětská scéna 98 německýma očima
Černík, Roman: Ašský Gilgameš v Sankt Pöltenu aneb Rakouský pohled na školní divadlo
Konývková, Irena: HOP-HOP v Brixenu
Zillerová, Gudrun: Divadlo s dětmi v Praze. Dojmy ze studijní cesty
Horáček, Lukáš: Divadlo ve výchově aneb Maďarská inspirace II

INSPIRACE
Bartošová, Kateřina: Divadlo na rozhraní
Komárek, Vladimír: Mozkové zákulisí - 9. Dynamické systémy a vývojová neuropsychobiologie

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Tomková, Anna: Podoby a místo dramatu v anglické škole (zápisky z cest)
Bačová, Daniela: Dráma a vyučovanie anglického jazyka v SR. Projekt pre podporu rozvoja drámy ako efektívnej metódy vo vyučovaní angličtiny
Svobodová, Radka: Návštěva v Kreativhausu. Dny divadelní pedagogiky v Berlíně
Integrál:
Machková, Eva: Pláčem na nepravém hrobě
Faltusová, Iva-Haklová, Jitka-Jirsová, Zuzana-Švejdová, Hana-Klechová, Věra-Teplá, Jitka-Tretiagová, Lenka-Machková, Eva: SPgŠ a učitelství dramatické výchovy

RECENZE
Černík, Roman: Tvořivé drama ne kalifornský způsob aneb Co lze najít na internetu
Machková, Eva: Vybrané kapitoly z dramatické výchovy
Pospíšilová, Ajka: RAABÍk. Náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni základní školy
Martínková, Nina: EXCERPTA z časopisu Korrespondenzen
Provazník, Jaroslav: EXCERPTA z přílohy Lidových novin Věda

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Provazník, Jaroslav: Další výhra Ivy Procházkové
Žilková, Marta: Úžitková (?) detská literatúra
Žilková, Marta: Za peknou knihou
Provazník, Jaroslav: Nahlížení do nových knížek

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Čermáková, Ivona: Augusto Boal a dramatická výchova


Roč. IX, č. 2-3 (24) (1998)        PDF

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna ´98. Ústí nad Orlicí 12. - 18. 6. 1998. 27. celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů - Celostátní dílna dětských recitátorů
Hulák, Jakub: Dětská scéna ´98
Hofbauer, Erich: Dovolená u přátel
Slavík, Mirek: Stopět na jedno rozčílení...
5. světový festival dětského divadla. Lingen (Německo) 11. - 17. dubna 1998
Kalousková, Jarmila: Světový festival opět v Lingenu
Grünspanová, Kateřina: Češi v Lingenu
2. mezinárodní dětský divadelní festival v Turgi 29. 7. - 5. 8. 1998
Konývková, Irena: Čas nadšení
Švecová, Gábina: Specifika divadla ve výchově
Konývková, Irena: Kroky a hledání při práci s dětským divadelním souborem
Středa, Ludvík-Konývková, Irena: Vymyslím si. Ze sbírky Ludvíka Středy Bernardýn na provázku sestavila Irena Konývková
Škutina, Vladimír-Konývková, Irena: Kde bydlí čas. Na motivy stejnojmenné knihy Vladimíra Škutiny napsala Irena Konývková

INSPIRACE
Žilková, Marta: Postmoderné tvorivé operácie v rozprávke
Komárek, Vladimír: Mozkové zákulisí - 8. Determinovaný chaos a chování dítěte

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Černík, Roman: Hra - akce - příběh aneb Ujasnit si hodnoty
Bačová, Daniela: Texty a komunikácie. Medzinárodná konferencia o dráme vo vzdelávaní v Corku (Írsko)
Majzlanová, Katarína: Uplatnenie dramatoterapie v liečebno-výchovnom procese
Marušák, Radek-Hofman, Ota: Útěk. Scénář školního dramatu s využitím námětu Oty Hofma z knihy Útěk připravil Radek Marušák
Integrál:
Polzerová, Eva-Kapoun, K.: Dramatická výchova na PdF v Ostravě
Svozilová, Dana: Koncepce praxe studentů ateliéru DV DIFA JAMU v Brně
Svobodová, Eva: Dramatická výchova a její perspektiva na středních pedagogických školách
Machková, Eva: Projekt jako seminární úkol v přípravě učitele DV
Soupis diplomových prací o DV obhájených v roce 1998 na KVD DAMU Praha
Soupis diplomových prací o DV obhájených v roce 1998 v ateliéru DV DIFA JAMU Brno

RECENZE
Hanžlíková, Eva: Proti zmatkům, krizím a bezradnosti. Mírně moralizující minimeditace
Machková, Eva: Oldies, but goldies aneb Jaké byly staré zlaté časy dramatické výchovy
Marušák, Radek: Kooperativní učení, kooperativní škola Hany Kasíkové
Gregorová, Vlasta: Děti, hry a umění ...aneb co jsem v této knize našla a naopak postrádala

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Ditmar, René: Dívky pro román devadesátých let
Žilková, Marta: Postmoderná transformácia detského hrdinu
Homolová, Monika: Motiv cestování v literatuře fantasy
Lauková, Lenka: Únos z domova, který je ve skutečnosti útěkem domů
Provazník, Jaroslav: Nahlížení do nových knížek

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Machková, Eva: Nellie McCaslinová: Tvořivé drama ve třídě

Roč. IX, č. 1 (23) (1998)        PDF

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Redakce: Dramatická výchova ve škole 97. 3. celostátní dílna dramatické výchovy v Jičíně
Valenta, Josef: Angličané (opět) v Čechách. Informace a poznámky k dílně britského dramatu v Jičíně v září 1997
Srbová, Miloslava: Magické světýlko z Jičína
Vybíral, Michal: Dramatická výchova na základní škole a možnosti její výuky
Vybíral, Michal: Planety aneb vzhůru ke hvězdám
Integrál:
Redakce: Je zřejmě nejvyšší čas zahájit diskusi...
Machková, Eva-Tomková, Anna-Černík, Roman-Lukavská, Eva-Prokešová, Ludmila-Pavlovská, Marie-Krejzová, Beata-Polzerová, Eva-Strašík, Jiří-Horáčková, Azalka: Současný stav uplatnění dramatické výchovy ve studiu učitelství 1. stupně ZŠ
Soupis diplomových prací o DV obhájených na českých vysokých školách k 30. září 1997

INSPIRACE
Oubramová, Zoja: Tvořivost ve výchově - umění ve výchově
Komárek, Vladimír: Mozkové zákulisí - 7. Neposedný mozek¨

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Slavík, Mirek: Píšťalka

RECENZE
Dvořáková, Alžběta: Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy
Provazník, Jaroslav: EXCERPTA z týdeníku Nové knihy

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Hulák, Jakub: 4 knihy Roalda Dahla (K poetice Dahlových dětských knih)
Bořkovcová, Věra: Jiří Weinberger - český Ogden Nash?
Sobotovičová, Denisa: Keď obrázky rozprávajú
Ondrouchová, Petra: Ivona Březinová - nové jméno české literatury pro děti
Provazník, Jaroslav: Nahlížení do nových knížek
PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Svozilová, Dana: Síť dramatu Warwicka Dobsona


Roč. VIII, č. 3 (22) (1997)        PDF

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Dvořáková, Alžběta: Drama ve výchově a divadlo ve výchově. Recenze s ukázkami studie Gavina Boltona z knihy Learning Through Theatre
Wilkinson, Joyce A.: Vzdělávání v oboru dramatu v Kanadě
Dušková, Hana-Vacková, Věra: Pět let dramatické výchovy v Hradci Králové
Doležalová, Jarmila: Markéta. Scénář školního dramatu připravila Jarmila Doležalová

INSPIRACE
Prudký, Libor: Rozvoj vzdělání - program pro Ameriku
Komárek, Vladimír: Mozkové zákulisí - 6. Cesta do mozkových hlubin

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Mencková, Ursula-Lázňovská, Lenka: Divadlo s dětmi jako škola-divadlo
Majzlanová, Katarína: Sme tu! Festival osobitných škol v Námestove
Clavel, Bernard-Slavík, Mirek: O černém beránku a bílém vlkovi. Stejnojmennou knihu Bernarda Clavela zdramatizoval Mirek Slavík

RECENZE
Machková, Eva: Uvedení do systému školní dramatiky
Tomková, Anna: Práce učitele s právy dítěte a dramatika
Kröschlová, Eva: Místo recenze několik vět z dopisu - O jedné příručce o pohybové tvořivosti
Provazník, Jaroslav: EXCERPTA z revue Ladění

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Toman, Jaroslav: Počátky Hrubínovy básnické tvorby pro děti (léta 1943 -1948)
Jirsová, Zuzana: Literární ŠOK a OBJEV
Provazník, Jaroslav: Nahlížení do nových knížek

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Machková, Eva: Dramatický svět Cecily O Neillové

Roč. VIII, č. 2 (21) (1997)        PDF

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna ´97. 26. celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů - Celostátní dílna dětských recitátorů Ústí nad Orlicí 13. - 21. 6. 1997
Marušák, Radek: Dětská scéna ´97
Zajíc, Vladimír: Uplivnutí přes obě ramena
Guillet, Michel-Provazník, Jaroslav: Francouzský pohled na Dětskou scénu
Šípová, L.-Schulzová, Věra-Krtičková, Lenka-Kybová, Věra-Němec, Ivan-Lederbuchová, Ladislava-Strašík, Jiří-Urbanec, Jiří: Má dětský přednes na našich školách budoucnost? (Výpisky za ankety Deníku Dětské scény ´97)
Sendak, Maurice-Černík, Roman a Cvrčci ze středy: Tam, kde žijí divočiny. Pro vlastní potřeby využili a upravili Cvrčci ze středy a Roman Černík
Rottová, Jiřina: Ostrovské soukání očima účastníka

INSPIRACE
Zajícová, Pavla: Co je příběh? O některých pojetích vztahu člověka a příběhu
Komárek, Vladimír: Mozkové zákulisí - 5. Dramatická hra jako přirozená potřeba dítěte?

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Svobodníková, Alice-Kovalčuk, Josef-Cejpek, Václav-Valenta, Josef-Polzerová, Eva-Tomková, Anna-Prokešová, Ludmila-Zborník, František-Valenta, Milan-Strašík, Jiří-Rabušicová, Milada-Pavlovská, Marie: Jak vypadá dramatika na našich vysokých školách? (anketa)
Svobodová, Radka: Evropský kongres Drama in education

RECENZE
Provazník, Jaroslav: Medvědí služba dramatické výchově

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Hronová, Hana: H. Doskočilová a M. Macourek: dvě cesty české moderní zvířecí pohádky
Peňáz, Petr: Klíč od království
Provazník, Jaroslav: Nahlížení do nových knížek

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Ulrychová, Irina: Dramatické struktury Cecily O Neillové a Alana Lamberta
O' Neillová,Cecily: Cesta na západ. Scénář školního dramatu Cecily O´Neillové

Roč. VIII, č. 1 (20) (1997)        PDF

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Redakce: Dramatická výchova a dějepis
Dvořáková, Iva: Bratři Václav a Boleslav
Marušák, Radek: Mnichov 1938. Scénář školního dramatu připravil Radek Marušák

INSPIRACE
Žilková, Marta: Marginálie k postmodernej recepcii
Komárek, Vladimír: Mozkové zákulisí - 4. Úzkost, nuda, hra

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Lázňovská, Lenka: Divadlo s dětmi - zkušenosti, metody, koncepce
Procházková, Jana-Růženky: Šípková Růženka ve Stollbergu
Vesaas, Tarjei-Slavík, Mirek: Ledový zámek
Císař, Jan: Tajemnost příběhů, záhada textu

RECENZE
Kolafa, Tomáš: Druhá múza dětského divadla
Dvořáková, Iva: EXCERPTA: Dramatická výchova optikou časopisu Obecná/Občanská škola

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Redakce: Masivní keltománie...
Jacobs, Joseph: Předmluva ke knize Keltské pohádky
Jacobs, Joseph: Poznámky a odkazy
Dvořáková, Alžběta: Keltská pohádka a prostor
Dvořáková, Alžběta: Keltské pohádky
Urbanová, Svatava: Pět minut před večeří
Provazník, Jaroslav: Nový meisterstück vypravěče Pavla Šruta
Žilková, Marta: Postmoderna a dieťa
Suda, Stanislav: Od pohádek k rýmovačkám
Provazník, Jaroslav: Nahlížení do nových knížek

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Machková, Eva: Viola Spolinová: Hry a cvičení pro divadlo


Roč. VII, č. 3 (19) (1996)        PDF

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Redakce TD: Až bude někdy v budoucnosti historik dramatické výchovy přehlížet cestu...
Machková, Eva: Dodatky a opravy ke knize Briana Waye aneb Omluva v zastoupení
Redakce TD: Tvořivá dramatika jako odborný časopis...
Ulrychová, Irina: Starosti. Scénář školního dramatu s využitím námětu Martiny Drijverové
Jandová, Ilona: O tom, jak se doma všecko hodí. Několik osobních zkušeností s dramatikou a divadlem při práci s mentálně postiženými
Hronová, Hana: Divadlo ve výchově aneb Maďarská inspirace
Tomková, Anna: Škola pro děti i dospělé

INSPIRACE
Žilková, Marta: Pedagogická show
Komárek, Vladimír: Mozkové zákulisí - 3. Nebe, peklo, ráj

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
4. světový festival dětského divadla. Kodaň 27. 9. - 5. 10. 1996
Svobodová, Radka: Děti hrají divadlo dětem. Festivalový deník
Svobodníková, Alice: 8. evropská dílna dětského divadla očima elévky
Neff, Vladimír-Slavík, Mirek: Pohádka o prolhaném prodavači novin Bohouškovi

RECENZE
Hanžlíková, Eva: Komentář amatéra
Kolafa, Tomáš: Zvuk jako hra
Dvořáková, Iva: Dvě knížky o globální výchově
Guillet, Michel-Provazník, Jaroslav: Dětská scéna - česká národní přehlídka dětského divadla (EXCERPTA: Z francouzského časopisu Théâtre et Animation)

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Žilková, Marta: Kolaps kategórie vekovosti
Provazník, Jaroslav: Ach ty plachty...!
Češková, Eva: Čarodějnice aneb Dětský horor
Provazník, Jaroslav: Žáčkovská poezie v dnešním kontextu
Křesadlová, Václava: Neobyčejné dárky Dagmar Lhotové
Provazník, Jaroslav: Nahlížení do nových knížek

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Zymonová, Helena: Dějiny tvořivého dramatu. Pohled z USA

Roč. VII, č. 2 (18) (1996)        PDF

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Dětská scéna '96. 23. celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů - Celostátní dílna dětských recitátorů. Ústí nad Orlicí 13. - 22. 6. 1996
Provazník, Jaroslav: Ústecké impulzy
Richter, Luděk: Sedm poznámek k 25. Dětské scéně
Guillet, Michel-Provazník, Jaroslav: Prožil jsem v Ústí plodný týden
Saki-Nemravová, Hana: Nevhodná pohádka

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Kasíková, Hana: Příběh je zdí
Valenta, Josef: Ještě k terminologii v oboru výchovy dramatické

INSPIRACE
Žilková, Marta: Tvorivá dramatika v estetike
Brukner, Josef: Maluje malíř malíře...
Komárek, Vladimír: Mozkové zákulisí - 2. Mozek je, když...

RECENZE
Vybíral, Michal: Pojem koncept a dramatická výchova
Gregorová, Vlasta: EXCERPTA: Rozličné pohledy na integraci jedinců v časopise Speciální pedagogika
Tomková, Anna: EXCERPTA z časopisu Zlatý máj

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Tomková, Anna: Náměty k práci s knihou Daisy Mrázkové Kluk s míčem
Dvořáková, Alžběta: Opuštěný palác a jiné židovské příběhy
Faltýnek, Vilém: Zpěv opouštěného paláce
Dřízhalová, Iveta: Chodil světem oštrozok
Hronová, Hana: Pantátice Pavla Šruta
Švecová, Gábina: Co se děje v trávě
Červenková, Eva: Líbezná kniha pro děti?
Pospíšilová, Alena: Sázka na jistotu
Provazník, Jaroslav: Nahlížení do nových knížek

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Ulrychová, Irina: Ruth Beall Heinigová: Improvizace s oblíbenými příběhy

Roč. VII, č. 1 (17) (1996)        PDF

Redakce Tvořivé dramatiky: Milí čtenáři Tvořivé dramatiky!

DRAMATIKA-VÝCHOVA-ŠKOLA
Andrejsková, Jana: Maturita z dramatické výchovy
Richter, Luděk: S dětmi do divadla?

INSPIRACE
Komárek, Vladimír: Mozkové zákulisí - 1. Blízká setkání vzdáleného druhu

DRAMATIKA-UMĚNÍ-DIVADLO
Provazník, Jiří: Od Nového Města nad Metují k Bechyni. Úvahy nad osmi dílnami mladých divadelních souborů
Provazník, Jiří: Osm dílen mladých divadelních, loutkářských a recitačních souborů. Dokumentace
Hulák, Jakub: Dramatika a divadlo se středoškolským souborem. Poznámky a úvahy o cestě jednoho souboru k divadelnímu tvaru
Zavřel, Štěpán-Slavík, Mirek: Létající dědeček
Redakce: Na okraj dramatizace Létajícího dědečka
Zavřel, Štěpán: Létající dědeček

RECENZE
Tomková, Anna: Dramatická výchova ve škole
Konývková, Jana: Mluvní výchova jako nedílná součást dramatické výchovy aneb Samoukům nepřístupno!
Urbanová, Svatava: Demytizace mýtu
Machková, Eva: Bez mýtů a iluzí
Provazník, Jaroslav: EXCERPTA z revue HOST
Provazník, Jaroslav: EXCERPTA z časopisu Pedagogika

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Provazník, Jaroslav: Návrat Ivana Blatného
Blatný, Ivan: Mouchy, Rýma, Kašel, Stará putna, Pohádka poslední a nejkratší
Provazník, Jaroslav: Nahlížení do nových knížek

NÁZORY-POLEMIKY-DOPISY ČTENÁŘŮ
Kovalčíková, Iveta: Milá dlhoočakávaná Tvořivá dramatika

PRŮVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Kase-Polisini, Judith-Machková, Eva: Tři typy dramatu. Viděno z USA


Roč. VI, zvl. číslo (1995)        PDF

Provazník, Jaroslav,,Čas od času je užitečné se ohlédnout

Kaplické divadelní léto 1985.14. národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů. Kaplice 14. - 21. června 1985
Hoffamnnová, Christel-Selzenová, Hannelore-Klaus, Wilfried-Christian, Rainer-Provazník, Jaroslav: Kaplice nám zase dodala odvahu
Budínská, Hana-Provazník, Jaroslav: Útržky z jednoho dialogu o loutkách
Provazník, Jaroslav: Letmý pohled do historie dávné i nedávné
Cesty k předmětu a loutce:
Mašatová, Milada: Říkadlo jako inspirace a východisko dramatické hry
Vobrubová, Jana: Obyčejný kulíšek jako východisko dramatické hry
Provazník, Jaroslav: Zahrajte si s papírem
Macková, Silva-Svozilová, Dana: Motýli, kukly a housenky

Kaplické divadelní léto 1986.15. národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů. Kaplice 13. - 20. června 1986
Pokorný, Jiří: Jak sestavovat porotu
Mašatová, Milada-Svozilová, Dana: Jak to vidí porotce
Machková, Eva: Můj nejstrašnější porotcovský zážitek
Machková, Eva: Dusno v sále
Pernica, Alexej: Slovo do diskuse
Vobrubová, Jana: Nejmenší školáci a dětský literární projev
Nápady na léto:
Budínská, Hana: Tábor pod střechou
Svoboda, Radim: Když dům ožije
Richter, Luděk: Pohádky pod dubem
Budínská, Hana: Představení jako štafeta

Kaplické divadelní léto 1987. 16. národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů. Kaplice 12. - 19. června 1987
Macková, Silva-Svozilová, Dana: Projekt Dramatické středisko
Polzerová, Eva: Pohybová cvičení. Podněty a motivace k dalšímu rozvíjení
Horáčková, Azalka: Pohyb v dramatické výchově

Kaplické divadelní léto 1988. 17. národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů. Kaplice 10. - 17. června 1988
Sypal, Jaromír-Svoboda, Radim: 20 let Kaplice
Štembergová, Šárka: Jsem na Kaplici podevatenácté
Účastníci 20. KDL: Z otevřeného dopisu Ministerstvu školství
Zelenyová, Brigitte: Reakce na otevřený dopis odjinud
Rothenhagen, Richard: Zahraniční host o KDL
Provazník, Jaroslav: Dramatická výchova v MŠ? Proč? Jak? A k čemu?
Macková, Silva-Obrátil, Miroslav-Svozilová, Dana: Anglická dramatická výchova v Brně
Josková, Zdena: Metodika práce v autorsko-dramatizátorském semináři
Kolektiv: Boule na příběhu a) rozhamtávací, b) odbočovací, c) ideově dotvářející. Kuřátko a obilí

Kaplické divadelní léto 1989. 18. národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů. Kaplice 16. - 23. června 1989
Machková, Eva: Hledání tématu, žánru, autora, tvaru
Slavík, Mirek-bratří Grimmové: Brémští muzikanti. Podle stejnojmenné pohádky bratří Grimmů zdramatizoval Mirek Slavík
Provazník, Jaroslav: Causa Metodické ukázky aneb Poněkud nešťastně položená otázka
Petrasová, Nina: O jednom splněném slibu
Zajícová, Eva: Dramatická výchova a škola
Obrátil, Miroslav: Anglická dramatická výchova v Brně
Lázňovská, Lenka: Dramatická výchova ve Švédsku¨

Dětské divadelní léto 1990. 19. národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů. Prachatice 16. - 22. června 1990
Provazník, Jaroslav: Poprvé, a přece podevatenácté aneb Kaplice v Prachaticích
Schola ludus - škola hrou
Machková, Eva: Profil učitele dramatické výchovy
Provazník, Jaroslav: Tvořivá dramatika a handicapovaní
Vobrubová, Jana: Já vím
Bláha, Jiří: Dramatická výchova - výchova pro budoucnost
Mašatová, Milada: Sny a duše dětí
Matějček, Zdeněk: Myšlenky, na které by se nemělo zapomenout

Dětské divadelní léto 1991. 20. národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů. Prachatice 14. - 24. června 1991
Machková, Eva-Pavelková, Soňa-Mašatová, Milada: Sudičky. Dvacetiletí přehlídek dětských souborů očima těch, kteří je spoluvytvářeli
Strnadová, Olga: Za časů ušatých čepic. Jak se v Žamberku rodili Kubula, Barbucha a ti druzí
Provazník, Jaroslav: La Marlagne - Neuchatel - Vodingborg - Vídeň - Echternach. Pět evropských setkání dětského divadla
Provazník, Jaroslav: Echternach 1990
Fluegelmann, Andrew-Tembeck, Shoshana: New Games - Die Neuen Spiele - Nové hry

Dětské divadelní léto 1992. 21. národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů. Prachatice 5. - 12. června 1992
Neelands, Jonothan: Článek, který měl být napsán minulou neděli
Ulrychová, Irina: Ohlédnutí dramaturgické
Hulák, Jakub: Ohlédnutí hudební
Valenta, Josef: Ohlédnutí pedagogické
Machková, Eva: Studium dramatické výchovy na vysokých školách
Polzerová, Eva-Cisovská, Hana-Exnarová, Alena: Pedagogická fakulta Ostrava
Svozilová, Dana: Středisko dramatické výchovy v Brně-Lužánkách
Pokorný, Jiří: Turecko alias Zpráva ze služební cesty
Wheeler, Dic-Svobodová, Radka: Co si Radka Svobodová přivezla z Middletownu
Dětské divadelní léto 1993. 22. národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů. Prachatice 11. - 18. června 1993
Provazník, Jaroslav-Lázňovská, Lenka: Je dobře, když má dětské divadlo přístav
Dejl, Jaroslav-Lázňovská, Lenka: Posunula letošní přehlídka vaše vnímání dětského divadla?
Slavík, Mirek-Lázňovská, Lenka: Jsem rád, že se vracíme zpět k divadlu
Mašatová, Milada-Lázňovská, Lenka: Věřím, že nastane čas školního divadla
Pavelková, Soňa-Lázňovská, Lenka: Nebojme se mluvit o dětském herectví
Svozilová, Dana: Od spontánních představ k dramatickému tvaru. Seminář Evy Russelové z pohledu jejích seminaristů
Hof, Carl-Lázňovská, Lenka: Kdo jste? zeptali jsme se německého hosta Carla Hofa
Ichová, Eva: Přehlídky lano - či ne? Resumé ankety vyhlášené redakcí Tvořivé dramatiky v říjnu 1992
Machková, Eva-Lázňovská, Lenka: Sdružení je svobodné

Dětská scéna 1994. 23. celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů + Celostátní dílna dětských recitátorů. Ústí nad Orlicí 17. - 24. června 1994
Machková, Eva: Přínosy a otazníky Dětské scény 1994 z pohledu metodiky dramatické výchovy
Valenta, Josef: O ústeckém tančení Thalie s Amosem aneb Poznámka pedagogova
Richter, Luděk: Přínosy a otazníky Dětské scény 1994 z pohledu loutkářského
Zborník, František: Poznámka k režii divadla hraného dětmi
Vostárek, Karel: Potřebuje dětské divadlo scénografii?
Svoboda, Radim: V seminární třídě F - Drama z anglické školy
Ichová, Eva: Na návštěvě v semináři pro recenzenty dětského divadla a kolektivního přednesu
Machková, Eva-Hučínová, Věra-Junová, Marie-Provazník, Jiří-Dřízhalová, Hana-Brůček, Josef-Měkotová, Ivana: Potřebuje dramatická výchova dětské divadlo? (anketa)
Svoboda, Radim: Co potřebuje dětské divadlo dnes?
Kobzová, Marie a kolektiv: Dramatická výchova a obecná škola (anketa)
Ackroydová, Judith: Čtení pro poučení a inspiraci. O knihách, které ovlivňují dramatickou výchovu ve Velké Británii

Národní přehlídky dětských recitátorů a recitačních kolektivů 1981 - 1993

První dvě národní přehlídky dětských divadelních souborů

Roč. VI, č. 3 (16) (1995)        PDF

Machková, Eva: Přes příběh "ven"!

CESTY K ČLOVĚKU
10. světový kongres Drama-in-Education:
Černík, Roman: Igls 1995
E.H.: Tolerance (zpráva z tisku)

MOSTY
Tomková, Anna: Prázdniny s hudební a výtvarnou výchovou

CESTY K DIVADLU
Dětská scéna ´95 Ústí nad Orlicí 16. - 24. června 1995. 24. celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů - celostátní dílna dětských recitátorů:
Provazník, Jaroslav: Kolektivy na Dětské scéně
Faltýnek, Vilém: Žánrové a stylové kolísání inscenace Létající dědeček
Hučínová, Věra: Celostátní dílna dětských recitátorů
Ichová, Eva: Z diskuse poroty o vystoupeních recitátorů
Hanzlík, Josef-Zámečníková, Ema: Houby tady neroste. Malá poetická revue

RECENZE
Machková, Eva: Kapitoly z teorie výchovné dramatiky
Vybíral, Michal: Pedagogický konstruktivismus z pohledu dramatické výchovy
Kantorková, Hana: Reformu dělá učitel
Urbanová, Svatava: Divadlo, dramatizace a dramatická hra

NÁZORY-POLEMIKY-DOPISY ČTENÁŘŮ
Šimanovský, Zdeněk: Rizika dramatické výchovy
Dřízhalová, Hana: Děti ve škole málo vyprávějí

Roč. VI, č. 2 (15) (1995)        PDF

Vacek, Pavel: Úhel pohledu. Tvořivá dramatika na cestě do české školy

CESTY K ČLOVĚKU
Redakce: Setkání s dalším vyslancem britské dramatiky
Svozilová, Dana: "Naše dovnitř" a "jejich ven". Zamyšlení na téma DIVADLO-HRA-DRAMATICKÁ HRA inspirované seminářem s anglickou lektorkou Judith Ackroydovou
Valenta, Josef: Pane, prosím vás, tady někde mají být hranice výchovné dramatiky..., nevíte, kudy to je? aneb Typ hry jako definiční prvek výchovného dramatu
Vybíral, Michal: Příběh a dramatická výchova
Gregorová, Vlasta: Improvizace v mateřské škole?
Müller, Oldřich: Dramika (nejen) pro speciální pedagogy
Žaludová, Pěva: Malá mořská víla v Havířově. Dramatická výchova na havířovském gymnáziu
Valenta, Josef: Zkoumej..., nebo zhyň! Zpráva o konferenci Výzkum dramatu a divadla ve výchově, která se konala v Anglii na univerzitě v Exeteru od 10. do 13. dubna 1995

MOSTY
Grmelová, Jana: Dotýkání papíru. Několik námětů z projektu prázdninové dílny

CESTY K DIVADLU
Závodský, Vít: Anglické divadlo sociálního dokumentu

RECENZE
Švarcová, Pavlína: Španělská studie o dramatických textech pro děti
Kasíková, Hana: Betty Jane Wagner: Dorothy Heathcote - Drama as a learning medium. Pokus o recenzi s ukázkami

LITERATURA PRO DĚTI
Šmahelová, Hana: Slovo úvodem
Propp, Vladimir Jakovlevič: Folklor a skutečnost. Studie Vladimira Jakovleviče Proppa

Roč. VI, č. 1 (14) (1995)        PDF

Provazník, Jaroslav: Co je a co není dramatická výchova

CESTY K ČLOVĚKU
Höflerová, Eva: Přínos dramatické výchovy k rozvoji verbálních komunikativních dovedností
Koťátková, Soňa: Prolínání dramatické výchovy a aplikované sociální psychologie
Sigmundová, Pavla-Kratochvílová, Alžběta: Hra - cesta k lidem. Využití tvořivé hry u mentálně retardovaných dětí a dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí

MOSTY
Slavík, Jan-Bartošová, Lucie: Světadíly výtvarné výchovy

CESTY K DIVADLU
Štrbová, Jana-Tafel, Jaroslav-Navrátil, Milan-Šrut, Pavel: Hloupé pohádky
Slavík, Mirek: DIf SOUŠ Ústí nad Labem. Ohlédnutí za loňským divadelním festivalem soukromých škol v Ústí nad Labem

RECENZE
Lázňovská, Lenka: Listování BAGatellou

LITERATURA PRO DĚTI
Kovalčík, Zdeněk: A znovu čítanky. Současné alternativní čítanky na 1. stupni ZŠ
Propp, Vladimir Jakovlevič: Kumulativní pohádka
Šmahelová, Hana: Malý portrét V. J. Proppa. Několik poznámek k významu literárně folkloristického studia pohádek


Roč. V, č. 3 (13) (1994)        PDF

Valenta, Josef: Mytologie výchovné dramatiky

CESTY K ČLOVĚKU
Kasíková, Hana: Manager drama aneb Zelené děti v Anglii

MOSTY
O´ Farrell, Lawrence: Struktura rituálu -spojovací článek mezi divadelním představením a jeho společensko-kulturním kontextem

CESTY K DIVADLU
Dětská scéna ´94 - Ústí nad Orlicí 17. - 26. 6. 1994. 23. celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů a celostátní dílna dětských recitátorů:
Valenta, Josef: Inspirace pro pedagogicko-psychologické poznání
Zborník, František: Režisér? Režisér!
Richter, Luděk: Přínosy a otazníky Dětské scény z pohledu loutkářského
Vostárek, Karel: Potřebuje dětské divadlo scénografii?
Hučínová, Věra: Celostátní dílna dětských recitátorů
Dětská scéna ´94 očima seminaristů:
Rychecká, Petra: Ústecká křižovatka
Hučínová, Věra: Dětská scéna novýma očima
Hniličková, Hana: Nešťastný princ
Poláček, Karel-Zámečníková, Emílie: Napadlo hodně sněhu
Bláhová, Krista: Ještě jednou Lingen. Podněty a problémy nastolené ukázkami metodiky práce na světovém festivalu dětského divadla

RECENZE
Pokorný, Jiří-Procházková, Jana: Úvahy o jedné populární kuchařce, ochucené praktickými glosami
Bláhovi, Krista a Jiří: 3 x E. Pausewangová aneb Jak nepsat hru

LITERATURA PRO DĚTI
Redakce: Překvapení - potěšení - podněty - problémy - podrazy
Provazník, Jaroslav: Jazyk v hlavní roli
Provazník, Jaroslav: Kdo zná Fryntovy písničky bez muziky...
Švejdová, Hana: Velice americké pohádky
Křenková, Jana: O prázdninách jsem si přečetla...
Marušák, Radek: Pohádkové vandrování po Čechách
Šefrnová, Blanka: Které dětské knihy z posledních dvou let mě zaujaly?
Keroušová, Eva: Nejdřív nepříjemné překvapení
Marušák, Radek: Modlitby z archy jako problém
STD
Valenta, Josef: Dámy a pánové

Roč. V, č. 2 (12) (1994)        PDF

Provazník, Jaroslav: Nadešel čas konstruktivních otřesů

CESTY K ČLOVĚKU
Redakce: Setkání s dramatikou Jonothana Neelandse s ročním odstupem
Valenta, Josef: Pohled veskrze osobní
Kasíková, Hana: Mind map přivezená ze Svitav
Koťátková, Soňa: Pojďte, vstupte a nahlédněte
Rabušicová, Milada: Řemeslo a postoj ke světu
Vacek, Pavel: Poznámky seminaristovy
Prokešová, Ludmila: Nedá se to dost dobře popsat
Kovalčíková, Iveta: Zamyslenie...
Holemá, Irena: Můj názor na dramatickou výchovu se podstatně změnil
Majzlanová, Katarína: Učiteľ dramatu by mal byť ako Jonothan
Svozilová, Dana: Mnoho otázek a první náznaky odpovědí
Lukavská, Eva: Je na čase opravdu začít dělat české drama
Lázňovská, Lenka: BAG - Spolkové sdružení pro hru a divadlo

MOSTY
Bičíková, Vladimíra: Dialog

CESTY K DIVADLU
Provazník, Jaroslav: Dětské divadlo v zrcadle světového festivalu v Lingenu
Dowsett, Kevin: Divadelní vlak přivezl do Lingenu Bedýnku
Richter, Luděk: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež

LITERATURA-RECENZE-BIBLIOGRAFIE
Švejdová, Hana: Na obzoru čítanka. Literárněkritické zamyšlení nad posláním, funkcí a hodnotou dnešních čítanek v životě dětí navštěvujících první stupeň základní školy
Roztočilová, Jana: Malujeme si s Karlou Cikánovou
Lukavská, Eva: Nastal čas projektů?
Provazník, Jaroslav: Obsah Textové přílohy Divadelní výchovy 1966-74 (Dokončení)
Provazník, Jaroslav: Knihovnička Divadelní výchovy
Provazník, Jaroslav: Texty dětské scény

Roč. V, č. 1 (11) (1994)        PDF

Valenta, Josef: Andersenův Slavík a metodika výchovné dramatiky

CESTY K ČLOVĚKU
Kasíková, Hana: 7 klíčů k dobré škole
Ulrychová, Irina-Provazník, Jaroslav: Z návrhu osnov dramatické výchovy pro 1. až 5. ročník obecné školy
Připomínky k návrhu osnov dramatické výchovy pro 1. až 5. ročník obecné školy
Lukavská, Eva: Jedno malé zastavení a ohlédnutí
Dvořáková, Iva: Problémy a radosti
Štrbová, Jana: Aby se škola stala dobrodružstvím
Provazník, Jaroslav: Dramatická výchova na papíře
Po semináři dramatické výchovy napsali účastníci své první dojmy

MOSTY
Valenta, Milan: Holandské drama školství

CESTY K DIVADLU
Drijverová, Martina-Junová, Marie: Sísa Kyselá (Podle stejnojmenné knihy upravila Marie Junová)

LITERATURA-RECENZE-BIBLIOGRAFIE
Hanžlíková, Eva: Od učebnice k sebereflexi
/eha/ (=Hanžlíková, Eva): Osobní pokladnice
Venclíková, Eva-Provazník, Jaroslav: Na cestu dramatické výchově do základních škol? Dvě recenze šedesátistránkové publikace
Richter, Luděk: Hebe hebe hebere
Duchek, Libor: Květa Pacovská a...
Hniličková, Hana: Sláva na výsosti!
Marušák, Radek: Jak vyrobit satanarcheolegenialkohrozný punč
Dřízhalová, Iveta: Betty MacDonaldová pro děti
Provazník, Jaroslav: Obsah Textové přílohy Divadelní výchovy 1966-74


Roč. IV, č. 10 (1993)        PDF

Kasíková, Hana: Pohneme inteligencí?

CESTY K ČLOVĚKU
Kasíková, Hana: Nastal v naší škole čas projektů?
Mašatová, Milada: Co vidí voda. Vyučovací celek zaměřený na získán, rozvinutí a obohacení poznatků souvisejících s tématem koloběh vody (3. ročník ZŠ). Způsob práce vychází z principů tvořivé dramatiky
Mrázková, Daisy: Co je to proti pomněnkám
Konývková, Irena: Drama in Education: Integrace

MOSTY
Slavík, Jan: Ve výtvarné výchově na křižovatkách času

CESTY K DIVADLU
Lázňovská, Lenka: Institut pedagogiky hry a divadla při Vysoké škole umění v Berlíně
Provazník, Jaroslav: Prachatické dvojče. 22. národní přehlídka dětských recitátorů a recitačních kolektivů - Ústí nad Orlicí 21. - 23. 5. 1993
Pěkný, Tomáš-Křenková, Jana: Havrane z kamene
O svém souboru Modrý pták napsali jeho členové do Prachatického palubního deníku (zpravodaj DDL) mj. toto...

LITERATURA-RECENZE-BIBLIOGRAFIE
Provazník,Jaroslav: Obsah periodika Divadelní výchova 1964 - 1974 (VII. část)

Roč. IV, č. 9 (1993)        PDF

Komárek, Vladimír: Rehabilitace hrou?

CESTY K ČLOVĚKU
Lukavská, Eva: Možnost využití dramatické výchovy u žáků speciální dyslektické třídy
Šeránková, Eva: Odysseova dobrodružství v přerovské mateřské škole
Krejčová, Pavla: Rozvoj komunikativních dovedností u nevidomých v rámci výuky českého jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ
Breton, André: Vzduch vody. Tři fragmenty
Peterová, Romana: Tři hodiny dramatické výchovy pro děti se zbytky sluchu
Rybová, Markéta: Mentálně handicapovaní a jejich cesta k poznání
-jp- (=Provazník, Jaroslav): První větší seminář dramatické výchovy pro speciální pedagogy
Redakce: Tvořivá dramatika a handicapovaní
Konývková, Irena: Dramatická výchova na cestě k sluchově postiženým dětem
Některé knihy, publikace a články týkající se dramatické výchovy nebo tvořivých her s handicapovanými

MOSTY
Müller, Oldřich: Arteterapie a dramatická výchova z pohledu speciálního pedagoga

CESTY K DIVADLU
Dětské divadelní léto v Prachaticích 1993. 22. národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů 11. - 18. 6. 1993
Valenta, Josef: Prachatice 1993 měsíc poté. Reflexe, úvahy, otázky a přání
Dejl, Jaroslav: Z poznámkového bloku předsedy poroty

LITERATURA-RECENZE-BIBLIOGRAFIE
Valenta, Milan: (Auto)recenze učebnice dějepisu
Valenta, Josef: Úvahy nad jedním bestsellerem (jehož autor a název jsou zakleti v recenzentově textu)
Kasíková, Hana: Kniha, která zavádí i navádí
Roztočilová, Jana: Kreslete si s námi
Herdová, Eliška: Malinká galerie
Švejdová, Hana: Putování za švestkovou vůní po letech
Slunéčková, Věra: "Alespoň by to nemusely mít na očích..."
Kašparová, Eva: Magor dětem
Svobodová, Eva: Kdo je kdo...
Švejdová, Hana: Tatínku, ta se ti povedla
Faltusová, Iva: Pro dětskou fantazii místo nezbylo
Schubertová, Irena: Pohádková lampička
Pokorný, Jiří: Setkání s Klaretem
Provazník, Jaroslav: Obsah periodika Divadelní výchova 1964 - 1974 (VI. část)


Roč. III, č. 7-8 (1992)        PDF

Valenta, Josef: O rytmu, rytmizaci, rytmice aneb Sonda do dějin české dramatické výchovy

CESTY K ČLOVĚKU
Machková, Eva: Výchovná dramatika na DAMU
I. U. (=Ulrychová, Irina): Záznamy řízené praxe studentů katedry výchovné dramatiky DAMU
Palarčíková, Alena: Z poznámek Aleny Palarčíkové-Petrové
Strnadová, Olga: Březnové zápisy Olgy Strnadové
Konývková, Jana: Co od studia očekávají studenti pražské katedry výchovné dramatiky
Pavelková, Soňa: Jaký by měl být učitel LDO ZUŠ?
Jaká byla Schola ludus 1992:
Lhotská, Jiřina: Čím se můžeme chlubit a co nám chybí. Ze zápisníku jedné z českých lektorek
P. S. E. a Steve Birch očima českých seminaristů:
Valenta, Josef: Projasnění
Ulrychová, Irina: Cesta, která měří tisíce mil...
Spilková, Vladimíra: Dojmy a zisky
Jirsová, Zuzana: Týden v Uherském Brodě
Poesová, Marie: Díky za zmatek
Kasíková, Hana: Buď o 2 % nadšenější než tví žáci!
Voříšková, Hana: Několik poznámek
Lepšíková, Ivana: Hledání světla. V České Lípě se v září otevírá základní škola pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování a schopností učení
Prokešová, Ludmila: Tvořivá dramatika na málotřídních školách
Horáčková, Azalka: Otevřený dopis Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

MOSTY
Rathouský, Miloš-Dvořáková, Iva: Velká hobití hra

CESTY K DIVADLU
Dětské divadelní léto v Prachaticích 1992. 21. národní přehlídka dětských divadelních souborů:
Richter, Luděk: Mlha
Valenta, Josef: Malá neviditelná vítězství
Slavík, Mirek-Lesný, Vincenc: Indické pohádky
Vybíral, Michal-Nováková, Alžběta-Sigmundová, Pavla-Kohoutová, Barbora: Tři víceméně subjektivní pohledy na 5. dílnu v Novém Městě
Mašatová, Milada: Jak stařeček měnil, až vyměnil. Lidová pohádka - Úprava pro maňáskové divadlo: Milada Mašatová

LITERATURA-RECENZE-BIBLIOGRAFIE
Machková, Eva: Dramatika pro děti a mládež 70. a 80. let
Urbanová, Svatava: Dluhy v literatuře pro děti posledních desetiletí
Josková, Zdena: Uzel pohádek
Mocková, Hana: Uzel pohádek
Svobodová, Radmila: Pavel Šrut a anglícké pohádky
Jirsová, Zuzana: Havrane z kamene...
Slunéčková, Věra: Návrat Jana Zahradníčka
Pokorný, Jiří: Walt Disney...?
Bláhová, Krista: Chvála obrázků
Světlíková, Markéta: Život na Západě
Provazník, Jaroslav: Obsah periodika Divadelní výchova 1964 - 1974 (V. část)

Roč. III, č. 6 (1992)        PDF

Vacek, Pavel: Učitel: Jdu k tobě... aneb O vztahu učitele a žáka
CESTY K ČLOVĚKU
Kasíková, Hana: O cestě tvořivé dramatiky do školy
Dvojrecenze Školy hrou T. Houšky:
Ulrychová, Irina: Kdo rychle dává...
Mašatová, Milada: Ještě jednou Škola hrou. Poznámky ke knížce Tomáše Houšky
-pk- (=Provazník, Jaroslav): Znojemský experiment. Předmět dramatická výchova na 1. stupni ZŠ
Svozilová, Dana: Středisko dramatické výchovy
MOSTY
Machková, Eva: Komenského škola hrou a současná praxe dramatické výchovy
CESTY K DIVADLU
Ulrychová, Irina: "Házím své boty přes palubu, protože bych rád došel až k vám..." Národní přehlídka dětských recitátorů a recitačních kolektivů 1992
Redakce: Národní přehlídka dětských recitátorů a recitačních kolektivů
Chotomská, Wanda-Bolková, Marie: Malá pohádka o velkém snu rohlíka Vejškrabka aneb Jak se Vejškrabek nestal měsícem
Provazník, Jaroslav: Co nabízí Sen rohlíka Vejškrabka
LITERATURA-RECENZE-BIBLIOGRAFIE
Hamanová, Růžena: Poznámky ke stavu příběhové prózy pro menší děti posledních dvaceti let
Provazník, Jaroslav: Obsah periodika Divadelní výchova 1964 - 1974 (IV. část)

Roč. III, č. 5 (1992)        PDF

Spilková, Vladimíra: Humanizace školy

CESTY K ČLOVĚKU
Ulrychová, Irina: Drama v anglické škole aneb Podíl dramatické výchovy na polidštění člověka (školy)
Fučíková, Jarmila: Vyjádření k publikaci Drama v anglické škole
Svobodová, Irena: Publikace pro učitele laika, nebo profesionála?
Černá, Irena: Jak by mohl vypadat jeden zimní den v mateřské škole - Hra na hrad

MOSTY
Voříšková, Hana: Procházka po starém mostě

CESTY K DIVADLU
Svobodová, Radka: The Kids Arts in the Park aneb Dětský cirkus po middletownsku
Wheeler, Dic-Konývková, Jana: 6 týdnů jsem učil..., učil..., učil...
Mělnické děti o Dikovi
Macourek, Miloš-Lhotská, Jiřina: Slunce a stromy

LITERATURA-RECENZE-BIBLIOGRAFIE
Provazník, Jaroslav: Dvacetiletí ztrát a nálezů. Několik poznámek o české poezii pro děti 70. a 80. let
Provazník, Jaroslav: Obsah periodika Divadelní výchova 1964 - 1974 (III. část)


Roč. II, č. 4 (1991)        PDF

INSPIRACE
Spilková, Vladimíra: Rozvoj sociální kompetence studentů učitelství pro 1. stupeň základní školy
Spilková, Vladimíra: Osobnostní a sociální výchova na PF v Praze
Provazník, Jaroslav: Dramatická výchova s dětmi s lehkou mozkovou dysfunkcí. Zkušenosti z dvouletého experimentu v OKD Praha 6 v letech 1987-1989

INFORMACE
Ohlédnutí za Mělníkem 1991
Měchurová, Albína-Hanibalová, Libuše-Plesníková, Bohumila-Pecha, Martin-Nováková, Zdena: Mělnický seminář
Provazník, Jaroslav: Mělnická přehlídka 1991
Pokorná, Petra: Zvířata pošla, stromy uschly
Rychecký, Saša: Setkání dětských a dospělých divadelních souborů v Ostravě se konalo počtvrté

DOKUMENTACE
Redakce-Provazník, Jiří-Hulák, Jakub-Mandlová, Jana: Záznamy a zápisky z 3. národní dílny mladých divadelních a loutkářských kolektivů. Nové Město nad Metují 19.-21. října 1990

PUBLIKACE-PERIODIKA-BIBLIOGRAFIE:
Machková, Eva: Soubor pohybových her pro děti mladšího školního věku
Provazník, Jaroslav: Obsah periodika Divadelní výchova 1964 - 1974 (II. část)

Roč. II, č. 2-3 (1991)        PDF

INSPIRACE:
Provazník, Jaroslav-Bláha, Jiří-Žák, Petr-Konývková, Irena-Hulák, Jakub-Zajícová, Eva-Svozilová, Dana: Návrh alternativních osnov vyučovacího předmětu Občanská výchova
Frömer, Miroslav-Fučíková, Jarmila: Odpověď Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

INFORMACE:
Ulrychová, Irina: DDL 91 - Dětské divadelní léto 1991. 20. národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů. 14.-21. června 1991 Prachatice
Konývková, Jana: 8. světový kongres Drama in education aneb Rýpni, kde stojíš!

DOKUMENTACE:
Svozilová, Dana: Specializační studium Dramatická výchova v Brně
Provazník, Jaroslav-Machková, Eva: PF UK Praha - Dílna tvořivé dramatiky 1990/1991
Vybíral, Michal-Hulák, Jakub: Vedení PeF UK a katedra pedagogiky PeF UK...
Machková, Eva: Náměty na uplatnění tvořivé dramatiky ve studiu na Pedagogické fakultě UK Praha
Polzerová, Eva: PF Ostrava. Stručná zpráva o náplni a průběhu předmětu Pedagogická komunikace
Mašatová, Milada: Tvořivá dramatika na katedře výtvarné výchovy PF UP v Olomouci
Valenta, Milan: Aktuální informace o situaci v Olomouci
Valenta, Josef: Situační zpráva o tvořivé dramatice na FF UK v Praze
Vacek, Pavel: Pedagogická fakulta v Hradci Králové a dramatická výchova
Machková, Eva: Listování Divadelní výchovou

PUBLIKACE-PERIODIKA-BIBLIOGRAFIE:
Provazník, Jaroslav: Obsah periodika Divadelní výchova 1964 - 1974 (I. část)
Publikace, které si můžete objednat

Roč. II, č. 1 (1991)        PDF

INSPIRACE:
Soukromé gymnázium Lužánky zahajuje
Svozilová, Dana: Dramatická výchova - osnovy pro čtyřleté soukromé gymnázium Lužánky
Petrová, Alena: Jste úspěšným teroristou? Lekce tvořivé dramatiky při občanské výchově
Dramatická výchova v ZŠ U Santošky
Provazník, Jiří-Hulák, Jakub: Dialog mezi partnery. Dvojí pohled do dílny středoškolského loutkářského souboru

INFORMACE:
Pracovní skupina pro tvořivou dramatiku na pedagogických a filozofických fakultách
Vyskočilová, Eva: Ze zprávy o jednání pracovní skupiny pro strukturu a koncepci školního a mimoškolního vzdělávání pedagogických pracovníků
Provazník, Jaroslav: Tvořivá hra a komunikace - Dramatická výchova a rozvoj osobnosti učitele
Valeš, Vladimír: Návrh na zřízení Střediska dramatické výchovy při OPS Chomutov

DOKUMENTACE:
Machková, Eva: Ze záznamu diskuse sekce pro vzdělávání učitelů STD
Machková, Eva: Návrh statutu státní zkoušky (atestace) dramatické výchovy

PUBLIKACE-PERIODIKA-BIBLIOGRAFIE:
Provazník, Jaroslav: Obsah rubriky Děti-hry-divadlo a podrubriky Místo pro mateřinky v měsíčníku Československý loutkář 1985 - 1990


Roč. I, č. 0 (1990)               PDF

Provazník, Jaroslav: Na uvítanou čtenářům Tvořivé dramatiky
Machková, Eva a kolektiv: Schola ludus - škola hrou
Stanovy Sdružení pro tvořivou dramatiku
Seznam odborníků (praktiků, teoretiků a metodiků) na dramatickou výchovu (tvořivou dramatiku) dětí a mládeže v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Knitlová, Jana: O kořenech, které prorostly betonem
Slavík, Mirek: Pokusní králíci
Jirsová, Zuzana: Cesta k demokratizaci školství
Klechová, Věra: Módní vlna? Možnost vlastní cesty!

INSPIRACE:
Obrátil, Miroslav-Svozilová, Dana-Macková, Silva-Doležalová, Jarmila: Středisko dramatické výchovy
Petržela, Zdeněk: Dítě touží po hře
Gregorová, Vlasta: "Máma mě poznala podle náušničky!"
Jirsová, Zuzana-Jevnakerová, Libuše-Rotnesová, Klausina: Nahlédnutí do mateřských škol v Norsku

INFORMACE:
Pokorný, Jiří: Dramatické středisko v Jihočeském kraji
Svobodová, Eva-Jirsová, Zuzana: Seminář o dramatické výchově pro učitelky MŠ v okrese Jindřichův Hradec
Jandová, Dagmar: Shrnutí situace v Západočeském kraji
Svozilová, Dana-Macková, Silva: Telegrafická zpráva o stavu dramatické výchovy: v Jihomoravském kraji
Pernica, Alexej: Telegrafická zpráva o stavu dramatické výchovy: v Praze
Rychecký, Alexandr: Informace z Ostravy

DOKUMENTACE:
Lázňovská, Lenka: Vážený pane ministře...
Účastníci 20. Kaplického divadelního léta: Otevřený dopis Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČSR (opis)
Machková, Eva-Svobodová, Radmila-Zajícová, Eva-Waidinger, Miroslav-Kolínová, Blanka-Horová, Eva-Vydrová, Mirka-Petrasová, Nina-Provazník, Jaroslav: Vystupme z ilegality!
Haaseová, Dana-Gregorová, Vlasta: Zpráva pro skupinu nezávislých odborníků (k rukám doc. dr. Z. Heluse)